Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 13 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #6

Apostlagärningarna 6:2-4
Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sade: "Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst."

Får mig att tänka på Oswald J Smiths citat (som används ofta av Ray Comfort, det är därför jag kan det) "Åh mina vänner, vi är nedtyngda med otaliga kyrkoaktiviteter, medan kyrkans verkliga arbete, att evangelisera världen och vinna de förlorade, nästan helt försummas."
"Ordets tjänst" kan inte bara betyda att de var som pastorer/predikanter som predikade för församlingen på söndagar, utan att de även ägnade tid åt evangelisation utomhus. Man kan ju läsa i vers 7 att detta Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar