Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 31 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #24

Apostlagärningarna 24:25
Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sade: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig."

Är svavelpredikan effektivt?
(Översatt härifrån)

Att predika om helvetet som verklighet, utan att använda Lagen för att ge insikt om synd, kan vålla stor skada för evangeliets framgång. En syndare kan inte tänka sig att Gud skulle skicka någon till helvetet, så länge hon lurar sig att tro att Guds standard på rättfärdighet är samma som hennes egen. Paulus talade med Felix om rättfärdighet, självbehärskning och den kommande domen. Detta är rättfärdigheten som kommer av Lagen och domen efter Lagen. Felix "blev förskräckt" eftersom han plötsligt insåg att hans oförmåga att behärska sig själv gjorde honom till en skyldig syndare inför en helig Gud. Helvetets verklighet blev plötsligt vettigt för honom när Lagen användes för att ge insikt om synd.
Tänk om polisen stormade in i ditt hem, anhöll dig, och ropade "Du kommer få vara borta länge!" Ett sådant uppförande skulle troligen göra dig förvirrad och arg. Vad de har gjort verkar inte rimligt. Men istället, tänk om lagen stormade in i ditt hem och istället talade om för dig exakt varför du är illa ute: "Vi har upptäckt att 10 000 marijuanaplantor växer på din baksida. Du kommer få vara borta länge!" Då skulle du åtminstone förstå varför du är illa ute. Insikt om lagen du har brutit mot gjorde att du förstod det. Det gör domen rimlig.
Svavelpredikan som saknar att man använder Lagen för att visa syndaren varför Gud är arg på henne kommer mer än sannolikt göra henne förvirrad och arg—på vad hon tycker är ett orimligt straff.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar