Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 9 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #2

Apostlagärningarna 2:37-38
När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Lagen och omvändelse i evangelieförkunnelse
Petrus' publik bestod av "fromma judiska män" (v5) som samlats på pingstdagen för att fira när Guds Lag gavs på Sinai berg. Fastän dessa var gudfruktiga judar, sade Petrus till dem att de var som dem som var utan lag eftersom de mördat Jesus (v 23). Han visade detta faktum genom att säga: "Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias." (v 36, betoning tillagd). Det var då som de såg att deras synd var personlig. Det högg till i hjärtat på dem och de ropade ut efter hjälp. Men först efter att Lagen överbevisat dem om deras skuld berättade Petrus för sina åhörare de goda nyheterna om att bötern betalats för dem i Kristus och att det var nödvändigt för dem att omvända sig för att bli frälsta (v 38).
Fritt återgett från The Evidence Bible s. 1396-1397

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar