Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 14 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #7

Apostlagärningarna 7:55
Men uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida.

Ärlighetsvägen
När jag predikade ute en dag, såg en man upp mot himlen, inte för att se Guds härlighet, utan för att ropa obsceniteter mot Jesus Kristus som skulle få ditt hår att rulla ihop sig i hårda knutar. Han avslutade sitt samtal genom att säga åt Herren att slå ihjäl honom. Sen vände han sig mot mig och skrek: "Inget hände!" Jag svarade: "Jo. Du har samlat på dig vrede som kommer att uppenbaras på Vredens Dag."
Varför skulle en man sakna gudsfruktan överhuvudtaget? Jag tror det är för att vi insisterar på att berätta för en syndig värld att Gud älskar dem och har en underbar plan för deras liv. Detta är evangeliet enligt den nutida kyrkan. Vi ger världen ett val: Väljer de Guds underbara plan eller är deras egna livsplan mer underbar?
Vår och världens uppfattningar av ordet "underbar" är lite annorlunda. Ta en syndare genom sidorna i Apostlagärningarna och visa henne den fruktansvärda scenen där stenar knäcker Stefanos ben. Le sedan och viska "Underbar..."
Det bibliska sättet att visa en syndare Guds kärlek är att visa henne hur stor hennes synd är (genom att använda Lagen--ungefär som Stefanus gjorde precis innan i verserna 51-53, see även Rom 7:13, Gal 3:24) och sedan visa henne den otroliga Guds nåd i Kristus.
När du använder Lagen för att visa världen deras sanna tillstånd, var beredd på att syndare [även] kommer tacka dig. För första gången i sina liv kommer de se det kristna budskapet som ett uttryck för kärlek och omtanke för deras eviga väl, snarare än att bara konvertera folk för en bättre livsstil här på jorden.
Översatt från Ray Comforts The Evidence Bible s 1407 (kommentaren till Apg 7:55) och fritt återgett och anpassat från s 1203 (kommentaren till Matt 10:22)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar