Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 19 oktober 2009

Våra tårar av ånger tar inte bort en enda fläck!

(Henry Law, "Family Prayers")

"där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer!" Romarbrevet 5:20

Himmelske Fader,
Fördjupa i oss idag, ånger över vår vidrighet, som ömkliga syndare i Din åsyn. Hur ofta, utan motstånd, har vi inte flutit nedför ondskans fors! Vi sveper inte in vårt elände. Våra läppar är redo att bekänna--men våra hjärtan är långsamma till att känna, och våra fötter är motvilliga att bättra våra vägar. Vi tar våra hårda hjärtan till Dig. Krossa dem med Din Ande--och bind dem sedan med Din nåd. Såra dem ända in till kärnan--och häll sedan i Evangeliebalsamet!

Vår fallna naturs blindhet är så illa att vi inte kan se syndens vanskaplighet--om inte Du behagar avslöja den. Vår dödhet är så illa att vi inte kan hata synden--om inte Du nådefullt sätter in avsky. Vår klenhet är så illa, att vi inte kan fly synden--om inte Din styrka möjliggör. Medvetna om vår fullständiga oförmåga--kommer vi till Dig för ljus, för hjälp, för styrka, för välsignelse.

Våra otaliga synder stirrar oss i ansiktet! De ligger i högar som berg på berg. Deras höjd når upp till himlen! Men deras fulla volym är öppen bara för Ditt allsvetande öga. Bördan av de överträdelser vi känner till tynger oss till stoftet. Men bördan är lätt, jämfört med massan som Din rättvisas våg håller. Vi ser bara lite, för vårt ljus är ofullständigt och vår sikt fördunklad. Hur måste vi inte se ut för Dig, inför vilken inte ens själva himlen är ren! Du anklagar Dina heliga änglar för dårskap. Hur måste då inte Ditt utlåtande om våra förorenade själar lyda! Ödmjukade inför vad vi ser och känner; rädda för vad som är känt endast för Dig--ropar vi mesigt: "Förlåt alla våra synder--för Jesu skull!"

Vi sörjer och är förtvivlade över att vi är helt ovärdiga den minsta av Din nådefulla och outgrundliga barmhärtighet. Hör nu vårt rop, och verka i oss, genom Din Helige Andes allsmakt, djupare och mer bestående omvändelse. Ge oss mer och mer av den sorg efter Guds vilja, som alltid fruktar och bävar, men alltid förtröstar och älskar--som alltid är vaksam och bedjande, men alltid har förtroende och hopp. Må minnet av det sorgliga förflutna--påskynda oss att gå helt i det nya livet. Tillåt oss att genom ångerns tårar, tydligare se--ljuset och härligheten i det frälsande Korset!

Åh! välsignade Jesus--vi flyr till Dig! Vi klamrar oss fast vid Dig. Våra oräkneliga brott fördömer oss--men Du kommer tvätta bort dem! Våra tårar av ånger tar inte bort en enda fläck--men Ditt blod har all ära för reningen. Våra böner kan inte förtjäna någon förlåtelse--men Din barmhärtighet säger: "Dina synder som är många--är förlåtna allihop!" Ju mer vi avskyr oss själva--desto mer älskar vi Dig! Våra vidriga brister--prisar Din härliga värdighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar