Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 24 oktober 2009

Handlar inte om siffrorna

Youtubeklipp jag fann på The Lawman Chronicles
För att förklara vad han håller på med med ett träkors där så är det en grej som Tony The Lawman började med, att bara stå med ett kors och vänta på att någon ska börja prata så att han kan vittna för dem. Eller så kan du läsa här vad det egentligen var om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar