Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 9 oktober 2009

Missbruket av Justinus Martyrens argument

Det är en del som sagts efter debatten med Dr James White och Dan Barker som jag har bloggat här. Och som finns här.
Nåja, jag anser det iallafall värt att uppmärksamma denna youtube-video av Dr White, en knapp halvtimmes studie av Justinus Martyrens Första försvarsskrift och missbruket av denna, som fiender till den kristna tron gör sig skyldiga till.

Dan Barker i debatten använde argumentet i stilen: "Justinus martyren sa till andra att de skulle bli kristna för det var ju ändå ingen skillnad mellan Jesus och deras gudar..." och citerade löst för att få fram vad han redan bestämt sig för att få fram. Vi är redan väl bekanta med denna oärliga debatteknik i dess olika former, och varifrån för personer tillhörande en viss livsåskådning de oftast kommer, som kan skådas levande exemplar av i kommentarsektioner även i denna blogg.

Dr White i klippet:
Det är såhär kristna för en debatt. Vi har en standard som ateister inte har. Jag kan inte uppföra mig på ett visst sätt som mr. Barker tycks vara ganska fri att uppföra sig på [...] Jag har transcendentala moraliska värderingar som utestänger mig från att bedriva den sortens beteende, och det är också därför kristna bör göra den sortens studier vi kommer att göra här...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar