Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 18 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #11

Apostlagärningarna 11:21
Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.

Vi har en mäktig Herres hand med oss, som vill uträtta sin vilja och förhärliga sitt Namn, när vi predikar Evangeliet om Honom. Omvändelsen är en gåva som Gud ger (v17, 18). Ta förstås ditt ansvar som Gud uppmanar, följ Bibeln, fyll dig själv med biblisk undervisning om hur du rätt ska predika Evangeliet; men det hänger i slutändan inte på din egen förmåga och vältalighet. Förtrösta på Gud och be för att du ens ska kunna tala som du bör (Kol 4:4).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar