Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 20 oktober 2009

Den felande länken felar fortfarande

"Enligt denna teori måste oräkneliga mellanformer ha funnits, varför finner vi dem inte nerbäddade i otaliga antal i jordskorpan? Antalet länkar mellan alla levande och utdöda arter måste ha varit ofattbart stort!"
Charles Darwin


"Svävade dinosarna? Fantasin flög verkligen iväg över Archaeoraptor Liaoningensis, en fågelliknande fossil med en köttätares svans som kom ur nordöstra Kina, upptäckt på en ädelsten- och mineralvisning förra året i Tucson, Arizona, och visad på the National Geographic Society i Washington DC. Ca 110,000 besökare såg utställningen som stängde 17:e Januari; miljontals fler läste om fyndet i Novembers National Geographic. Det fick paleontologerna senare äta upp. Istället för en 'äkta felande länk' mellan dinosaurier och fåglar, verkar exemplaret vara ihopsatt, dess ovanliga bihang är troligen påklistrat av en kinesisk bonde, inte evolutionen.
"Archaeoraptor är knappast den första 'felande länken' som brister under granskning. År 1912 hittades fossila kvarlämningar av en uråldrig hominid i Piltdown-stenbrotten i England och blev snabbt dubbad till människans apliknande förfader. Det tog decennier att avslöja bluffen."
U.S. News & World Report, 14 Feb 2000

"Darwin medgav att miljontals 'felande länkar,' mellanformer, skulle behöva upptäckas i fossilfynden för att bevisa pricksäkerheten i hans teori[*] att alla djurarter gradvis utvecklats genom slumpmässiga mutationer till nya arter. Tyvärr, för hans teori, trots hundratals miljoner slösade på att leta efter fossiler världen över under mer än ett hårhundrade, har vetenskapsmännen inte lyckats hitta en enda[**] felande länk av de miljoner som måste finnas om deras evolutionsteori ska få upprättelse."
Grant R. Jeffery, The Signature of God

"Det finns hål i fossila kyrkogården, platser där det borde funnits mellanformer, men där det istället inte finns något alls. Ingen paleontolog [...] förnekar att det är så. Det är helt enkelt fakta. Darwins teori och fossilfynden har kommit i konflikt."
David Berlinsky

"Vetenskapsmän medger att deras allra käraste teori baseras på pinsamt få fossilskärvor och att stora hål finns i fossilfynden."
Time magazine, 7 Nov 1977

"Evolutionisterna verkar veta allt om den felande länken förutom att den felar."
G. K. Chesterton

"Charles Dawson, en brittisk advokat och amatörgeolog tillkännagav år 1912 sin upptäckt av bitar av en mänsklig dödskalle och en aplik käke i en grusgrop nära Piltdown i England [...] Dawsons tillkännagivande satte stopp på allt hån. Experter förklarade omedelbart Piltdownmänniskan (beräknad 300 000 till en miljon år gammal) århundradets evolutionära fynd. Darwins felande länk hade identifierats.
"Eller, det är vad man trodde under de kommande ca 40 åren. Då, under tidiga femtiotalet [...] började vetenskapsmännen ana ugglor. 1953 banade denna föraning väg för en fullfjädrad skandal: Piltdownmänniskan var en bluff. C14-tester visade att skallen tillhörde en 600 år gammal kvinna, och käken en 500 år gammal orangutang från Ostindien."
Our Times: The Illustrated History of the 20th Century

*Idén om evolution från molekyler till människor är snarare en dåligt underbyggd hypotes, än "teori", som inom vetenskapen är den starkaste sannolikhetsgrad som kan nås
**Egentligen räcker det inte alls bara med en felande länk, för att man verkligen ska veta behövs hela spektrat av mellanformer, som om man är snäll, beräknas till 50 000 st olika. De borde alltså vara ännu fler och därmed ännu lättare att hitta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar