Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 1 oktober 2009

Hopp för dem som har begått en abort

Varför skriver en kristen om abort i sin blogg? Det är viktigt för kristna att stå upp för de svaga, som Guds Ord befaller. Men det kan också bli lagiskt och fördömande mot dem som begått en abort. Med all rätt. Men en kristens uppgift är också att peka från Lagen till Evangeliet, hoppet om räddning för onda syndare, som den kristne själv blivit räddad. Främst här för den som begått en abort, "läkare", kvinna, men också den som indirekt påverkat eller samtyckt till att någon begått abort, eller abortförespråkare överhuvudtaget. Ta tiden att läsa detta!
Detta skriver jag som den vidriga, smutsiga, äckliga, onda masken, som fått oförtjänt nåd, som vill varna och vädja till andra att komma och få samma nåd - och säkert är jag mer syndig och i större behov av nåd än dig. Men låt inte det hindra dig. Om så mycket nåd räcker till för mig, så gör den det definitivt för dig som inte behöver mer!

När det gäller abort, är frågan: vad är det? Om fostret är en levande människa, är ju abort mord. Kom ihåg att storlek inte har betydelse för person: Kvinnor är oftast mindre än män, är de mindre värdiga människor för det?

Bibliska argument mot abort
När jag diskuterat abort, och någon frågat, vad i Bibeln säger att det är fel med abort, har jag svarat: "Du skall icke dräpa." Det finns bibeltexter som säger att vi var individer redan i moderlivet bl a Ps 22:11; 139:13, 16; Luk 1:15, 41 - vilket också vetenskapen (även om inte Bibeln är beroende av vetenskap, den är Guds Ord och sann iallafall) visar, se nedan - men det skulle inte säga något emot det. Så vi har fått budet "Du skall icke dräpa." Fostret är en person, och man får inte dräpa personer.
Finns det omständigheter under vilka vi får döda? Ja, men då går de inte under den olagliga kategorin. Bibeln tillåter uppmanar inte nödvändigtvis dödsstraff, att döda i krig, döda i självförsvar eller försvar av annan (exempelvis 2 Mos 22:2). Så länge det är tillåtet i landets lag (alltså inte tillåtet i Sverige vad jag förstått.) Detta är inte "nödvändigt ont", det är rättfärdigt vilket är oförenligt med ont. Abort då, är mammans liv i fara, går mammans liv före barnets. Så är Guds ordning. Hemskt att någon måste dö, men här står liv mot liv, inte välbefinnande mot liv, mamman får leva, ofta är det även så att båda riskerar att dö, så kan man förhindra att den ena dör, gör det.

Sekulära argument för att abort är mord
Ur en sekulär synpunkt finns inga argument mot abort, vill jag påstå, men jag kommer länka sidor nedan som påstår motsatsen, mitt syfte är främst att visa att människolivet börjar vid befruktning. Det finns sekulära argument för att abort är mord (att ta livet av en människa). Men varför påstår jag att det inte finns sekulära argument mot abort? För det finns inga argument mot mord. Det finns ju inget rätt och fel egentligen. Ingen verklig grund för moral, om inte Bibeln är sann. Man kämpar godtyckligt för människans okränkbara rättigheter (OBS är helt rätt enligt Bibeln men godtycke ur sekulär synvinkel) samtidigt som man är emot det under omständigheten abort. Lyckligtvis finns några som, iallafall inte helt, förhärdat sina hjärtan, följt sitt gudagivna (som de säkerligen förnekar) samvete, och besinnat inkonsekvensen i detta: Godless pro-lifers

Och, från en sida med kristen apologetik, men som har en avdelning för Secular arguments against abortion:

När börjar mänskligt liv? Vad säger läkarna?
Dr. Alfred Bongioanni (University of Pennsylvania):
"I have learned from my earliest medical education that human life begins at the time of conception."
Dr. Jerome LeJeune (University of Descartes):
"after fertilization has taken place a new human being has come into being."
Dr. Hymie Gordon (Mayo Clinic):
"By all criteria of modern molecular biology, life is present from the moment of conception."
Dr. Micheline Matthews-Roth (Harvard University Medical School):
"It is scientifically correct to say that an individual human life begins at conception"

Håller påståendet: Människa 1:s välbefinnande går före människa 2:s liv?
Testa att byta ut människa 1 mot någon/t, folkgrupp/kön/ålder, etc och människa 2 mot någon/t annan/t folkgrupp/kön/ålder.
Vad som helst är hemskt! Det är klart man inte får det.
Testa nu att byta ut människa 1 till "mamman" och människa 2 till "fostret."

Det onekligen satanska hånet mot mänskligheten: en moder går till läkaren för att döda sitt barn.

En typ av abort där läkaren (!?) för in ett instrument som är kopplat till en sug. Försiktigt (inte mot barnet såklart) sugs foster och moderkaka ut ur livmodern:

Diagram för denna "medicinska process"

Video som visar hur man tar det ofödda försvarslösa lilla barnet av daga med gnistrande mordvapen och dammsugare. (Det är lyckligtvis på låtsas i denna video, kan ändå vara otrevligt så varning)Lyssna till ditt samvete. Det är Guds Lag som Han byggt in i dig för att du ska veta vad som är rätt och fel. Många som begått en abort känner sig nedstämda efteråt, får sömnsvårigheter, ångest, skuldkänslor. Det hjälper dig inte att gå till en kurator. Det hjälper dig inte att gå till en läkare för vägledning. Du måste gå direkt till Gud genom Herren Jesus Kristus utan något hopp eller förtroende förutom Guds barmhärtighet och nåd.

Sa jag något om hopp? Jag hoppas ha gjort dig en tjänst och ökat dina skuldkänslor, de kan visserligen inte bli större än det du kommer känna på domedagen. Det finns ju mer. Mord är inte den enda synden (brott mot Guds Lag). Böckerna kommer öppnas och alla gärningar avslöjas. Gud kommer att döma hat mot Honom och Hans skapade människor, som yttrar sig i lögn, stöld, missbruk av Hans namn (hädelse), äktenskapsbrott (att titta med sexuella begär är äktenskapsbrott i hjärtat) t.ex.

Du är en ond brottsling i Guds ögon. Du har syndat mot en Evig Gud. Det är så allvarligt att straffet är evig tids helvete. Gud är en Helig, God och Rättvis Domare, han kommer inte att låta skyldiga brottslingar gå fria. Gud är kärlek och är därför jättearg för vad du gjort mot dem Han älskar!

Åh stackars helvetesförtjänande syndare! Glöm aldrig att kärleken varnar för fara! Är det någon fara man verkligen kan vara rädd för är det en heligt arg Gud. Du kommer dömas till evigt straff, till att fara ut i det svarta mörkret, nöden och ångesten, i evigt förakt och skam, till den eviga eld som aldrig släcks, du kommer att plågas i eld och svavel, röken från din plåga kommer att stiga upp i evigheternas evigheter. Du kommer att gråta och skära tänder, utan ro eller vila vare sig dag eller natt, i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte. Du kommer önska att du aldrig blivit född, som ett aborterat foster! (Job 3:16)
Gud är Allsmäktig och Allvetande. Han vet alla dina hemliga tankar och allt du gjort i hemlighet, allt du själv tror är glömt. Du kommer inte undan! Han har makt att mäta upp och tillfoga dig exakt det lidande som du förtjänar och hålla dig fullt vaken för att du ska kunna känna varenda droppe av denna outhärdliga smärta. Du har varken hopp om att förlora medvetandet eller dö. Vad rysligt! Men det är rätt. Gud är inte ond, Han kommer inte ge dig mer lidande än vad som är rättvist, men Han är inte heller orättvis så att Han ger dig ett lindrigare straff. Och när du skriker till Honom i detta förskräckliga, fasliga, obeskrivliga, obegripliga djup av elände, är Han så långt ifrån att tycka synd om dig att Han kommer att le och håna dig. (Ordspråksboken 1:25-32)

Men, ännu finns det hopp!
Gud låter dig fortfarande leva, fastän du redan förtjänar att vara där. Men lägg noga märke till detta: Gud älskar dig inte som du är. Hans kärlek är mycket större än så: Han älskar dig trots det vidriga kräk du är och vill inte att du ska komma till Helvetet.
De goda nyheterna! Gud har gett dig en utväg - Hans ende Son. Gud blev människa i Jesus Kristus, föddes av en jungfru och levde ett perfekt syndfritt liv. Han tog all Guds vrede som vilade över dig. Jag skrev inte det om Helvetet ovan för att det är roligt, utan för att visa vad Han gjorde för dig. Han tog allt det hemska på sig själv, och för var och en av oss. Det tog bara mindre tid eftersom Han är Gud själv och långt mer värdig. Han led en blodig död på korset, begravdes och besegrade döden genom att återuppstå efter tre dagar. "Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare." Inga goda eller religiösa handlingar kan muta Domaren att ta dig ur Helvetet. Du bröt Guds Lag, men Jesus betalade din "böter" med sitt eget dyrbara blod, så Gud kan lagligen frikänna dig! Och medan din ondska lades på Honom, lades Hans godhet på dig och du kan komma till Himlen utan att förtjäna det.

Efter att ha läst detta, har Gud utfört ett sådant verk i dig, att du nu hatar den synd du en gång älskade, och att du nu älskar den Gud du en gång hatade? Ta emot Guds gåva, evigt liv gratis, ångra dina synder med verklig ånger och handla därefter. Inte av tvång, rädsla eller andra felaktiga motiv, utan av kärlek och tacksamhet över att Han varit så god att rädda dig. Vänd om till Gud och tro på Jesus—inte i betydelsen ”tro att Han finns”, utan lita på Hans löfte, att Han själv ska rädda dig, sätt din förtröstan till Honom, och inte på dig själv! Idag! Medan Gud fortfarande låter dig leva!

"Så älskade Gud världen att han utgav sin ende Son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv."


En till fråga att ta itu med, förresten. Du kanske undrar var barnen (inklusive de ofödda aborterade) hamnar när de dör: se här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar