Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 11 oktober 2009

Dagens evangelistiska bibelord #4

Apostlagärningarna 4:29-30
Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn." När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

Detta är ur bönen som börjar i vers 24 och kommer efter det att de fått motstånd från Stora rådets medlemmar i Jerusalem, rubriken i Folkbibeln kallar det för "Bön i förföljelsetid."
Det hemliga vapnet i evangelisation (och allt annat) är bön - till den sanne, existerande, levande Guden som hör bön! När vi är rädda för att vittna för syndare kan vi stå fasta på det underbara löftet Gud ger i Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.
Delvis återgett från The Evidence Bible s 1401

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar