Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 12 oktober 2009

Golgatas förbluffande skådeplats!

(Henry Law, "Family Prayers")

"Det är fullbordat!" Joh 19:30


Helige Fader,
Himlarna, jorden, och allt som är i dem, förkunnar Din förunderliga godhet. Men Din kärlek strålar fram i makalös lyster--på Golgatas förbluffande skådeplats! I korset ser vi Din himmelska nåd ta bort vår laglöshets stora lass från oss--och lasta allt på Din älskade Son! Vi ser Honom stå som en lagbrytare i vårt ställe. Vi ser Honom, som inte kände någon synd--bli synd i vårt ställe. Vi ser Honom, Den fullkomligt Helige--räknas som förbannelse! Vi ser Din rättvisa föra det fläckfria Lammet till slakt--och strängt kräva den fulla betalningen för all vår syndaskuld!

Hämndens svärd går in i Hans hjärta!

Strömmen av syndförsonande blod forsar!

Full ersättning mäts ut!

Gudomlig Rättvisa kan inte kräva mer.

Anklagelser mot oss utplånas helt.

Skuldebrevet överstryks. Om man söker efter våra synder, kan man inte finna dem!

Det fläckfria Lammet ger sig åt all vånda--så att vi får ärva all fröjd.

Han kastas bort ifrån Dig--så att vi får tas nära Dig.

Han behandlas som Din fiende--så att vi får välkomnas som Dina vänner.

Han blir övergiven av Dig--så att vi får bli mottagna i Din eviga ynnest.

Han överlämnas till helvetets värsta--så att vi kan få himlens bästa.

Han blir avklädd--så att vi får bli påklädda.

Han blir sårad--så att vi får bli helade.

Han törstar--så att vi får dricka livets vatten.

Han är i mörker--så att vi får fröjdas i den eviga dagens härlighet.

Han gråter--så att alla tårar för alltid får torkas från våra ögon.

Han stönar--så att vi får sjunga en ändlös sång.

Han utstår all smärta--så att vi får fröjdas i oförgänglig hälsa.

Han har en törnekrona--så att vi kan få en ärans krona.

Han böjer sitt huvud i döden--så att vi får lyfta vårt huvud i himlen.

Han bär jordens klander--så att vi kan få himlens välkomnande.

Han plågas--så att vi får tröstas.

Han görs till all skam--så att vi får ärva all ära.

Hans ögon är mörka i döden--så att våra ögon får skåda ogrumlad klarhet.

Han dör--så att vi kan undkomma den andra döden, och leva evigt.

Åh nådige Fader, för att kunna skona oss--skonade Du inte ens Din enfödde Son! Alla våra synder kastas bakom Din rygg--allt begravs i havet av försonande blod!

Vi kan bara falla ned och ropa "Vi dyrkar Dig för gåvan, Din Son som vår ställföreträdare; för Din Sons död som vår lösen!"

Välsignade Jesus, vi har stått under Ditt kors. Synen tvingar oss till den djupaste ödmjukhet. Vår vidriga laglöshet--är orsaken till Din skam! Vi kan inte fatta synderna som kastade Dig in i sådana djup av obeskrivlig olycka! Vi kan inte uppskatta tyngden av vrede som krossade Dig så. Vi kan inte förneka att synderna som befläckar oss är elakheter av oändlig ondska, eftersom inget annat än Ditt blod kunde tvätta bort deras skyldiga fläckar! Som lagbrytare avskyr vi oss själva inför Dig.

När vi ödmjukt blickar--kan vi ängsligt fundera: "Varför, välsignade Jesus--varför dog Du så?" Må Hans dyrbara svar ljuda genom varje del av våra hjärtan och själar:
"Jag dör--för att du inte ska dö.
Jag ger Mitt liv--för att köpa ditt liv.
Jag frambär Mig själv som ett syndoffer--för att sona alla dina synder.
Så mitt blod strömmar--för att två dig från all skuld.
Så springbrunnen är öppnad i Min sida--för att rena dig från all orenhet. Så jag utstår din förbannelse. Så jag betalar din skuld. Så jag räddar dig från all fördömelse. Så jag tillfredsställer gudomlig rättvisa för dig!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar