Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 29 september 2012

Treenighetsläran - Tim Conway

Är det väsentligt att tro på Gud som en Treenig Gud? Hur är det med alla de som är anti-trinitariska (emot Treenigheten), som mormonerna, Jehovas vittnen och muslimerna?

torsdag 27 september 2012

10 galna vetenskapliga teorier

Existerar vi? Är hela vårt liv ett hologram? Eller en datorsimulering? Är vår planet en "djurpark" för utomjordingar som skyddar oss från utrotning?

Roligt, men tråkigt... Detta är några teorier, förutom den långsökta historian om evolutionen, man hittat på.Allt för att undkomma Gud. När man ser dessa teorier... varför är det konstigt att tro på Gud, en Skapare bakom verkligheten som vi lever i? Det är den vettigaste förklaringen till varför vi finns. En självklarhet.

Gång på gång bekräftas Bibelns ord:

det kända om Gud är uppenbart bland dem [människorna]; Gud har ju uppenbarat för dem. Hans osynligheter upptäcks ju, då de förstås från världens skapelse genom de saker som gjorts, Hans obegripliga kraft och gudomlighet, till att de är oursäktbara, eftersom, när de kände till Gud, ärade eller tackade de Honom inte som Gud, utan blev tomma i sina resonemang, och deras oförståndiga hjärta förmörkades. När de påstod att de var visa, fördummades de (Rom 1:19-22)

onsdag 26 september 2012

Todd Friel jämför Joel Osteen med Bibeln

Detta är från Way of the Master Radio (numera Wretched Radio) där Todd Friel går igenom en TV-intervju med Joel Osteen för att se om hans svar stämmer med Bibelns auktoritet.


lördag 22 september 2012

Frågor om att vara pastor

Vill man bli pastor så bör man antagligen inte vara det!!! Samtidigt så lär det vara en förutsättning att man ska vilja det (1 Tim 3:1). Men det ligger något varningstecken i någon som vill bli pastor eller rekommenderar sig själv. De är ute efter en hög position, ära och beröm. De kan lika gärna vara med i näringslivet eller bli diktatorer. Men lättaste stället att armbåga sig fram på en "karriärsstege" är nog tyvärr i en församling av kristna som tenderar att bli för ödmjuka (man ska ju inte vara så "ödmjuk" så att man tolererar och inte står emot felaktigheter.) Men en sann pastor ska vara villig att gå ner och sätta sitt liv för hjorden. De ska inte stå över utan gå ner lågt, under dem.

Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara allas slav.
(Markusevangeliet 10:42-44 SFB)

Och apostlarna? Ännu lägre:

Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut. När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande.
(1 Korintierbrevet 4:9-13 SFB)

Tänk på detta med alla folk som vill bli/är "stora" (kända) ledare, förkunnare, pastorer eller t o m utnämner sig till apostlar.

Förebilden är Jesus:
Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
(Markusevangeliet 10:45 SFB)

Detta är också till dig om du vill bli pastor eller ha någon ledande ställning i en församling. Rannsaka dina motiv.

(Här skrev jag också ett kort stycke i ett annat sammanhang, konkret om vad pastor innebär och vad denne ska ha för roll.)

Och nu: pastor Jim McClarty besvarar 13 frågor från en ung bibelstudent om att vara pastor:

torsdag 20 september 2012

onsdag 19 september 2012

"Jesus Kristus är ingen yuppie-accessoar" (Paul Washer)

Detta är evigt liv: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.
(Johannesevangeliet 17:3 SFB)Johannesevangeliet tillsammans med övriga texter som vi idag har samlade i "Nya Testamentet", andra "halvan" av Bibeln, skrevs på 000-talet, av folk som var samtida med Jesus själv, och säger att Jesus inte hade en fru. Jesus kom för att dö i syndares ställe och återuppstå, så att syndare som ångrar sig och vänder om från synden kan bli förlåtna, räddade från Guds vrede (Helvetet) och ha evigt liv, att känna Gud och ha frid med Honom, från att ha varit en fiende. Detta förutsades också i Gamla Testamentet, första "halvan" av Bibeln. Och att ha en fru ingick alltså inte i denna plan för vad Han kom hit för.

Nu har "historikern" Karen L King "avslöjat" ett fragment från 300-talet som säger att Jesus hade en fru. Det är inte pålitligt. Fragmentet kom även från gnostiker som inte var kristna utan trodde bl a att Gud i Gamla Testamentet är ond och att Jesus inte hade en fysisk kropp. Irenaeus, lärjunge till Polykarpus, lärjunge till Johannes som var Jesu lärjunge och skrev Johannesevangeliet, skrev en lång bok mot dessa, Adversus haereses. Gnostikerna har hittat på många falska historier och det är ingen nyhet vad de trodde på. Även om kanske inte fragmentet ifråga är en "förfalskning" så är det en falsk historia i det (de leker med ord).

Dr. James White har skrivit längre om detta nu:
Get Ready for A Wave of Gnostic Looniness Once Again
A Note to the Secular World: Do Your History

||||||||

söndag 16 september 2012

Vems närvaro? (Octavius Winslow, 1808-1878)

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
Matteus 28:20 SFB

Vems närvaro är det som utlovas och pantsätts här?

Det är Kristi närvaro! Den Kristus som är Gud. "Immanuel, Gud med oss!"

Den Kristus som...
gjorde alla världar
skapade alla varelser
styr alla imperier
kontrollerar alla händelser!

Den Kristus som fyller...
jorden med skönhet
himlen med härlighet
evigheten med sång!

Den Kristus som änglar och ärkeänglar, furstar och makter böjer sig för, och som har namnet som varje kän ska böjas för, och varje tunga bekänna att Han är Herren!

Den Kristus...
vars härlighet är gudomlig
vars skönhet är makalös
vars rikedom är gränslös
vars kärlek är lika evig som Hans väsen!

Den Kristus som...
bar och tog bort dina synder för alltid
lyfte och för evigt avlägsnade din förbannelse
betalade hela din stora skuld för den Gudomliga rättvisan
sörjde för dig i trädgården
led och gav upp andan i ditt ställe på korset
uppstod från graven, steg upp i himlen, lever och för din talan, representerar din person och bär fram dina böner och lovprisningar med obeskrivlig acceptans och glädje - till Sin Fader och din Fader, till Hans Gud och din Gud.

"Se, jag är alltid med dig! Märk! Skåda! Jag, den Inkarnerade Guden, jag som öppnade mitt blödande hjärta för din återlösning på Golgata, jag som är din käraste Vän - jag är alltid med dig, överallt, och vid varje stund, till världens slut!"

O ärade Guds heliga! Du har...
det Gudomligaste i universum som älskar dig
den Mäktigaste i universum som beskyddar dig
den Ljuvligaste i universum som förnöjer dig
den Käraste i universum som tröstar, uppmuntrar och gläder dig!
O benådade lärjunge till Jesus - du har en sådan person för evigt vid din sida!

Detta är löftenas löfte - den rikaste pärlan av alla löften, som överträffar i mäktighet och dyrhet; samtidigt som det är substansen, ljuvligheten och panten på allt det övriga!
(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 15 september 2012

BioLogos' antibibliska läror

BioLogos är en organisation som tror på "teistisk evolution." Dvs man försöker att förena tron på Gud med tron på evolutionen. Man påstår sig kunna förena Bibelns undervisning med evolutionsläran. Varför man tvunget måste försöka sig på att göra det, är ett mysterium. Tror man på en Allsmäktig Gud som kan skapa universum ur intet, ex nihilo, på sju röda så vad finns det för behov av att tro på denna långsökta historia som är påhittad för att bortförklara just en Skapare?

Tittar man på teistiska evolutionisters "utläggningar" av första kapitlen i Första Mosebok så blir man bedrövad. Det är tydligt att de egentligen försöker att ifrågasätta dem - deras argument är som hämtade från ateister när de ifrågasätter argumenterar emot Bibeln - och förvränga betydelsen för att det ska passa deras förutfattade åsikt.

Att säga att man kan komma fram till evolutionsläran genom att endast studera, utgå ifrån Bibeln är ett anmärkningsvärt påstående. Man måste redan tro på evolutionen för att läsa in det i Bibeln. Annars hade många kristna trott på och kommit fram till evolutionen långt innan Darwin. Tänk er vad stora teologer genom tiderna måste ha missat. Men så är det inte utan först nu efteråt, så försöker man att få in det i Bibeln och tyvärr blir det en hel del våld gjort på Guds Ord i den processen.

Det är sorgligt att se folk luras att det är helt bibeltroget att tro på evolutionen. Det är en kompromiss och Bibeln får ge vika. I videon nedan avslöjar Ken Ham (från Answers in Genesis och Creation Museum) några av BioLogos' antibibliska läror:

torsdag 13 september 2012

onsdag 12 september 2012

"Inte ens en"Det står att:
Inte finns någon enda rättfärdig,
inte finns den förstående,
inte finns den som eftersöker Gud
alla avviker, ihop blev de värdelösa;
inte finns den som gör gott, inte ens en.
Deras hals är en öppnad grav,
de bedrar med sina tungor;
kobragift under deras läppar;
Deras mun är proppad av besvärjelse och bitterhet.
Kvicka är deras fötter till att utgjuta blod.
Förkrosselse och elände i deras vägar
och de känner inte till fridens väg.
gudsfruktan finns inte för deras ögon.

(Rom 3:10-18)

söndag 9 september 2012

Mer skräckinjagande än Helvetet (James Smith, 1859)

Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?
(Romarbrevet 7:24 SFB)

Den gudfruktige mannen har en djup känsla av syndens ondska.

Han ser på synden som den bittra roten, till . . .
allt elände och alla krig
all olycka och sorg
all smärta och förgiftning
all misär och galenskap
och all plåga och skräck
-som finns i Guds universum!

Han ser synden som det vedervärdiga som Gud hatar!

Det är för honom något avskyvärt; och något som är fyllt med allt som är nedrigt, vanärligt och horribelt. Han ser på synden som mer skräckinjagande än Helvetet! Ja, han ser synden som ondskan av alla ondskor, och ser att inget är ont jämfört med synden!

Han tänker ofta på synden som det har . . .
bedrövat Guds hjärta
mördat Guds enfödde Son och
grämat och stått emot den Helige Ande

O om han bara kunde befrias från synden!

Älskade, nu är vi Guds barn, och vad vi kommer vara har ännu inte uppenbarats. Vi vet att då Han uppenbaras, kommer vi vara lika Honom, eftersom vi kommer blicka på Honom så som Han är. 1 Joh 3:2

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 8 september 2012

Cameron Buettel om Evangelium och evangelisation

Här kommer två längre videor med undervisning från Cameron Buettel när han var här i Göteborg. De handlar om evangelisation och är viktiga så ta tiden att se dem.

Om du ställer dig frågande till varför man ska evangelisera så kan du först se hans första undervisning i serien här!

De nödvändiga beståndsdelarna i Evangeliet:Praktiska råd vid evangelisation:

onsdag 5 september 2012

Allah och JHVH är INTE Samma Gud

Detta är två klipp från en video av den framlidne D James Kennedys Coral Ridge Ministries, som avslöjar Islam. Videon innehåller kommentarer av James White, Al Mohler m fl.tisdag 4 september 2012

måndag 3 september 2012

En bra bilförare

På väg till sammankomsten på Herrens Dag såg jag en fin bil.

På skyltarna: "Sakta ner och följ Jesus;" "Himmel eller Helvete? Valet är ditt. OMVÄND DIG!"

Det visade sig sedan att han också var på väg till sammankomsten. Det var en ära att han hälsade på. Bergsjöbloggen tog lite fler närbilder och skrev mer om honom.

Ja, ett sånt liv skulle man vilja leva.

Jag var nog inte en bra bilförare som tog kort men jag var bara tvungen.

.