Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 30 december 2010

Läs hela Bibeln!

En kristen måste förbli i Guds Ord (Joh 8:31). Det är svårt att läsa Bibeln dels för Djävulen, Världen och köttet, och för man vet inte vad man ska läsa. Så läs hela!

Det nya året kan vara bra för att börja med någon bibelläsningsplan. Tre tips:

Läs 1/365 om dagen. Detta invecklade system uppfann jag själv för några år sedan... ;) och använde i ett par år. Ta antalet sidor (eller kapitel eller verser) i Bibeln och dela med 365 i en miniräknare. Då får du hur mycket du minst ska läsa, så är du igenom hela på ett år. Man är ju fri att läsa extra om man vill det också, så går det fortare. Inte för att det är bråttom och att man måste läsa igenom allt snabbt, tanken är att man ska börja om igen och alltid läsa Bibeln varje dag ända tills man dör. Det här är mer en fråga om uthållighet och tålamod. Allt har sin tid och på flera små ansträngningar fördelat över längre tid, kan du få stora resultat! Det är inte så ”roliga” partier man får läsa alltid, dock (t ex 1 Krön kap 1-9.) Ingen ”varierad kost” men om man gillar ordning och reda och att läsa saker i ordning så är den väl bra…

Robert Murray M‘Cheyne’s Bible Reading Calendar
Paul Washer har rekommenderat den. Det står i inledningen en lista över farorna med att använda en bibelläsningsplan också! Viktigt!

Prof. Horner's Bible-Reading System
Läs alla "reglerna" i PDF:en som finns att ladda ned där. Den här har jag själv använt från och till några varv, och håller på med just nu. Man läser 10 kapitel, ett från olika ställen i Bibeln, om dagen, inte bundet efter datum utan man börjar när man börjar och fortsätter därifrån.
Låter jobbigt, men det är det inte. Man lurar hjärnan på något sätt så det inte ser så jobbigt ut för man läser från olika ställen. Man får garanterat en varierad kost.

Predikaren är en ganska försummad bibelbok. Men använder du något av ovanstående bibelläsningsplaner så kommer du att läsa igenom den också. Inför det nya året, några ord från kapitel 1 (Folkbibeln:)

2Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren.
Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt.
3Vad vinner en människa med all sin möda,
som hon gör sig under solen?
4Släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar.
5Solen går upp och solen går ner och skyndar sedan åter till den plats
där den går upp.
6Vinden far mot söder och vänder sig mot norr.
Den vänder sig ständigt på sin färd fram
och börjar sitt kretslopp på nytt.
7Floderna rinner alla ut i havet, och ändå blir havet aldrig fullt.
Dit floderna runnit förut, rinner de åter.
8Allting är fullt av möda, människan kan inte beskriva det.
Ögat blir inte mätt av att se, örat blir inte fullt av att höra.
9Det som blivit gjort, kommer att göras igen,
och det som hänt, kommer att hända igen.
Det finns inget nytt under solen.

10Finns det något om vilket man säger: "Se, detta är nytt", så har det redan funnits i gamla tider som varit före oss. 11Ingen minns längre det som har skett förut. Inte heller skall det som sker härefter bli ihågkommet av dem som kommer sedan.

Lukas 21:33-35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.

Kolosserbrevet 3:2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.

Där är vårt hopp. Inte nya år här i det jordiska livet. Bind inte bördor på dig själv genom nyårslöften. Helgas genom Anden, tänk i tro på de löften Gud har till de som älskar Honom och som Han uppenbarat genom Sin Ande i Bibeln (1 Kor 2:9-10).

שנה טובה
shanah tovah - gott nytt år (som man säger det hebreiska nyåret...)

onsdag 29 december 2010

Jesu Kristi begränsade försoning?

Jag tror hellre på en begränsad försoning som har effekt för alla människor som den avsågs för, än en allmän försoning som inte har effekt för någon... - Charles Spurgeon
En del är bekanta med TULIP, som förkortningen för reformert eller kalvinistisk teologi. Tveklöst är L:et den mest kontroversiella och missförstådda av alla de s.k. kalvinismens fem punkter: Limited atonement - begränsad försoning. Det upprör många troende, för det är som om kalvinisterna nedvärderar eller begränsar det som Jesus åstadkom på Golgata.

Detta klipp från Amazing Grace: The History and Theology of Calvinism behandlar några frågor om L:et.

Låt det inte bli något missförstånd här. Arminianen begränsar försoningen lika mycket som kalvinisten. Kalvinisten begränsar dess utsträckning i det att han säger att den inte gäller för alla människor (även om som det redan visats, han tror att den har effekt för den stora andelen av människosläktets frälsning); medan arminianen begränsar dess kraft, för han säger att det i sig själv egentligen inte frälser någon. Kalvinisten begränsar den kvantitativt, men inte kvalitativt; arminianen begränsar den kvalitativt men inte kvantitativt. För kalvinisten är den som en smal bro som går hela vägen över ån; för arminianen är den som en stor vid bro som bara går halvvägs över... - Loraine Boettner
Kristi försoningsverk begränsades enligt kalvinisterna till de utvalda. Korset köpte och garanterar allt som den utvalde syndaren behöver för att bli rättfärdig, inklusive pånyttfödelse, tro, omvändelse, till frälsning. Arminianerna å andra sidan tror att Jesu verk på korset inte var till för att köpa ett särskilt folk till Honom själv, inte heller var det för att säkra frälsningen för någon syndare, avsikten var endast att göra frälsningen möjlig för vem som än av sin egen fria vilja skulle omvända sig och tro.

Arminianen Dr J Kenneth Grider "skäller ut" sina moderna med-arminianer i Evangelical Dictionary of Theology (översatt):
Många arminianer vars teologi inte är särskilt exakt säger att Kristus tog straffet för våra synder. Men en sådan syn är främmande för arminianism, som istället lär att Kristus led för oss. Arminianer lär att vad Kristus gjorde, gjorde Han för varje person; därför kan Han inte ha tagit straffet, eftersom ingen i så fall någonsin skulle gå in i evig fördömelse.
Som belägg för att Jesus gjorde vad han gjorde lika mycket för alla, används ställen som innehåller alla, hela och världen. Men betyder alla alltid alla?

T ex säger Luk 2:1 det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.

- Skattskrevs Yucatánhalvön? Kina? Frågar sig Dr D James Kennedy. Egentligen syftas ju här på hela romerska världen som ska skattskrivas.

Fler exempel: Luk 2:10, Kol 1:5-6, Joh 12:19

Inte bara Bibeln använder sig av universella begrepp utan att mena det bokstavligen. Alla gör det hela tiden i vardagligt tal också! Precis som jag gjorde nu. Jag menade inte exakt alla, exakt hela tiden...

måndag 27 december 2010

Frälsning: omvändelse och tro, eller frälsningsbön?

Hur blir man frälst? Genom omvändelse och tro? Eller är det att man högt säger en bön och släpper in Jesus i sitt hjärta?

Svaret kanske kommer förvåna många, men vi tittar i Bibeln och ser hur de predikade. Hur gjorde Jesus och apostlarna? Sa de att man ska be en frälsningsbön, eller sa de att man ska omvända sig och tro?
Sedan Johannes [Döparen] hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!" (Mark 1:14-15)

De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de predikade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, och när de kom till Antiokia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. (Apg 11:19-21)

[Paulus]: Ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien, hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, och jag har uppmanat både judar och greker att de skall omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. (Apg 20:18b-21)

Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud (Hebr 6:1)
Ibland står det bara omvändelse:
Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken och sade: "Omvänd er, ty himmelriket är nära." (Matt 3:2)

Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, ty himmelriket är nu här." (Matt 4:17)

Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. (Matt 18:3)

De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig (Mark 6:12)

om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under (Luk 13:3, 5)

omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. (Luk 24:47)

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. (Apg 2:38)

Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. (Apg 5:30-31)

Vi predikar för er det glada budskapet att ni skall omvända er från dessa avgudar till den levande Guden, som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. (Apg 14:15)

Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. (Apg 17:30)

[Paulus]: jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. (Apg 26:20)
Ibland bara tro:
Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. (Mark 16:16)

Sedan förde [fångvaktaren] ut [Paulus och Silas] och frågade: "Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?" De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." (Apg 16:30-31)

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. (Rom 10:9)

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. (Ef 2:8-9)
Men, va? Säger Bibeln emot sig själv? Tro ibland, omvändelse ibland? Naturligtvis inte. Det är inte ett antingen-eller. Man kan säga att omvändelse och tro är två sidor av samma mynt. Omvändelse är inte en gärning där man frälser sig själv genom sin prestation att avhålla sig från/sluta att synda. Bibelställena ovan förklarar många delar av hur omvändelse och tro ser ut, och vad som ligger i begreppen. Här är lite: Omvändelse är bl a att man får insikt om sin stora synd och hjälplöshet och vänder sig från att förtrösta på sig själv till att förtrösta (tro) till 100% på Jesus för sin frälsning. Man tror, litar på, att Han är det fullkomliga offret, att Gud uppväckte Honom från de döda, och erbjuder syndernas förlåtelse och evigt liv, i Hans närvaros härlighet, i Himlen, gratis, till alla som vänder sig till Honom. Man ska bara förtrösta på Jesus och inte på sin egen omvändelse och tro, eller att man en gång sagt en ramsa, eller bett en bön som inte återfinns i Bibeln, om att släppa in Jesus i sitt hjärta, och var uppriktig.

I omvändelse finns också ånger, som vi såg i Apg 26:20 ovan, en sann ånger som gör att man handlar därefter, och vänder sig från synden. Inte för att bli frälst av det utan för att man helt enkelt verkligen ångrar det man gjort mot Gud. Skulle man vilja bli förlåten om man inte ångrade det man gjort? Förutom ifrån dess konsekvens, vredesdomen (Rom 5:9) är ju frälsningen ifrån synden (Matt 1:21.) Det skulle inte vara riktigt klokt att vilja bli frälst från något man vill ha kvar.

Så en frälsningsbön är inte svaret. Huvudsaken är omvändelse och tro - men utifrån detta ska människan be till Gud. Det är alltså inte nödvändigtvis ett antingen-eller här heller. Vi uppmanas ju att be Gud om syndernas förlåtelse, inte minst är det ju en del av Fader Vår. Bra frälsningsböner, som speglar omvändelse och tro finns i Bibeln, exempelvis Psalm 51 eller Luk 18:13:
Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare.
Svårare än så behöver inte en frälsningsbön se ut. Huvudsaken är alltså vad som hänt i syndarens hjärta. Omvändelse och tro är en gåva från Gud. Förutom Apg 5:31 som vi läste ovan:
en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen (2 Tim 2:25)

Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. (Ef 1:19)
UPPDATERING:
Det är även av intresse att se på de grekiska orden som (oftast (åtminstone i Folkbibeln)) översatts till omvändelse:
metanoeo (verb) tänka om/efter, lida samvetskval, ångra sig
metanoia (substantiv som kommer av verbet) samvetskval och bättring, ånger
strepho vända (förekommer i Matt 18:3)
epistrepho vända om (förekommer i Apg 11:21, 14:15)

Läs vidare: Omvändelse: Rövaren på korset

fredag 24 december 2010

חג מולד

För den som skulle få för sig att besöka denna blågg, över helgen, så har jag ritat en julgran och en jultomte. Och jag råkade skriva några rader också...

Jag glömde ljusen... äh...

Enligt vissa så kommer julgranen ifrån babylonsk religion, där man menar att Semiramis beordrade babylonierna att gå ut i skogen för att hugga ner ett träd och dekorera med små bollar (som var avsedd att symbolisera Nimrod penis och testiklar)

Jag frågade i kommentarerna efter källor till denna information och övrigt i hela den artikeln som jag inte kunde få bekräftad, men fick inga riktiga svar. Jag tvingas därför luta mig åt slutsatsen att personen endast diktat upp efter sina egna snuskiga fantasier.

För att styrka att Gud är emot julgranar hänvisar flera till Jeremia 10:2-4 där det står Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem. Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik för att det inte skall falla omkull.

Det här stället handlar inte om julgranar, utan om avgudar. Avgudarna var gjorda av trä, man högg ner ett träd, formade ut en figur, avgudabild av träet, och diverse andra löjliga saker. Poängen för profeterna, det finns flera liknande beskrivningar, var att skriva så om dessa s.k. gudar (människor skapade dem och inte vice versa, och de kunde inte ens gå eller stå av sig själva, utan behövde spikas fast och bli burna.) Vi tillber inte vår julgran utan den tjänar oss som prydnad i huset.

Wikipedia (mer tillförlitlig, anser jag) säger att julgranen kommer ifrån Tyskland och kulorna ifrån att man hängde äpplen i träden.

Adam av Bremen hade många detaljerade upplysningar om det dåtida norden, följande är ur Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (omkr 1075) översatt från DESCRIPTIO INSULARUM AQUILONIS (beskrivning av de nordiska öarna) kapitel 27 om hur de offrar till Tor, Oden och Frej:
Offret är alltså sådant. Av allt levande, som är manligt, offras nio stycken, med vilkas blod det är sed att blidka gudarna. Men kropparna hängs i en lund som är nära templet. För denna lund är så helig för hedningarna, att man anser att alla dess träd blivit gudomliga genom offrens död eller var. Där hänger även hundar och hästar med människor, av sådana blandat upphängda kroppar, har en av de kristna berättat för mig att han sett 72. Besvärjelserna förövrigt, som brukar utföras i denna sorts offerrit, är många och skamliga och därför bättre att inte återge.
Kan dessa blodiga djur- och människooffer vara en annan förklaring till julgranen och de röda kulornas ursprung (och sångerna man sjunger när man dansar runt den?) Detta fick jag först höra i mellanstadiet av vår magister, men senare hörde jag att det inte fanns några källor för att man alls offrade djur (och människor) och hängde upp i träd. Men här är ju en bra källa. Det intressanta är ju också att jul sannolikt kommer från ett av avguden Odens namn Jólner. I fornnodisk religion hade man vid denna tid midvinterblot eller jólablót, då man offrade, blotade. Kanske hette de granar i vilka man hängde upp de blodiga offren till Oden julgranar? ;)

Trevligt att vi bara har vanliga kulor nuförtiden iallafall, om det nu skulle vara så. Det är i varje fall en dekoration i huset för oss idag om vi vill ha den och vi har inte något syfte att tillbe eller offra i den.


Jultomten har jag däremot ganska mycket svårare att förstå mig på. Det finns flera olika förklaringar till vad tomten kommer ifrån. En del att han skapades av Coca-Cola på mitten av 1900-talet, andra av Jenny Nyström i de julkort hon målade, eller så var han det katolska helgonet Nikolaus som gav bort till de fattiga på hans tid. Aletheia har också en teori om att även detta kommer ifrån babylonsk religion, nämligen dyrkan av Molok; det påstås (utan någon källhänvisning) att man skrev en önskelista som man brände upp sina barn tillsammans med på avgudens armar, och så skulle man få alla önskningar uppfyllda. I svensk folktro var tomten ett väsen som höll människor bundna, man skulle hålla sig väl med dem eftersom de var vresiga och kunde bli arga och man offrade risgrynsgröt till dem för att det skulle fortsätta gå bra för gården. Vad som är tydligt för mig oavsett vilken, eller om det är en blandning av allihop, är att detta helt klart är en demonisk varelse som man får barnen att bokstavligen tillbe på julen. Det är honom och de gåvor han ger som de gör alla goda gärningar för hela året. Det är han som är centrum, inte Jesus.

Julen som firats sedan kristendomen, har varit för att fira Kristi födelse. Det är inte befallet i Bibeln att fira Kristi födelse detta datum, Han föddes inte detta datum, utan datumet var den romerske avguden Solis Invicti födelsedag från början. När kristendomen "tog över" så ändrades det så att man firade Kristi födelse istället. Ett sätt att konkurrera ut hednareligionen, som man också gjort senare till de platser kristendomen spridits, alltså. Inte en så dum idé, egentligen, men det är inte t ex en biblisk metod för att göra folk kristna.

Som jag varit inne lite på finns det många nu som inte verkar tycka att man ska fira jul som kristen, ens för Kristi födelse, och förvränger information för att komma fram till denna slutsats. Jag upplever det mest som att detta skapar oro och ännu mer förvirring hos de som inte är befästa i tron, av vilka det finns många i denna tid. Från andra håll kan man höra att vi måste bevara högtiden kristen och att den har dragit iväg så långt och börjat handla om annat. Jag gör inte en för stor grej av någon av de här sakerna. Jag firar jul med familj och släkt, som har julgran och tomte, jag skulle kunna vara utan julgran och tomte och allt julpynt och den uppiskade stämningen (känns väldigt falsk, och är som en sorts masspsykos.)

Egentligen behöver vi väl inte speciella dagar då vi ska tänka på Jesus? Som kristna ska vi umgås och be ständigt till Jesus. Det ska vara så mycket att det inte skulle kunna ökas vissa dagar. Men samtidigt, inget fel att göra det. Även om det inte står med i Bibeln så är vi fria, vill vi ägna särskilda dagar åt att studera och tänka över särskilda teologiska sanningar, som denna om Jesu födelse, så är vi fria till det. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller nymånad eller sabbat. (Kol 2:16) Du är fri att låta bli, eller fri att göra det. En risk är om man tror sig vara bättre för det, att det imponerar mer på Gud, och dömer andra. Låt er inte fråndömas segerkransen (Kol 2:18) Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren... (Rom 14:5-6) En annan risk finns också i att äta mycket julmat och godis, frossa.

Jag tänkte inte skriva så mycket. Och det fanns mer jag gärna ville nämna, men det blir för mycket. Avslutningsvis, först ett bibelord jag fick i en julhälsning i ett mail:

Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset.
Filipperbrevet 2:6-8

Han som låg i krubban är människa och Gud. Han föddes utan synd, för att dö för våra synder, så att vi kan bli födda på nytt. Vi är födda onda.Julmusik:
O helga natt - från en tid då man brydde sig om teologi i sångerna... se texten här (svenska längst ned)
Go Fish - It's About The Cross inte min musiksmak men inte dålig text heller.

חג מולד שמח (Chag molad sameach - glad födelsehelg (på hebreiska))

onsdag 22 december 2010

Hur mäter man framgång? "Frukt?"

Att en lära, eller evangeliepresentation eller metod är obiblisk verkar inte spela så stor roll för många. Huvudsaken är att det "fungerar," dvs, man kan få många människor att "gå på" det. Det här pekar man sedan som till "frukt," som man ska döma det efter.

Om man utmanar detta, och istället dömer efter Bibeln, huruvida läran eller evangeliet stämmer överens med Bibeln, får man ofta frågan efter ens egen "frukt." Dvs, hur många själar har man själv "vunnit." Och om man inte gör detta så får man inte ifrågasätta något.

Man har alltså sin egen idé, som man sätter framför Bibeln. Man förutsätter att allt måste "bära frukt," för att vara riktigt och då gör det egentligen detsamma vad Bibeln säger. Även om man hänvisar till bibelställena om att vi ska döma träd efter deras frukt! Men, man har ju även där redan sin egen uppfattning om vad "frukt" betyder, som inte heller stämmer med Bibeln. Frukt betyder enligt deras egen idé att man vinner massa människor. Det här är inte vad Bibeln menar med frukt - men det gör väl det samma eftersom man egentligen inte tror på Bibeln. Man lurar bara andra att man gör det genom att hänvisa till Bibeln.

När Bibeln talar om frukten av vilken vi ska känna trädet (t ex Matt 7:16) så talar den inte om hur mycket människor som följer efter en person. Tänk bara på Jesus så får vi se hur bisarr denna uppfattning är. Hur många följde Jesus? Var Han populär? Vid ett tillfälle så lämnade många av Jesu egna lärjungar Honom (Joh 6:66.) Och liknelsen om såningsmannen i Matt 13; med denna förståelse av "frukt" skulle det innebära att inte så många av oss är sant frälsta eftersom inte så många av oss vunnit 100-tals människor för Jesus. Det är förstås bra att vinna 100-tals människor för Jesus (med ett sant evangelium) men detta är bara inte vad som menas med "frukt" i Bibeln.

Jesus förklarar vad Han menar med frukt i Luk 6:43-45, ett av ställena där Han talar om att vi ska känna trädet på frukten. Med frukten menar Han det goda en god människa bär fram ur sitt hjärtas goda förråd, och det onda en ond människa bär fram ur sitt hjärtas onda förråd. Johannes Döparen talade också om frukt. Han predikade till folket att bära sådan frukt som hör till omvändelsen. (Luk 3:8) De frågade honom: "Vad skall vi då göra?" Han svarade dem: "Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt." Paulus räknar upp Andens frukt i Gal 5:22: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.

"Frukten" har alltså egentligen inget att göra med att pröva budskap eller förkunnare efter deras resultat, utan med att pröva individuella människor efter hur de lever. Är de sant kristna - verkar de ha omvänt sig och ha den helige Ande? Förtröstar de på Jesus och älskar Honom och söker behaga Honom?

Så vi ska pröva förkunnelsen efter hur den stämmer med Bibelns förkunnelse. Den ska främja verklig omvändelse hos en person så att hon blir verkligt frälst och i sin tur bär frukt. Men frukten av att man använder obibliska evangelier och metoder blir i själva verket att folk inte blir sant frälsta. De fortsätter på den breda vägen som leder till Helvetet. Många går på den (Matt 7:13.) Man kan inte peka på att en väg är bra för att många följer den.

måndag 20 december 2010

SWEEEEEEET!Är de glada för att de tagit emot Jesus i sina hjärtan för att få uppfyllelse, glädje, frid, hälsa och framgång?

Nej, de är glada för att de hört glädjebudet om syndernas förlåtelse och får komma till Himlen.

söndag 19 december 2010

Han var oändligt glad och ärofylld utan oss! (James Smith, 1802-1862)

Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.
Romarbrevet 8:37


Ingen omständighet kan möjligen vara mer dyster än att känna att ingen älskar eller bryr sig om oss!

Det finns något synnerligen ljuvt och behagligt i att vara föremål för någon annasn kärlek. Till och med ett fattigt barns kärlek är ljuvt. Men att bli älskad av någon som är mycket rik, mycket högt uppsatt, och mycket ärorik som person - måste vara synnerligen ljuvligt!

Hur mycket kommer vi då inte fröjdas; hur glada ska vi inte vara - som är älskade av Herren Jesus! Särskilt när vi reflekterar på:
å ena sidan:
 • hur föraktliga
 • hur fattiga
 • hur värdelösa, och
 • hur osköna VI är!
Och, å andra sidan:
 • hur härlig,
 • hur rik,
 • hur värdig,
 • hur skön JESUS är!

Jesu kärlek är att föredra framför att äga en hel värld!

Tänk på
 • härligheten i Hans person,
 • vidden av Hans tillhörigheter,
 • antalet änglar som passar upp på Honom,
 • den obegränsade suveränitet Han utövar,
 • och den enastående karaktär Han besitter!

Ha också i åtanke, att Han visste vad det skulle kosta Honom att älska oss - hur Han skulle bli behandlad av oss och andra - för vår skull!

Ändå fäste Han sin kärlek på OSS!

Han älskade OSS - bara för att Han ville!

Han gick förbi andra som var mer värdiga och uppsatta - men Han valde OSS!

Han BEHÖVDE oss aldrig - ty Han var oändligt glad och ärofylld utan oss!

Ändå älskade Han oss!

Han älskar oss fortfarande!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 18 december 2010

Varför vill du till Himlen?

Några har märkt att det ligger en ny enkät uppe nu vid sidan på sidan.

Varför vill du till Himlen?
 • För gatorna av guld?
 • För att få 72 jungfrur?
 • För att få 72 russin
 • För att slippa komma till Helvetet
 • För att vara hos Herren
 • Jag vill inte till Himlen
Jag tänkte först inte göra någon större uppmärksamhet, för jag insåg inte när jag la upp den vilken stor, avgörande fråga detta egentligen är. Rannsaka dig själv innan du svarar. Kan du verkligen säga att det är Gud du är ute efter i Himlen och inte att få dina köttsliga begär tillfredsställda även där? Skulle du ärligt välja bort att ha 72 jungfrur, i en evighet, för att bara vara med Gud i en evighet? Kan du titta de 72 jungfrurna (eller motsvarande) i deras vackra ögon och säga hejdå till dem, för du vill hellre vara med Gud?

Eller, mer konkret: Kan du säga nej till alla snuskiga hemsidor, när du är ensam framför datorn, kanske i detta nu? Kan du vägra dem för att du älskar Gud mycket högre?

Vad är din älsklingssynd? Är du beredd att lämna den för evigt? Varför börjar du inte redan nu i så fall?

Om Gud inte var i Himlen utan i Helvetet - skulle du vilja komma till Himlen då? Eller skulle du t o m vilja till Helvetet för att få vara med Gud?

Rannsaka verkligen dig själv. Klicka inte i rutan För att vara hos Herren om du inte kan svara rakt på dessa ovanstående frågor. Det här kan visa hur du egentligen har det i relationen till Gud. Är du frälst? Är du född på nytt? Skulle du välja något framför Gud så kan jag inte ge dig en försäkring om att du är född på nytt och på väg till Himlen. Du går ju efter det som finns på den breda vägen till Helvetet.

Tvekar du? Be till Gud, vänd dig till Honom för att Han ska ge dig ljus, omvändelse, föda dig på nytt om du inte är det. Märker du en sinnesändring, vänta sedan tills nästa dag och se om det består. Om inte, försök igen. Och klicka inte i rutan förrän du ärligt och utan tvekan kan det!

fredag 17 december 2010

Tuffa Frågor För Kristna? - #6

Sjätte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5)Frågan: Är Bibeln, med de upprepade berättelsena om Guds misslyckanden, verkligen en berättelse om en FULLKOMLIG varelse?

(Han verkar ju ändå tro att Bibeln är sann, om han ställer den här frågan. För om man förutsätter att allt är påhittat så måste man ju ändå mena att de som skrev det hade syftet att hitta på en fullkomlig Gud? Så han ställer frågan för att ifrågasätta Gud för att han hatar Gud, inte för att han inte tror att Gud finns.)

Svar: Berättelserna talar inte om Guds misslyckanden, utan om Gud som får dras med en mänsklighet som ständigt misslyckas, eller snarare trilskas och är upprorisk. Hur Gud lyckas med att vara så tålmodig och barmhärtig mot en syndig, totalt fördärvad mänsklighet.

Har du tänkt dig in i Guds situation när du läser de här berättelserna? Det har jag... och det hade inte dröjt länge förrän jag skulle ha sprängt allt om jag var i den situationen. Vilken nåd att Han inte redan gjort det, och dessutom vill rädda oss. Tänk att Gud ändå ville rädda oss. Han sände till och med Sin ädle Son att dö för att rädda oss usla människor.

Gud har i själva verket bestämt människors onda handlingar till Sina goda ändamål:
1 Mos 50:20 Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv.
Apg 2:22-23 Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom.
4:27-28 Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar, för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt.
Gud lyckades! Han visar genom detta hur stor Hans nåd och barmhärtighet är. Det var Hans plan från början. Han skulle skapa en värld, som skulle falla i synd, Han gav dessutom oss Lagen och alla dessa berättelser, så att fallet skulle bli större, för att synden ska framstå som i högsta grad syndig, så att Han skulle kunna visa Sin överflödande stora nåd.
Rom 7:13 Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig.
5:20-21 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.

onsdag 15 december 2010

Myten om att kristna helst ska hålla sig neutrala

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. (Matt 5:13)

Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.
(Upp 3:15-16)

Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. (Matt 12:30)Hur kan man säga att vi ska vara neutrala och inte pracka på andra vår moral i frågor som abort och homosexualitet? Rätt och fel, moral, finns inte överhuvudtaget utan Guds Lag. Förbuden mot mord (som om inte abort är det) och stöld, kommer lika mycket från Guds Lag.

Man kan inte skilja politik från teologi. Bibeln är den enda standarden. Det enda alternativet till ett bibliskt samhälle som styrs av Guds Lag, är ett hedniskt samhälle styrt av laglöshet. Det finns ingen neutral mark.Dagen:

Kristna - världens mest förföljda grupp
Tommy Dahlman: ”Till slut upplevde jag en trötthet” - lite bitar jag läste ur den artikeln och tänker på (obs, inte nödvändigtvis relaterat till huvudämnet för denna bloggpost alltså): han höll på med väckelsekampanjer och det står såhär:
Han började också tvivla på själva upplägget i väckelsekampanjerna. [...] Jag frågade mig om jag drivit fram detta i köttet [...] När han efter en tid följde upp kampanjerna var också ofta resultaten magra i slutändan. De som gått fram för förbön under kampanjens klimax hade aldrig blivit en del av den kristna gemenskapen.
Detta är vad Ray Comfort också visar på (80-90% som går fram på "väckelsemöten" "avfaller". Se Den moderna evangelieförkunnelsens offer och hur man istället ska förkunna Evangeliet bibliskt i Helvetets Mest Välbevarade Hemlighet.) Istället talar Tommy Dahlman om att bygga förtroende, tala om krishantering på företag, och Alphakurser. Jag skulle nog med all respekt säga att Comfort kom fram till ett bättre sätt: att titta i Bibeln och genom väckelsehistorien hur Evangeliet egentligen ska predikas. Snälla, antyd inte att det är en sorts fullgod trogen evangelieförkunnelse att tala om krishantering på företag (även om det inte skulle vara fel i sig att tala om krishantering, annars.) Och en intressant och mycket viktig läsning om evangeliehalten i Alphakurser finns här.

tisdag 14 december 2010

För 72 russin

Vem har missat självmordsbombaren i Stockholm? Inte ens jag. Det framkom tydligt t o m i gårdagens Aktuellt, ett program som ingår i statens hjärntvättningsmaskin SVT, att han gjorde detta pga islam. De medgav t o m, åtminstone att vissa delar av England tagits över av extrem islam, och att han hade varit där och tagit intryck av detta. Däremot var man ju också tydlig med att intyga att det här bara var en ensam person och inga andra muslimer i sverige är så. Inte heller de i England som han varit hos...!? (Dessvärre skulle handlingen ju kunna egga upp fler ensamma ivrare att göra samma hjältemodiga insats för Allah...)

De intervjuade en ledare över ett islamskt center där han varit i England som berättade sin egen hjältehistoria hur han talat honom till rätta flera gånger. Misslyckad varje gång, uppenbarligen. Sedan hade han också rest till Arabien någonstans och tränat sig till självmordsbombare (se Aktuellt på SVT play, jag kommer inte ihåg exakt.)

Man intervjuade muslimer i Sverige som alla intygade att det här som hänt inte var hur deras religion utövas och att inte koranen uppmanar till sånt. Förhoppningsvis är det inte deras religionsutövning, men att inte koranen uppmanar till våld mot icke-muslimer är helt enkelt en ren lögn. En som de intervjuade sa "Koranen uppmuntrar inte till våld mot oskyldiga kvinnor och barn..." Det här antyder ju att den ändå uppmuntrar till våld mot oskyldiga män, och skyldiga män, kvinnor och barn. Förtroendeingivande...

Nu är i varje fall vår stockholmsbombare död. Och vid det här laget har han väl redan ätit upp de 72 russinen som utlovas...

Här är däremot kristen extremism, som kan behövas i vår ruttna värld:
Lukas 6 27Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 28Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. 29Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. 30Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. 31Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem.
Var hamnade självmordsbombaren när han dog? Lämnade han sin familj för att komma till paradiset där han fått 72 jungfrur, 72 russin?

Gud ser till hjärtat hos en människa. Vad var hans uppsåt? Även om han inte lyckades, så hade han planerat att ta många med sig i döden. Gud kommer att döma honom som om han dödat så många som han tänkt, även om han inte lyckades.
Matteus 5 21Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda.*Den som mördar är skyldig inför domstolen. 22 Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Helvetet.
Även om det är bra för vår del att många muslimer hycklar i sin tro, så att de inte dödar oss alla - så är all religion falsk. Hycklad eller ohycklad. Vi älskar våra medmänniskor som är fast i religionernas bojor, vi hatar de falska religioner som lurar dem till Helvetet. Det enda försoningsoffret som blidkar Guds vrede är Hans Son, Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen.

Om någon vill självmordsbomba mig efter att ha läst detta så tänk på att det bara kommer bekräfta vad jag skrivit.

måndag 13 december 2010

Ray Comfort 1989 och 2010

Ray Comfort predikar i friska luften

19892010Som Jesus, Johannes döparen, apostlarna, profeterna...

söndag 12 december 2010

Kostnaden för vår frihet (James Smith, 1802-1862)

Till denna frihet har Kristus gjort oss fria.
Galaterbrevet 5:1

Vi var en gång slavar till synden, Satan och världen, men Jesus har befriat oss!

Vi är nu befriade från lagen - och står under nåden.

Vi är döda från synden - och rättfärdiggjorda från den.

Vi är frälsta från Satan - och är i krig med honom.

Vi övervinner världen - och skyndar oss ut ur den.

Vi är fria att tjäna Gud, och vandra med Honom i vänskap och helig kärlek.

Kostnaden för vår frihet - var Jesu liv och död!

Den stora drivande orsaken - var Gud vår Faders eviga och evinnerliga kärlek.

Den verksamma orsaken till vår frihet - var den Helige Andes kraft och arbete.

Instrumentet som vi förs in i vår frihet genom - är det heliga evangeliet.

Nåden som gör oss till innehavare av vår frihet - är tron.

Målet med vår frihet - är att vi ska få tjäna vår Gud i rättfärdighet och helighet alla våra levnadsdagar, och sedan förhärligas med Honom för alltid!

Vi är befriade från synden - så att vi får blir heliga och lyckliga.

Låt oss stå fasta i friheten som Kristus befriat oss med!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 10 december 2010

Tuffa Frågor För Kristna? - #5

Femte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4)Frågan: Vad är syftet med Helvetet?

Hans argument: Straff tjänar bara tre syften.
 1. Tillrättavisning. Personen straffas så han lär sig att inte gör om det.
 2. Det ska skrämma andra att göra brottet.
 3. Fängelse ska skydda samhället från brottslingarna.
Enligt honom passar Helvetet inte in på något:
 1. Eftersom straffet är evigt så kommer man inte lära sig något av det till senare.
 2. Eftersom man inte tror på Helvetet så kan man inte bli skrämd av det. Olika religioner har var sitt helvete, som de som tror på det inte kommer hamna i eftersom de tror på sin religion. De tror inte på andra religioners helveten och blir inte skrämda av dem.
 3. Eftersom vi är odödliga/osårbara i Himlen så behöver vi inte bli skyddade från brottslingar.
Svar:
Det är inte alls bara tre syften som straff tjänar till. Jag svarar på hans punkter och lägger till några.
 1. Jag håller väl med honom på den här punkten.
 2. Här håller jag ju inte med. Alla religioner är inte "frälsning genom tro." Kristendomen innebär inte heller "frälsning genom tro," i den meningen att man tror att något existerar eller är sant. Än mindre blir man frälst genom att man bara tror på att Helvetet finns. Det är frälsning genom förtröstan på Jesus och inte på sig själv (Ef 2:8-9.) Helvetet har dessutom faktiskt en skrämselfunktion enligt Bibeln (Luk 12:5, Apg 24:25.) Förresten vet alla att Gud finns och kommer döma världen, det är bara så att människor, inkl azsuperman01, förtrycker sanningen, det de vet, i orättfärdighet, för att kunna fortsätta synda och slippa tänka på att domen kommer (Rom 1:18-20.) Man kan gå till såna längder som att till och med prata om det för att ställa såna här förvrängda frågor - allting för att stilla samvetet.
 3. Jag kan delvis hålla med. Men, vad de nu skulle kunna göra där så skulle de förpesta tillvaron. Det skulle vara ett helvete för dem i Himlen också eftersom Gud är en förtärande eld.
 4. Straff är också för straffets skull. Har man begått ett brott så förtjänar man den behandlingen. Denna uppfattning saknas helt i dagens ogudaktiga samhälle, men det är så.
 5. Det finns ett offer till varje brott, dessa måste man kompensera, på olika sätt, som betalning eller känslan av rättvisa som det ger offret, och den rättvisa som det är, att personen som gjort en illa straffas. Man begår en synd både mot Gud, och dem Han älskar, människorna. Bibeln ger skäl till att vi inte själva ska hämnas på andra, utan vi kan trösta oss med att Gud en dag kommer att hämnas och skipa rättvisa (Rom 3:8, 12:19, 1 Tess 2:16, 2 Tess 1:6-10, 2 Tim 4:14. Vilka bibelord! Slå upp dem!)
 6. Det här är kanske den främsta anledningen till Helvetet. Jag kan inte säga det bättre än Jonathan Edwards', i hans kända väckelsepredikan från 1741, Syndare i händerna på en arg Gud (som får avsluta inlägget)
  Gud har haft det på sitt hjärta att visa änglar och människor, både hur utmärkt hans kärlek är, och också hur förskräcklig hans vrede är. Ibland har jordiska kungar i sinnet att visa hur förskräcklig deras vrede är, genom de extrema straff de verkställde på dem som retat dem. Nebukadnessar, den mäktige och högdragne monarken i det kaldeiska riket, var villig att visa sin vrede, när han blivit rasande på Sadrak, Mesak och Abed-Nego; och i enlighet med detta gav ordern att den brinnande heta smältugnen skulle vara sju gånger hetare än vad den var; tveklöst höjdes den till den yttersta grad av glöd som mänsklig konst skulle kunna åstadkomma: men den store Guden är också villig att visa sin vrede, och förstora sin rysliga majestät och mäktiga kraft i sina fienders extrema lidanden. Rom 9:22 "Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?" Och då man ser att detta är hans syfte, och vad han har bestämt, att visa hur förskräcklig den oblandade, otyglade vreden, Jehovas ilska och stränghet, kommer han att göra det med resultat. Något kommer åstadkommas och ske, som kommer att vara fasligt att bevittna. När den store och arge Guden har rest sig och verkställt sin rysliga hämnd på den stackars syndaren; och det kräket verkligen lider hans oändliga vikt och förargelses kraft, då kommer Gud kalla på hela universum för att skåda den rysliga majestät, och mäktiga kraft som kan ses i Jes 33:12-14 "Folken skall förbrännas till kalk, likt avhugget törne skall de brännas upp i eld. Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. 'Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?'"

  Så kommer det att vara för dig som är i ett oomvänt tillstånd, om du fortsätter i det; den oändliga makten och majestäten och den allsmäktige Gudens förskräcklighet ska förtydligas på dig, i dina plågors obeskrivliga styrka: du kommer plågas i de heliga änglarnas närvaro, och i Lammets närvaro; och när du kommer vara på denna smärtnivå, kommer himlens strålande invånare gå fram och titta på detta gräsliga spektakel, så att de får se vad den Allsmäktiges stränga vrede innebär, och när de har sett det, kommer de falla ner och beundra denna stora makt och majestät. Jes 66:23-24 "Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig, säger HERREN. Och de skall gå ut och se liken av de människor som har avfallit från mig. Deras mask skall inte dö och deras eld inte utsläckas. De skall vara en vämjelse för alla människor."

onsdag 8 december 2010

Kan man ha enhet utan sanning?I videon räknas upp två avgörande saker, som kan hålla oss borta från mycket felaktigheter, förvirring eller falsk enhet:

1. Definiera alltid termerna som används. Vad menas med orden som används, i undervisning, predikan, trosbekännelser? Vad menar de med "född på nytt," "frälst genom tro," eller "Gud är suverän?" Det är med en tydlig detaljerad förklaring av vad de menar med dessa termer, som man kan finna vad de egentligen tror!
2 Kor 11 2eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.
2. Det är "röd flagg" när en bekännande kristen, bibellärare, pastor, kyrka osv är ovillig eller oförmögen att definiera vad de tror på. Med detta menas inte intellektuell elitism. Alla kan inte alla de rätta orden, men t ex en nyfrälst skulle kunna tala om det djup av Kristuskärlek som vilar i deras själar, på ett sätt som kan göra dig tårögd. Men man måste vara vaksam med de som avsiktligt är otydliga med var de står i bibliska frågor. Jesu ord bör motivera oss att så mycket vi kan, ta reda på exakt vem Han är: Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder. (Joh 8:24) Det är bokstavligen en fråga om himmel eller helvete, det finns inget ädelt med att inte förklara sig tydligt nog. Bibeln skiljer ständigt, tydligt mellan sant och falskt.
Matt 13 18Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. 19När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. 20Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. 22Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. 23Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.

2 Pet 2 1Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som köpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.
Jesus var väldigt exakt:
Matt 5 18Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. 19Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. 20Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.
I en tid då det finns tusentals olika sekter och kristna samfund, och det finns väldigt få kristna ens inom sina samfund som menar samma sak med vad de säger även om de använder samma termer och insisterar på att de är enade, blir det en mycket avgörande princip att det kan frälsa ens själ från farliga villoläror, om man bara definierar sina termer.

tisdag 7 december 2010

2 Mos 4:11

Veckans enkätundersökningsresultat:

Jag är rörd till tårar att 10 svarade och att 8 svarade som jag hade svarat. Rättvisa eller orättvisa har inte med saken att göra - utan Guds rätt över Sin skapelse.

Nu är de här enkätfrågorna slut. Ska sanningen komma fram (eller har jag redan sagt det tidigare?) så har jag norpat dessa frågor från en ifyllningsblankett.

Min bön är inte att ha förargat vissa utan att vi ska ha fått upptäcka en del bibliska sanningar utan någon partiskhet för vissa teologiska inriktningar, utan vad Bibeln säger. Lyckat eller misslyckat vet jag ej.

Det får bli nästa fråga att ha uppe. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Fyll i ett eller flera av alternativen.

Alla andra uppbyggliga bibelundervisningsfrågor i enkätform och undersökningsresultaten:
Ef 1:11
Jes 14:24
Rom 8:29-30
Joh 10:14-15
Joh 6:65
Joh 6:37
Joh 10:28-29
Upp 13:8, 20:15
Matt 13:10-12
Rom 8:28

måndag 6 december 2010

Vision Nordens väckelsevecka i Floda

I kommentarsektionen i detta inlägg på bloggen Aletheia om Vision Norge och andra kristna TV-kanaler (inte ett så dumt inlägg) fann jag ett påstående om att minst 1200 människor tagit emot Jesus i den väckelsevecka som Vision Norden (den kanal som Visjon Norge startat i Floda) anordnat, du gissade det, i Floda!

Så långt, och om man inte hade mer bakgrundskunskap, låter det ju jättebra. Men vi måste se sanningen i vitögat. Den s.k. väckelseveckan i fråga är en satsning med Rodney Howard Browne a.k.a. ”den helige Andes bartender” - dvs, en obiblisk och hädisk verksamhet.

Så, istället för att skriva om det, så var något annat som intresserade mig istället de påstådda 1200 människor som tagit emot Jesus. Låter otroligt. Jag har inte sett någon vidare källa för det annat än några kommentarer på Aletheia, som sagt. Men vad menas egentligen med att ta emot Jesus? Menar de på det bibliska sättet, att omvända sig från synden och lägga all sin förtröstan på Jesus som sin enda räddning, eller menar de på det obibliska sättet, att man bara ber en bön och släpper in Jesus i sitt hjärta?

Jag fick en länk till en sida som de hade gjort - Gud i din stad! och tog del av materialet som de hade där. Jag måste säga åtminstone något (en sak) till deras fördel - de håller nog allt fram liiite av Lagen - som man ska göra för att ge insikt om synd och visa på behovet av frälsning, under sidan Hur kan du bli frälst? Men tyvärr mycket ofullständigt. Inget om Helvetet (big surprise,) och ja, en hel del luckor som behöver fyllas i och redigeras i texten som finns där.

Under sidan Senaste nytt! Så står det att de reser runt hela tiden och försöker få människor att förstå att Gud inte är arg på dem längre. Fast hur vet de det? Jesus sa ju tvärtom, i Joh 3:36 Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Själva budskapet de förmedlar (man kan se deras resurser) är den gamla Fyra andliga lagar, ett obibliskt evangelium, som är så banalt att jag redan måste ha skrivit 1000 gånger om det. Se t ex Den moderna evangelieförkunnelsens offer.

Så här blir man frälst enligt dem: dels citerar de Bibeln “var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.” sedan säger de Och naturligtvis “var och en” gäller också dig, eller hur? Nej, det gäller var och en - som åkallar Herrens namn - och vad betyder det?

I en annan av deras traktater står det att man för att bli frälst, bl a ska högt säga detta i en bön: Jag är frälst, jag är född på nytt, jag är förlåten och jag är på väg till Himlen, för jag har tagit emot Jesus in i mitt hjärta. Som sagt, man blir inte frälst genom att be en frälsningsbön och ta emot Jesus i sitt hjärta. Det är omvändelse och tro som gäller. (Mark 1:15, Luk 13:3, Apg 20:21 m m) Och man blir inte född på nytt av sina egna handlingar eller beslut, lika lite som vi blir födda från första början av vår egen vilja - det är Gud som föder oss på nytt.
De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. (Joh 1:13)
Det ligger ju nämligen till på följande sätt, som Westminsterbekännelsen kap IX om fri vilja, formulerar det:
III. Människan, genom sitt fall till ett syndigt tillstånd, förlorade fullständigt all förmåga att vilja något andligt gott beledsagande frälsning:a så att, en naturlig människa, alltigenom avog det godab och död i synd,c är oförmögen, genom sin egen styrka, att omvända sig själv eller att förbereda sig själv därtill.d

a Rom. 5:6; Rom. 8:7; Joh. 15:5. b Rom. 3:10,12. c Ef. 2:1,5; Kol. 2:13. d Joh. 6:44,65; Ef. 2:2-5; 1 Kor. 2:14; Tit. 3:3-5.

Slutligen, en intressant grej de säger i ett av traktaten också: Du kanske har hört att människor går förlorade för att dom har syndat? –Nej, den enda orsaken till att en människa kan gå förlorad är om han eller hon inte tror på Jesus. Tack vare Jesus tillräknar inte Gud människan våra synder, de är redan förlåtna.
 1. Öh, va? - Jo, jag har hört den förut, och skrivit om det med. Och är det inte en synd att inte tro på Jesus då? Är det bara otroende som kommer till Helvetet? - Se Upp 21:8.
 2. Jesus dog inte så att alla människor i betydelsen varje individ, blivit förlåtna. Han gav Sitt liv till lösen för många (Matt 20:28), men inte alla. Han gav Sitt liv för fåren, fåren är endast de som kommer tro och blir frälsta, inga av de som Han gett Sitt liv för kommer att gå förlorade! (se Joh 10:14-15, 26-28)
Jag är inte emot evangelisation! Alla kristna har som uppgift att vittna! Men det spelar ju roll vad man har för budskap, att man vittnar och predikar Evangeliet bibliskt. Se: Helvetets Mest Välbevarade Hemlighet. Det är inte för intet som den kallas för Helvetets Mest Välbevarade Hemlighet. Något som Satan inte vill att vi ska veta, är hur man predikar Evangelium. Är budskapet felaktigt (som ovan,) så kan 1200 människor "ta emot Jesus," utan att Satan behöver bekymra sig. Bara fler som inte blir verkligt frälsta, bedragna, och förhärdade inför om de eventuellt skulle höra det sanna Evangeliet.

söndag 5 december 2010

Han tycks bli mer lik Satan! (James Smith, 1802-1862)

"Deras rättfärdighet kommer från mig!" Jesaja 54:17

Ju längre den kristne lever - desto mer lär han sig. Och ju mer Anden lär honom - desto mer avskyr han sig själv och tar avstånd ifrån sin egen rättfärdighet som smutsig klädsel.

Förnuftigt, hoppades han...

 • att växa i helgelse
 • att känna sin sedeslöshet underkuvad, och
 • att åtnjuta Guds närvaro utan avbrott.
Men istället för detta:
 • tycks han bli mer lik Satan,
 • hans sedeslöshet verkar bli starkare och starkare, och
 • fördävet i hans natur verkar mer och mer förfärlig!
Han ser sig själv som ett ogärningsmonster, och undrar hur Gud möjligt kan älska honom eller visa något gillande för honom.

Men ändå, denna hjärtliga erfarenhet...

 • gör Guds fria nåd dyrbar
 • gör Kristus obeskrivligt värdefull,
 • och rättfärdighetens gåva ovärderlig!
Hur kan en sådan människa vara rättfärdig inför Gud? Var ska han få sin rättfärdighet ifrån? Jehova svarar "Deras rättfärdighet kommer från mig!"

Jesus åstadkom den;
Fadern tillräknar oss den;
evangeliet uppenbarar den; och
tron tar emot den, iklär sig den, och åberopar den inför Gud

Dyre Jesus! Bara i Dig, har jag rättfärdighet och styrka!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 3 december 2010

Tuffa Frågor För Kristna? - #4

Fjärde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

(Tidigare frågor: #1, 2, 3)Frågan: Tror du verkligen att du förtjänar att bli torterad?

(Han menar Helvetet, som är en evig tortyr.)

Svar: Ja.

Jämför man sig med Guds Lag ser man tydligt att man är en brottsling som förtjänar straff. (Det är förstås naturligt för vilken brottsling som helst att inte vilja bli straffad, eller att inte hålla med om straffet som domaren utmäter.)

Han säger också något om att titta på film med våld och tortyr i - och tänka sig att man verkligen förtjänat det. Nu är ju våld, i verkligheten eller på film, inte något som vi ska finna nöje i, men ja, jag har sett sådana filmer och tänkt mig in i den situationen att bli torterad. Men det man ser på film kan aldrig komma i närheten av det man kommer att genomlida i Helvetet. Vi har Bibeln:

Så skall det vara vid tidsålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. (Matt 13:49-50)

Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. (Upp 14:9-11)

Det är nyttigt att tänka på Helvetets plågor åtminstone ett par gånger om dagen, i bön:
 1. I tacksägelse till Gud för att Han låter en leva trots att man redan förtjänar att vara i Helvetet; att Han låter oss andas Hans luft, har tak över huvudet, mat för dagen; och inte minst frälsningen ifrån Helvetet (Rom 5:9) - att vi alls fått höra Evangeliet, blivit pånyttfödda, fått omvändelse, tro, rättfärdiggörelse, helgelsen, hoppet, kärleken, i Hans Son Jesus Kristus som tog vårt straff och bar lidandet för våra synder, i vårt ställe, dog och återuppstod. Rom 8:18-39... (kan vi klaga?)
 2. För kärleksfull och medlidsam förbön, och verksamhet för de förlorades frälsning, nära och kära, släktingar, vänner, fiender, främlingar, alla människor!

torsdag 2 december 2010

Lär din kyrka ut HELA sanningen?

En halvsanning som utger sig för att vara hela sanningen, blir en fullständig osanning.
- J.I. Packer

Aposteln Paulus skrev: Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. (2 Kor 4:2-3)

Den sorgliga verkligheten är att i dagens "kyrkor" håller man fram ett falskt evangelium. Inte för att det man säger egentligen är helt falskt, utan för att bara ena sidan av sanningen hålls fram, så att andra delar göms undan, och så att man inte ser hela bilden.

Man predikar halvsanningar eftersom hela sanningen är stötande för de självrättfärdiga och stolta. Vårt samhälle består av köttslighet, självrättfärdighet och högmod, och därför vill "kyrkan" tillgodose dessa för att öka sina besöksantal. Men är det bara stora antal som räknas för Gud? Jesus sa att det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. (Luk 15:10)Skulle man i dessa "kyrkor" t ex predika skarpt och rannsakande utifrån ett bibelställe som detta?
Matteus 24 36Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 37Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara. 40Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. 42Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

onsdag 1 december 2010

Vad inspirerar till ont/gott?

I Dagen står att Tony Blair och Christopher Hitchens debatterat om religioner inspirerar till ont eller gott.

De hade debatten, och efteråt skulle publiken(?) rösta vem som vunnit.

Resultatet blev:

Hitchens 68 procent, Blair 32 procent. Läser man listan, Bäst av Blair, som ligger i artikeln på Dagen så kan man nog förstå varför.

Det stämmer väl, religion är dåligt eftersom det inte leder till frälsning. Samma sak med ateism. Vad religion egentligen är, vet man ju inte, men vad jag tänker på med ordet är att vara fastbunden, i kedjor som hänger runt halsen med talismaner, kristaller ja t o m krucifix; man måste ha en massa ritualer och symboler, avgudabilder överallt i lägenheten, eller rabbla böneramsor och besvärjelser, annars!!!

Nej, den enda verkliga ritualen som blidkar Gud är vad den evige översteprästen Jesus gjorde för 2000 år sedan då Han gick upp till Golgata och lät Sitt oskyldiga dyrbara blod rinna för värdelösa syndare (som t ex jag).

Det enda som inspirerar till gott är Gud. Det är Han som skapat allt och har gett oss Sin Lag, i våra samveten, så att vi vet vad som är rätt och fel, och även annan religion kan därför till viss del ha Guds Lag. Med tanke på människans fallna natur, är detta inte ett perfekt sätt att veta Guds Lag. Tydligast har Gud gett oss Sin Lag i Bibeln. Genom denna Lag och hur Han givit den till oss, är det Gud som håller tillbaka ondskan i världen. När vi sedan dött kommer Gud att döma oss efter Lagen och om vi brutit mot den (vilket kallas synd) så kommer Han att rättvist straffa oss. Du kan själv se efter hur du har klarat dig HÄR!

Jag finner att Tony Blair helt klart måste ha missat att ta upp en hel del viktiga saker, som att vetenskapens framväxt som började på 1500-talet direkt kan hänföras till kristen skolasticism. De flesta större vetenskapliga framsteg genom historien kom från tron att Gud ordnat universum på ett sådant sätt att dess hemligheter kunde upptäckas. En annan sak han måste ha missat när det gäller åtminstone kristendomen, är att det inte finns några kristna nationer i världen som inte försäkrar religionsfrihet. De 50 i topp länder som förföljer folk, är bara muslimska, kommunistiska, ateistiska diktaturer. Topp 10, 7 muslimska länder, 2 kommunistiska, 1 diktatur. Inga kristna.

Och varför bara stå i försvarsposition, varför inte slå tillbaka lite på ateismen? 259 miljoner döda runt världen kan hänföras till ateistiska regeringar. Ateistiska regeringar som också mest är kommunistiska, har dödat fler människor än alla krig det senaste århundradet. 41% av 1900-talets dödsfall är pga ateistiska regeringar--under fredstider och mot deras egna befolkning!

Fler exempel finns. Läs vidare, för all del: Är kristendom bara dåligt? och Ateism är bara dåligt!

tisdag 30 november 2010

Rom 8:28

Veckans enkätundersökningsresultat:


6 svarade, rätt såklart. Det som förbluffar mig är att 6 858 664 924 pers valt att inte svara på denna lätta fråga. Men, allt samverkar till det bästa.

Nästa:

2 Mos 4:11 Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, HERREN?

Frågan:
Är detta rättvist?

Svarsalternativ:
 • Ja
 • Nej
 • Vilka är vi att ifrågasätta Gud?
 • Jag kommer låtsas som att detta inte står i Bibeln
Det är anonymt när man svarar. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Pricka i ditt svar. Enkelt. Frågan är kvar i en vecka, sen kommer nästa.

Lycka till. Kommentera gärna!
Specialerbjudande om du kommenterar: du får godis!*

Tidigare uppbyggliga bibelundervisningsfrågor i enkätform och undersökningsresultaten:
Ef 1:11
Jes 14:24
Rom 8:29-30
Joh 10:14-15
Joh 6:65
Joh 6:37
Joh 10:28-29
Upp 13:8, 20:15
Matt 13:10-12

*jag bara skojade

söndag 28 november 2010

Något man endast riktigt kan förstå i helvetet (John Flavel, 1627-1691)

Hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet?
Matteus 23:33

Fördömelse är den dom som Gud fäller - Han fördömer en människa till att bära Hans eviga vrede som det rättvisa straffet för hennes synder.

Fördömelse är ett ord med djup och ryslig innebörd. Det är ett ord vars tunga vikt och intensitet man endast riktigt kan förstå i helvetet.

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Rom 8:1

(Min översättning)


Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 26 november 2010

Tuffa Frågor För Kristna? - #3

Tredje delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

(Tidigare frågor: #1, 2)Frågan: Vad är det för poäng med att ge oss fri vilja om vi inte får använda den?

Förutsättningen i hans fråga är att Gud gett oss fri vilja, men om vi använder den för att välja bort Honom och göra onda saker, så kommer Han att straffa oss. Vi får alltså inte använda den.

Mången predikan har man ju hört om hur Gud varit så god och gett oss den underbara gåvan "fri vilja." Som att åhörarna ska ändra sin inställning och börja tycka om Gud bara på grund av detta, och vilja bli kristna. Inget om människans totala fördärv, synd, domen, Evangelium, bot och bättring. Det verkar ju slå tillbaka på de här som predikar detta då, när det istället orsakar denna tuffa fråga från en skeptiker. Hur ligger det egentligen till med människans fria vilja? Westminsterbekännelsen kap IX om fri vilja:
III. Människan, genom sitt fall till ett syndigt tillstånd, förlorade fullständigt all förmåga att vilja något andligt gott beledsagande frälsning:a så att, en naturlig människa, alltigenom avog det godab och död i synd,c är oförmögen, genom sin egen styrka, att omvända sig själv eller att förbereda sig själv därtill.d

a Rom. 5:6; Rom. 8:7; Joh. 15:5. b Rom. 3:10,12. c Ef. 2:1,5; Kol. 2:13. d Joh. 6:44,65; Ef. 2:2-5; 1 Kor. 2:14; Tit. 3:3-5.

Så ligger det alltså till med människans fria vilja. Den finns inte. Hon varken vill, kan, kan vilja, vill vilja, eller vill kunna välja Gud. Förutsättningen för ateistens fråga är falsk (men jag klandrar honom inte, den är väl orsakad av kristna som tror på den fria viljan.)

Däremot har Gud gett människan ansvar, hon är en ansvarig varelse, som kommer att ställas till svars för sina handlingar. Gud har gett oss bud, befallningar, att lyda. Lagen säger t ex du ska inte mörda, ljuga, stjäla, begå äktenskapsbrott, det står inte du får mörda, ljuga, stjäla, begå äktenskapsbrott - om du vill! Och - Gud befaller människorna att de alla och överallt skall omvända sig (Apg 17:30) - inte, de behöver inte omvända sig om de inte vill.

Så, fastän vi i vårt naturliga tillstånd, är så fördärvade att vi inte vare sig vill eller kan klara det, så har vi ansvar! Guds lagar och befallningar kan alltså inte ge oss rättfärdighet, utan endast ge oss insikt om vår synd (Rom 3:20,) och vår totala oförmåga, och i slutändan ska det leda oss till att inse vårt fullständiga behov av Kristus och vända oss i förtröstan till Honom (Gal 3:24.)

Ännu en nyttig fråga från ateisten alltså, som får oss att tänka till om vad man ser som självklarheter i dagens kristenhet, och gå till vad Bibeln verkligen säger om vissa frågor!

onsdag 24 november 2010

Är din pastor en bibellärare eller filosof?

Är det du får höra på söndagarna verkligen något som utgår från Bibeln, och inte något som läses in i Bibeln, någons egen åsikt om vad ett bibelställe säger?

Pastorn läser ett bibelställe och kanske ger några definitioner från grekiskan eller några parallellställen, och man får intrycket av att det man ska höra är ett bibelstudie. Men i själva verket så lär de ut några personliga iakttagelser och betraktelser. Det kan verka väldigt mycket som att de undervisar i Guds Ord, medan det egentligen bara är deras egna åsikter eller filosofi.

Skillnaden mellan gubben på bensinstationen och filosofen är att filosofen är lite mer påläst.

tisdag 23 november 2010

Matt 13:10-12

Fråga och resultat:Varför talade Jesus i liknelser? Många säger att Han gjorde det för att illustrera och göra det enklare att förstå. Fast det är inte vad Han säger här. Här säger Han att de som inte har, från dem ska det tas ifrån också det de har. Om det var för att göra det lättare för alla att förstå, hade Han ju sagt att de som inte har, ska få.

Men det är samtidigt inte fel att säga att Han gjorde det för att illustrera. Men man kan aldrig förstå liknelserna utan att förstå vad de ska likna. Jesus talade om tolkningarna senare för lärjungarna när alla hade gått. Dessa förstod inte heller förrän Han talat om det för dem (vv 13:18ff, 36ff)

Är detta rättvist då? Om Gud gav oss vad som är rättvist så skulle vi alla vara döda och i Helvetets oändliga plågor redan nu. Att Han ändå låter oss usla kräk leva, andas Hans luft, förpesta Hans skapelse, och att Han sände Sin ädle Son till denna värld, för att undervisa om rättfärdighetens väg, tala i liknelser, och dö på ett kors, utgjuta Sitt dyra blod för värdelösa syndare, trots att vi inte förtjänar det, utan som sagt raka motsatsen, är vad som kallas nåd!!!

Tack Fader!


Nästa:

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

Frågan:
Hur mycket samverkar INTE till det bästa för de som älskar Gud?


Svarsalternativ:
 • 10%
 • 40%
 • 85%
 • Kuggfråga, det står att allt samverkar till det bästa...
Det är anonymt när man svarar. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Pricka i ditt svar. Enkelt. Frågan är kvar i en vecka, sen kommer nästa.

Lycka till. Kommentera gärna!
Specialerbjudande om du kommenterar: du har chans att få ett svar!

Tidigare uppbyggliga bibelundervisningsfrågor i enkätform och undersökningsresultaten:
Ef 1:11
Jes 14:24
Rom 8:29-30
Joh 10:14-15
Joh 6:65
Joh 6:37
Joh 10:28-29
Upp 13:8, 20:15