Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 29 januari 2012

ETT KÄRLEKSFULLT SYFTE (John MacDuff, 1818-1895)

Låt dem alltid kunna säga: "Lovad vare HERREN, som unnar sin tjänare framgång!"
Psaltaren 35:27

Vad är framgång? Är det när livstrådarna vävs mot ett lyckligt mål? en full bägare? stora rikedomar? världsligt beröm? en orubbad cirkel? Nej! dessa saker är oftast en snara; mottagen utan tacksamhet; och fördunklar själen för dess ädlare öden. I andlig bemärkelse betyder det istället ofta att Gud tar oss vid handen ned i Förödmjukelsens Dalar; och leder oss som Han gjorde med Sin forne tjänare Job; bort från hans får, oxar, kameler, hälsa, rikedom, barn; för att vi ska föras inför Honom i stoftet och säga: "Välsignat vare Hans heliga namn!"

Ja! Själva motsatsen mot vad som allmänt anses i världen vara Framgång - formar bakgrunden som Löftets Regnbåge syns framför. Gud ler mot oss genom dessa regnbågar och sorgetårar! Han älskar oss för väl. Han har för stort intresse i vår andliga välfärd än att låta oss leva vidare i vad som felaktigt kallas "Framgång." När Han ser att vi utför våra plikter slappt, eller kyligt försummar dem, och hjärtat fördödnas, och kärleken till Honom uttorkas av den här världens absorberande kraft - så sätter Han en törntagg i vårt bo för att driva oss på flykt - och förhindrar oss att krypa för alltid.

Jag kanske inte just nu kan förstå mysteriet i dessa handlanden. Jag kanske frågar i tårarna: "Varför hejdas min jordiska glädje på detta otrevliga sätt? Varför huggs mina löftesgrenar av i förtid? Varför vissnar min högt värnade ricinbuske så fort? Svaret är enkelt. Det är er själs framgång som Han har i sikte. Tro det - ni kommer att resa er verkliga Eben-Haezer [se 1 Sam 7:12] nära er Sarefat [se 1 Kung 17].

Hans hemsökelser är inga godtyckliga företeelser. Allt Han gör är rättfärdigt nödvändigt. När Han lägger Sin tuktande hand på dig, och leder dig längs vägar du inte känner till, och som du aldrig hade valt - viskar Han dessa milda ord i ditt öra: "Min älskade, jag önskar över allt att det ska gå dig väl - även som det går väl för din själ."

Vila i den tysta besinningen att allt är väl. Klaga inte på något som tar dig närmare Hans egen kärleksfulla Närvaro. Var tacksam för just dina bekymmer, för du kan tryggt kasta dem alla på Honom. Han har både din tillfälliga och eviga "framgång" i hjärtat, alldeles för mycket för att förordna en enda överflödig plåga, ett enda onödgit slag. Anförtro därför allt som bekymrar dig till Hans säkra förvar, och lämna det där!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 25 januari 2012

Det finns ingen Gud, enligt Bibeln...

Ja, du läste rätt. Detta citat är taget ur självaste Bibeln:

"Det finns ingen Gud." Psalm 14:1

Och titta på det här:

"Förbanna Gud och dö." Job 2:9

Det här är några illustrationer på felet och faran med att rycka bibelverser ur sammanhanget...

Sammanhangen:

Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud."
(Psa 14:1)

Då sade hans hustru till honom: "Står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö." Men han svarade henne: "Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?" Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.
(Job 2:9-10)Relaterat: Dagen

söndag 22 januari 2012

Arg på Gud (James Smith, 1802-1862)

HERREN sade: "Har du rätt att bli arg?"
(Jona 4:4 SFB)

Jona grälade med sin Gud. Och vem har inte det? Vi kanske inte talat lika tydligt som han men vi har varit på samma tjuriga, dåliga humör och visat samma buttra ande.

Väldigt få är riktigt nöjda med Herrens planer.

Ännu färre är alltid tillfreds med Herrens gärningar.

Så många grälar på Hans suveränitet!
Vilka hårda saker har sagts emot den!

Så många klagar på Hans försyn - och anser att den är ovis, ovänlig och nästan orättvis!

Älskade, vi blir ofta arga på Gud!
Detta humör visar sig själv. . .
  i gnällighet
  i klagomål,
  i tjurig dysterhet.

"Har du rätt att bli arg?"

Arg på din Fader. . .
  vars vishet är oändlig
  vars kärlek är lika konstant som dagen, och
  som konstant låter Sina välsignelser regna över dig!
Arg på din Gud, som har. . .
  förlåtit alla dina fruktansvärda synder,
  försett dig i dina otaliga behov,
  välsignat dig med oräkneliga andliga välsignelser!
Säkerligen är det en synd, en bedrövlig synd, att inte vara tillfreds . . .
  med allt som Han gör,
  med allt som Han har gett,
  och med allt som Han kräver.
"Har du rätt att bli arg?"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 20 januari 2012

torsdag 5 januari 2012

2012

Vill önska er en god fortsättning!

Dra vidare 2 Mos 14:15

Är inte detta ett lämpligt ord för var och en av oss när vi går in i och färdas genom ett nytt år?

Vi måste tydligt inse att det inte finns något sånt som att förbli stillastående i det andliga livet. Om vi inte fortsätter kommer vi oundvikligen att gå bakåt. Hur detta allvarliga faktum bör rannsaka våra hjärtan!

Kristne vän, din historia detta år kommer bli antingen en där du går framåt - eller glider bakåt. Detta nya år kommer att markera antingen en ökad fruktsamhet i din själ och liv, till ära för Honom vars namn du bär - eller ökad magerhet och fruktlöshet, till Hans vanära. Det kommer bevittna antingen en tillväxt i nåd - eller en tillbakagång i din andlighet. Den kommer uppteckna antingen en ökad kärlek till Ordet, användning av Nådens Tron, strikthet i vandringen och närmare gemenskap med Kristus - eller en växande kyla och ett efterföljande av Honom på avstånd! -Arthur Pink

Bibelläsning

Det är sedvanligt för många kristna bloggar (iaf utländska) att posta bibelläsningsplaner varje nytt år. Samma här... tre tips:

Läs 1/365 om dagen. Detta invecklade system uppfann jag själv för några år sedan... ;) och använde i ett par år. Ta antalet sidor (eller kapitel eller verser) i Bibeln och dela med 365 i en miniräknare. Då får du hur mycket du minst ska läsa, så är du igenom hela på ett år. Man är ju fri att läsa extra om man vill det också, så går det fortare. Inte för att det är bråttom och att man måste läsa igenom allt snabbt, tanken är att man ska börja om igen och alltid läsa Bibeln varje dag ända tills man dör. Det här är mer en fråga om uthållighet och tålamod. Allt har sin tid och på flera små ansträngningar fördelat över längre tid, kan du få stora resultat! Det är inte så ”roliga” partier man får läsa alltid, dock (t ex 1 Krön kap 1-9.) Men det är också en övning i tålamod.

Robert Murray M‘Cheyne’s Bible Reading Calendar
Paul Washer har rekommenderat den. Det står i inledningen en lista över farorna med att använda en bibelläsningsplan också! Viktigt!

Prof. Horner's Bible-Reading System
Läs alla "reglerna" i PDF:en som finns att ladda ned där. Den här har jag själv använt från och till några varv. Man läser 10 kapitel, ett från olika ställen i Bibeln, om dagen, inte bundet efter datum utan man börjar när man börjar och fortsätter därifrån. Man får garanterat en "varierad kost."

Några tips till utöver bibelläsningsplaner. Det är bra att läsa igenom Bibeln några varv så att man vet vad som står i den. Många verkar inte ha gjort det i dagsläget. Till detta är årliga eller andra bibelläsningsplaner där man läser igenom hela Bibeln på minst ett år bra. Det bör inte vara ett livsprojekt att läsa ut hela Bibeln utan något man gör flera gånger. Bibeln är något man läser kontinuerligt som kristen för att få näring och då är det också en varierad "kost", att man "äter" allt och inte bara godbitarna, ens favoritställen.

Det är alltså bra att följa planer ett tag, och återkomma, men sedan behöver man även studera själva texterna mer ingående istället för att bara läsa igenom allt för att endast läsa igenom allt. Att studera texterna mer tar sin tid, som det får ta, och det går också att variera. Man kan t ex ett bibellexikon till hands eller en bibelkommentar. Jag kan överhuvudtaget rekommendera att ladda ner e-sword och till detta kan man ladda ner en del gratis kommentarer till (Matthew Henry, John Gill, "Genéve", och även John Wesley) eller köpa en studiebibel, som ESV study Bible, John MacArthur study Bible, eller min favorit: Ray Comforts "The Evidence Bible" (kanske inte riktigt en studiebibel men har bra kommentarer, citat, små texter, m m.)

Eller så kan man studera helt själv utan några "facit," endast Bibeln. Exempelvis kan man sammanfatta böcker, kapitel och försöka få en översikt och begripa vad som står i hela sammanhanget. Det är också lärorikt att samtidigt göra sin egen indelning av kapitlen och verserna. Då märker man att det är en hel del tokigt med nuvarande indelningar som får en att missa mycket sammanhang.

En sak Paul Washer berättat är att när man läser igenom Bibeln från pärm till pärm (nu är vi inne på att läsa igenom hela Bibeln igen) och varje gång det kommer en vers eller något där man undrar något så skriv upp det. Man kommer sannolikt ha ett anteckningsblock fullt med frågor när man är klar, och kanske efter att ha läst igenom Bibeln kan man besvara en del av frågorna. En form av tolka skrift med skrift. Sedan kan man upprepa tills man svarat på alla frågor, men säkert kommit på nya frågor på köpet också.

Bön

Låt oss be att år 2012 får bli ett år av väckelse. Ett år då förkunnelsen av hela Guds rådslut, inkl Lag, synd, vrede, dom och Helvete - korset, omvändelse och helgelse, blir upprättad i kristenheten. Att sanna församlingar, där man på rätt sätt förkunnar Guds Ord och utövar församlingstukt, ska växa upp och frodas. Att falska församlingar ska bli till ruiner och falska pastorer och villolärare avslöjas och blir ersatta av sanna.

Låt oss be för alla människor och regering och politiker i landet. Att de ska bli frälsta först och främst. Och att Gud ska ge politikerna nåden att sluta ljuga, vara stolta och ute efter makt och ära, och istället tala sanning, uppriktigt vara ute efter landets bästa och att de ska göra lagar som stämmer överens med Guds Lag. Att Guds Ord fritt ska få predikas, och väckelse främjas.

Jag vill också be om förbön. Jag är helt säker på att jag fortfarande behöver Guds kraft och ledning! Både i vad jag skriver här på bloggarna, ledning i artiklar och inlägg jag har tänkt att skriva, och ledning i vad mer jag kan skriva, och i övrigt i livet vad Gud har för planer (även här en del saker jag både ser och inte ser ligga framför mig.)