Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 29 december 2019

söndag 22 december 2019

söndag 15 december 2019

Predikan: Broderskärleken (1 Thess 4:9-12)

Predikan hölls den 21/5 2017


söndag 8 december 2019

Predikan: Glädje i Herren (Hab 3:17-19)

Predikan hölls den 5/2 2017


söndag 1 december 2019

Predikan: Matt 6:16-21 Varför ska man fasta?

Predikan hölls den 2017-01-01