Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 28 januari 2014

torsdag 16 januari 2014

Klipp ur debatter med ateister

Herren öppnade nyligen en dörr för några bröder att få komma med Glädjebudet till några ateister på en ateistisk facebook-sida. Förutom det så hade vi även lite diskussioner och apologetik. Här har jag print-screen:at några utvalda delar som visar hur det kan gå till i mötet med ateister. Som vi alla vet, använder sig gudlösa människor av mycket grovt språk, så jag varnar känsliga läsare, men jag har valt att inte censurera det då det är såhär vi alla hör och ser folk prata i verkligheten. Man blir ändå förvånad över vilken nivå dessa människor som säger sig stå för rationellt tänkande, saklighet, vetenskap och logik, tar debatten till. Men man får bemöta sådana förbannelser med välsignelser. (Exemplet här är dock lite mildare.)Men det framgår av diskussionen om rättvisa nedan, att de tog illa upp av välsignelser och gick till ännu värre ord och hotade även med "åtgärder."

(Jag frågade bröderna om lov att ha med deras bilder och namn, annars hade jag strukit över dem likt jag gjort med ateisternas. Förutom de som uppenbart går med falsk bild och identitet.)
Efter ett tag, där de fortsatt med att allt annat än att komma med några sakliga argument:


Jag delade en meme för att avslöja ateisterna sanningen om dem själva, som man kan läsa om i Rom 1:18-22ff. Lägg även märke till hur det är bra att, som Paulus, känna till några av "deras egna skalder."


En debatt om evolutionen, utifrån filmen Evolution vs God, där Ray Comfort intervjuar forskare om bevis för evolutionen. Det är en väldigt bra film som visar just att de inte kan visa några bevis för evolutionen, när man frågar dem - vilket jag påpekade. Då fick jag ett "bevis för evolutionen:"


För att liva upp stämningen lite mer så la ja upp en länk till en rolig bild. Av svaren att döma, bara "goddag yxskaft"-svar, personangrepp och halmgubbar, så började jag att misstänka att de inte ens kollar länkarna utan bara skriver utifrån vad de tror att det ska stå där.


Även av svaren att döma här blir det uppenbart att de inte ens tittar på länkarna man lägger upp. Den här gången lade jag upp Proof that God Exists. Kände inget behov av att bemöta något av de osakliga saker som de skrev, tvärt om så är det dåligt om man gör det och det leder ju bort från ämnet, utan man kan bara sitta och hoppas att de blir epistemologiskt självmedvetna någon gång. :)

Som avslutning, för att citera Emeal ("E.Z.") Zwayne i ett avsnitt av The Comfort Zone

Ateistiska vänner, uppriktigt älskar vi er...vi skojar och retas med er, det är för att vi tror på vad Bibeln säger 'dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud.' Men vi säger det tillgivet, om du förnekar Guds existens, är du en dåre. Men det finns hopp för dårar. Vi var en gång dårar på det sättet att vi låg huvudstupa i synder och gjorde uppror mot Gud, men Han räddade oss och förde oss till ånger och tro, så vi uppmanar er enträget att vända er till Gud!