Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 30 maj 2012

"...varför jag predikar på många ställen bara en gång." (Paul Washer)Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.
(Efe 5:25-28 SFB)

.

måndag 28 maj 2012

Filipperbrevet 2:12-18 Arbeta på er frälsning

Josef fortsätter på predikoserien där vi går igenom Filipperbrevetmp3 finns här

söndag 27 maj 2012

Fattige Jack! (James Smith 1858)

För några år sedan behagade den Helige Ande att göra en frälsande förändring i hjärtat på en fattig sjöman till sjöss. Jack visste inget om riktig religion, inte heller hade han någon ombord med sig som han kunde öppna sitt sinne för. Överbevisad om synd, rädd för helvetet - han var skrämd och alarmerad, och visste inte vad han skulle göra. Han bad, fick en Bibel, läste den och sjönk ännu djupare i själslig nöd. Efter ett tag togs allt hopp om att han skulle kunna bli frälst bort, och självförtvivlan grep honom. Han ansåg att hans fall var särskilt och nu frestades han att dränka sina övertygelser i den berusande bägaren, och sedan avsluta sitt miserabla liv i självmord.

Efter ett tag, när han hållit på i dessa djupa förtvivlans vatten under en tid, så uppenbarade den Helige Ande för hans själ, att Jesus är en mäktig och villig Frälsare; och efter att han gett sig helt åt Jesus för att bli frälst helt av honom - fann han frid med Gud och fylldes med outsäglig glädje.

Vid detta sinnestillstånd nådde han hamnen och snart frågade han var han kunde höra Evangeliet. Han hänvisades till en plats för tillbedjan, där en vän till mig predikade. När Jack kom in, var han idel öra och öga. Den första psalmen var full av Kristus, och fattige Jack kände sitt hjärta svälla. I bönen, verkade pastorn tala just till vad Jacks själ kände. Så ljuvlig som den första psalmen var - så verkade den andra ännu ljuvligare, och tårarna rann nedför fattige Jacks kinder!

Efter ett tag reste sig pastorn för att tillkännage sin text, som var Kolosserbevet 3:11, och han fäste sina ögon på den fattige sjömannen - och uttalade med eftertryck orden: "Kristus är allt!" När pastorn än en gång sa "Kristus är allt!" Kunde inte Jack hålla sig längre, och för full hals ropade Jack - "Och fattige Jack är ingenting alls!"

Detta var bara den fattige sjömannens religion - "Jesus Kristus är allt i alla - och fattige Jack är ingenting alls!" Och detta är religionen för alla som är undervisade av Gud!

Den Helige Andes verk har en tvåfaldig tendens - att ödmjuka syndaren, och upphöja Frälsaren! Och just i proportion som vi blir undervisade av Guds Ande, kommer vi att ha låga tankar om oss själva - och höga tankar om Kristus. Medan syndaren sjunker - höjs Frälsaren i hans värdering.

Kristus är allt som syndaren behöver - och allt som den helige begär. Han är en fullkomlig Frälsare och en oändlig tilldelning. Kristus har allt, och ger allt som vi kan behöva; hans blod skaffar vår förlåtelse, hans rättfärdighet säkrar vår rättfärdiggörelse, hans Ande helgar vår natur, och hans fullhet förser oss med allt vi behöver! Han passar precis för syndaren, och syndaren är precis lämpad för honom Han älskar att frälsa, att frälsa fritt, att frälsa fullkomligt och att frälsa för evigt; och syndaren som är undervisad av Gud, känner att han behöver just en sådan Frälsare. Och detta gör Evangeliet så ljuvligt och dyrbart för alla sant överbevisade syndare, eftersom det förkunnar som om det kommer ifrån Guds mun, att Herren Jesus är en fullkomlig Frälsare - en närvarande Frälsare - en villig Frälsare - som aldrig har - och aldrig kommer att ha - kastat ut någon som kommer till honom.

Läsare, är du verkligen frälst? Om så är fallet - är din religion likadan som fattige Jacks, och du kan säga:
"Jag är en fattig syndare och ingenting alls,
Och Jesus Kristus är allt i alla!"

Du måste föras till detta - innan du kan bli frälst, för frälsning är helt av nåd, och endast nåd frälser den ovärdige. Nåd frälser dig, om du känner att du är förlorad och oförmögen att göra någonting för din egen frälsning, och är villig att bli frälst av nåd genom enkel tro på Kristus. Vem som helst kan bli frälst på detta sätt - men det finns ingen möjlighet att bli frälst på något annat sätt; för det finns inget annat namn under himlen som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. "Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frälst!" För "Den som tror på Sonen har evigt liv, men den som inte lyder Sonen kommer inte se livet, för Guds vrede förblir över honom!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 24 maj 2012

Predikar för getter.

Ordet pastor är latin och betyder herde. Begreppet "herde" används i Bibeln av Jesus då Han säger Sig vara den gode herden (latin: pastor bonus Joh 10). Och fåren som herden har är Hans folk, de kristna. Sedan ger Jesus, i slutet av Johannesevangeliet, herdens uppdrag till Petrus att föra fåren på bete. Efesierbrevet 4 säger att Gud har gett bl a herdar till församlingen för att bygga upp och ge näring åt den så att den växer i kunskapen om Kristus, m m. Pastorns roll är alltså att värna om fåren, de kristna och uppbygga och undervisa församlingen i Guds Ord.

Problemet har idag blivit att de som ska vara pastorer för församlingen, håller sig till "getterna" istället. Getterna är också en bild som används i Bibeln för de som inte är kristna. När de icke-kristna besöker gudstjänsten så riktar man sig till dem istället och försöker anpassa sig till dem, hålla kvar dem med ett trevligt budskap som inte ska stöta dem så att de går ifrån (vilket innebär att det sällan får bli ett bibliskt budskap). (Obs: Man ska verkligen predika för de förlorade men då ska ju det vara det stötande Evangeliet, och det inte på gudstjänsten utan ute på gator och torg.) Resultatet av att gudstjänsten och undervisningen vattnas ur på detta sätt, blir att getterna äter sig feta medan fåren svälter ihjäl.

Detta upptänder, milt sagt, Guds vrede. (Se även: Allvarlig Varning till Djävulens Getaherdar).

måndag 21 maj 2012

Rut 1:1-22 Varför tuktar Gud oss och låter oss lida?

Nu är Daniel Norén klar med att ha predikat igenom Efesierbrevet och har börjat på Ruts bok:mp3 finns här

söndag 20 maj 2012

Sannerligen, självaste djävlarna kommer hånskratta i evighet åt denna syndare! (James Smith, 1858)

Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.
(1 Johannesbrevet 5:11)

Vilken underbar uppvisning av gudomlig välvilja detta är! Vilken extraordinär utställning av suverän kärlek - till upproriska syndare som vi är!

"Men ni vill inte komma till mig för att få liv." (Johannesevangeliet 5:40) De som avvisar Kristus är otacksamma, oursäktliga och begår självmord. Hur kan vi riktigt föreställa oss svärtan i den otacksamhet som vägrar komma till Jesus för att få evigt liv! Sannerligen, sannerligen, ingen kan tycka synd om syndaren som dör för att han inte vill få förlåtelse - för att han inte vill ha evigt liv!

Syndare, om du går under - så är du en självmördare! Du dör för din egen hand! Du dör för att du inte vill komma till Jesus, och få evigt liv. Sådant uppförande måste säkerligen vara oursäktligt. Sannerligen, självaste djävlarna kommer hånskratta i evighet åt denna syndare, som kommer till helvetet trots att han hört ljudet från det eviga evangeliet.
Han ville inte ha evigt liv!
Han ville inte komma till himlen!
Där fanns porten - men han ville inte gå igenom den.
Där fanns vägen - men han ville inte resa på den.
Där fanns erbjudandet om evigt liv - men han ville inte få det.
Han ville komma till helvetet.
Han var bestämd att göra det.
Han valde döden och fördömelsen på sin irrfärd.
Han ville inte bli stoppad, varken av den gudomliga barmhärtighetens inbjudan, eller hotet av gudomlig vrede!

Inget erbjudande om evigt liv gjordes någonsin till djävlarna, efter att de fallit; så, de är ju mer ursäktbara på sätt och vis än den syndare som går under för att han inte vill komma till Jesus och få liv.

Vilken tanke detta är! Det finns en enormitet kring synden att förkasta evigt liv av Kristus - som inte ens finns i djävlarnas synd!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 19 maj 2012

Bok i brevlådan: "Himlen finns på riktigt"

Igår fick vi en bok i brevlådan som heter Himlen finns på riktigt med en medföljande lapp om boken från de som skickat ut den. Boken har delats ut till tre tusen hushåll i Torslanda av "några kristna i [min] närhet." Närmare bestämt så är det Torslanda Kristna Kulturcenter. Jag vill inte verka otacksam och tvivlar inte på att de är välmenande. De vill nå ut med budskapet. Men som man säger är vägen till Helvetet kantad av goda avsikter och jag vill, i all min ovärdighet, ifrågasätta om det var klokt att skicka ut den.

Jag ska inte bestämma mig på förtid, har endast skummat igenom några spridda kapitel av boken och gått efter kapitlens namn om jag skulle hitta något av substans eller något som talar även om Helvetet och hur man kommer till Himlen (varför skicka runt en bok om Himlen till folk varav de flesta ändå inte kommer att komma dit, liksom...) men har inte hittat något sånt. Jag tror jag främst vill döma boken efter hur den framställer Evangeliet, om den nu gör det. Men om historien som sådan är sann tvivlar jag på. Det finns många böcker tidigare som talat om Himlen av folk som säger sig ha besökt där och de tenderar att inte stämma överens med varandra och inte heller med Bibeln, som är vårt yttersta rättesnöre. Jag undrar även varför inte Bibeln räcker, och dessa böcker då kan ses som en attack på Bibelns tillräcklighet.

En sak som gör att dessa skildringar av himlabesök skulle kunna avfärdas som obibliska på direkten är det att Paulus berättar att han besökt Himlen en gång och kommit tillbaka. Själv så kunde och fick han inte avslöja så mycket detaljer om vad han såg där och det var inget han ville skryta om eller skriva böcker och tjäna pengar på:
Jag måste berömma mig, om än till ingen nytta, och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen - om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. - Jag vet att den mannen - om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det - att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig, skulle jag ändå inte vara en dåre, jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår, för att ingen skall tänka högre om mig än man gör, när man ser och hör mig. Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig.
(2Ko 12:1-7 SFB)

Andreas på Vakna Sverige räknar också upp några ställen Himlen finns på riktigt inte stämmer med Bibeln:
I boken lämnas vissa tveksamma uppgifter från pojken Coltons besök i himlen. Bland annat påstår sig Colton ha sett Herrens häst, den var i regnbågens färger (den är vit i Skriften), vidare att alla människor hade vingar i himlen, alla utom Jesus själv. Något sådant stöd finner vi inte i bibeln.

Själv när jag såg på de bibelverser som fanns i boken till en del som skulle stödjas så var de rätt så lösryckta och handlade inte om det som de ville stödja.

Personligen, om jag hade skickat ut en sån här bok så skulle jag skickat ut boken 23 minuter i Helvetet istället, som finns utgiven på svenska av samma bokförlag som gett ut denna bok om jag inte minns fel. Jag har endast lyssnat till föredraget av den och Bill Wiese skildrar hur han upplevde Helvetets fasor på ett så levande och skräckinjagande sätt som aldrig kan vara onyttigt oavsett om den är på riktigt eller ej, och bäst av allt så hade han en riktig presentation av Lagen, Evangeliet, omvändelse och behovet av frälsning.

Som Leonard Ravenhill sagt: "Den här generationen behöver sig ett dop i gammal hederlig svavelpredikan." --- dvs inte en bok om Himlen.

onsdag 16 maj 2012

måndag 14 maj 2012

Jesusmanifestationen. Och en utmaning!

(Utmaningen kommer sist i inlägget.) Jag har tidigare år skrivit om Jesusmanifestationen och jag står kvar vid vad jag tyckte då. Mycket mer har jag inte att säga om det:

Vad är en "Jesusmanifestation?"

Domen över Jesusmanifestationen

Ett bibelord att lägga till:

När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.
(Mat 6:5 SFB)

Detta kan man säga ganska tydligt att Jesusmanifestationen är. Rent hyckleri. Många kommer dit, och de har bön på gatorna och visar hur duktiga de är sinsemellan, de får kort tagna på sig och hamnar i tidningar och bloggar. Vi som inte kommer dit är andraklassens himmelsmedborgare. B-laget. Även om vi inte kan se var det står i Bibeln att ha Jesusmanifestationer, så är vi enligt dem inte lika lydiga, inte lika hängivna kristna, som dem.

Det är vettigt att fråga sig vilken Jesus som manifesteras också. Det Enda Sanna Evangeliets Jesus, eller en Jesus enligt ett annat evangelium? Det faktum att t ex katoliker och ortodoxa också är med säger ju en hel del. Dessa har nämligen uppenbart och historiskt sett haft falska evangelia. Det faktum att protestantiska, frikyrkor & C:o nu ger sig i lag med dessa som har falska evangelier för att manifestera Jesus, visar ju starkt på det att de själva har falska evangelier och falska Jesus. Det Sanna Evangeliet kompromissar inte med andra, felaktiga budskap (Gal 1:8) Det visar att de har noll koll på vad Evangelium är och vem Jesus är.

Bloggen Vakna Sverige hade en väldigt bra genomgång inför jesusmanifestationen om katolska kyrkans falskheter: Därför hade Jesus inte deltagit i Jesusmanifestationen

Utmaning: bevisa mig fel

Vill ni bevisa mig fel, att Jesusmanifestationen verkligen var bra och burit god frukt? Här kommer utmaningen:

Ta fram 10 icke-troende, som sett Jesusmanifestationen. De behöver inte ha blivit frälsta under Jesusmanifestationen alltså, det är Guds sak att frälsa vem Han vill, men vår sak är att predika Evangelium. Om Jesusmanifestationen verkligen varit en manifestation av Jesus så har definitivt evangelieförkunnelse varit med. Eftersom Evangeliet handlar om Jesus. För att visa att Jesusmanifestationen alltså har lyckats med att manifestera Jesus ska de visa att de har presenterat Evangelium för icke-troende. Detta är vad de icke-troende ska göra: De ska berätta Evangeliet som de hört. Om Evangeliet som de berättar att de hört är det sanna Evangeliet, så ska jag omvända mig i säck och aska och tycka att Jesusmanifestationen var bra.

Lycka till!

söndag 13 maj 2012

Sista kvällen var Sam på "The Fighting Rooster" (James Smith, 1858)

"Gud är barmhärtig!" sa gamla fru Jenkins när hon kom från begravningskapellet där fulle Sam Voller just lagts fram. Sista kvällen var Sam på "The Fighting Rooster" och drack för mycket öl, sedan bråkade han, ett slagsmål följde, och Sam fick ett olyckligt slag - och nu har han gått för att visa sig inför sin Skapare, för att avlägga räkenskap för gärningarna!

Ja, fru Jenkins, Gud är barmhärtig - men inte alltid. Gud är barmhärtig - men inte mot alla. Det fanns ingen barmhärtighet för de ogudaktigas värld, som gick under i syndafloden. Inte heller fanns någon barmhärtighet för Sodom och Gomorra, som förtärdes av eld från himlen.

Inte heller kan vi se, även om vi inte önskar döma strängt över våra stackars medvarelser, hur det skulle finnas barmhärtighet för Sam - som levde i synd, dog i synd, och dog som följd av sin synd. "Den som bekänner och överger sin synd - kommer att finna barmhärtighet;" men hur kan han hoppas på barmhärtighet - som förhärdar sig i synden, och förblir i den tills han åkallas att visa sig inför Gud för att avlägga räkenskap för den?

"Det finns barmhärtighet hos Gud - så att man ska frukta honom," inte så att man kan strunta i Honom, och förolämpa Honom rakt i ansiktet!

Barmhärtighet kan nu fås av vem som än, och alla, som söker den. Men Herren, som nu är så barmhärtig och full av nåd - kommer så småningom att uppenbara Sin vredgade harm; och säga till de som nu vägrar att komma när Han kallar dem: "Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är förberedd för djävulen och hans änglar!" Fruktansvärda ord - framkallade genom att man förblir i synd, och som vållar en fruktansvärd undergång! Måtte ingen som läser dessa rader någonsin utstå hoten som finns i dem!

Förgäves efter nåd de tigger
I sjö av eld och brand de ligger
De kastas utav böljande lågor
Förlorade - i eviga plågor!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 10 maj 2012

Förenade För Evangelium 2012 1 & 2

Förra helgen var jag på konferensen Förenade För Evangelium 2012. Temat för konferensen i år var Evangelium och lärjungaskap.

Predikningarna filmades och snart är alla uppe. Allt som allt var det 4 predikningar. Här är de två första:

En lärjunge enligt Jesus (David Bergmark)(mp3 finns här)

Vad innebär det att vara en Jesu lärjunge? (Daniel Norén)(mp3 finns här)

onsdag 9 maj 2012

Vem är det som verkligen älskar dig? (Aaron Messner)Detta är del av ett budskap från Aaron Messner om vad sann kärlek är. I denna sökarvänliga, människocentrerade tid, behövs detta budskap desperat.

Vem älskar dig? Är det den som alltid bekräftar dig, uppmuntrar, stöder och berömmer dig oavsett vad du gör?

Det bibliska svaret kan sammanfattas: Den som älskar dig är den som arbetar för att tala om sanningen för dig och är villig att offra sig själv för att du ska få hjälp att lära känna den sanningen och anpassa ditt liv till sanningen.

Ofta är inte sanningen lätt att höra, den smickrar inte eller uppmuntrar. Ibland anklagar den och är svår att ta. Men verklig kärlek berättar sanningen.

Om du går till läkaren och har hjärtproblem, är överviktig, har högt blodtryck och högt kolesterol - och detta beror på din livsstil - borde läkaren säga att du är bra? Är det en kärleksfull läkare? Nej. Personen behöver höra att han måste ändra sin livsstil annars är hans liv i fara.

Om vi verkligen älskar folk så varnar vi dem att omvända sig, annars kommer de till Helvetet. Folk gillar inte när man pratar mycket och varnar mycket om Helvetet. Man blir hånad och inte så omtyckt av många. Tyvärr så går även många s k kristna emot det tillvägagångssättet. Men om vi älskar så är vi beredda att ta den smällen.

.

söndag 6 maj 2012

Vanhelgandets synd (Octavius Winslow, 1861)

Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord.
(Jesaja 66:2)

Ack! hur ofta vanhelgandets synd förekommer även bland vissa bekännande kristna! Den tarvliga behandlingen man ofta har med heliga ord, det lättsamma och vanvördiga sättet som heliga fraser används, den köttsliga behandlingen som man ofta har med ord i Skriften själv, blandningen med fåfängt samtal och Bibelns språkbruk, och vad man tänker ut för vitsar på bekostnad av Guds heliga Ord. Dessa är synder som förekommer mer och större än, kanske, många som förförts in i sitt dåd vet om!

Vi kan knappt förstå något som bedrövar den helige Ande mer - än hur vissa handskas med Hans inspirerade Ord. Inte heller är den låga andlighet som detta högtidliga slarvande med Bibeln avslöjar, mindre smärtsam.

Ett himmelskt sinne kommer att vaka över Guds Ords helighet och renhet med helig svartsjuka! Hur kan det vara annorlunda? Den troende står i skuld till Bibeln, förmedlingen av Guds sanning, för sitt uppväckande, för sin frälsning, och för sin tröst! Att slarva, då, med detta heliga Ord, att citera det lättvindigt, att tala vanvördigt om det, att profant gyckla med det - lär vara ett brott, som skulle få ett sinne, som är lagrat med med dess dyrbara skatter, och genomsyrat av dess helgade ande - att rygga tillbaka med helig fasa!

Åh, akta dig, läsare, hur du leker med, eller slarvar med Guds heliga Skrifter! Åh, det är fruktansvärt att citera Guds heliga Ord med lekfulla läppar, att vidröra det med ohelgade händer!

Mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt tal lik den som vinner stort byte.
(Psaltaren 119:161-162)

(Red anm: Det är verkligen beklagligt, att många bekännande kristna använder Guds heliga Ord för att underhålla andra med "bibelskämt" och på andra slarviga och vanvördiga sätt. Mycket av dagens pseudokristna musik, filmer och litteratur, använder Guds Ord på ett lättvindigt sätt, om inte på ett rent av profant och vanhelgande sätt.)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 4 maj 2012

När man bör lämna en kyrka?

För mig var det många faktorer som bidrog till varför jag lämnade sammanhanget jag varit i för fram till nästan 2 år sedan. Jag skrev ju ett inlägg om det samma höst där jag lade fram de viktigaste och riktigaste orsakerna. Det finns dåliga anledningar att lämna en kyrka men det finns också bra anledningar, eller tillfällen då det avviker så allvarligt att man måste avlägsna sig därifrån. Från en period så började jag att ta del av mer och mer sund undervisning. Jag hade sedan en tid blivit less på det faktum att bibeltrogen förkunnelse, eller för den delen självaste Evangeliet, ej förekom/predikades i kyrkan jag gick till. I undervisningen jag börjat ta del av nu återkom det flera gånger beskrivningar av hur en sann biblisk församling kan kännas igen, eller när den kan kännas igen som att inte vara det, och då det är så illa att man bör lämna den. Exempelvis skriver John MacArthur väldigt konkret (översatt):

Kristna är befallna att respektera, hedra och lyda de som Gud satt i ledarställning i församlingen (Hebr 13:7, 17). Men det finns tillfällen då det blir nödvändigt att lämna en församling för sitt eget samvetes skull eller utifrån plikten att lyda Gud mer än människor.

Han räknar upp några sådana saker:

Om villoläror angående någon grundläggande sanning lärs ut från predikstolen (Gal 1:7-9).

Om församlingsledarna tolererar allvarligt felaktig lära från någon som får befogenhet att undervisa i gemenskapen (Rom 16:17).

Om kyrkan kännetecknas av att man lättsinnigt åsidosätter Bibeln, som t ex att man vägrar att utesluta medlemmar som öppet syndar (1 Kor 5:1-7).

Om ohelig livsstil tolereras i kyrkan (1 kor 5:9-11).

Om kyrkan är i svår otakt med Bibelns mönster för församlingen (2 Tess 3:6, 14).

Om kyrkan utmärks av grovt hyckleri, i att man ger läpparnas bekännelse till biblisk kristendom men vägrar erkänna dess verkliga kraft (2 Tim 3:5).

(Källa)

Det är tråkigt att säga det men när jag läste den här listan så kände jag igen allt här i det sammanhang jag då var med i. Det tydligaste var väl punkt 1, 3 och 4. Men det är inte ett lätt beslut att lämna ett sådant sammanhang man varit i. Det tror jag de flesta kan förstå. Jag levde med denna gnagande känsla, överbevisningen och en bedrövad Ande, under lång period... det var också sorg med mycket sömnlösa nätter, tårar och bön om att de skulle omvända sig. Och även kontakt med pastorerna. Men till slut så får man skaka sanden av sandalerna... och efter många om och men, kändes det skönt att till sist vara ute trots allt.

(Obs, sammanhanget jag lämnade var inte svenska kyrkan utan en pingstkyrka...)

onsdag 2 maj 2012

Doug Pagitt Förnekar Helvetesläran

Doug Pagitt är en ledare inom det s k "emerging church" (andra mer Sverige-kända "emergenter" inom rörelsen är Rob Bell - som jag skrivit om här - och Brian McLaren.) I klippen nedan från en intervju på Way of the Master Radio (WOTMR, numera Wretched Radio) förnekar Doug Pagitt att helvetet är en plats. Det framkommer även att Doug Pagitt är universalist och gnostiker. Detta är vad som händer när man avlägsnar sig från Bibelns auktoritet och vad som hänt genom emerging church.

Här är en kommentar av WOTMR/Wretcheds programledare Todd Friel om huruvida Pagitt är en villolärare eller ej tillsammans med andra "emergenter". Några saker han skriver (översatt):

Till skillnad från våra kära kyrkofäder är vi rädda att stämpla någon som villolärare. Med rätta. Att stämpla någon som villolärare är att stämpla dem som anathema; fördömda.

Att vara oense om icke-väsentliga frågor (andens gåvor, nattvarden, dopsätt, osv) är en hälsosam invärtes debatt som låter oss "vara ense om att vara oense" och fortfarande uppehålla gemenskap. Att vara oense över väsentliga frågor (som de fem "allena") är en annan fråga.

Om en lärare förvrider Guds Faderns, Sonens och Helige Andens karaktär och väsen, frälsning av nåd allena genom tron allena, eller inte håller Bibeln för att vara det ofelbara, felfria, inspirerade Guds Ord, kan vi inte ha gemenskap med den personen. Då är de minsann anathema.

Att be en emergent ledare att definiera rättfärdiggörelsen är som att spika fast honung mot ett träd. Pastor Pagitt är så tydlig han klarar med att det inte finns något helvete och att Gud kommer handla likadant med goda buddhister och muslimer som med kristna.

Jag rekommenderar förövrigt att lyssna på Wretched Radio dagligen så lär man sig mycket om Bibeln. :) Det går att lyssna på hemsidan och sänds 21:00-23:00 svensk tid.

..