Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 27 januari 2021

Trump­supportern Todd förkunnar Evangeliets varningar för svenska tv-tittare


svt intervjuade häromveckan en härlig sanningssägare. Men i "neutralitetens" namn måste de strö in lite texter om att han är dum i huvudet mellan varven. Han är arbetslös, skadad, hans fru har lämnat honom, fattig och svt sparkar på honom där han ligger.

"Todd tror på lögnen", "han delar mobbens åsikt."

"Han är en av miljontals lågutbildade vita män"

Notera vikten vid att uttrycka missaktning för honom, inte bara för hans uppfattningar och utbildning, utan även på grund av hans hudfärg.

"Todd Lawson tror på konspirationsteorier och fakta har svårt att få fäste i hans värld".

Att kalla någonting för "konspirationsteorier" verkar nuförtiden bara vara ett försök att önska bort sådana verkligheter som är för jobbiga att vilja leva med, och med "fakta" avses i själva verket socialismens falska doktriner (hur socialister använder ord enligt instruktionerna i Orwells 1984).

"...trots att Demokraternas sjukvårdssystem hade kunnat ge Todd den operation han behöver för att kunna arbeta igen, ser han inte det som en lösning."

svt är socialister då välfärdsstaten är en kategori av socialism och svt själva finansieras numera helt av statens stöld av svenska skattebetalare för att sprida propaganda i "oberoendets" och "neutralitetens" namn (också 1984). Eftersom svt är socialister (och därmed här uppenbart tar ställning för Demokraterna) förstår de inte varför Todd, som förstår vikten av att arbeta hederligt och tjäna sina pengar, inte ser det som en riktig lösning. För att trots att han i vänsterns ögon är en nolla, så är han mer kunnig än dem om hur ekonomi fungerar. Notera även hyckleriet hos reportern att hänvisa till ett teoretiskt socialistiskt sjukvårdssystem i framtidens utopi. Lösningen för socialister är att stjäla från andra för att finansiera hjälp till andra. Istället för att reportrarna själva med sina säkert inte så blygsamma löner från svenska staten, betalar operationen åt honom. Det är lätt att vara generös med andras pengar.

Dr. Jo Jorgensen, som var presidentkandidat för det libertarianska partiet, vet också, till skillnad från både Trump, svt och Biden, att sjukvården skulle bli både billigare och bättre om den istället fick skötas av privata företag som konkurrerar på den fria marknaden. Hon säger:

Om vi inte stoppar vår väg mot allmän sjukvård, kommer det bli en katastrof för landet. Det är högst frustrerande att [många amerikaner ser våra hälsovårdsproblem som ett misslyckande] för fria marknader. Jag vill bara ropa från hustaken att vi inte har ett fritt marknadssystem i sjukvården, och hur de skulle fungera om vi provade fria marknader.

I en annan intervju:

Vi har inte haft en fri marknad på över hundra år. Så det första jag skulle göra var att ändra den till en fri marknad. Och låt mig påpeka att de två hälsospecialiteter som har mest fri marknad är kosmetisk kirurgi och LASIK. Och under de senaste 20 åren har priserna på dessa gått ner dramatiskt samtidigt som kvaliteten har blivit högre, och det vill jag se hända med övriga sjukvården.

Vi skulle behöva börja med Medicare, Medicaid, och börja med att faktiskt sätta in pengarna på folks konton. Sedan får de själva makten att spendera dem hur de vill. De statligt anställda i Indiana har använt ett sådant system, och försäljningen av generiska läkemedel gick från 10 % upp till 90 % på bara ett par år. Detta var för att de spenderade sina egna pengar. Och det som är riktigt bra med detta är att de hellre köpte generiska läkemedel för att de hade möjlighet behålla resten av pengarna. Även i Singapore ser man att sjukvårdskostnaderna ligger på omkring en tredjedel jämfört med våra. Så jag är verkligen förbryllad över varför så många av våra politiker påstår att vi behöver gå över till allmän sjukvård, när det inte har fungerat i Storbritannien eller Kanada [eller Sverige, övers. anm]. ... Det är ett monopolsystem som inte fungerar.

Avslutande ord från Todd

Gud använder onda människors onda avsikter för att nå Sitt goda syfte. svt hade den onda avsikten att hänga ut och håna en trumpanhängare. I slutet framgår det att han tror på Gud också och det tycker de är roligt att förlöjliga honom extra för. Todd är inte mycket i världens ögon, han är inte vis, han är inte rik eller mäktig. Men Gud har utvalt de svaga och dåraktiga för att de som är starka och visa i den här världen ska stå med skam. Gud beslöt att låta denne "dåre" framträda i syfte att avkunna Evangeliets allvarliga varningar för det svenska folket. Det är inte många, ens av de högsta eller förnämsta kristna ledarna i Sverige som skulle vara så frimodiga som Todd i tv och därför är han värd all min aktning och respekt. Todd avslutar:

Jag tror att Herren kommer tillbaka för att slå ner synden. Jag tror att Han är ganska less på människorna och deras förehavanden. Han ska göra rent hus med jorden.

Den dagen blir inte heller lindrig för svt-redaktionen. Må dessa allvarliga ord genomborra svenskarnas förhärdade hjärtan.

tisdag 12 januari 2021

Predikan: Vishet inför makthavarnas ondska

 Predikan söndagen den 10 januari 2021 utifrån Predikaren 8:2–13.


fredag 1 januari 2021

Herrens år 2020


 

2020 var inte coronans år. Det var Herrens år, liksom alla andra år, men detta ett av de mest påtagliga sådana, för Herren visade världen på ett mycket tydligt och märkbart sätt – i synnerhet den trygga och sekulariserade Västvärlden – att Han är Herren. Han sände en pandemi, en panik, för att visa den Vem som fortfarande sitter på tronen, för att ruska om dess invånare och väcka dem inför det faktum att de är stoft och få dem att omvända sig.

Men sin adamsnatur trogen omvände de ju sig inte till Honom, utan vände sig till sina jordiska herrar – sina stater, regeringar och makthavare – och tillbad dem, bad dem att vidta mer och mer stränga åtgärder, åtstramningar och restriktioner, för att frälsa dem från viruset. Och i sin "allomfattande benevolens" hörde de folkets böner och gav dem de skorpiongissel de önskat sig. Även många kristna gick med i att be om detta och anklagade andra kristna för att inte lyda Romarbrevet 13.

2020 markerar året då auktoritarismen och marxismen flyttade fram sina positioner på ett sätt som var mer djärvt och vågat än vanligt, även för dem.

Men det började faktiskt redan i oktober 2019 då Johns Hopkins Center for Health Security i samarbete med World Economic Forum och Bill & Melinda Gates Foundation hade en simulation om hur världens länder och ledare borde agera i en global pandemi. I november-december, direkt efter det, släpptes viruset ut från labbet i Wuhan och först i mars–april, när det redan hade haft fyra månader på sig att spridas över världen (vi såg hur snabbt det spreds när världen väl började hålla ögonen på det, trots nedstängningar) utan märkbar effekt – började propagandan braka igång för full maskin. Ett livsfarligt virus som spridits från fladdermöss – eller kanske bältdjur – till människor på en fiskemarknad i Wuhan är på väg och kommer att döda de flesta av oss om vi inte låter regeringen inskränka våra rättigheter och friheter. Man bortsåg från den låga dödsstatistiken som redan då fanns att tillgå. Paniken grep alla och masshysterin spreds. Stäng ner samhället och håll er hemma bara ett par veckor för att platta ner kurvan och minska sjukvårdsbelastningen hette det först... sedan fick det bli några veckor till... månader... år... Och visst är det intressant hur medierna, som är tänkta att granska makten, numera hjälper makten på traven och betingar folket att underkasta sig och även böna och be om mer förtryck.

Men som man kunde räkna ut var det hysterin som skulle skada mer än sjukdomen i sig. Risken att dö i CoViD:19 har alltid sett låg ut och ligger nu övergripande på 0,2–0,4 %. Risken att dö om man är under 19 år är 3/100 000; 20–49 år 1/ 10 000; 50 år 1/500; 60 år 1/100 och över 70 år 5,4 %. Så det är framför allt de över 60-70 år som är i riskzonen och givetvis bör dessa vara försiktiga. Men de desto mer övervägande dödsfallen kan nu istället hänföras till de överdrivet hårda politiska åtgärderna som resulterat i en förstörd infrastruktur, kraschad ekonomi, miljontals människor får inte arbeta, arbetslösa, luspanka, slängs ut på gatan och blir hemlösa, svälter ihjäl. Och mer kommer det bli.

I USA har året varit katastrof på många sätt. Inte nog med pandeminedstängningarna och arbetslösheten. Black Lives Matter-protesterna kom under antirasismens täckmantel och vandaliserade folks egendomar, eldade ner fastigheter, affärsverksamheter och arbetsplatser för att se till att det inte fanns något arbete att komma tillbaka till och kunna bygga upp sitt liv igen. Demokraterna, som styrde de stater som hade strängast nedstängningar, tog också tillfället i akt att tillåta poströstning vilket öppnade möjligheterna för att bedriva ett omfattande valfusk i viktiga vågmästarstater och så snuva Trump på den lagliga segern. (Tycka vad man vill om Donald som person, han är en, milt uttryckt bristfällig, människa som Gud ändå har använt till stor välsignelse. Biden/Harris är för abort fram till födelseögonblicket medan Trump är emot abort, för att bara nämna något som säger en hel del.)

Ni som läser detta och befinner er i Sverige har ännu kommit ganska lindrigt undan. Förvånansvärt nog valde den svenska regeringen med Tegnell i spetsen att ta en saklig, vetenskaplig och rimlig approach till denna historia. Men nu, sent omsider, börjar det bli andra bullar. Och dagen innan julafton censurerade man Swebbtv från YouTube.

Ett storskaligt spel i rysk roulette i form av massvaccinationen med vaccin som inte hunnit testas för dess långsiktiga bieffekter har inletts, men det här är inte slutet. 2021 kommer inte lägga eländet i 2020 bakom sig. Viruset muteras och blir en del av de andra säsongsinfluensorna och kontinuerlig vaccination kommer att påbjudas. Så länge människor inte tillber och förtröstar på Gud, utan staten, så kommer staten att fortsätta med sina sattyg, med vilka förespeglingar de än må använda sig av, nu när de väl fått blodad tand att hålla järngrepp om en villig befolkning.

Om Demokraternas statskupp i USA lyckas kommer Joe Biden, Kamala Harris och deras partikamrater att överlämna landet till den radikala vänstern, stänga dess ekonomi, störta landets arv av frihet och värden i en lavin av socialism och nedgång, som också får negativa konsekvenser för resten av världen.

World Economic Forum – de som simulerade en pandemi i oktober 2019 – trycker nu på för att utnyttja den kraschade ekonomin för att göra en Great Reset – en stor omstart av ekonomin. Dess karismatiska tyska ledare Klaus Schwab påstår att kapitalismen har misslyckats (det enda som misslyckats är i själva verket staten och dess inskränkningar av marknaden och friheten) och kräver en återgång till marxistiska principer. De gjorde en reklamfilm om The Great Reset där de "spådde" (snarare önskade eller planterade tanken om) att äganderätten kommer att vara upphävd vid år 2030 och andra sådana socialistiska utopidrömmar (filmen togs bort efter kritik). Även FN har länge varit inne på samma spår att nå sådana förtäckta världssocialistiska mål med de "globala målen" eller Agenda 2030.

Men, vi, som tillhör Herren Jesus Kristus och är fåren i Hans hjord, är ännu vid gott mod. Vi vet, hur det än förhåller sig, att världens furstar alltid konspirerar för att tillskansa sig mer och mer makt och ära, och förtrycka människorna skapade i Guds avbild. De följer sin fader Satan i hans ränksmideri för att i slutändan komma åt Herrens Smorde och Hans folk. Men deras fåfänga planer kommer att göras om intet. Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem "Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg." Han ska krossa dem med järnspira och slå sönder dem som lerkrukor (se Psalm 2).

Gå därför in i det nya året, lugn mitt i stormen, sansad, låt istället tron och tryggheten i Herren smitta av sig, och be med förvissning. Be Herren att använda allt detta elände till det högsta målet, att väcka människorna till att inse att de är bräckliga, utsatta, att de är stoft inför Honom, att varken de själva eller mänskliga furstar kan rädda dem. Att folk ska inse sin synd och uppror mot Honom och att de är i desperat behov av räddning och frälsning – inte från farorna och sjukdomarna på jorden – utan från just deras egen synd och Gud den Allsmäktiges vrede, så att de omvänder sig och förtröstar på Herren Jesus, som dog i syndares ställe, den enda karantänen och tillflykten. Till slut kommer Riket som vi väntar på och som Herren har lovat till de som håller ut till slutet och vinner segerkronan.