Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 30 mars 2014

Mark 13: Den stora vedermödan, templets fall och Jesu ankomst

Josef predikade utifrån Markus 13 förra söndagen. Tolkningar om "eskatologi" är helt klart en het potatis och detta kan inte alla ta emot. Men jag är övertygad om att denna tolkning som Josef uttrycker här, och som många har och har haft, är den korrekta tolkningen. Den tar bäst hänsyn till principerna för bibeltolkning—nämligen att man tar hänsyn till textens direkta sammanhang, det större sammanhanget, och att man "tolkar skrift med skrift"—att man ser till vad andra ställen i Bibeln säger, och hur en del bilder och språk används i övriga Bibeln för att tolka deras innebörd.

Att tolka Bibeln utifrån nyheterna man läser i tidningen och på TV blir däremot inte helt riskfritt; det leder till mycket mer långsökta slutsatser och tolkningar utifrån människors spekulationer, än om man ser vad Bibeln faktiskt säger och vad som faktiskt hände historiskt. Det är mycket vettigare.

lördag 15 mars 2014

Jesus och den religiösa makten

Predikan jag höll den 23 feb utifrån Mark 11:27-12:27


tisdag 11 mars 2014

Vad jag tycker om Ulf Ekmans avgång

Många har frågat mig vad jag tycker om Ulf Ekmans avgång och konvertering till katolska kyrkan. Vad jag tycker är givetvis inte intressant, egentligen. Jag är en mask. Jag är ingen auktoritet i era liv. Jag är ingen expert-utlåtare. Och jag vill inte lägga till till den uppsjö av kloka bloggar och artiklar och åsikter som redan skrivits och uttryckts. Men för att undvika falska rykten så är det bäst att jag tar bladet från munnen och skriver som det är.

Ulf Ekman är, har alltid varit—och förblir—en villolärare. Katolska kyrkan är inget undantag. Vad hade man väntat sig? Vad mer kan man säga?

När man håller sig till det sanna evangeliet—så är man så långt borta från villoläror, så att de, liksom, flyter ihop. Någonstans där borta i distansen ligger de; och man ser knappast några nyansskillnader. Så jag känner mig inte speciellt berörd alls, eller att det är någon särskild skillnad.

Jag hoppas, och ber, att detta leder till att alla livets-ordare nu ser, än tydligare, att de följt en blind ledare alla dessa år och omvänder sig. Om du är medlem i livets ord så vill jag uppmana dig att lämna detta! Det finns förlåtelse för allt genom Jesus!