Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 31 juli 2010

Tecknad film av godhetstestet

Nu har de gjort en tecknad film av godhetstestet. Det var på tiden. Självklart skulle de göra sådär med "titta på begär" som brukade vara i gamla tecknade filmer... jag visste det.Dela den t ex på facebook, eller nå't...

fredag 30 juli 2010

Han är verkligen inte vid sina sinnens fulla bruk!

"Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?" Matteus 16:26

"Uppskattar du syndens njutningar som så ljuvliga, så fasta, så varaktiga - att du tar risken att få outhärdlig, evig misär - hellre än att skiljas ifrån dem?

Han är en galning som tycker att flyktiga köttsliga njutningar, syndens simpla njutningar - uppväger en evighet av fullkomlig glädje. Han är verkligen inte vid sina sinnens fulla bruk - om han hellre skulle plågas i helvetet för alltid - än att leva ett heligt liv och arbeta på att undfly den kommande vredesdomen!" Samuel Davies

"Åh vilken dårskap det är: för en bägare av njutning - drick en sjö av vrede! Synden blir bitter i slutet. Syndens njutning är snart borta - men stinget återstår!" Thomas Watson

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 29 juli 2010

Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn (Arthur Pink, 1886-1952)


"Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn." 2 Mosebok 20:7

Detta budord befaller oss att tala om Gud med det andeuttryck som hör till Hans värdighet och högtidlighet och majestät: alltså, med den yttersta uppriktighet, ödmjukhet och vördnad. O vilka höga tankar vi bör hålla om en sådan Varelse! I vilken helig fruktan vi bör vara hos Honom!

Vad som än har med Gud att göra bör talas om med den största nykterhet.

Guds namn missbrukas - när vi använder det utan rätt hänsyn och vördnad. När vi än nämner Honom som seraferna döljer sina ansikten för - bör vi allvarligt och högtidligt tänka på Hans eviga majestät och härlighet - och böja våra hjärtan i djupaste undergivenhet inför det Namnet.

Guds Namn ska man inte leka med och kasta fram och tillbaka på varje lätt tunga. O min läsare, skaffa vanan att högtidligt tänka över vems Namn du just ska yttra. Det är Namnet på Han som är där med dig, som hör dig uttala det. Han är mån om Sin ära, och Han kommer gruvligt hämnas Sig själv på de som har ringaktat Honom!

Det har blivit nästan omöjligt att gå på gatorna eller komma in i blandat sällskap utan att höra Guds heliga Namn behandlas med hädiskt förakt. Dagens romaner, scenen och även radio (och på senare tid television, biografen och pressen) är förskräckliga brottslingar, och utan tvivel är detta en av de rysliga synderna mot Sig själv, som är anledningen till att Gud nu häller ut Sina domar över oss.

Gud blir fasligt uppretad av denna synd, och på grund av att allmänheten begår detta brott, har vårt land ådragit sig en förskräcklig skuld! "HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn." Hans ska få ett svårt straff, om inte i detta liv, då med allra största säkerhet så, i evighet, i det kommande livet!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 28 juli 2010

Fattig i sig själv - rik i Jesus! (James Smith, 1802-1862)

"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket." Matteus 5:3

Herrens folk är fattiga allihop; de förstår och känner att synden har avklätt dem varje förträfflighet; och har gjort dem usla, och eländiga, och fattiga, och blinda och nakna. De kan inte göra något av sig själva, de kan inte få fram något till sig själva; utan den fria nåden har gett dem ett rikligt förråd, och Evangeliet informerar dem att Jesus har allt de behöver - och att allt Han har, är till dem!

När de ser på, eller inom sig själva - blir de modfällda; men när de ser på Jesus - fröjdas de! Han är mycket rik på nåd - och mycket rik på härlighet; och Han säger: "Var och en som ber, han får." Han ger frikostigt och förebrår inte. Här är då Herrens fattigas nuvarande salighet: Jesus har allt de behöver! Och Han är deras Återlösare och Vän! De som söker Honom ska inte sakna något av det som verkligen är gott.

Är jag fattig? Om så är fallet, bjuder Jesus mig att komma till Honom - och köpa guld, kläder, vin och mjölk kostnadsfritt - allt som är nödvändigt för att trösta och stödja i tiden, och göra mig lycklig i all evighet! Fattig i sig själv - rik i Jesus! Fattig nu - rik i evighet! "Dem tillhör himmelriket."

"Allting är ert!" 1 Korintierbrevet 3:21

"Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver!" Filipperbrevet 4:19

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

tisdag 27 juli 2010

Den kristnes val (Thomas Sherman)

"Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt." Predikaren 1:2

Jag är bräcklig - och världen är flyktig; men
min själ är odödlig - och Gud är evig.

Om jag väljer jordiska nöjen - kommer jag inte skörda annat än förgänglighet och missnöje.

Om jag siktar på mammon, den här världens gud - då kommer jag likna den rike dåren, som, för jordisk vinst, offrade sin odödliga själ; och, som följd, gick mot evig undergång!

Men om jag väljer Gud som min arvedel, då ska nåd och godhet följa mig så länge jag lever - och ära och evig ljuvlighet ska kröna mig när jag dör!

Därför ska jag nu överge det jag snart kommer förlora,
så att jag kan omfamna det jag alltid ska åtnjuta!

"Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt." Psalm 16:11

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

måndag 26 juli 2010

Inget större behov av underhållning! (Charles Spurgeon, 1834-1892)

Vänd bort mina ögon så att de inte ser efter förgängliga ting!
Psalm 119:37

Den människa som strålar av Jesu kärlek, känner inget större behov av underhållning! Hon har ingen tid till trams - eller till att ranta runt efter ytligheter!

En inaktiv bekännare bör man inte låta vara kvar i kyrkan - som en drönare i en kupa med arbetande bin.

Det bästa namnet för en kyrka är "Alla Helgon". Vi vill ha kyrkor som frambringar helgon; människor med mäktig tro och ihärdig bön; människor med ett heligt liv, och invigt arbete; människor fyllda med den Helige Ande.

Vi har ingen anknytning till de "Sista Dagars Heliga", men vi älskar varje dags heliga. Åh, om det fanns mer sådana!

"Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves!" 1 Korintierbrevet 15:58

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 25 juli 2010

Vad innebär det att vara en kristen? (Samuel Davies, 1723–1761)

"Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna." Apostlagärningarna 11:26

Vad innebär det att vara en kristen?


1. Att vara en kristen - innebär att man går bort ifrån laglöshet.

2. Att vara en kristen - innebär att förneka er själva, ta upp korset och följa Kristus.

3. Att vara en kristen - innebär att följa Kristus och Hans exempel.

"Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår." 1 Petrusbrevet 2:21

Kristus är förebilden för varje kristen.

Paulus talar om för oss att troende ska formas efter Hans bild, Romarbrevet 8:29; och att vi ska vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Fil 2:5

Kristi hjärta lyste med kärlek till Hans Fader! Han älskade att lyda honom i allt; det var Hans mat och dryck att göra Faderns vilja, till och med vid de mest smärtsamma och självförnekande tillfällen! Han överflödade i andakt, i bön, meditation och varje from plikt.

Han var även full av all nåd och dygd gentemot människan! Han var mild och ödmjuk, snäll och välvillig, lika frikostig, barmhärtig och medlidsam mot alla.
Att göra gott för människornas själar och kroppar var Hans livs uppgift; för Han gick omkring och gjorde gott. Apg 10:38

I fråga om Sig själv - var Han tålmodig och undergiven - och ändå oförskräckt och modig i lidande. Han hade all Sin aptit och lust under rätt kontroll. Han var himmelskt sinnad; över denna värld i hjärtat - medan Han bodde i den.

Detta är en ofullständig skiss av Hans älskvärda karaktär; och i dessa ting liknar och imiterar, i viss mån, alla som förtjänar att uppkallas efter Hans namn. Detta är inte bara deras uppriktiga strävan - utan vad de faktiskt uppnår, om än i en mycket dålig grad; och deras brister är deras hjärtesorg.

Att efterlikna och imitera Kristus såhär, är väsentligt för att vara en kristen, och utan det är all bekännelse att fåfängt låtsas!

Klarar er kristendom detta test, mina vänner? Vet ni att ni tillhör Kristus genom att leva som Honom och visa samma temperament och anda?

Ack! borde inte vissa av er egentligen kallas:
Epikuréer - efter Epikuros, den sensuelle ateistiske filosofen; eller
Mammoniter - efter mammon, rikedomarnas låtsasgud; eller
Backanaliska - efter Bacchus, vinets gud; hellre än
Kristna - efter Kristus, det mest perfekta mönstret för levande helighet och dygd som någonsin uppvisats i världen!

Om ni gör anspråk på namnet kristna - var är då . . .
den där brinnande hängivenheten,
den där tillgivna kärleken till Gud,
den där nitälskan för Hans ära,
den där ivern i Hans tjänst,
den där underkastelsen till Hans vilja,
den där generösa välviljan gentemot människosläktet,
den där nitälskan att främja deras bästa intressen,
den där mildheten och fördragsamheten under orättvis behandling,
den där outtröttliga ihärdigheten att göra gott mot alla,
den där självförnekelsen och himmelska sinnet
som sken så markant i Kristus, vars heliga namn du bär?

Ack! medan ni är utblottade i fråga om de smyckena, och ändå bär Hans namn, hånar ni det bara, och gör det till en vanära både för Honom och er själva!

"Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde." 1 Johannesbrevet 2:6

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 24 juli 2010

Det bästa sättet att köra getterna ur kyrkan! (D.J. Ward)

"För mina får på bete." Johannes 21:17

"Var herdar för Guds hjord som finns hos er." 1 Petrus 5:2

Det bästa sättet att rena kyrkan och hålla den ren, är att få väck alla getter! Och det bästa sättet att köra getterna ur kyrkan, är att ge dem "fårmat". Guds får kommer växa i nåden under nådens predikan, men getterna kommer gå hungriga eftersom de sätter "fårmaten" i halsen. De kommer snart lämna och gå någon annanstans. Predika suverän nåd!

"Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade." Apostlagärningarna 20:32

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 23 juli 2010

O slås av förvåning över din fria benådning (Thomas Sherman)

O ädla helgon! Tre frågor kräver ditt svar:
1. Vad var du?
2. Vad är du?
3. Vad kommer du vara?

1. Vad var du?
Död i dina överträdelser och synder,
en rebell mot din Gud,
en slösare med din Faders egendom,
en slav till dina begär,
djävulens fånge,
på färdleden till helvetet.

2. Vad är du?
Friköpt av Kristus,
ett kungligt Guds barn,
Kristi brud,
den Helige Andes tempel,
arvinge till ett ovärderligt evigt arv!

3. Vad kommer du vara?
Ett strålande helgon,
i änglars sällskap,
en triumferande segrare,
en krönt kung,
tjänare åt Lammet,
en deltagare i de själshänförande och obeskrivbara härligheter som finns i Gud! Du ska se Ärans Konung ansikte mot ansikte - och åtnjuta direkt gemenskap med Jesus Kristus! Nej mer än så, du blir gjord till ett med Honom:
klädd i Hans härlighet,
krönt med Hans evighet,
och fylld med Hans glädje!

"Vad ögat inte har sett
och örat inte hört
och människohjärtat inte kunnat ana,
vad Gud har berett åt dem som älskar Honom!"
1 Korintierbrevet 2:9

O slås av förvåning över din fria benådning - och tacka Gud för allt!

(Min översättning, bibelcitat från Folkbibeln)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 22 juli 2010

Alla helvetets straff (Samuel Davies, 1723–1761)

"Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft!" 1 Korintierbrevet 1:18

I vår döende Jesu kors, har vi:
Frälsning för de förlorade!
Förlåtelse för de fördömda!
Helgelse för de oheliga!
Liv åt de döda!

Inte ens alla helvetets straff skulle någonsin kunna ge en mer lysande demonstration av Guds oändliga rättvisa och helighet, och syndens ondska och Hans oförsonliga hat för den - än Kristi Kors!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 21 juli 2010

Ack! ni kommer sannolikt dansa och skutta ned i helvetet! (Samuel Davies, 1723–1761)

"Jag vet mig ingen råd med er." Galaterbrevet 4:20

Jag vet mig ingen råd med er - huruvida VÄRLDEN har era hjärtan! Era tankar verkar fördjupade i den, och er tillgivenhet är fäst på den som ert främsta goda - och därmed är er mun full av den; ty vad hjärtat är fullt av - det talar munnen. Om någon älskar världen - finns inte Faderns kärlek i honom. Girighet är avgudadyrkan; och ni vet att ingen avgudadyrkare har evigt liv. Jag är rädd att detta är karaktären hos några av er!

Jag är inte en fiende mot de nöjen som är tillåtna för människan, jag lägger inte heller sann fromhet i vresig, dyster, svårmodig torftighet. Men trots allt, måste jag tillkännage, att jag har väldigt lite hopp om evangeliets framgång bland er - om jag skulle ha en församling av dansande, skuttande, världsliga bekännare! Ack! ni kommer sannolikt dansa och skutta ned i helvetet!

Om ni skulle dö denna natt - vet jag mig ingen råd med er huruvida himlen eller helvetet kommer bli er eviga boplats!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

måndag 19 juli 2010

Bara ett litet rispande med en nål (J.C. Ryle, 1816-1900)


"Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?" Markus 8:36

Att förlora själen är den svåraste förlust som kan drabba en människa. Den värsta och smärtsammaste av sjukdomar; den mest beklämmande förmögenhetskonkursen; de mest katastrofala skeppsbrotten; är bara ett litet rispande med en nål jämfört med att förlora själen. Alla andra förluster kan man stå ut med, om bara för en kort tid, men att förlora själen är för alltid! Det är att förlora Gud och Kristus och Himlen och härligheten, och glädje, till all evighet. Det är att kastas bort för alltid, hjälplös och hopplös i helvetet!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 18 juli 2010

Vem är detta förbluffande spektakel av elände och pina? (Samuel Davies, 1723–1761)

Kristus dog i ogudaktigas ställe! (Romarbrevet 5:6)

I Kristi kors yttrar sig Guds hat för synden i det mest bländande ljus! Syndens ondska avslöjas i de mest förfärliga färger! Nu visar det sig, att sådant är det gudomliga hatet mot all synd, att Gud på inga sätt kan förlåta synden, utan något straff; och att all den eviga välvilja som finns i Hans väsen gentemot Hans skapelse inte kan få Honom att förlåta den minsta synd - utan någon tillräcklig ersättning.

Nej, nu visar det sig, när en så elakartad och avskyvärd sak tillräknas Hans älskade Son, Hans jämlike, Hans älskling, Hans favorit - att inte ens Han skulle komma undan ostraffad - utan blev till ett monument för hämndlysten rättvisa, inför alla världar!

Vad kan avslöja syndens ondska bättre - än Kristi kors? Synden är en så oacceptabelt ond och avskyvärd sak, att inte ens en Gud av evig barmhärtighet och nåd - kan låta det minsta fall av den gå ostraffat!

Det var inte en liten sak som kunde beväpna Guds rättvisa mot Hans kärleks Son. Även om Han var fullkomligt oskyldig i Sig själv - skonade Gud inte ens Sin egen Son - när Han gjordes till synd för oss - utan överlämnade Honom åt döden - den skamliga, plågsamma och förbannade korsdöden!

Gå, ni dårar, som skojar om synden! Gå och lär er dess ondska och oförtjänst - vid Jesu kors!

VEM är det som hänger där och vrider sig i dödens kval - med Sina händer och fötter genomborrade av spikar, Sin sida med ett spjut, med Sitt ansikte slaget gult och blått, och dränkt med tårar och blod, med Sitt hjärta som smälter som vax, med hela Sin kropp plågad och ur led; övergiven av Sina vänner, och till och med av Sin Fader; frestad av djävlar, och förolämpad av människor? Vem är detta förbluffande spektakel av elände och pina? Det är Jesus, Guds eviga Ord; Hans Utvalde, Hans Son, den Älskade, i vilken Hans själ har Sin glädje!

Och VAD har Han gjort? Han gjorde inget ont; Han kände ingen synd - utan var helig, harmlös, obefläckad och avskild från syndare. Och VARFÖR då, alla dessa fasansfulla lidanden från himmel, jord och helvete? Jo, Han stod endast i syndares rätta ställe; Han fick bara deras synd tillräknad sig. Och du ser vad Han fått för det! Du ser hur lågt det har tagit Honom! Vilken otäck ondska det måste vara - som har så stora konsekvenser, till och med på himlens Älskling!

Åh! vilken ännu mer fasansfull förödelse SYNDEN hade orsakat, om den skulle straffas för syndaren själv i hans egen person! Säkerligen kan inte alla de olika olyckor som drabbat vår skyldiga värld genom alla tider, eller ens alla helvetets straff - så högljutt vittna om syndens fruktansvärda förtjänst och ondska - som Kristi kors!

Syndens oändliga ondska, och Guds hat för den, visar sig ingen annanstans i ett så bländande och fasansfullt ljus - som i Kristi kors! Låt en vettig varelse bara ta en enda allvarlig titt på det korset, och säkerligen måste hon hädanefter skälva vid tanken på den minsta synd!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 17 juli 2010

Det är fullbordat! (J.C. Ryle, 1816-1900)

"Det är fullbordat!" Johannes 19:30

Låt oss gå ifrån berättelsen om korsfästelsen, varje gång vi läser den - med hjärtan fulla av lovsång.

Låt oss prisa Gud för förtroendet det ger oss, till grunden för vårt hopp om förlåtelse. Våra synder må vara många och stora - men betalningen som gjorts av vår Store Ställföreträdare räcker långt mer än dem alla!

Låt oss prisa Gud för den bild den ger oss av kärleken hos vår Fader i himlen. Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla - kommer inte kunna annat än att också skänka oss allt med honom!

Inte minst, låt oss prisa Gud för den bild den ger oss av Jesu medlidande med hela Hans troende folk. Han kan bli rörd med känslan av våra svagheter. Han vet vad lidande är. Jesus är just den Frälsare som en bräcklig kropp, med ett svagt hjärta, i en ond värld, behöver!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 16 juli 2010

Han skulle inte kunna älska dig mer! (Charles Spurgeon, 1834-1892)

"Med evig kärlek har jag älskat dig." Jeremia 31:3

Han älskade dig utan begynnelse. Innan år, sekler och årtusenden började räknas, var ditt namn på Hans hjärta! Eviga tankar av kärlek har funnits i Guds bröst för dig. Han har älskat dig utan uppehåll; det har aldrig funnits någon minut då Han inte älskade dig. Ditt namn som en gång upptecknats på Hans händer har aldrig suddats ut, och Han kommer inte heller stryka ut det ur Livets Bok.

Sedan du funnits till i denna värld, har Han älskat dig med största tålamod. Du har ofta retat upp Honom; du har trotsat Honom oräkneliga gånger, ändå har Han aldrig stoppat Sitt hjärtas flöde gentemot dig; och, välsignat vare Hans namn, det kommer Han aldrig att göra. Du är Hans, och du kommer alltid vara Hans. Guds kärlek till dig är utan gräns. Han skulle inte kunna älska dig mer, för Han som älskar dig är en Gud och Han kommer aldrig älska dig mindre. Hela Hans hjärta tillhör dig!

"Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er!" Johannes 15:9

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 14 juli 2010

Du går mitt bland snaror och fällor! (James Smith, 1802-1862)

"Se alltså noga till hur ni lever!" Efesierbrevet 5:15

Att ära Jesus i dina tankar, ord, och varje handling - bör vara din ständiga målsättning.

Du är i ett fiendeland; omringad av frestelser; och har ett hjärta som är bedrägligare än allt annat och obotligt sjukt!

Den nuvarande världen är inte vårt hem! Satans familj ska inte vara våra nära vänner. Rikedomar, ära eller njutning - ska inte vara det vi eftersöker. Du går mitt bland snaror och fällor! Var vaksam, andäktig, beroende av Jesus, och håll gemenskap med Honom.

O håll ditt öga på Jesus som din förebild! Vandra efter Hans Ord som din regel. Var inte våghalsig och självsäker, utan undvik blotta åsynen av ondska. Lämna aldrig Herrens vägar - för att gå med i världens tomheter eller att behaga ett köttsligt begär. Håll dig nära Jesus - och fortsätt med att lära känna Herren.

Vandra som ett älskat barn, på väg hem till sin kärleksfulle Faders hus! "Se alltså noga till hur ni lever!"

(Min översättning)
Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

måndag 12 juli 2010

En bok som behövs (av J.R. Miller, ur "Counsel and Help" 1907)

"Jag hoppas på Ditt Ord."
Psalm 119:81

Så länge det finns...
tårar och bekymmer,
och brustna hjärtan,
och söndersmulade förhoppningar,
och mänskliga svek,
och tyngda och böjda liv,
och ledsna och förtvivlade andar
så länge är Bibeln en bok som behövs.
Den är full av inspiration, ljus, hjälp och styrka för alla jordens trötta.

"HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv.
HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa.
HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat.
Hans bud är klart, det upplyser ögonen.
HERRENS fruktan är ren, den består i evighet.
HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga.
De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld.
De är sötare än honung, än renaste honung.
Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön."
Psalm 19:7-11

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 11 juli 2010

Livet och Odödligheten Uppenbarad i Evangeliet (Samuel Davies, 1723–1761)


Predikan hölls på en ung mans begravning, den 1:e september 1756

"Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas!" Hebreerbrevet 9:27

Väntar du dig ett behagligt lovtal om vår avlidne unge vän? Detta är inte vad jag brukar göra - jag har saker av mycket större vikt att lägga er uppmärskamhet på. De döda har fått sin rättvisa och oföränderliga dom av en överlägsen tribunal; och förresten, kan våra lovtal och anmärkningar ofta misstolkas. Min uppgift är till de levande, inte att smickra deras fåfänga med komplemanger, utan att väcka dem till att bli medvetande om sin egen dödlighet, och till att förbereda sig för den.

Men, om ni kräver att höra hans lovtal, ska jag dra det för er i det allra viktigaste och intressantaste ljuset:

Här var en ungdom i sina bästa år, i blomman av sin styrka och hälsa, som verkade lika säker från dödens slag som vilken som helst av oss. Här ligger en ungdom som gick in i världen, utan tvekan, med de vanliga planerna och förväntningarna på en lycklig, hög ålder. Men var är han nu? Ack! Där i graven ligger den blommande lovande blomman, som vissnat i livets morgon! Där ligger hans dödliga kropp, som förmultnar till stoft, som mat åt masken!

Kom till hans grav, ni unga och muntra, ni livliga och starka, ni upptagna och jagande män; kom och lär er vad ni snart ska bli! Kom och se ert eget öde! Så ska era lemmar stelna, ert blod stanna av, era ansikten bära dödens bleka och spöklika utseende, och hela er kroppsbyggnad upplösas i stoft och aska!

Så ska alla era timliga uppsåt brytas av, alla era projekt försvinna som rök, och alla era hopp från denna värld gå under. Döden lurar ständigt i bakhåll för er, redo varje stund att kasta sig över sitt byte!

"Åh DÖDEN!" (sa en man av stor egendom, stor sammansättning och gladlynt temperament) "Jag gillar inte att tänka på döden, han kommer och förstör allt."

Det gör han verkligen! Han förstör all vår tanklösa munterhet, alla våra dumma nöjen, och alla våra stora projekt. Jag tycker allt att det är passande att ni börjar förbereda er för det ni inte kan undvika! "Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas!" Hebreerbrevet 9:27

Men var vår hädangångne vän inget annat än ett djur, blott en maskin av kött och ben? Är hela han där i graven och ruttnar? Nej! Jag måste dra hans person längre. Han var en odödlig varelse; och han drog inte sin sista suck förrän hans själ lyfte vingarna och flög in i den eviga sfären. Där bor den nu. Och vilka fantastiska scener som nu visar sig för hans ögon! Vilka extraordinära, okända varelser konverserar han nu med!

Där, mina vänner, ska du och jag också vara inom kort! Vi ska också initieras i de stora mysterier som tillhör den osynliga världen, och blandas med denna samling av odödliga varelser. Vi ska dela plats med änglarna i deras salighet och ära--ELLER med djävlarna i deras våndor och fasor!

Och vårt eviga öde ska bli enligt vårt nuvarande skick. "Den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra Människosonens röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom." Johannes 5:28

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 8 juli 2010

Se, Jag kommer snart! (J.C. Ryle, 1816-1900)

"Då skall man få se Människosonen komma
bland molnen med stor makt och härlighet." Markus 13:26

Kristi andra tillkommelse kommer helt vara olik den första.

Första gången kom Han
i svaghet,
ett vekt barn,
född av en fattig kvinna i krubban i Betlehem,
obemärkt,
oärad,
och knappt känd.

Han ska komma den andra gången i kunglig värdighet,
med himlens härar kring Honom, för att bli känd,
erkänd och fruktad, av alla jordens stammar!

Han kom första gången för att lida...
för att bära våra synder
för att göras till förbannelse
för att bli avskydd, förkastad, orättvist dömd och dräpt.

Han ska komma den andra gången...
för att lägga varje fiende under Sina fötter,
för att ta detta rikes välde till Sin arvedel,
för att härska över dem med rättfärdighet,
för att döma alla människor och
regera för evigt!

Vilken stor skillnad! Vilken mäktig motsats!

"Se, Jag kommer snart!" Uppenbarelseboken 22:12

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 7 juli 2010

Himlens Salighet (J.R. Miller, 1840-1912)

"De skall se hans ansikte!" Uppenbarelseboken 22:4

Johannes säger att i himlen "kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är." 1 Johannesbrevet 3:2. När vi ser på ljuset i vår Mästares ansikte, präglar dess skönhet oss! Att se på Kristus, gör oss lika Honom!

Paulus lär ut samma anmärkningsvärda sanning: "Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet." 2 Korintierbrevet 3:18. Denna förvandling är inte bara en himmelsk sak, den kommer fullbordas där, när alla slöjor tagits bort och vi får se rakt in i Kristi ansikte; men den är något för vårt jordeliv också. Den börjar här, och fortsätter, likheten kommer fram mer och mer fullt och tydligt, medan vi vet mer och mer om Kristus.

Vänskap med Honom, umgänge med Honom, att se in i Hans ansikte, präntar Hans likhet på oss! Varje dag, om vi lever som vi bör, komomer något nytt drag av Hans skönhet fram i våra ansikten!

En dag ska vi alla glida bort från dessa scener på jorden. Våra ögon kommer vara slutna för alla bekanta saker. I nästa stund, O hänryckning! då kommer de öppnas för Jesu Kristi avtäckta ansikte! Det är vad "döden" kommer vara för dig, om du är Guds barn. Du kanske nu fruktar döden, men den innebär bara att gå och få se din Återlösares ansikte!

Himlens salighet kommer i stort vara att vara med Kristus, att se Hans ansikte, åtnjuta Hans vänskap. Vilken salighet det kommer vara i himlen, att se in i Kristi ansikte av kärlek, och få Hans leende!

Att se Kristi ansikte är också ett tecken på hög ära. Inte många får tillåtelse att komma nära en jordisk kung. Bara hans favoriter och de i hög ställning har denna förmån. Men i himlen, kommer alla Kristi tjänare se Hans ansikte. Det vill säga, de kommer att få tillträde till den närmaste gemenskap och kommer att få alla förmåner som nära vänner har!

Vilken välsignad stund det kommer att bli, när vi visas in i Kristi närvaro! Inte undra på att Paulus säger "Bryta upp och vara hos Kristus - är mycket bättre!" [se Fil 1:23]

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

tisdag 6 juli 2010

Hur man bygger en "kyrka" med falska konvertiter

Känner du igen detta?
1. Nämn inget om framtida straff. Tala inte om för syndaren att fly från den kommande vreden.
2. Predika istället Guds kärlek med löftet om frid, glädje, kärlek och uppfyllelse.
3. Vädja till känsla istället för vilja och samvete.
4. Släta över syndens sanna natur genom att betona att alla har syndat. Fördela det så ingen känner någon personlig skuld.
5. Strunta i att använda Guds Lag för att ge insikt om synd.
6. Till frälsningsinbjudan, använd den gamla godingen: "Alla ögon är stängda, ingen ser dig, räck bara upp handen."
7. Få förebedjarna att dra fram de som räcker upp handen.
8. Sjung igenom psalmen tre gånger när du gör det sista uppropet.
9. Tona ned belysningen.
10. Bygg kyrkan så att golvet sluttar framåt.

måndag 5 juli 2010

Vi bör hata den med ett dödligt hat! (J.C. Ryle, 1816-1900)

"Ni som älskar HERREN, hata det onda!" Psalm 97:10

Vad mycket vi bör hata synden! Istället för att . . .
älska den,
klamra oss fast vid den,
kela med den,
ursäkta den,
leka med den--
bör vi hata den med ett dödligt hat!

Synden är den stora mördaren, och tjuven, och
farsoten, och eländet i denna värld!

Låt oss inte sluta någon fred med den!

Låt oss inlåta oss i oupphörlig krigsföring mot den!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 4 juli 2010

Om du möter det stackars kräket som stötte sitt spjut i Min sida (Benjamin Grosvenor, 1676-1758)

"Omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem." Lukas 24:47

Det är väldigt gripande att de första nådeserbjudandena ges åt de som, av alla människor i världen--gjort mest skada! Man skulle snarare förväntat sig att apostlarna skulle ha fått en annan sorts befallning och att Kristus skulle säga "Låt omvändelse och syndernas förlåtelse predikas--men för det INTE till Jerusalem, den onda staden, som varit slakteri av mina profeter som Jag ofta sänt. Sist av allt, kom Jag själv, Sonen--och med onda händer har de korsfäst och mördat Mig! De skulle göra samma med er! Låt inte evangelium äntra de där onda portarna, som de förde Mig, dess Upphovsman, igenom till korsfästelse!"

Men Kristus pekar ut exakt dessa--till att göras till monument för Hans barmhärtighet, och befaller att det första erbjudandet av evigt liv ska ges åt dem! Som om vår Herre hade sagt: "För att inte det fattiga Israels hus ska tro att de blivit övergivna åt evig förtvivlan--så grymma och vidriga som de har varit--gå, ge det första nådeserbjudandet till dem! Låt de som utgjöt Mitt blod--välkomnas till dess helande kraft. Tala om för dem att det finns omvändelse och förlåtelse, till och med för dem!"
"Nej, om du möter det stackars kräket som stötte sitt spjut i Min sida, tala om för honom att det finns ett annat sätt, ett bättre sätt att komma till Mitt hjärta--ja Mitt hjärtas kärlek! Tala om för honom, att om han omvänder sig, och ser upp till Mig som han har genomborrat, och sörjer--då ska jag omsluta honom med just den famn som han sårat! Tala om för honom att han ska finna att blodet som han utgjutit--är en fullständig försoning för synden att ha utgjutit det! Och hälsa honom från Mig, att han kommer ge Mig mer smärta och besvikelse om han vägrar detta offer av Mitt blod--än när han först lät fram det!"

"Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Matteus 9:13

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 3 juli 2010

Enkätredovisning: Vad var du innan du blev frälst?

Frågan var vilken religion man tillhörde. Så, förutom att 100% av oss är onda helvetesförtjänande syndare.

Jag tror jag la upp enkäten under en månad. 35 röstade. Resultat:


Jag tog bort de alternativen där ingen röstat. 25% var kristna innan de blev frälsta. Ingen annan religion hade en så stor andel av de som svarade blivit frälst ifrån. Man kan alltså vara kristen men inte vara frälst, eftersom de var det innan de blev frälsta. Det är viktigt för dig som kallar dig kristen att veta om du verkligen är frälst. Många kommer säga Herre, Herre, men den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Se Är Du Född På Nytt?

Vi sörjer och ber för den dystra skara som fortfarande är i sina synder även efter en besökstid på denna blogg. I verkligheten är det fler än bara 5 st som är i sina synder och kommer gå under om de förblir så ända tills de dött.

Håll korpgluggarna öppna efter kommande enkäter nere i spalten till höger på bloggen!

fredag 2 juli 2010

*suck*

Drog en djup suck när jag läste Torsten Åhman svara på Hur får man tron?

Som vanligt i så'na här situationer tar man upp Uppenbarelseboken 3:20 om att Jesus knackar på dörren. Han säger att han citerade vers 19 med men det gjorde han ju inte och man kan ju förstå varför. Vers 20 är tagen ur sitt sammanhang. Vers 19 säger emot allt i den förvrängda lösryckta betydelsen man brukar dra av vers 20.

Personen säger: Jag känner en stark dragning till gudstron, men hur jag än anstränger mig kan jag inte tro.
En vers som passar bättre här är ju Johannes 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.
Det är inte en stackars maktlös Jesus som försöker böna alla att släppa in Honom men misslyckas hos de flesta, utan en allsmäktig treenig Gud som kan göra allt och drar vem Han vill till Sig.

Se vidare:
Tio Anledningar Till Att Inte Be Jesus Komma In I Ditt Hjärta
(tar även upp vad Uppenbarelseboken 3:20 egentligen handlar om)
Den moderna evangelieförkunnelsens offer
Varför faller 80-90% av de som beslutar sig för Kristus ifrån tron?(Denna usla blogg har tidigare tagit upp Torsten Åhman och Svenska Journalen i deras villoläror om Helvetet:
Tankar och kommentarer ang. Svenska Journalens artikel om helvetet m m
Svenska Journalen strikes back)

torsdag 1 juli 2010

Syndens makt att bedra! (av Jeremy Taylor, 1613-1667)

"Så att ingen av er förhärdas genom
syndens makt att bedra!" Hebreerbrevet 3:13

Först gör synden henne häpen,
sedan blir den behaglig,
sedan lätt,
sedan ljuv,
sedan upprepad,
sedan vanemässig,
sedan befäst!

Sedan är människan oångerfull,
sedan enveten,
sedan beslutsan att aldrig bättra sig,
och sedan är hon fördömd!

"Ty syndens lön är döden!" Romarbrevet 6:23

(Min översättning)