Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

Länkar

Undervisning
God undervisning är det rena "hungersnöden" för för de heliga i Sverige idag, så här är några sidor med undervisning jag vill tipsa om. Ja, det finns faktiskt lite på svenska!
Evangelisationslänkar
Apologetiklänkar
Blandade länkar