Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 26 januari 2020

söndag 19 januari 2020

Predikan: Församlingen: Nattvardsfirande

Predikan hölls den 15/4 2018


söndag 12 januari 2020

Predikan: Församlingen: Dopet

Predikan hölls den 8/4 2018