Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

"Grace Gems!"


gracegems.org är en guldgruva av tidlösa andaktsskrifter med Gud och Hans suveräna nåd i centrum. 

 

Deras syfte är att ödmjuka människans stolthet, upphöja Guds nåd i frälsningen och främja verklig helgelse i hjärta och liv.

Allt material på deras sida är s k public domain - allmän egendom, och de uppmuntrar till att fritt använda och kopiera. Vidarebefordra det till andra - lägga det på hemsidor - på kyrkors anslagstavlor - trycka ut i små böcker och dela ut. Jag har översatt en del till svenska och publicerat på denna blogg regelbundet under en tid och det har nu blivit en liten samling som kan göras lättare tillgängliga genom att samla länkarna till dem på denna sida. De är sorterade efter författare samt med lite intressant info om varje författare:
 

Samuel Davies (1723-1761)

Davies var en mycket trogen författare/predikant. "Han talade som om han var på gränsen till evigheten, och som om han såg den osynliga världens härligheter och fasor!"

Orsakerna till Idiotisk Likgiltighet
Detta är helvetets "helvete"
Den ende verkningsfulle världsreformatorn
Den bittraste ingrediensen i det "gudomliga missnöjets bägare"
Ett osvikligt prov!
Vore det inte bättre för dig att vara en katt eller hund?
Om ni vågar!
Men slarva lite till, då!
Vad innebär det att vara en kristen?
Alla helvetets straff
Ack! ni kommer sannolikt dansa och skutta ned i helvetet!
Vem är detta förbluffande spektakel av elände och pina?
Livet och Odödligheten Uppenbarad i Evangeliet
Kristi outgrundliga rikedom

William Dyer

Dyer var en gudfruktig pastor i London som utestängdes ur sin församling i the "Great Ejection" 1662. Han beskrivs som en mycket from man, och en seriös brinnande predikant.

Hans vredes stora dag har kommit!
Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det
Bränsle till helvetet!
Den babyloniska skökans guldbägare
Korsfäst era synder!
Den mest underbare kristne
Den gyllene nyckel som låter oss komma in i paradiset!
Brännande prövningar--gör gyllene kristna!
Kristus är vår pelikan
Fördömelsens hav!
Han gör dem inte bara till kungar
Guds Svärd!
Allt helvete du någonsin kommer få!
Meditera över HIMLEN!
Meditera över HELVETET!
Meditera över DOMEN!
Meditera över DÖDEN!


Henry Law (1797-1884)
En mycket kristuscentrerad författare.

Det vidriga monstret!
Den gamla människan lever ännu!
Golgatas förbluffande skådeplats!
Våra tårar av ånger tar inte bort en enda fläck!


J.R. Miller (1840-1912)
Grace Gems' redaktör skriver att Miller är mycket nyttig att läsa, han har stor insikt i många praktiska delar av det kristna livet. Men han har vissa teologiska svagheter, så han bör läsas med viss varsamhet. (Jag instämmer)

Det snabbaste sättet att besegra en fiende
Ett trefaldigt rep som aldrig kan kapas!
Ett knep för att folk ska slippa möda, besvär och ansvar
Vilken stund som helst kan vi bli nedslagna!
Att hålla sig borta från gudstjänsten
Tänk på Lots hustru!
Himlens Salighet
Hatak
Alla de heligas synder!
Se upp!
Jebusitfästen
Vårdar en huggorm!
En bok som behövs
Bönen i det Kristna Livet
När du dött?
Samla mer världsliga pryttlar
Att dessa gamla efesiska böcker brändes!
Börja där du kan!
Det trasiga på jorden
Denna lärdom gör livet lätt och enkelt!
Mina fötters lykta


Arthur Pink (1886-1952)
Pink var evangelist och teolog, blev kristen år 1908 vid 22 års ålder och skrev många böcker och traktater.

Vad var det för fel på honom?
Att besegra världen
Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn
Du är en snuskig fattiglapp!
Att gå längs den Smala Vägen
Att komma in genom den Trånga Porten
Hemligheten i att bygga kristen karaktär


J.C. Ryle (1816-1900)
"Min främsta önskan i allt jag skriver är att upphöja Herren Jesus Kristus och göra Honom vacker och ärofylld i människors ögon; och att främja tillväxten i omvändelse, tro och helgelse på jorden." - Ryle

De predikar djävulens gamla favoritlära!
Bara ett litet rispande med en nål
Det är fullbordat!
Se, Jag kommer snart!
Vi bör hata den med ett dödligt hat!
Någonting särskilt, uppenbart, och annorlunda jämfört med andra människor


Thomas Sherman
Vi får inte veta så mycket om Thomas Sherman, men han har skrivit bra texter. Ett av hans verk publicerades i alla fall 1680.

Tillrättavisning som förberetts för och stärkts
Ta för dig!
Man måste ta emot en hel Kristus, med hela hjärtat
Om detta är lycka - så ge mig olycka!
O slås av förvåning över din fria benådning
Den kristnes val

 

James Smith (1802-1862)

Smith var föregångare till Charles Spurgeon på New Park Street Chapel i London från 1841-1859. Tidigt var Smiths föreläsningar t o m mer populära än Spurgeons. "Mitt uppdrag är att leda sinnet från JAGET - till Jesus; från synd till frälsning; från livets bekymmer till evangeliets tröst. Mitt mål är att ödmjuka syndaren och upphöja Frälsaren; att avkläda skapelsen och placera kronan på huvudet till Guds fria nåd! Jag kan inte tillskriva för mycket till Jesus, eller för lite till människan!" - Smith

O dystra spektakel av misär, bedrövelse och olycka!
Den kristnes hopp!
Allt slutar i nåd
Om vi bara kunde läsa det som står!
Som guld
Nu får han tröst!
Om jag fick min välförtjänta lön?
Evangeliet
Vilken ljuvlig, förbluffande tanke
Behagar detta Gud?
Världens fiendskap
Ha blicken fäst vid Jesus!
Vad kan inte främlingar och resande förvänta sig?
Min natur är samma som skökans, drinkarens, mördarens!
Syndarna i Sion
Inget föder, inget uppfriskar, inget gläder min själ
Klamra dig fast vid korset!
Om vi kunde höra det ohyggliga plasket!
Vi behöver egentligen väldigt lite
Det var inte mänsklig misär - utan gudomlig kärlek!
Min Faders hus
Styrka för dagen
En så underbar person!
Om vi inte hållits uppe av en osynlig arm!
Uppslukad av en världslig kyrka!
Alla hade ett hem - utom Han!
Jag ska spy ut dig ur min mun!
Hur Paulus värderade sig själv
Han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn!
Han anförtror inte "käppen" åt någon annan!
Min Faders blick!
Han var oändligt glad och ärofylld utan oss!
Kostnaden för vår frihet
Han tycks bli mer lik Satan!
Sådan är min vän!
Att nära en orm vid sin barm!
Fattig i sig själv - rik i Jesus!
Du går mitt bland snaror och fällor!
Det klädesplagg som Frälsaren alltid hade på sig
Hennes livs läxa bestod av fyra ord!


Charles Spurgeon (1834-1892)
Spurgeon är den mest brett lästa predikanten i historien. Det finns mer Spurgeon-material tillgängligt idag, än någon annan kristen författare, död eller levande. Se även The SpurgeonArchive (Engelska) och en del av Spurgeons verk översatta till svenska på minfrid.se

Vår tids babylonska böcker!
Inget större behov av underhållning!
Han skulle inte kunna älska dig mer!
Deras dumheter, deras bördor, deras sorger, deras eländen!
Slagfältet
Ett svagt, försvarslöst och dumt djur!
Ett huvud fullt av svammel!
Himlen skulle vara ett outhärdligt Helvete!


Blandat

Kära medsyndare... (William Burns 1840)
12 tidsödande tjuvar! (Richard Baxter, 1615-1691)
Min kära fru har varit mycket sjuk... (John Newton, 1725-1807)
Ännu inte uppenbarat! (John Newton)
Något man endast riktigt kan förstå i helvetet (John Flavel, 1627-1691)
Varje barn börjar livet som en liten vilde!
För dig, en vidrig syndare, en upprorisk mask! (David Harsha 1827-1895)
Ju mer Kristus lidit för oss... (Thomas Brooks 1608–1680)
Tyst under Guds svidande spö (Thomas Brooks 1608–1680)
En vacker sköka (Thomas Brooks, 1608–1680)
Han är verkligen inte vid sina sinnens fulla bruk!
Det bästa sättet att köra getterna ur kyrkan! (D.J. Ward)
Om du möter det stackars kräket som stötte sitt spjut i Min sida (Benjamin Grosvenor, 1676-1758)
Syndens makt att bedra! (av Jeremy Taylor, 1613-1667)
Floden kom och ryckte bort dem alla! (Edward Griffin)
Några få slag från detta värkande hjärta (John MacDuff, 1818-1895)
Knotande - undergivenhet (John MacDuff 1856)
Ett fåtal, lätta, eller mjuka slag! (John Owen, 1616-1683)
För mig, en mask! (Octavius Winslow, 1808-1878)
Att gå till helvetet lite mer andäktigt än andra (Thomas Watson, 1620-1686)