Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 24 juni 2015

Världslighet och hebreiska rötter (Kolosserbrevet 2:16-3:4)

Det kanske är bara för att jag just nu predikar igenom boken och studerar den lite djupare, men jag börjar gilla Kolosserbrevet nästan mer än Filipperbrevet, som varit min favorit, sedan jag studerat NT-breven och deras övergripande teman. Kolosserbrevet handlar om att Jesus är störst, bäst och vackrast och att om man fattar detta, så har man löst alla problem.

Och Kol 2:16-3:4 måste nog vara det mest aktuella stycket för vår tid, då det lyckas ta upp och bemöta många saker som pågår idag. Det kan ju vara så att det helt enkelt är saker som alltid funnits och hotat Guds församling. Hebreiska rötter-rörelsen, "messianska" föreningar, religiositet och traditionalism à la katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Samt "frikyrklig lagiskhet" (gammaldags), "världslighet" och vad det egentligen är. Det sista kan vara lite överraskande för de flesta.