Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 27 mars 2013

söndag 24 mars 2013

Karaktärsdrag i den moderna kristna predikstolen! (J.C. Ryle, 1816-1900)

Så sade han till de folkskaror som kommit ut för att döpas av honom: "Huggormsyngel, vem visade er att fly från vreden som är på väg? Så bär frukter värdiga ångern!" (Lukas 3:7-8)

Det hade varit bra för Kristi Församling om den hade mer tjänare som talade klarspråk som Johannes Döparen.

En sjuklig motvilja mot starkt språk; en överdriven rädsla för att vara stötande; ett konstant tillbakaryggande från rakhet och klarspråk, är, olyckligtvis, för många karaktärsdrag i den moderna kristna predikstolen!

Kärlekslöst språk är tveklöst alltid något man ska ta avstånd ifrån. Men det finns ingen kärlek i att smickra oomvända människor genom att avstå från att nämna deras laster eller sätta mjuka namn på deras fördömliga synder!

Det finns två texter som glöms bort alldeles för mycket av kristna predikanter. På ett står det "Ve er när människorna talar väl om er!" (Luk 6:26)

På det andra står det: "Givetvis försöker jag inte att vara människor till lags! Nej, jag försöker vara Gud till lags. Om jag fortfarande försökte vara människor till lags, hade jag inte varit Kristi tjänare." (Galaterbrevet 1:10)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 21 mars 2013

SANN Framgångsteologi (Paul Washer)

Det finns framgångsteologi som är falsk och lovar ut guld och gröna skogar. Att man ska få framgång och bli rik och vara vid god hälsa i detta liv.

Här presenterar Paul Washer den sanna "framgångsteologi" som handlar om välsignelserna på välsignelserna i att lära känna Jesus mer och mer.Bibeln varnar för villolärare som är ute efter pengar och uppmanar oss att sträva efter den sanna rikedomen som är evigt liv i den kommande tidsåldern, där man ska se och vara hos Jesus Kristus för evigt.

Paulus skriver till Timoteus i 1 Tim 6:3-16, om de som ger falsk undervisning och ser gudsfruktan som en god affär (pengamässigt). Visst, skriver han, är gudsfruktan en stor vinning men då menas det inte med pengar!

Man ska vara nöjd med vad man har, kärlek till pengar är en rot till allt ont och de som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och skadliga begär, kommer bort från tron och störtas i fördärv och undergång:

Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.
(1 Timoteusbrevet 6:6-10 SFB)

Pengabegär och sådant ska gudsmannen hålla sig borta ifrån, och istället sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, kämpa trons goda kamp och försöka vinna det eviga livet - och få se Kristus.

Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.
(1 Timoteusbrevet 6:11-16 SFB)

...

söndag 17 mars 2013

Guds hat mot synden (Thomas Brooks, 1608–1680)


Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida.
(Jesaja 53:10 SFB)

Att se Gud stöta svärdet av Sin rena, oändliga och upptända vrede, genom hjärtat på Sin käraste Son, trots alla Hans förböner, böner, tårar och starka rop - är den högsta uppvisningen av Herrens hat och misshag mot synden - som någonsin funnits eller någonsin kommer finnas!

Det är sant, Gud uppenbarade Sitt stora hat mot synden...
genom att kasta ner änglarna i helvetet och
driva ut Adam ur lustgården, och
dränka den gamla världen, och
få Helvetet att regna ner från himlen över Sodom och Gomorra
och genom de olika och skräckinjagande domar som Han hållit på att hälla fram över världen genom alla tider. Men allt detta hat är bara ett tecken på hat - jämfört med hatet som Gud visade mot synden, i att få hela förbannelsen att samlas över vår korsfäste Herre!

Det är sant att Gud uppenbarar Sitt hat mot synden genom de ändlösa, skoningslösa och botlösa plågor, som Han vållar på djävlarna och fördömda människor. Men detta är inget hat - jämfört med hatet mot synden som Gud uppenbarade när Han öppnade alla dammluckor av Hans förgiftade vrede över Sin Son, Sin egen Son, Sin ende Son, Sin Son som alltid behagade Honom.

Anta att en fader bara hade en son - en sådan son som han alltid hade sin glädje i, och som han aldrig blivit uppretad på. Anta nu att du skulle se denna fader vålla de mest intensifierade pinor och straff, tortyrer och plågor, olyckor och eländen över denna, hans käraste son. Skulle du inte undra över orsaken till att fadern utövade en så häpnadsväckande, så makalös stränghet, ilska och grymhet på sin ende älskade son?

Kasta nu ett öga på Gud Faderns handlande mot Jesus Kristus - och du kommer finna att Han har vållat fler och större plågor på Sin dyrbaraste kärleks Son - än vad alla dödliga någonsin har eller skulle kunna vålla på andra. Gud gjorde så att alla straff och lidanden som vi förtjänade, föll över Jesus Kristus. Gud själv vållade på den käre Jesus, allt som krävdes för att tillfredsställa Hans rättvisa, för att få benådning, och för att rädda alla Hans utvalda.

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
(Jesaja 53:5 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

tisdag 12 mars 2013

Dawa i Nordstan

Hade i lördags vägarna förbi Nordstan (större köpcenter i vår kära huvudstad Göteborg) där jag varit och evangeliserat så många gånger, delat ut traktater och vittnat - tills jag blev bortkörd av vakter, mig icke havande tillstånd att "marknadsföra budskap inom deras markerade revir." Nu är det istället islam som gäller och får härja fritt där, verkar det som, då det är känt att nu står muslimer mitt inne i allt och delar traktater och försöker att konvertera folk till islam.

Så jag hade vägarna förbi Nordstan och tänkte se om ryktena var sanna - som jag hört så många gånger - om att det nu står muslimer där och praktiserar "dawa" - att förkunna islam och konvertera människor till islam. Så jag skulle se om de var där och försöka, med Guds hjälp och Andens ledning, att konvertera dem till kristendomen istället.

Så jag gick in i Nordstan och gick förbi, och jag såg dem, med traktater som det stod "Sanningen om Jesus" på. Jag gick iväg för att uträtta mitt ärende och blev upprörd i anden ju fler steg jag tog. Ärendet uträttat, jag återvände till platsen där de stod. Jag bad Anden att leda mig och hjälpa mig för att jag skulle nu ägna mig åt att vittna om den Sanna Sanningen om Honom, och behövde kraft från höjden.

Det är ofta som man evangeliserat och det är svårt att närma sig folk. Nu var det ombytta roller. Nu var det de som försökte närma sig en och nu var dörren öppen för Ordet. Jag såg två av muslimerna stå och tala med en. Men den andre stod lite avsides, passivt, så jag gick fram. Han höll en traktat med "Sanningen om Jesus" så jag frågade vad detta är frågan om.

Det slutade med att de var två som talade med mig, vi hade ett trevligt och resonabelt samtal, enligt mitt tycke, de var iallafall trevliga, jag kan inte bedöma min egen insats men kan säga att Andens kraft, fick min attityd att förändras från att vara arg till att försöka resonera på ett vänligt sätt med dem, så att samtalet inte blev hätskt alls, utan trevligt/en vänlig ton, och jag höll inte tillbaka Sanningen. Jag hade dock en tid att passa så fick gå iväg efter ett tag. (Jag kom för sent dit jag skulle, men det är ju värt det att evangelisera.) Iallafall så sa de inget nytt som jag inte redan hört förut men jag ska återge med några punkter vad vi talade om.

Först tog den förste upp om sanningen om Jesus - Han är profet enligt islam men inte Gud, osv. De anser det är motsägelser i Bibeln för att vissa ställen säger att Jesus är Gud, andra inte, och att det bara finns en Gud men att kristna/Bibeln säger att det är tre gudar.

Jag förklarade att det finns inte motsägelser i Bibeln, vad jag sett, efter så många gånger jag läst igenom Den men inte hittat några motsägelser. Det finns många som hävdar många motsägelser och jag har tagit del av de flesta av dessa påståenden men de har alltid fallit platt bara man läser och förstår verserna i deras sammanhang, vad de talar om. Det handlar om att leta fel, illvilligt och då kan man hitta på motsägelser utifrån sin felaktiga attityd och förståelse av texter man inte bryr sig om att lägga mycket möda på att egentligen studera. På samma sätt, förklarade jag för dem, finns ju många som vill hävda motsägelser i Koranen. Själv har jag inte läst hela Koranen, sade jag, men även muslimer tror ju på att Koranen motsäger sig själv, kan man säga, då Koranen upphäver sig själv. De förstod hur jag menade. Det finns bud i delar av Koranen som inte gäller längre utan upphävs av delar som uppenbarades senare för Muhammed. (Exempelvis tidigare delar handlar om att leva i fred och harmoni med andra religioner, men dessa upphävs av budet att man ska döda alla man stöter på.) Detta kan man se som motsägelser. De verkade förstå det perspektivet, att man kan se dem som motsägelser.

Sedan talade jag om treenighetsläran för dem. Gud är en, i tre personer, vi kan inte förstå Gud helt. Det är ingen motsägelser när Jesus är Gud, Fadern är Gud och Anden är Gud, utan det är tydligt att Bibeln lär ut att det finns bara en Gud, ändå är dessa tre personer Gud.. Därav treenighetsläran. En Gud i tre personer.

Vi pratade lite fram och tillbaka om det, de verkade iallafall inte kunna ha något att motsäga utan jag tror mer de fått missvisande information om vad Bibeln lär ut.

Han pratade även om att Jesus inte dog frivilligt eftersom på flera ställen så försöker Jesus fly undan från att bli dödad. Jag svarade att Jesus dog frivilligt när tiden var inne. Han lät Sig inte dödas när tiden inte var inne, flera gånger, men sedan säger Han att Han ger Sitt liv självmant och tar tillbaka det. (Han dog och återuppstod.)

Här var Jesu död och uppståndelse avhandlat, väsentliga delar av evangelieförkunnelsen, så som man ser den i Apostlagärningarna. Dock finns fler viktiga delar att ta upp så jag tog upp frågan om domen. Gick igenom de tio budorden för att se hur han skulle klara sig på Domens Dag, och han erkände att han var en lögnare, tjuv, äktenskapsbrytare och mördare i hjärtat. Jag förklarade att Gud är en perfekt, helig, god och rättvis domare och kommer inte låta skyldiga brottslingar att gå fria. Inga goda eller religiösa handlingar kan sona, gottgöra för vad vi gjort utan de måste straffas för vad de gjort. Om Gud, Universums domare låter skyldiga syndare gå fria, då är Han orättvis och korrupt och då finns det inget vackert i denna värld full av ondska och orättvisa. Då finns ingen rättvisa. Han höll med, tyckte det var vettigt. Hans andre vän flikade dock in utan att ha hört föreg. konversation helt och pratade om hur islams gud är barmhärtig och förlåtande. Det finns mindre allvarliga synder som man kan sona och få förlåtelse för om man ångrar sig, reparerar skadorna och ber guden om förlåtelse.

Detta är en viktig skillnad. Islams gud är inte en helig gud och islam har en låg syn på synden. Enligt Bibeln är Gud helig, perfekt och rättvis och låter ingen synd gå ostraffad. All synd är oändligt ondskefull och förskräcklig, synd är brott mot Guds Lag, ett uppror mot Den Evige Guden. Gud är därför heligt arg på syndare och kräver att de dödas och slängs i det brinnande Helvetet där de plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Hoppas att få fortsätta tala med dem om dessa saker och att det är därför som Jesus behövde komma och dö - för att blidka Guds vrede.

Jag vill be er att be för dem och mig. Att Gud ska öppna deras ögon för Sanningen, Anden ska överbevisa dem om synd, dom och rättfärdighet, och att jag samtidigt ska tala som jag bör.

onsdag 6 mars 2013

Att separera från falska bekännare

Rätt gemenskap
Det är viktigt med rätt gemenskap. Paulus skrev till Timoteus i 2 Tim 15-22, att han skulle göra allt han kunde, för att bestå provet inför Gud och akta sig för orättfärdighet. Paulus är också tydlig med att nämna flera vid namn i hela brevet, som man ska akta sig för (i detta stycke, citeras även nedan, gäller det oandligt, tomt prat från såna som Hymeneus och Filetus som säger att uppståndelsen redan ägt rum.) Sjukdom och orenhet smittar. Man ska endast sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta, så att man blir helgad och användbar för sin herre och förberedd för allt gott arbete:

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg - i ogudaktighet, och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. (2 Tim 15-22 SFB)

söndag 3 mars 2013

Friköpande Kärlek! (James Smith, 1861)Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.
(Titusbrevet 2:14 SFB)

"Han har offrat sig själv för oss." Lägg märke till kontrasten mellan Han som offrade Sig själv - och de som Han offrade Sig själv för.

Han som offrade Sig själv, är ...
Guds unike Son
skapelsens upphov
universums uppehållare
ljusstyrkan av gudomlig ära
källan och målet för allting!
Han som utropades av profeten som "mäktig Gud, evig Fader, Fridsfursten."
Han som utropades av aposteln att Han är "Gud över alla, välsignad in i tidsåldrarna!"

"Han offrade sig själv för OSS." För OSS - som i bästa fall bara är skapelser, och mellan oss och vår Skapare kan det inte göras någon jämförelse. Men det var inte för oss bara som skapelser - utan för oss som usla, vidriga, obetydliga och totalt fördärvade varelser! Vi hade försämrat oss själva ända till Helvetet. Vår natur kunde inte vara värre, för "människohjärtat är det mest svekfulla av allt - och oförbätterligt ont!"

Den mest upphöjda, ärofyllde, och heliga varelsen i universum gav Sig själv för de mest vidriga, förorenade och degraderade av Hans skapelser!

O hur förstummande!

Men Han ställde upp frivilligt för oss, utan något tvång, och erbjöd sig att bli...
vår Ställföreträdare - att uppfylla lagen i vårt ställe
vårt Offer - att göra full blidkning för våra synder
vår Utlösen - att betala det fullgoda priset för vårt friköpande.

Han gick in för att bära den förtjänta lönen för våra synder i Sin egen kropp - för att lida allt som Guds oböjliga rättvisa kunde tillfoga vår Borgensman - och så ta bort våra synder för evigt, genom att offra Sig själv. Han gav . . .
Sin person - för våra personer
Sitt blod - som priset på vår friköpning
Sitt liv - för våra liv!

Han offrade hela Sig själv, gjorde och led allt som krävdes för att säkra vår befrielse från syndens förbannelse, och vår eviga räddning.

O häpnadsväckande nåd, från en nådefull Frälsare!

Han offrade Sig själv - så att Han rätt skulle kunna friköpa, betala lösen, eller befria oss - från syndens skuld, kraft och straffsrättsliga konsekvenser.

Han offrade Sig själv - för att sona för skulden, förstöra makten, och säkra oss från den eviga välförtjänta lönen av våra överträdelser.

Han gav Sig själv för att rena åt Sig själv, genom att helt sona för deras synder - ett särskilt folk
ett folk köpt för att bli Hans egendomsfolk
ett folk helgat, skilt från alla andra - att reserveras åt Honom själv
ett folk att bli Hans egna undersåtar - som Kung över Sion
ett folk att bli Hans egna soldater - som vår räddnings Anförare
ett folk att bli Hans egna slavar - som husets Herre
ett folk att bli Hans egna barn - som den evige Fadern!

"Han offrade Sig själv!" Jesu kärlek har ingen like. Av ren kärlek till oss som inte hade någon kärlek till Honom, eller aldrig skulle haft det - om det inte vore för att Han först älskade oss! Han offrade, inte bara Sin tid, Sitt arbete, Sin rikedom - utan Sig själv! Han gav hela Sin person som gudamänniskan, den inkarnerade Jehova!

"Han offrade Sig själv!" Detta var mer än som om Han hade gett tusen världar - för dessa kunde Han skapa med ett ord.

"Han offrade Sig själv" och inte bara för att leva för oss, eller arbeta för oss - utan även att dö för oss!

"Han offrade Sig själv" och inte för att dö någon lätt och hedersam död - utan den mest plågsamma, skamliga döden, som människan någonsin uppfunnit, eller som något skapat någonsin lidit!

O förunderliga kärlek!

O Jesus, aldrig, aldrig har det funnits en kärlek som din!


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska