Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 31 oktober 2013

Reformationsdagen

Reformationsdagen är en religiös högtid som firas 31 oktober i vissa länder för att minnas reformationen. (Källa)

I Sverige har man mer allhelgona och helloween vid den här tiden. Många klagar på att man ersatt allhelgona med halloween. Trots att allhelgona är katolskt. De har ju helgon där. Halloween är en sorts hybrid mellan allhelgona och ockultism. Ungefär som hur påsken förvrängts här och barnen klär ut sig till häxor och tigger godis.

Det är bättre att tänka på reformationen och tacka Gud för den. Reformationen räddade oss från katolicismen och dess påvar som bl a bestämde dessa onda regler om att man inte fick ha egna biblar på sitt egna språk:

Vi förbjuder lekmän att äga kopior av Gamla och Nya Testamentet [...] Vi förbjuder dem strängt att ha ovan nämnda böcker på folkets språk. [...] Distriktens herrar ska noga leta rätt på kättarna i deras boningar, skjul och skogar, och även deras underjordiska tillflyktsplatser ska helt utrotas." Påve Gregorius IX, kyrkomötet i Toulouse, 1229

Idag försöker många "kristna" ledare (som denne) göra reformationen ogjord och återknyta sig till katolskan. Obegripligt. Reformation behövs fortfarande.


Ecclesia semper reformanda est - Församlingen bör alltid reformeras.


tisdag 29 oktober 2013

Min översättning av Romarbrevet

Då tiden är knapp ska jag skriva kort, utan vidare omsvep... jag lärde mig NT-grekiska (koine) och sedan klassisk grekiska under senaste åren, NT-grekiska på Uppsala och klassisk Göteborgs universitet. Fanns tyvärr inte fler kurser just nu. Så började jag översätta Romarbrevet och blev klar för ett tag sen. Har börjat skriva kommentarer, men inte kommit så långt. Nu håller jag även samtidigt på med 1 Kor och är på kapitel 9. Men, iallafalll så känner jag att min översättning av Romarbrevet är redo att se offentlighetens ljus. Det finns en del att ändra, ser jag fortfarande, men har gått igenom den så många gånger redan. Det som jag tvekade mest för var att jag hade alla originalnamn (t ex var Jesus det hebreiska "Yehåshúagh"). I sista stunden beslöt jag mig att ändra det till de traditionella namnen så att man fattar vilka det är som åsyftas i t ex GT, då man bara läst andra översättningar. Jag får vänta tills jag översatt hela Bibeln med att ha de riktiga namnen och man har något att gå efter. Jag visade denna översättning av Romarbrevet för min församling och äldste som bara sa att det var bra. Det kommer att komma senare och ändrade versioner också. Jag är tacksam om någon ger mig synpunkter också.

I den version jag släpper nu så finns det inga indelningar i stycken eller kapitel. Endast små upphöjda siffror både för kapitel och vers, bara så att man kan hitta, efter hur det brukar hänvisas. Detta är för att det kan bli så bedrägligt annars. Men jag har en med mina egna indelningar också, om nån vill se min åsikt och tycker det är för jobbigt, etc, med bara ett enda textstycke. Men den ska jag gå igenom lite först och sedan också ge ut.

Det finns många målsättningar jag haft vid översättningen. Det är en så strikt som möjligt bokstavlig översättning, bortsett från att en del fraser och uttryck bör översättas till motsvariga svenska. Förhoppningsvis är översättningen inte helt obegriplig. Och så ville jag inte låta teologi eller traditioner styra översättning. Det ska ju vara tvärt om, Bibeln som ska styra vilken teologi man ska ha, och då måste man översätta riktigt vad Bibeln säger. Något man tyvärr inte kan säga om befintliga svenska översättningar, har jag märkt då jag gärna tittat i dem och jämfört när jag översatt själv. Jag har också hållit på att göra en egen ordlista för att få det konsekvent översatt och har noga studerat varje ord för att hitta en bra översättning/motsvarighet till svenskan och även inte, så långt som möjligt, ålderdomliga, omoderna, svåra ord.

(Uppdatering:) Här finns länken till den senaste versionen

onsdag 16 oktober 2013

Lärjungarnas blindhet och död

Denna mask predikade i söndags utifrån Markusevangeliet 8:22-38

Texterna handlar om detta:
verserna 22-26 Betsaida: En blind blir botad efter andra gången
27-30 Caesarea Filippi: Jesus frågar vem människorna tror Han är; Petrus' bekännelse
31-33 Jesus talar om Sin död och uppståndelse; Petrus säger emot
34-38 Den som dör ska vinna livet

Predikan:Lite som jag kom att tänka på i efterhand angående sista delen av predikan:

Någon som dokumenterat skäms för Jesus och Hans ord i detta trolösa och syndiga släkte, och som också Människosonen skall skämmas för, när Han kommer i Sin Faders härlighet med de heliga änglarna, är den nya ärkebiskopan Antje Jackelén. Hon valde att vinna världen - ett högt anseende bland människorna, en titel i den avfallna svenska "kyrkan" - genom att bl a (tillsammans med övriga ärkebiskopskandidater) förneka Jesu exklusiva anspråk. Och hon förlorar sin själ.

Förresten är "ärkebiskop" ett helt obibliskt ämbete också.

Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.

http://uturkyrkan.se/