Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

Vänd om eller gå under!


Om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under!
Jesus, Lukasevangeliet 13:3

Omvändelse: Rövaren på korset

Omvänd er eller gå under! (Av Arthur Pink, 1886-1952)