Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

VIDEO: Paul Washer (svensktextat)

 Dessa predikningar och budskap behövs i Sverige som är svårt drabbat av sökarvänliga och andra obibliska företeelser och förkunnelse, och när det redan finns så bra på engelska, formulerade bättre än jag nånsin själv skulle kunna få fram, behöver jag inte "återuppfinna hjulet." När jag nu fått och tagit tiden att noggrant översätta dessa viktiga budskap av Paul Washer, ber jag och hoppas att även du skulle få och ta dig tid att se dem, med ett öppet hjärta och att Gud ska leda dig fram till insikt och klart omdöme, så att du kan avgöra vad som är rätt.

Paul Washers HeartCry Missionary Society:
heartcrymissionary.com

Predikan För Ungdomar
Detta är en slående kraftfull och biblisk predikan som hölls inför ca 5 000 ungdomar i denna tid där ungdomar, i stället för att få höra Evangeliet, blir förhäxade av ytliga och världsliga lockelser och knep.
Vid ett tillfälle under predikan applåderar de 5 000 ungdomarna och visslar men sedan fäller predikanten en kommentar som ändrar hela atmosfären till att man skulle kunna höra en nål falla.
Denna predikan har Gud använt till välsignelse och frälsning för många människor världen över sedan den lades upp på Internet för några år sedan. Översättning är gjord med förhoppningen att underlätta för fler svenskar att få höra det Sanna Evangeliet, tydligt utlagt. Sprid budskapet!

Tio Anklagelser Mot Den Moderna Kyrkan
Greg Gordon, grundare av Sermonindex.net:
"Predikan hölls onsdagen den 22 oktober på Revival Conference i Atlanta i Georgia. Paul Washer levererar en brådskande vädjan till de kristna och församlingarna i Nordamerika att många har trott på ett falskt evangelium och har falsk frälsningsvisshet. Han listar 10 anklagelser mot det moderna kyrkosystemet i Amerika. Detta är ett historiskt, brådskande budskap, tala om för andra och sprid budskapet. Vi behöver reformation och väckelse efter bibliska normer!"
Du kommer nog märka att tyvärr passar inte budskapet bara in på de amerikanska kyrkorna... därför är denna översättning gjord.
De Största Orden I Hela Bibeln
Evangeliet utifrån Romarbrevet 3:23-26. Tydlig, ovärderlig undervisning!