Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 31 januari 2011

Hur Joel Osteen ledde mig till Paul Washer

[OBS. De flesta videoklipp som jag la upp här när jag skrev inlägget har efteråt censurerats bort från YouTube med hänvisning till upphovsrättslagar. Det är fel eftersom man får använda material för att kommentera det. Man ser att Joel Osteen AB, Kenneth Copeland mfl har försökt att ta ner videoklipp som kritiserar dem. Men den bästa videon är iallafall kvar...]

Det var en icke-kristen vän som visade mig TV-predikanten Joel Osteen för första gången, för 3-4 år sen. Vi tyckte båda likadant. Ord kan inte beskriva det. Min första känsla var det som bekräftats resten av de gånger jag sett honom. Det är ungefär som Dr Phil fast i "kristen" tappning. De få gånger Jesus nämns. Men faktiskt så är det ju också i grund och botten även gammal ohederlig framgångsteologi fast inte framförd på det sättet man är van vid.

Enligt legenden så var Joel Osteens son till en pastor i en liten kyrka. Sedan dog pastorn och Joel ärvde tronen. Han efterträdde som pastor utan någon utbildning, men han hade "talang" och kyrkan växte och växte tills den blev den megakyrka som den är idag.

Hemligheten bakom sådan framgång är som alltid att inte hålla sig till den sunda läran utan klia öronen på människor som går efter sina egna begär (se 2 Tim 4:3). Han hade som sagt ingen utbildning, för att kunna veta vad den sunda läran är. Men han visste vad för saker det var trevligt att säga. Den här videon visar lite på hur biblisk Osteens förkunnelse är:Han har också blivit intervjuad några gånger. I denna intervju hos Larry King kan han inte riktigt bestämma sig om Jesus är enda vägen till Gud:Klipp ur en predikan där Steve Lawson tar upp saken:En annan video var också väldigt bra men den funkade inte (även en kommentar från 2 veckor sedan under videoklippet säger att videon inte funkar). Han berättar i den att han inte tror att man bör använda Bibeln så mycket i förkunnelse eller prata om synd och domen. Här är ett annat klipp från en Larry King-intervju där hans fru är med och de försöker dansa så gott de kan runt homosexualitet, att undvika att säga att det är en synd.Man har ju även sett svenska pastorer i liknande intervjuer på TV där de inte heller har stått upp så bra för Guds Ord eller velat prata om synd och dom.

Däremot blev det i förra veckan stor förvåning när Osteen i en intervju hos CNN faktiskt både sa att homosexualitet är en synd och därmed nämnde synd.Jag läste några bloggar som tog upp det. Bland andra:

Al Mohler: Osteens uttalanden, verbalt dämpade på alla sätt han kunde tänka sig, uppnådde inte på långa vägar hela den bibliska övertygelsens rikedom [...] Vi kan bara ha önskat att han skulle ha gett ett mer frimodigt svar, följt av en lika stor frimodighet i Jesu Kristi Evangelii kraft.

Och bloggen Twisted Crown Of Thorns: Vad jag önskar att han lämnade Piers med evangeliets goda nyheter att till och med otuktiga, äktenskapsbrytare och lögnare också är syndare som kan få förlåtelse om de omvänder sig och lägger sin förtröstan på Jesus Kristus.

En annan som varit hos Larry King är John MacArthur:Men det var också "genom" Osteen jag först hittade Paul Washer. Jag sökte efter videoklipp liknande de här ovan på Joel Osteen och fann denna video. Washer verkade vara någon som förstått vad evangelieförkunnelse handlar om. Jag blev kär direkt. (Intressant att det också är från Way of the Master Radio (numera Wretched) vid den tiden visste jag inte vad det var heller och tog ingen notis om det.)

söndag 30 januari 2011

Alla hade ett hem - utom Han! (James Smith, 1802-1862)

Jesus sade till honom: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot."
Matteus 8:20

Vad häpnadsväckande!

Här är alltings Skapare - utan ett hem!

Här är universums Härskare - utan bostad!

Här är den evige, odödlige Kungen - mer utblottad än himlens fåglar eller skogens djur!

"Sedan gick var och en hem till sitt, och Jesus gick ut till Oljeberget." Joh 7:53-8:1

Alla hade ett hem - utom Han!

Vad var det som försatte Honom i dessa förhållanden?

KÄRLEK!

Kärlek till vem?

Kärlek till syndare, de vidrigaste, de uslaste i människosläktet!

Varför sänkte Han Sig så lågt?

Han blev fattig - så att vi skulle kunna bli rika!

Han var utan en futtig stuga på jorden - så att vi skulle kunna äga ett praktfullt slott i himlen!

Han var utblottad i tiden - så att vi skulle kunna äga en härlig arvedel i evigheten!

O Jesus, hur häpnadsväckande är inte Din kärlek!

O min själ, beundra, dyrka och prisa din älskade Herres förunderliga kärlek!

"Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika." 2 Korintierbrevet 8:9

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 29 januari 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #10

Tionde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)Frågan: Var Jesu offer för obetydligt att behaga Gud? Om inte, varför återinför Gud djuroffer?

Hesekiel profeterade om djuroffer i Guds tempel (kap 43) EFTER slutstriden mellan det Goda och det Onda (kap 38-39). Om Jesus var det slutgiltiga offret, varför behövde Gud då återinföra djuroffer?

Svar: Hebreerbrevet (särskilt 8-10) är bra för att ta itu med denna fråga. Jag börjar bakifrån (kap 10, se vers 1-14) eftersom azsuperman01 vilar sin tuffa fråga på grundantagandet att djuroffren i templet faktiskt skulle vara verkliga offer som tog bort synd. Men det är de ju inte. Det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder (Hebr 10:4). Offren är bara en skugga av det som skulle komma (vers 1) - en sorts messiasprofetior. Jesus dog som det fullkomliga offret för Sitt folk i alla tider (vv 10,12,14) - dåtid, nutid och framtid. Så, om det skulle finnas djuroffer i ett tempel i Himlen, så hade dessa bara haft samma funktion som de i det jordiska i GT, de skulle endast illustrera vad Jesus gjorde en gång för alla, och är inte egentligen några verkliga offer.

Men kommer det då att bokstavligen finnas ett likadant tempel med djuroffer, som det jordiska i GT, i Himlen? Hebr 8:5 säger att även den jordiska helgedomen är en skuggbild av den himmelska helgedomen, och enligt 9:23 är också alla dess föremål avbilder av de himmelska tingen. Så detta är hur man ska förstå vad Hesekiel beskriver om. I stort sett är det samma ritning som Salomos tempel, och bör förstås på samma sätt. Inte bokstavligt, utan bildligt, lika bildligt som det jordiska templet i GT är en bild av Himlen.

onsdag 26 januari 2011

Är det bara Nya Testamentet som gäller?

Visst har man fått höra av en del att bara NT gäller för kristna. Som att NT ogiltigförklarar GT. När man kanske citerar någon text från GT om Guds vredesdomar, rättvisa eller krav på lydnad och så får man svaret som slår allt: "Men det är ju bara Gamla Testamentet!!!"

Om det är så så skulle Jesus vara ruskigt lik de falska profeter som varnas för i t ex 5 Mos 13:1-2. Javisstja... det är ju bara Gamla Testamentet...

Men istället, sade Jesus: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. (Matt 5:17-19)

Se detta videoklipp där de tar upp den här frågan.

tisdag 25 januari 2011

Jesus och publikanerna

Den bibelberättelse där Jesus umgicks med syndare och publikaner används mycket för att stödja den sökarvänlighet som man har i dagens "sökarvänliga kyrkor." Innan jag lämnade den som jag var med i, gick jag till dess söndagförmiddagsmöten under drygt ett år och under detta år hade man säkert minst 3 predikningar om denna berättelse med samma tillämpning.

Förståelsen man ger av texten är, att eftersom Jesus umgicks med syndare, och blev kritiserad för det, så ska man bjuda in icke-troende i församlingsgemenskapen genom söndagförmiddagsgudstjänsten. Man ska tillgodose dem, det ska vara gemytligt och trevligt för dem. Och de som skulle våga kritisera är fariseer. Men vad säger egentligen texten?
När Jesus sedan gick ut, såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig!" Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom. Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem, där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: "Varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare?" Jesus svarade dem: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare." (Luk 5:27-32)
Alltså:

Jesus gick ut. Han hade inte skickat en inbjudan till publikanerna att komma in i kyrkan. Kyrkbyggnader fanns inte ens på den tiden. Jesu missionsbefallning lyder ju: Gå ut! Detta är vad vi ska göra. Gå ut till människor, där de finns, på deras villkor, vid tullhuset, på gator, torg, Internet. Inte bjuda in folk i kyrkan där vi är i trygghet på hemmaplan.

Jesus såg publikanen Levi. Tänk lite på det här bara. Att Jesus ser en lär inte nödvändigtvis alltid vara en särskilt behaglig upplevelse. Inte alltid en förstående blick, eller en förbarmande blick. Inte heller en blick där Han ser just den enstaka individen som speciell, särskild, med den längtan och potential som finns i hennes liv, som man målar upp det i din "sökarvänliga kyrka". Tvärt om! Hans ögon var som eldslågor, skrev Johannes (Upp 1:14). De utforskar, tränger in, bryter igenom, och genomskådar det bedräglia, obotligt sjuka människohjärtat, (Jer 17:9-10) fullt av synd, smuts och svart ondska. En skräckinjagande blick för motståndarna. Han såg publikanen, som Levi var, en tullindrivare, som inte bara hjälpte ockupationsmakten att driva in skatt, utan även tog extra pengar åt sig själv, en girig utsugare, en landsförrädare. Inte en stackars, trasig syndare som din "sökarvänliga kyrka" menar, som ett offer för synd, snarare än förövare. Men sanningen är ju att syndaren är förövare, hon förbryter sig mot Gud och människor, ond, rutten och elak. Inte förtjänt av någon barmhärtighet eller förståelse. Men det är detta som gör det så ljuvligt att Han sedan förbarmar Sig över oss vidriga kräk. När vi fått insikt och blivit överbevisade och förkrossade om vår synd, och att vi faktiskt är i behov av nåd, då blir det desto ljuvligare när Han ser på oss i nåd och barmhärtighet! Detta inte på grund av vilka vi är, utan på grund av den Han är. (Rom 9:15-16)

Jesus sade "Följ mig!" och Levi lämnade allt för att följa Honom. Han hade fått förstå vad det verkligen innebar att följa Jesus: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet. (Luk 9:23-26) Inget du får höra i din "sökarvänliga kyrka" där det ingår att man inte talar om just vad det verkligen innebär att följa Jesus. Man skäms för det. Det "skrämmer iväg" människor, menar man.

Jesus var i publikanens hem. Han bjöd inte in dem i församlingsgemenskapen. Det fanns ju som sagt inte några kyrkbyggnader. Församlingsgemenskapen med gudstjänst kom först i bruk på Apostlagärningarnas tid. Jesus hade blivit inbjuden till Levi och gick dit. Där åt Han och drack med dem. På den bibliska gudstjänsten däremot är det endast de sanna kristna som ska äta tillsammans (1 Kor 5:11) detta handlar om nattvarden. Då skulle övriga drivas ut (v13).

Jesus sa att syndarna och publikanerna var sjuka. Han försökte inte locka eller smickra dem med vackra ord, han höll inte undan den obekväma sanningen som din "sökarvänliga kyrka" gör. Av sann kärlek talade Han om för dem vilken allvarlig situation de befann sig i - att de bär på en "dödlig sjukdom" och behöver "läkare." De är syndare, på väg till en evighet i Helvetet, och i desperat behov av en Frälsare.

Jesus kallade dem till omvändelse. Det här ordet, i dess rätta betydelse, får du aldrig höra i din "sökarvänliga kyrka" där det är billig tro som gäller. Det är enligt dem lätt att bli frälst, bara att tro. Be en bön och ta emot Jesus i ditt hjärta. Ingen förändrad livsstil behövs. Vi vill bara ha dig i vårt medlemsregister så vi kan skryta med hur mycket vi växer i antal och med hur många vi vinner för Jesus. Den moraliska biten kan komma senare, helst inte alls. Hänvisar även till detta inlägg: Frälsning: omvändelse och tro, eller frälsningsbön?

Så, berättelsen ger inget stöd för sökarvänlighet utan säger mycket emot det istället. Vi måste verkligen se hur Gud säger att vi ska göra, och att Han verkligen vet bäst, när det gäller gudstjänsten och evangelisation, och inte gå vår egen väg efter vad vi själva tycker "funkar" eller känns bättre. Fariséerna var ju de som upphävde Guds bud till förmån för människors stadgar. (Mark 7:8) Resultatet blir självklart förödande om saker inte fyller den rätta funktion som Gud ordinerat.

söndag 23 januari 2011

Jag ska spy ut dig ur min mun! (James Smith, 1802-1862)

Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.
Uppenbarelseboken 3:15-16

Herren Jesus hatar ljumhet! Han skulle föredra att vi inte gjorde någon trosbekännelse alls - än att bekänna - bara för att sedan inte tillämpa Hans föreskrifter!

Han älskar att se Sitt folk ivrigt - och det är en skam för oss, när vi är slöa och livlösa på Hans vägar.

Man bör frukta, att många bekännare inte inser att deras "likgiltighet" är en synd! De tror att, efter att de bekänt Kristus, räcker det att man bara sköter några få religiösa plikter, och kryper efter på en viss religiös bana. De är aldrig varma - och de vill inte egentligen se andra brinna för Herren.

Du som bekänner dig till religion: Jesus säger: "Var varm - eller kall!"
Var helt och hållet en kristen - ELLER släng undan din tomma bekännelse!
Bär inte det kristna namnet - bara för att vanära det!

Bekännande kristen - är du varm, eller kall - eller ljummen?

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 22 januari 2011

"Säg Efter Mig..."

Metoder som används vid frälsningsinbjudan orsakar stor skada i kristendomens namn. Taktiken som används är enbart psykologi och de övertygar syndare om att de är frälsta när de egentligen är på sin väg till Helvetet.

Sedan jag skrev inlägget Frälsning: omvändelse och tro, eller frälsningsbön? har jag bara fått höra fler historier om den stora förödelse frälsningsbönerna orsakat. Människor som tror sig vara frälsta och på väg till Himlen eftersom de bett en frälsningsbön, men inte visar någon frukt på sann frälsande tro, utan i själva verket är på väg till Helvetet. En man skrev i kommentarerna: Efter frälsningsbönen, som [missionären] förestavade mig, upplevde jag verkligen något enormt, som förlossade mina känslor, och efter en stunds ulkande djupgråt, sa han tt jag skulle tacka för att jag blivit frälst. Han uppgav även att han t o m varit äldstebroder mitt i en församling av ca 500 medlemmar. I en tidigare kommentar skrev han Jag todde jag blev född pånytt när jag var 18 år, levde sedan i den tron till jag var dryga 50. Idag är han inte kristen. Han har rätt i att han trodde han blev född på nytt, han var det aldrig verkligen. Han är nu mycket öppen med sitt hat mot Bibelns Gud och Jesus, och verkar mycket bitter.

Lyckligtvis har jag även fått läsa om människor som insett att de blivit falska konvertiter efter att ha bett en frälsningsbön men slutligen överbevisats och kommit till sann omvändelse.

Detta avsnitt i History of the Modern Gospel (Historien bakom det moderna evangeliet) visar att dessa taktiker vid frälsningsinbjudan och frälsningsbön, faktiskt är ganska nya i kyrkohistorien, och problemet är ett grundläggande missförstånd om vad det innebär att vara frälst.

Missa inte heller de andra delarna: "0", 1, 2, 3, 4

fredag 21 januari 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #9

Nionde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)Frågan: Om Gud inte vill att vi ska synda, varför gjorde Han så att det känns bra att synda?

I vissa fall känns det bra att synda. Sex är det främsta han tänker på här (som han nämner). Varför skapade Gud det så?

Svar: Gud gjorde inte så att det känns bra att synda. Men eftersom vi är onda syndare så älskar vi synden och njuter av synden. Även om Gud gett oss ett samvete så det inte känns bra egentligen, när vi får dåligt samvete, så är vi så fördärvade så, dels fungerar det inte riktigt eller blir avtrubbat, och så vill vi synda iallafall.
Job 15
14Vad är en människa, att hon skulle vara ren,
att en av kvinna född skulle vara rättfärdig?
15Gud kan inte lita på sina heliga, inför hans ögon är inte himlarna rena,
16hur mycket mindre då den som är avskyvärd och fördärvad,
en människa som dricker orättfärdighet som vatten!
Så står det i Bibeln om människan. Synden är vårt rätta element. Vi är avskyvärda och fördärvade. Vi trivs i avskyvärdhet och fördärv, som fisken i vattnet. Och vi dricker orättfärdigheten, synden, som om det vore uppfriskande, härligt vatten!

Angående sex, påstår azsuperman01 även att man bara får ha sex för att föröka sig enligt kristendomen. Fast det stämmer ju inte, regeln är att man bara får ha sex inom äktenskapet. En man och en kvinna. Det är en bild Gud lagt i Sin skapelse sedan begynnelsen, av Kristus och församlingen, och föreningen som äger rum i Himlen. (Se 1 Mos 2:24, Ef 5:21, Upp 19). Människan, som syndare, har perverterat det mesta av det som Gud skapade gott från början. Så då är inte synden själva saken i sig (sex, mat, osv) utan hur man missbrukar det och går utöver och trotsar vad Gud bestämt.

Jag luskade lite i azsuperman01 bakgrund (dvs, jag läste en kommentar under ett av hans videoklipp). Jag minns inte om jag skrivit att han säger sig vara en f d kristen som avföll efter att ha fått såna här tuffa frågor själv och nu ställer dessa till andra kristna. Egentligen visar det sig att han var en mormon, inte kristen, alltså. Så han måste ju ställa frågorna mest utifrån hur mormoner tror och inte alltid kristna. Även om mycket stämmer för hur kristna tror också, men bra att veta.

onsdag 19 januari 2011

Att Definiera och Försvara Autentisk Kristendom

Ett kort klipp från The Marks of a Cult av Eric Holmberg och The Apologetics Group.(Bitar, översatt och anpassat från videoklippet):
Det bör vara uppenbart om du tänker efter. Att man påstår att man är kristen betyder inte att man är en sann Kristi efterföljare mer än att man kallar sig en vegetarian oavsett vad man tror eller gör. För att vara en kristen måste du helt underkasta dig Kristus och tro på Bibeln och dess undervisning.

För en sann kristen, är det inte ett val om man vill försvara tron. Det är ett högtidligt ansvar. Flertalet verser tydliggör detta.
(2 Kor 11:3-4, 1 Tim 4:1, Gal 1:6-9, Matt 7:15-16, Apg 20:28, Jud 3)

- Ordet "kristen" betyder något. Kristendomen har alltid förknippats med ett särskilt trossystem, med en världsbild. Att det finns en Gud i tre personer, som uppenbarat Sig själv i Jesus Kristus och att den uppenbarelsen finns nedskriven för oss i de heliga Skrifter och förts vidare från andra kristna genom kyrkan i 2000 år. Som det står i Judas brev att vi ska fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Så den kristna tron har en viss uppsättning trossatser som omfattar vad det innebär att vara en kristen. Och om någon tror något som motsäger den uppsättningen trossatser eller på något sätt går bortom vad uppsättningen trossatser handlar om, då har de per definition avvikit från den kristna tron.

Över 25 gånger bara i NT, varnar Gud oss för villfarelse - från Satan, falska lärare, och mitt ibland oss - och egentligen är det få saker i Bibeln som betonas mer. (T ex Matt 24:4, 24:24, Mark 13:5, Luk 21:8, Rom 16:18, 1 Kor 3:18, 6:9, 15:33, Gal 6:3-7, Ef 4:14, 5:6, 2 Tess 2:3, Tit 1:10, Jak 1:22, 2 Pet 2:13, 1 Joh 1:8, 3:7, 2 Joh 1:7, Upp 12:9, 13:14, 18:23, 19:20, 20:3-10.) När vi ser denna medfödda och ständiga risk för villfarelse, måste vi vara desto mer vaksamma angående de saker vi tror på, samtidigt som vi säkerställer att vi förtröstar på HERREN av hela vårt hjärta och inte förlitar oss på vårt förstånd. (Ords 3:5)

(James White): Det är förvånande vad man kan få kristna att göra för att bekämpa moralisk ondska, men de vill inte göra detta på det teologiska planet, för de inser inte att det finns en etisk aspekt i Guds sanning på den nivån.

måndag 17 januari 2011

Hitler i kyrkan

”Hitler” upptäcktes i kyrkfönster efter 70 år
Skriver Dagen
- Gestalten har fått Hitlers frisyr, men hans mustasch har gömts bakom armen för att undvika allvarliga problem, förklarar Dominique Guerin, pastor i stiftet där kyrkan ligger.
Först mustaschen och nu får man tydligen inte ha sidbena längre utan att se ut som Hitler. Undrar förresten när den mustaschen kommer back in style. Det har ju gått ett tag?

Ett vanligt påstående är att Hitler var kristen och att bl a därför visar på hur kristendomen bidragit till det mesta av eländet världen över. Ett påstående som inte har någon verklighetsförankring. Joseph Goebbels, Hitlers propagandaminister, skrev i sin dagbok 1939:
Führern är djupt religiös, men djupt antikristen. Han ser kristendom som ett symptom på förruttnelsen. Helt riktigt. Det är en gren av den judiska rasen.
För att inte nämna detta kyrkfönster där han avbildas halshugga helgon. Så det är egentligen evolutionstro och dess rasbiologi som är boven i dramat. Lustigt eftersom de flesta som gillar att klaga på kristendomen och till detta gärna utnyttjar den falska föreställningen om att Hitler var kristen oftast är evolutionstroende ateister.

Läs mer om Hitler och kristendomen här.

söndag 16 januari 2011

Han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn! (James Smith, 1802-1862)

"Var inte rädd, du lilla hjord!"
Lukas 12:32

Frälsarens hjord är liten.
Den finns i den stränga vildmarken.
Fiender omringar den.
Hans lamm, särskilt, är rädda.

Men Han säger: "Var inte rädd, du lilla hjord!"

Du är under din Herdes vård!

Du är Hans egendom!

Du är Hans glädje!

Han är alltid hos dig!

Han är allsmäktig att försvara dig!

Hela Hans gudomliga naturs fullkomlighet står till din tjänst!

Han har aldrig förlorat någon ur Sin uppsikt än - och kommer aldrig att göra det!

Om Honom sade profeten: "Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram." Jesaja 40:11

Han samlar Sina får i Sin fålla.
Han matar dem på goda betesmarker.
Han återför dem när de förirrar sig.

Hans VÅRD om dem upphör aldrig!

Hans KÄRLEK till dem övergår allt förstånd!

Det Han FÖRSETT dem med är passande och i överflöd.

Älskade, låt oss känna vår Herde.

Låt oss lyssna på Hans röst.

Låt oss hålla oss nära Hans sida.

Låt oss äta och vila bland Hans får.

Låt oss ha tillit till Hans godhet och vård.

Låt oss förvisa vår rädsla, för vad har vi att frukta?

Låt oss kasta alla våra sorger och bekymmer - på den gode Herden!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 15 januari 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #8

Åttonde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)Frågan: Varför är Gud bara villig att ge extraordinära bevis till vissa människor istället för att ge samma grad av bevis till alla?

Det här är typ samma fråga som förra, fast han pratar om Paulus, som förföljde kristna och inte blev kristen förrän Jesus uppenbarade Sig. Så jag hänvisar till förra avsnittet för svaret. Jag vet inte om jag kan tillägga något, men understryka. Det handlar inte om tvivel på Guds existens utan, gudstroende judar som inte trodde på att Jesus är den Smorde. Det krävs ett gudomligt ingripande hos alla för att vi ska komma till tro. I 1 Kor 2:4-5 skriver Paulus: Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Bl a Joh 1:12-13 och 1 Joh 5:1 visar att tron är ett resultat av att Gud har fött en på nytt. Gud väljer vem Han vill, vi som människor har inte tillåtelse att ifrågasätta Guds suveräna val, som jag också visade i förra inlägget.

Det finns också med en bonusfråga i denna video: Tog Gud bort Pauli fria vilja när Han uppenbarade Sig själv?

En bra fråga som jag själv använder med kristna som menar att människan har fri vilja och att Gud inte tränger sig på någon. Att människan har fri vilja är ju nämligen obibliskt. Hon vill inte ha med Gud att göra om hon inte först blir född på nytt och får ett nytt hjärta för Gud (för att anknyta till ovanstående.) Jag gick in mer på även detta i en tidigare av ateistens frågor som handlade om just fri vilja. Läs det här!

torsdag 13 januari 2011

Kristna är hycklare - säger vem?

Kristna kallas hycklare ganska ofta. Den synliga kyrkan består av ofullkomliga människor, och en del är hycklare som bara bekänner Jesus men inte älskar Honom. Sanna troende älskar Herren och strävar efter att lyda Honom.

Många ser det som en ursäkt att avvisa kristendomen, för att det finns hycklare. Men egentligen bekräftar det Bibeln som varnar om hycklare och även att det får människor att avvisa tron.

Jesus talade om bl a fåren och getterna, agnarna och vetet och visar själv på att det kommer finnas hycklare. Han varnade för de som säger "Herre, Herre" men utövar laglöshet. Han känner dem inte och kommer att visa dem ifrån sig vid domen. (Se t ex Matt 25) Paulus varnade också, i 2 Tim 3:5 om människor som skulle komma att ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft, och skrev i Rom 2:19-24:
Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna, eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte skall stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte skall begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du plundrar templen. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Ty Skriften säger: För er skull smädas Guds namn bland hedningarna.
1 Joh 2:3-6 Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

I detta korta klipp från Hell's Bells 2 av Eric Holmberg och The Apologetics Group, behandlas ämnena om hyckleri och varför korset är anstötligt för de stolta och självrättfädiga.

tisdag 11 januari 2011

Inlägg från 2010

Det finns de inlägg som jag skulle vilja att de blev lästa mer än andra inlägg, men det är ju inte så lätt för er, kära läsare, att hitta dem bland allt i arkivet, än mindre gissa er fram till vilka de skulle vara. Så här är en lista över några av de allra mest läsvärda inläggen på denna blogg från 2010. (Inte för att jag inte vill att man ska läsa de andra också. Man ser att jag fick vara rätt sparsam med vilka jag skulle låta vara med av de 322 inlägg som gjorts under året. Och det kan vara en hel del jag inte tänkte på. Har hoppat över Grace Gems som är de bästa egentligen eftersom inte jag själv har skrivit dem utan bara översatt.) Har försökt få nån sorts ordning på dem. Kategorier/kronologiskt...

Skrev en del om Rick Warren:

Om katastrofen på Haiti: Haiti och Gud

I början av året verkade församlingar satsa mycket på sökarvänliga gudstjänster och jag fick mycket att skriva om, bl a:

Todd Bentleys återkomst:

IHOP:s s k väckelse: En vanlig lektion blev en vadå? (gjorde senare en uppgraderad version jag lade upp på erevna där jag är medskribent. Läs den istället faktiskt)

Skrev om Benny Hinn långt innan det blev populärt i somras när han "kättat" sig i Sverige (skrev inget om det i somras):

"Plockade isär" några av avsnitten i Jonas Gardells program (inlägg på erevna):

Obiblisk evangeliepresentation förleder många

Karaktären hos en äkta frälsande tro

Inlägg om huruvida "falla i Anden" är bibliskt: Massor föll under vems kraft?

Jesusmanifestationen:

Bildbevis på att Jesus blev korsfäst!

Och förutom i början av året så tog man även tillfälle i valtiderna att ha en utåtriktad satsning som jag skrev om : Ditt viktigaste val?

Skrev om att jag lämnade "församlingen" jag varit med i i somras: Varför jag Lämnade...

Predika utan att predika?

Påbörjade serien där jag svarar på "tuffa frågor" av en ateist på youtube: Tuffa frågor för kristna? - #1

Vision Nordens väckelsevecka i Floda

Hur mäter man framgång? "Frukt?"

Frälsning: omvändelse och tro, eller frälsningsbön?

Serien med enkätfrågor

söndag 9 januari 2011

Han anförtror inte "käppen" åt någon annan! (James Smith, 1802-1862)

Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far?
Hebreerbrevet 12:6-7

Kristen! Gud behandlar er som Sina egna barn . . .
 • i vad Han ger - och vad Han undanhåller;
 • i vad ni åtnjuter - och vad ni utstår!

Vår Gud har gjort er till Sina barn genom att adoptera er in i Hans familj, och genom att nyskapa er med Sin Helige Ande. Alltid . . .
 • ser Han på er som Sina barn,
 • älskar Han er som Sina barn,
 • behandlar Han er Sina barn!

Han kommer inte GE er - det som kommer skada er!

Han kommer inte SÄTTA er - där ni kommer hamna i fara!

Han tillrättavisar dig som Sitt barn, inte i vrede - utan i barmhärtighet.

Han anförtror inte "käppen" åt någon annan! På vilket SÄTT tukten än går till, så är det er Fader som HANDLAR! Han utför allting efter Sin vilja och Sitt beslut.

Ni ligger för närvarande "i träning"; ni blir undervisade inför evigheten. "Läxorna" ni måste lära er - är till ert bästa.
 • Varje förlust,
 • varje kors,
 • varje besvikelse,
 • varje smärta -
är nödvändig!

Tror du verkligen på detta?

Känner du igen Guds hand i allt som händer dig?

Kan du säga med Job: "Herren GAV" - hälsa, framgång, barn, vänner; "och Herren TOG - lovat vare Herrens namn!"

Kan du säga med Eli: "Han är HERREN. Han må göra det som är gott i hans ögon."

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 7 januari 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #7

Efter att ha gett vår ateistiske vän ett litet jullov så får det bli dags igen att fortsätta med sjunde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6)Frågan: Varför ger inte Gud samma grad av bevis som Han gav Thomas?

Han framställer i videon Thomas som en riktig skeptiker, till och med som om Thomas hade varit ateist om han levde idag. För han kände Jesus personligen, hade sett Hans under, men trodde ändå inte. Han såg Jesus framför sig men trodde inte att Han uppstått förrän han fick känna på Hans händer och sticka handen i sidan. Sedan frågar azsuperman01 varför inte Gud ger samma bevis för bl a Sin existens för skeptiker som honom själv idag. (Att han just är ute efter Guds existens framgår tydligast i beskrivningen till videon.)

Svar: Det som Thomas tvivlade på var inte Guds existens. Thomas trodde på att Gud fanns, det finns inget som visar på motsatsen, men han tvivlade på om Jesus återuppstått, och därmed var Guds Smorde. Vår ateistiske vän gör här alltså ett logiskt felslut där han mitt i allt ändrar på begreppen. Tvivlet - som Thomas hade på Jesu uppståndelse, byts/utvidgas plötsligt till tvivlet på Guds existens överhuvudtaget. Lurigt!

Notera dock poängen som Jesus ville göra av situationen med Thomas (Joh 20:24-31): Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser. Tro handlar här om den frälsande tron att Jesus är Messias, Guds Son (Joh 20:31), inte den icke-frälsande tron på att Gud finns. Denna tro (den frälsande) är en Guds gåva som Bibeln är tydlig med att inte alla får, och de som får, får inte i samma mått (Rom 12:3). Vi som människor har inte tillåtelse att ifrågasätta Guds suveräna val (se t ex Job 33:12-13; Jes 29:16, 45:9-10; Rom 9:19-24.) Gud är inte skyldig att ge det till någon alls egentligen. Minst av allt till mig.

Att bara tro att Gud finns är inte frälsande (Jak 2:19.) Alla människor vet att Gud finns, och till skillnad från vad ateisten påstår, har Gud gett samma grad av bevis för Sig själv genom alla tider. Vi ser och uppfattar Hans osynliga egenskaper, eviga makt och gudomliga natur genom de verk Han skapat. Saken är den att människan älskar sin synd och hatar Gud som är motsatsen till synd, och de hatar tanken på att Gud en dag kommer att ställa dem till svars. De sätter därmed sig själva som domare över Gud, säger att Han inte visat Sig tillräckligt och ställer sina egna krav på hur Gud ska visa Sig. . Detta godtar inte Gud som någon ursäkt, de lurar bara sig själva. Läs Rom 1:18-32.

Passar även på att lägga upp denna video jag såg häromdagen, där DA Carson talar om detta

torsdag 6 januari 2011

Den helvetiska församlingen

Nu går Pingst FFS (lol)-ledaren Pelle Hörnmark ut och avslöjar sig själv. Dagen:
Han menar att det funnits en föreställning om att församlingen på jorden är en kopia av den himmelska. Därför fanns förr en "församlingstukt", alltså att man kunde bli utesluten om man inte följde reglerna.
Ja, den där gamla föreställningen som Jesus hade i Matt 18:15-20 - särskilt vers 18
Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.
Pelle fortsätter stolt:
- Men vi har övergett den synen
Här har vi det alltså. Han säger det själv klart och tydligt, deras församling ska inte vara en kopia av den himmelska. Och jag håller med. Den är en kopia av den helvetiska församlingen. Ingen som kommer dit kommer att utmanas i sin synd, får höra Evangeliet och bli frälst, utan de välkomnas in i den falska tryggheten, får förbli som de är, oomvända, och få sitt slut i Helvetet.

Vi som däremot älskar Gud och människor, lyder Guds bud om att ha församlingstukt, driver ut ifrån oss den som är ond - ty vårt påskalamm Kristus är slaktat och låt oss hålla helig högtid med renhetens och sanningens osyrade deg (se 1 Kor 5) och varna människor för synden som leder till Helvetet.

Vi varnar även för dessa Satans bordeller som kallas "församlingar." Ett av minimikraven för en sann biblisk församling är nämligen att de utövar församlingstukt.

"Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. (Uppenbarelseboken 18:4)

Se vidare:
Paul Washer - Kärleksfull och medlidsam församlingstukt (Ur predikan Tio Anklagelser Mot Den Moderna Kyrkan - se hela här!)
Be för Sverige 2011
Varför jag Lämnade "församlingen"

Dagen: Swärd positiv till församlingstukt

onsdag 5 januari 2011

Mormoner Predikar En Annan Jesus Kristus

Jesus i mormonismen är ganska annorlunda från den Jesus som man läser om i Bibeln. Detta korta klipp från The Marks of a Cult av Eric Holmberg och The Apologetics Group jämför skillnaderna mellan den mormonske Jesus Kristus och Jesus Kristus som kommit i köttet.Annan intressant film:

måndag 3 januari 2011

Be för Sverige 2011

Med tanke på videon jag lade upp förrförra veckan, finns en annan onådd folkgrupp vi behöver be för och nå ut till som har ett skrikande behov av Evangelium - svenskarna. Det finns en populär sång om varför vi ska be för sverige och räknar upp eländen som hemlöshet, skilsmässa, utsatta barn, korruption, våld i samhället, osv. Det här är inte den främsta och viktigaste anledningen till varför vi ska be för Sverige. Oavsett om många i detta liv har det dåligt, är deprimerade, olyckliga, eller om många har det bra och bekymmerfritt, tak över huvudet, mat för dagen, kläder på kroppen, så är de flesta av svenskarna på väg till en evighet i Helvetet - den brinnande ugnen där man ska gråta och skära tänder! (Matt 13:50) Där man får dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare, plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet, där röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter och de ingen ro eller vila har, vare sig dag eller natt! (Upp 14:9-11)

Dagens s k församlingar skickar visserligen missionärer till andra länder, men verkar inte bry sig mycket om sina landsmän eller ens de som besöker mötena. Inte ens de som finns rakt framför näsan på dem, får höra Evangeliet. Vad de missionärer man skickar till utlandet predikar för budskap när de inte sysslar med vanligt hjälparbete vågar jag inte ha för höga förhoppningar om av denna orsak tyvärr, heller. Det finns i alla fall här i Sverige förkunnare som har hundratals människors uppmärksamhet 45 minuter varje söndag men tycker det är viktigare att underhålla, berätta några öronkittlande betraktelser och filosofi med lösryckta bibelverser påklistrade, än att troget berätta det budskap som kan frälsa deras själar från Helvetet. Tragiskt när de ändå pratar om att nå de onådda folken med Evangelium som om det inte är fallet med dem själva.

Jag kommer att tänka på Lukas 12:47-48: Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. [...] Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

Lukas 12:47-48 gäller oss särskilt. Vi som verkligen vet vad Evangeliet är. Vi får inte sitta inne med det. Jag har tyvärr inte hundratals ofrälsta människors uppmärksamhet 45 minuter varje söndag men något har jag. Gatan, Internet, och godhetstestet är något. En vanlig person, som t ex ställer sig på gatan och delar ut traktater kan nå fler förlorade med Evangelium på en dag än vilken "kyrka" som helst på ett helt år. (Ingen större bedrift däremot eftersom "kyrkorna" inte har Evangeliet.)

Här är lite siffror att be för. Såhär många har gjort igenom godhetstestet och tydligt fått Evangeliet utlagt på svenska senaste två åren (statistik från en räknare på sista sidan av godhetstestet som visar unika besökare, klicka för att förstora bilden:)

Det blir sammanlagt 1 015 st.
Sedan har jag delat ut ungefär 6 500 traktater och vittnat personligen för en del som jag inte räknat. Kanske 20-30 stycken. En droppe i havet av 9 302 123 svenskar. Jag vågar inte ta för givet att många är frälsta alls, tyvärr. Jag är bekymrad över det så jag säger inte det som en översittare eller något. Evangeliet finns knappt någonstans i denna mörka tid. Vi måste av kärlek se sanningen i vitögat. Jesus är tydlig i Luk 13:22-30, Matt 7:13-14, att många är på väg till Helvetet. Vi får inte försöka vifta bort denna obehagliga sanning utan fortsätta framåt och försöka nå alla de som är förlorade.

Siffrorna ovan är bara vad jag vet, det finns ju lyckligtvis fler, men få, som sprider det sanna Evangeliet i Sverige som jag känner till, men jag har inte siffrorna på det. Hur som helst, be för det här. Jag känner inte till hur många som blivit omvända men jag ber att det finns många som jag inte vet! Och jag litar på Gud, går ut i lydnad, och har full förtröstan till att Evangeliet är Guds kraft som frälser, allt är Hans verk. Man är en del i något som Han gör, någon planterar, någon vattnar, Gud ger växten.

Jag lägger inte upp detta för att skryta - senaste halvåret skäms jag över hur lite jag varit ute och evangeliserat. Som Paulus skriver i 1 Kor 9:16: Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium!
Vad som också behövs är sanna bibliska församlingar i Sverige så att kristna kan gå nånstans och uppmuntra varandra och byggas upp, få undervisning, osv. Om någon omvänder sig kan vi inte hänvisa dem till de befintliga avfälliga "församlingarna" som inte lägger ut Guds Ord för att bygga upp församlingen utan bara är ute efter att underhålla syndare och tillgodose dem. Och vi kan inte gå dit själva heller. Jag känner bara till några enstaka i landet som jag verkligen skulle kalla församling. Kontakta mig för info. I Göteborg är vi en liten grupp.

söndag 2 januari 2011

Min Faders blick! (James Smith, 1802-1862)

din Fader, som ser i det fördolda
Matteus 6:6

Kan någon gömma sig från Herren på några gömställen?

Kan jag, under några omständigheter, undgå Hans blick?

Omöjligt!

Guds blick har varit fäst på mig varje sekund denna dag; den är just nu helt fäst på mig. Men det är min Faders öga! Min Fader ser i det fördolda!

Han ser mina behov och lidanden.

Han ser alla mina fienders hemliga planer - och kommer att rädda mig undan dem. Han ser varje hemlig inverkan som kan skada mig - och kommer att förhindra det.

Han ser...
 • mitt hjärtas hemliga planer,
 • mina dolda tankar,
 • mina oyttrade önskningar,
 • mina inre strider,
 • mina enskilda frestelser.

Men Han ser även mina hemliga synder!
Varje ond tanke,
varje felaktig handling,
alla olämpliga ord
utspelar sig inför Hans blick!

En allvarsmättad betraktelse detta!

Må det göra mig försiktig. Må det bevara mig...
 • från att ge efter för frestelse,
 • från att ge näring åt syndiga tankar, och
 • från att handla oförenligt med min bekännelse.

Min himmelske Fader ser mig!

Han ser mig detta ögonblick!

Han ser mig varje ögonblick!

Han ser mina allra hemligaste motiv, tankar och avsikter!

Han som ser mig på detta sätt, hatar all synd med ett oändligt hat!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska