Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 15 juni 2021

Predikan: Syndens Galenskap

Predikan 27 dec 2020. Predikaren 7:25-8:1.

tisdag 8 juni 2021

Predikan: Var vis, alla syndare!

Predikan 8 nov 2020. Predikaren 7:17-24.

tisdag 1 juni 2021

Predikan: Ditt bästa liv sén

Predikan 27 sep 2020. Predikaren 7:2-13.

tisdag 25 maj 2021

tisdag 18 maj 2021

Predikan: Den rikes osäkerhet

Predikan 9 aug 2020. Predikaren 5:12-6:7