Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 26 mars 2023

Herrens dag med en barnfamilj

 

Här är en guide för hur en man kan leda sin familj under Herrens dag. Då gudstjänsttider kan variera anges inga klockslag men kopiera gärna texten och fyll i klockslagen själv om så önskas.

På morgonen:

 • Familjen vaknar upp och äter en lätt frukost tillsammans. Börja dagen med en gemensam frukost där familjen kan prata och förbereda sig för dagen.
 • Läsning av bibeltexter och andakt i hemmet för hela familjen, där man kan läsa och prata om en passage ur Bibeln och be tillsammans. Diskutera bibelverser eller berättelser som är relevanta för dagens gudstjänst och fråga era barn vad de har lärt sig från Bibeln.
 • Ta tid för personlig andakt och bibelläsning. Även om de yngre barnen kanske inte läser Bibeln på egen hand kan du läsa en bibelberättelse för dem.

Före gudstjänsten

 • Familjen tar en promenad tillsammans i naturen eller gör någon annan lämplig aktivitet.
 • Familjen kommer hem och förbereder sig för gudstjänst genom att klä sig i lämpliga kläder. Hjälp barnen genom att välja deras kläder, packa en liten ryggsäck med böcker, kritor, papper och/eller bibelverser som de kan sysselsätta sig med under gudstjänsten.

Under gudstjänsten

 • Familjen närvarar regelbundet på gudstjänsterna i den lokala, bibliska församlingen som föräldrarna är medlemmar i.
 • Gudstjänsten börjar. En biblisk gudstjänst innehåller bön, psalmsång, predikan, nattvard och förbön.
 • Delta i gudstjänsten och uppmuntra dina barn att vara uppmärksamma och delta så mycket som möjligt. Förvänta dig dock inte att de har förmåga att tillbe Gud i sitt naturliga tillstånd, eller att de kan sitta helt stilla under hela gudstjänsten, men uppmuntra dem att vara respektfulla och inte störa andra deltagare.
  • Försök lära dina barn om betydelsen av gudstjänsten och hjälp dem att förstå de olika delarna av gudstjänsten.
  • Församlingen kan också ha söndagsskola för barnen där de får lära sig om Gud på deras nivå.
 • Gudstjänsten slutar.
 • Familjen tackar pastorn och andra kyrkogångare, och åker hem för att äta lunch eller har gemensam lunch med hela församlingen. Under måltiden, samtala om dagens bibelvers eller predikan.

Hemma

 • Ge barnen tid för vila och lek efter lunchen. Detta är också en bra tid för föräldrarna att ha en stilla stund för personlig andakt och reflektion.
 • Delta i en familjeaktivitet som att ta en promenad, utforska naturen, leka, spela spel, läsa böcker eller ha en pysselstund. Använd aktiviteten som en möjlighet att diskutera mer om vad ni har lärt er från Bibeln under dagen.
 • Föräldrarna förbereder middagen medan barnen leker eller tittar på en lämplig TV-show.
 • Familjen äter middag tillsammans.

Kvällen

 • Avsluta dagen med en kort familjeandakt med bibelläsning, bön, sång och katekesförhör. Diskutera vad ni har lärt er och vad som fungerade eller inte fungerade under dagen. Ta tid att be tillsammans och avsluta dagen med ett stärkt familjeband.
 • Familjen förbereder sig för att gå och lägga sig, och talar om hur tacksamma de är till Gud för en härlig dag tillsammans.

fredag 24 februari 2023

Väckelse och arminiansk teologi (AI-genererad post)

 Jag bad Notions AI att skriva ett blogginlägg om hur väckelse är omöjligt utifrån en arminiansk teologi. Sedan bad jag den översätta inlägget till svenska. Jag behövde endast korrigera vissa grammatiska och översättningsfel. Här är resultatet.

tisdag 21 februari 2023

Asbury - vad är en väckelse?

Asburyväckelsen - eller snarare nyheten om den - har spridit sig som en löpeld över jorden. Tillsammans med de sedvanliga manipulativa röster som säger att vi inte får kritisera eller ifrågasätta, vi måste ta emot det de anser vara den helige Ande, annars hädar vi mot det de anser vara helige Ande och är inte kristna. Eller så är vi som fariséerna på Jesu tid, inte heller kristna. Vi är sådana som hade gått emot Jesus och apostlarna, så därför får vi inte ifrågasätta dem, inte pröva andarna, inte utöva urskiljning och Gud förbjude om vi skulle vilja vara ödmjuka gentemot Honom och Hans Ord hellre än att vara "ödmjuka" gentemot de mänskliga ledarna som enligt egen utsago är lika oantastliga som Herren och Hans apostlar själva.

Jag har inte varit där och min tillit till media inte den största. Därför kan jag inte säga något om vad som pågår där. Det enda det ryktas om är att det är mestadels bön och lovsång. En del predikan, vittnesbörd och även ånger och omvändelse har varit på tal. Tyvärr visar en del videoklipp att det förekommer kvinnor som predikar och "talar i tungor" och folk som är exstatiska. Ett par tveksamma profiler har gått ut och gett sitt godkännande. Men är detta sådant vi ska identifiera som väckelse i historisk och biblisk mening?

För det första måste ett fenomen gå att hitta i Bibeln om man ska kalla det något av "väckelse", "förnyelse" eller annat sådant. Jag har haft svårt att anamma konceptet "väckelse" som det verkar beskrivas i folkmun — var ser man det egentligen beskrivas i Bibeln?

Hos profeterna hör vi Guds dom och vrede predikas vid ingången till Templet, vi läser om Jona som motvilligt förs till att predika för hedningarna i Nineve att Gud snart ska döma staden - han predikade inte ens omvändelse - men de omvände sig i alla fall. Vi ser inte mycket lovsångs- eller bönemöten. Apostlarna på Pingstdagen började med ett bönemöte men sedan gick de ut för att predika. Den helige Ande fick dem att nå ut till de förlorade och gav dem språk som folket förstod. Det var inte att de satt kvar inne i salen och talade i tungor med rappakalja för sig själva och att en massa folk hörde nyheten och åkte dit. Petrus var ute och predikade så att det genomborrade folkets hjärta och de omvände sig till Herren och blev döpta. Jag finner Josias reformation i 2 Kung 22–23 och det som sker Nehemja 8–9 vara väldigt starka texter som beskriver någonting jag skulle kunna kalla väckelse.

I 2 Kung 22 finner översteprästen en gammal bortglömd bok - Torah - när han städar i Templet och ger den till skrivaren Shafan som läser upp boken för kung Josia:

11 När kungen hörde lagbokens ord, rev han sönder sina kläder. 12 Och kungen befallde prästen Hilkia och Ahikam, Shafans son, och Akbor, Mikajas son, och skrivaren Shafan och Asaja, kungens tjänare, och sade: 13  ”Gå och fråga Herren för mig och för folket, för hela Juda, om det som står i denna bok som man nu har funnit. För Herrens vrede är stor, och den är upptänd mot oss därför att våra fäder inte har lyssnat till vad som står i denna bok och inte har gjort allt som är föreskrivet oss.

I kapitel 23 börjar ett omfattande reformationsarbete. Avgudarna och deras ritualplatser rensas bort och man börjar fira påskhögtiden, som "inte firats sedan den tid då domarna dömde Israel, inte någon gång under hela den tid som kungar regerade i Israel och Juda. Det var först i kung Josias artonde regeringsår som en sådan påskhögtid firades åt Herren i Jerusalem."

I Nehemja 8–9 lästes också Lagen upp av den skriftlärde prästen Esra och leviterna läste upp Lagen och förklarade den så att folket förstod. Det sysslade med utläggande förkunnelse och folket såg sin synd, de hade brutit Guds Lag, och började följa den. "Allt folket grät nämligen när de hörde lagens ord." Och så fortsätter boken med en förnyelse att hålla förbundet som detta folk hade med Herren.

Om något ska kallas en biblisk väckelse så borde det vara att Guds Ord för det första upphöjs. Att man läser upp Bibeln. Lagen och domen predikas, folk slås av syndanöd i stor skala, river sönder sina kläder och omvänder sig i säck och aska, sätter tro på Herren – och börjar rätta sig efter Hans Ord med stor vördnad.

Jag har inte tid att skriva mer ingående om kyrkohistoriens väckelser som följt dessa mönster. Reformationen där man återgick till Bibelns teologi och praxis i församlingen. I Sverige där Læstadius och Rosenius predikade Lagen och domen vilket ledde till väckelse och förnyelse. Och läsarna och baptisterna som läste Bibeln och fann fler sanningar där Svenska Kyrkan redan på deras tid hade avfallit och under svåra förföljelser från den lutherska statskyrkan beslutade sig att följa Herren och Hans Ord. Man predikade starkt om domen och Helvetet också där, för att sedan applicera Evangeliets balsam till de botfärdiga.

Och Jonathan Edwards under en tid då många väckelser svepte över New England - man hade på den tiden inget ord för det, man kallade dem "uppmärksammande av religion". Det är (ö)känt att han och många före honom starkt predikade domen och människor omvände sig med stark syndanöd och ånger.

Väckelsen som den i Smyrnakyrkan i Göteborg (omkr 1950?) där folk fick syndanöd i spårvagnen när den åkte förbi och behövde gå in för att bli frälsta. De äldre vittnar om den tiden då folk grät och bekände sina synder för varandra.

Min egen "väckelse"där jag, uppväxt i ovan nämnda församling,efter att förkunnelsen i den tyvärr sedan länge hunnit bli urvattnad, istället "tvingades", under Guds försyn, att läsa Bibeln på egen hand, läste om Herrens Lag och började frukta Herrens dom, men sedan också läste vidare och efter Herrens Andes verkan över mitt hårda sinne till sist började förstå det sanna Evangeliet om hur jag kunde bli frälst. Efter det blev mitt liv förvandlat och jag började att evangelisera och predika på gatorna. Vi var några som fick kontakt och bildade en församling där vi ville följa Bibeln. Nu är jag med i en annan församling i Finland där vi också försöker följa Bibeln till många andras förtret i trakten.

Om det alltså sker en sann väckelse i Asbury kommer det att leda till att de slutar med de obibliska saker som det rapporteras om och den obibliska teologi som undervisas där och börjar lyda Herrens Ord. Man kommer också att gå ut och nå ut till de förlorade och predika om Guds vrede som onekligen vilar som en tung och mörk förbannelse över detta land och den kommande eviga medvetna plågan i Helvetet. Synd kommer att pekas ut och fördömas i detalj och man kommer att mana till omvändelse från den i alla dess former och uttryck. Man kommer också säkerligen få motstånd och inte mycket beröm i mainstreammedia, kristen som icke-kristen. Fram tills dess kommer jag, i vördnad för Herrens Ord, som är bokstavligen inspirerat av den helige Ande (och om man vill vara lyhörd för den helige Ande är det Hans Ord man ska lyssna på), att avvakta, med stor skepsis. Du får kalla mig tråkmåns, glädjedödare, farisé, hädare eller vad du vill. Du och jag ska stå inför Herren en vacker dag.fredag 3 februari 2023

Judas brev 1:4 och Folkbibelns teologiska vinklingar

Det finns en viss teologisk lutning i Svenska Folkbibeln, hur mycket jag än uppskattar ett alternativ till den hädiska Bibel 2000.

 
Folkbibeln har översatt Judas brev 1:4 "vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften".

Den ordagranna översättningen är dock: "Vissa människor har ju börjat slinka in, som fordom är föreskrivna till den här domen"

Ordet föreskriva betyder bestämma, inte förutsäga eller skriva i förväg. När man föreskriver något så ger man en order, en befallning, en bestämmelse. Texten visar att Gud har förutbestämt vissa till att bli fördömda. Inte bara att "Gud såg in i framtiden och visste att de skulle gå förlorade och kunde därför skriva om det i förväg". Samtidigt som Gud förutbestämt, före jordens grundläggning, att de utvalda ska bli frälsta (Ef 1:4), hade Han också bestämt sig för att utelämna andra från utväljandet och låta dem gå förlorade i sina synder och bli rättvist dömda för dem (Rom 9:18-22).

Men i den Svenska Folkbibelns översättningskommité, särskilt 2015, verkar det ha slunkit in vissa med en teologisk bias som har översatt den för att passa sin egen teologi, och inte låta Bibeln själv i dess originalspråk utforma teologin.

onsdag 16 november 2022

Staten är en fiende till det goda

 Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. (Rom 13:3–6)

I dagsläget är det tydligt att vad den moderna staten än är, så gör den inte det jobb som en överhet insatt av Gud har som plikt att utföra. Istället för att belöna dem som gör det goda, skydda hederliga medborgare och inge fruktan och straffa de brottslingar som gör det onda, belönar och skyddar den istället brottslingar och har gått så långt att den straffar hederliga och gudfruktiga, kristna medborgare. Man betalar inte längre skatt av glädje för att man trots allt blir tillhandahållen en tjänst i form av statens beskyddarverksamhet, utan för att man inte har något val. Banken är tvungen att rapportera ens inkomst och om man inte deklarerar korrekt kommer man att bli straffad. Man gör det av rädsla och tvång. Det finns utrymme för att åtminstone vara nöjd med en nattväktarstat som kristen. Men nu har Herren visat oss, och det är en demonstration som borde vara tydlig för både kristna och icke-kristna, att staten inte är svaret på behovet.

Så som det har varit länge i Sverige börjar nu också synas i USA och bibeltrogna predikanter reagerar. Det korta klipp som jag bäddar in nedan visar en klar och koncis bild av detta faktum och John MacArthur i ett urklipp ur en predikan formulerar det hela mycket väl.

I vår värld idag utformar häskarna en kultur som skyddar det omoraliska, den har till och med nått den punkt där den vill skydda brottslingar och skrämma dem som gör gott. Brottslingarna är ohämmade eftersom de inte fruktar konsekvenserna; polisen är återhållsam eftersom de fruktar konsekvenserna av att stoppa brottslingar. Du vet att allt vänds på huvudet när vår regering är källan till lögner och lögnarnas beskyddare. Den är fiende till dem som talar sanning, den prisar det onda och förföljer det goda. Så Guds plan för regeringen har blivit fullständigt korrumperad. När dessa gudomligt utformade kontrollsfärer i det mänskliga samhället hamnar i kaos, kommer regeringen att upphöra att fungera som Gud avsett den till och i själva verket bli den gudomliga planens fiende. Den kommer att vända upp och ner på allting. Den kommer att bli det godas bestraffare, som när den sätter James Coates i fängelse för att ha predikat men låter upprorsmakare gå fria.


USA har fortfarande trogna och bibliska pastorer som John MacArthur, även om de är få räknade. När överheten inte gör sin uppgift utan bedriver det onda så är det församlingen och dess ledares uppgift att tillrättavisa och exponera den. Gud har ännu inte lyft sin nåd från USA. Men från Sverige har den varit borttagen länge och det tycks endast finnas sådana förbannade* villolärare som Niklas Piensoho.

*Inte en svordom utan ett faktum, Gal 1:8.