Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 30 juni 2011

Vad kan inte främlingar och resande förvänta sig? (James Smith, 1802-1862)

Världen är inte vår vila.

Här har vi ingen bestående stad.

Vi är till för ett annat tillstånd.

Vår resa ligger genom världen - men vårt hem är bortom den.

Vi är här för en tid för att göra gott och för att förbereda oss för ett annat och bättre tillstånd. Låt oss då inte försöka slå oss ner som barn hemma eller säga som Job "I mitt eget bo kommer jag att dö!" utan låt oss dagligen fortsätta, och hålla ögat stadigt fäst på de eviga tingen.

Låt oss inte heller bli förvånade om vi blir besvärade, motarbetade och prövade - för vad kan inte främlingar och resande förvänta sig? Säkert inte att få allt smidigt och lätt!

Låt oss hålla oss på rätt avstånd från världens seder, nöjen och bruk! Låt oss akta oss så att inte dess politik, spekulationer och planer sväljer upp oss!

Vi är inte placerade här för att samla ihop en rikedom, eller vinna ett namn - utan för att förhärliga vår Fader som är i himlen.

De bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.
(Hebreerbrevet 11:13 SFB)

Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.
(1 Petrusbrevet 2:11 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 29 juni 2011

En gud byggd av människohand är en dålig grund

Detta videoklipp med Francis Schaeffer visar vad som händer när människan gör människan till gud.

måndag 27 juni 2011

Nyheter

Långa filmer på YouTube
Nu kan jag lägga upp långa filmer på YouTube. Det ska jag fira med att lägga upp alla de översatta predikningar som jag har på min vimeokanal, på YouTube. Så nu kan du alltså se predikningar så som Tio Anklagelser Mot Den Moderna Kyrkan, på YouTube, och bäst av allt: de som surfar på YouTube kan hitta dem slumpmässigt genom relaterade videos.Kommentarer
I en ödets stund råkade jag stänga av kommentarerna. Jag är alltid villig att diskutera och stå för vad jag skrivit i mina inlägg och tror det är nyttigt, informativt och en del av bloggen att läsa mer som argument för och emot, utveckling och förklaringar, med. Men jag stängde av funktionen eftersom jag inte fick in så många mer kommentarer än en massa tykna alternativt demonbesatta vilket jag ansåg vara utanför denna min avsikt, samt onyttigt för själen - och många av vilka jag därför även valde att inte låta se solens ljus på denna blogg - men på sistone insett kunna vara en källa till glädje om man ser saken från den ljusa sidan (Luk 6:22-23, Fil 4:4 mfl). Jag satte snabbt på kommentarsfunktionen igen men glömde att göra så att alla kunde kommentera också. Det blev bara så att de med google-konto och inloggade på denna blogg (dvs endast jag själv) kunde kommentera. Det var inte meningen och jag ber om ursäkt. Kommentera på. Jag kommer se nästkommande veckor hur stort intresset för kommentation egentligen är och är det inte så högt så överväger jag nog att stänga av det iallafall. Men just du kan ju göra din röst hörd genom att kommentera.

Jobb

Idag har jag också börjat på mitt sommarjobb som håller på i 8 veckor. Det är samma gamla vanliga som jag haft "några" somrar tidigare, nämligen på Volvo. Det finns inget som går upp emot att komma hem efter en hård arbetsdag. En förebild av hur det kommer vara att komma till Himlen efter att ha arbetat för Guds rike i livet, och något som motiverar en att göra det. Enda skillnaden är att när man kommer hem efter en arbetsdag så vet man att man inte har så många timmar på sig förrän man ska lägga sig, vakna och gå upp till jobbet igen...

Därför, kan det hända att bloggens uppdateringsfrekvens sjunker ännu lägre under sommaren! Men var vid gott mod, liksom förra sommaren, så har jag förberett en del härliga och uppbyggliga Grace Gems som jag tänker lägga upp. Så faktum är att när de gamle männen kommer att vara en sorts sommarvikarier genom att ha sina inlägg här så blir ju det mycket bättre.


Till hösten
Det finns många möjligheter inför hösten och jag har bestämt mig enligt Bibeln för hur jag ska prioritera. Dels är det något så "oandligt" som att jag kan få jobb, förhoppningsvis fast, fast, det vet jag inte. Enligt Bibeln vill Gud att vi ska jobba (1 Mos 3:19, 2 Tess 3:11) så det förhärligar Honom och är inte "oandligt" egentligen även om det inte har något med kyrkoverksamhet att göra. Problemet är hur det sett ut senaste åren men det verkar förhoppningsvis ha blivit bättre.

Sedan något mer "andligt". Vi är en liten bibelstudiegrupp i nuläget som arbetar för att plantera en biblisk församling i Göteborg. Vi tror att det är Guds vilja att sådana ska existera även i Sverige och Göteborg, så det är därför vi vill det.

Jag kommer fortsätta att s k "blogga", har fortfarande en del upplägg till inlägg.

Men ack det är en andlig kamp!

Så jag vill gärna be om er, kära läsares, förböner angående de här sakerna i framtiden som jag nu skrivit om. Allt ska underkastas och överlåtas åt Gud. Be att Gud "öppnar dörrar" - och sparkar in mig genom dem där Han vill att jag ska gå. Och hindrar mig från fel "dörrar." Guds vilja och möjliggörande till Hans ära är vad som gäller.

För Hans namns skull!

Nåd åt er alla

söndag 26 juni 2011

Alla de heligas synder! (Thomas Brooks, 1608–1680)

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.
(Romarbrevet 8:28 SFB)

Alla lidanden och
alla frestelser, och
alla övergivenheter och
alla förtryck, och
alla motsättningar och
alla förföljelser
som drabbar en gudfruktig man - ska samverka till hans bästa.

Varje kors och
varje förlust, och
varje sjukdom -
som drabbar den helige mannen - ska samverka till hans bästa.

Varje knep,
varje snara,
varje svek,
varje listighet,
och varje företag Satan bedriver mot den helige mannen - ska samverka till hans bästa.

De ska alla bidra till att göra honom. . .
  mer ödmjuk,
  mer helig,
  mer himmelsk,
  mer andlig,
  mer trogen,
  mer fruktsam,
  mer vaksam.
All framgång - och all motgång,
all storm - och all stillhet,
allt bittert - allt sött,
varje kors - och varje bekvämlighet,
ska samverka till den helige mannens bästa.

När Gud ger nåd - ska det verka till hans bästa.

När Gud tar bort en nåd - ska det verka till hans bästa.

Ja, även alla de heligas fall och synder ska samverka till deras bästa.. Åh. . .
  vilken noggrannhet,
  vilken fruktan,
  vilken vaksamhet,
  vilken ömhet,
  vilken iver
som Gud väcker i Sina heligas själar, just genom deras fall! Åh vilket hat, vilken indignation och vilken avsky - som Gud väcker i hjärtat hos Sina barn mot synden - just genom att de faller i synd!

Åh vilken kärlek till Kristus,
vilken tacksamhet till Kristus,
vilken beundran för Kristus,
vilken fastklamring till Kristus,
vilken upphöjelse av Kristus
vilka bilder av Kristi nåd -
de heliga leds till, just genom deras fall!

Det är äran av Guds helighet, att. . .
  Han kan vända andliga sjukdomar - till heliga botemedel!
  Han kan vända själiskt gift - till himmelsk saft!
  Han kan undvika synd genom synd och bota fall med fall!
O kristen!
Även om vänner och släktingar rynkar pannan åt dig,
Även om fiender smider ränker och konspirerar mot dig,
Även om behoven, som beväpnade män, tränger in på dig,
Även om människor rasar och djävlar ryter mot dig,
Även om sjukdom förgör din familj,
Även om döden står varje dag i farstun -
Finns det ändå ingen anledning för dig att frukta eller tappa modet, eftersom alla dessa saker ska samverka till ditt bästa! Ja, det är ett underbart fröjd- och glädjeämne, i alla de lidanden och vedermödor som kommer över dig - med tanke på att de alla ska samverka till ditt bästa.

O kristna! Jag är rädd, jag är rädd - att ni inte springer så ofta som ni borde - till detta löftes armar, eller drar all den sötma och tröst från det, som det kan ge, och att de många lägen ni är i kräver: "Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut." Jag har varit desto längre vid denna vers, eftersom tillståndet för Guds folk kräver den starkaste saft, och den mest utsökta och ljuvliga tröst.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 23 juni 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #23

Tjugotredje delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22)Frågan: Eftersom minnen och känslor bevisats vara biologiska, vad finns då kvar för själen?

Vad är själen? Vad har den för funktioner? Som i en tidigare besvarning av dessa "tuffa frågor" så vet jag inte om det så tydligt går att utifrån Bibeln besvara detta för att sedan kunna besvara den "tuffa frågan." Man grundar sig på ett antagande som kristna vanligtvis har men som kanske inte är rätt, och det blir därför inte så bra att svara på frågan.

Människan är inte en "själ fångad i en kropp", eller "ande med en själ som bor i en kropp." Det kan nog vara rätt förvirrat idag bland kristna som tror såhär men detta var egentligen gnostiska villoläror i kyrkans tidiga århundraden, som kom från grekisk filosofi (dualism) och som de kristna då tog kraftigt avstånd ifrån. De sa istället då att människan är en helhet av ande, själ och kropp. Det räcker väl ganska bra, jag vet inte hur exakt man sa om de sakerna eller vilka bibelstudier man gjort för att komma fram till detta, men att personen är en själ/ande fångad i en kropp är ju fel.

azsuperman01 säger i början av videon att när man kommer till Himlen, enligt kristendomen, så kommer man att känna sig bra och minnas sitt tidigare liv. Han verkar föra sitt problem utifrån detta. Man är ju bara en själ i Himlen och hur kan man då känna och ha minnen? Där kommer ju ett väldigt viktigt felaktigt antagande som tyvärr återfinns hos många kristna: att vi inte kommer att få en kropp i Himlen. Man tänker sig bara ett andligt tillstånd, och missar en ytterst viktig och central del som förekommer i Bibelns evangelieförkunnelse: att det kommer en uppståndelse från de döda, både rättfärdiga och orättfärdiga kommer uppstå kroppsligen och dömas, Gud har en ny himmel och ny JORD (det vi kallar Himlen) i beredskap, och en sjö av eld som kallas Helvetet. Fysisk verklighet, och det fysiska är inte "ont", "oandligt" eller "ogudaktigt" som gnostiker & C:o menar.

Vi kan läsa om det här först i Daniel 12:1-3 Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

I Apg 24:15 Talar Paulus: Och jag har samma hopp till Gud som de, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång.

I 1 Kor 15 skriver Paulus om hur viktig och väsentlig uppståndelsen är i evangelieförkunnelsen och kristen tro. Främst Jesu återuppståndelse men också vår. Från v 35 talar han om kropparna man ska ha i Himlen. Förstås kommer de att vara i ett helt annat och mycket bättre skick än de vi har här.

För att inte nämna Filipperbrevet 3:10-11, 21-23, Upp 20, 21, 22 och många fler...

Så man kommer ha kroppar i Himlen, och även i Helvetet. Någon frågade då om vi kommer att gå på toa i Himlen också. Ja, det är jag övertygad om. Men jag är också övertygad om att del av plågan i Helvetet kommer att vara att inte kunna gå på toa i en evighet, precis som andra kroppsbehov som hunger och törst beskrivs inte komma att kunna få någon tillfredsställelse där heller.

Gud skapade ju våra kroppar, med alla dess funktioner, för första gången så varför inte den andra gången? Kroppen är inte ond, det finns inga i sig "fula" eller "ogudaktiga" naturliga kroppsfunktioner. Gud har intelligent designat det. Vi kommer ha alla organ och dess funktioner, även hjärnan där vi får känslor och minnen.

onsdag 22 juni 2011

Vem eller vad vi tillber, avgör hur vi handlar

Francis Schaeffer visar, att vem, eller vad, man tillber, i slutändan leder till hur man handlar. Han använder samhället i antikens Rom som sitt exempel. Rom förlitade på sig själva som gudar och deras samhälle förtvinade till slut. Men, de kristna gjorde uppror mot den dagens tyranni och stod fasta i sin tro på den ende sanne Guden. Även om många av dem led martyrdöden, överlevde kristendomen. Vi kan alla lära oss av de tidiga kristnas exempel. De tillbad inte sig själva eller de som var emot den ende sanne Guden, utan tillbad Gud Själv. (Översatt från beskrivningen på YouTube)

söndag 19 juni 2011

Kära medsyndare...

Följande brev skrevs av pastor William Burns till ungdomarnas söndagsskoleklass i Edinburgh 10:e mars 1840.

Kära medsyndare, om ni genom tron tar er tillflykt i detta Immanuels offer, är ni frälsta, och kan inte hamna under fördömelse. Men om ni föraktar och förkastar det, så kommer hellre himlen och jorden förgås - än att ni skulle undkomma att vara i helvetet till all evighet för era synder.

Jag fröjdas när jag hör att några av er verkar ha fått en glimt av Jesu kärlek och värdet i Hans försonande blod. Till det vill jag säga - förbli vid Golgata, var där när ni sover och går, när ni arbetar eller är lediga, när ni lever och dör. Blicka på denna stora syn - tills ert samvete åtnjuter fullkomlig frid med Gud, tills ert hjärta blir fyllt av Immanuels kärlek, och hela er själ förvandlas till Hans avbild, och blir en spegel, finpolerad för att reflektera strålarna av Hans nåd och härlighet - till all evighet!

"Se på Jesus!" är hela evangeliet. Se och förundras, se och lev, se och älska, se och dyrka, se och beundra, se och bli välsignad, se och bli förhärligad, se för evigt - och era hjärtan kommer att fyllas med evig kärlek och er mun med ett oändligt halleluja!

Men vad kan jag säga till de bland er, som hört om Jesus, och vars hjärtan tillhör någon annan - till världen, till dem själva, till ett begär, till en passion, till en avgud, till synden, till Satan! Ah! till det brinnande helvetet kommer ni att fara - om Herren, i evig barmhärtighet, inte går emellan för er! Barn, unga människor, som ännu inte kommit till Jesus - inse att ni är under Guds vrede - och att för varje stund kommer den närmare och närmare era stackars själar! Vakna, stig upp, fly utan att dröja ett ögonblick till Jesus, och ta er tillflykt under Hans försonande kors - och åtnjut nu och till all evighet - Hans fria, oändliga, och oförändliga kärlek till förlorade syndare!

Kommer jag att möta er i himlen - eller se er gå iväg i er obotfärdighet och otro till helvetet?

Er i Immanuel
William Burns

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 16 juni 2011

Ska man helst bara predika om de "positiva" delarna i Bibeln?

Den sökarvänliga, världsliga kyrkan, hälsa-, framgång-, och självkänsla-rörelserna, tenderar till att betona vad de kallar de positiva aspekterna av Bibeln och nedtona de s k negativa delarna i Bibeln.

Men problemet med det välmenta men extremt missriktade och obibliska tillvägagångssättet är helt enkelt:
För det första att Bibeln förordnar predikan av lagen OCH de goda nyheterna för att omvända människors själar, inte BARA predikan av de goda nyheterna. Och det stämmer eftersom människans natur är i envist motstånd och patetiskt självrättfärdig.
Vilket är den andra anledningen: Folk tycker alltid att de är bättre än de är och de tror alltid att Gud aldrig kommer skicka dem till Helvetet. (Översatt från videon:)Nedan är en bit översatt ur AW Pinks The Total Depravity of Man:
Vår djupa övertygelse är att den livsviktiga fråga som mest av allt behöver ställas idag är följande: Är människan en totalt och alldeles fördärvad varelse av naturen? Kommer han nu in i världen helt förstörd och hjälplös, andligt blind och död i överträdelser och synder? Vår syn på många andra frågor, kommer att vara likadan som svaret på denna. Det är på grunden till denna mörka bakgrund som hela Bibeln bygger. Vilket som helst försök att modifiera eller sänka, förneka eller tona ned Skriftens lära om detta blir ödesdigert. Omformulera frågan: Är människan nu i ett sådant skick att hon inte kan bli frälst utan den Treenige Gudens särskilda och direkta ingripande? Med andra ord, finns det något hopp för henne förutom Faderns personliga utkorelse av henne, Sonens särskilda återlösning av henne, och Andens övernaturliga verk inom henne? Eller ännu en omformulering: Om människan är en totalt fördärvad varelse, kan hon möjligen ta det första steget i att återvända till Gud?

Det bibliska svaret på den frågan uppenbarar den fullständiga lönlösheten i samhällsreformatorers projekt för att "höja massornas moral," politikers planer på fred mellan länderna, och drömmares ideologier för att införa en "gyllene tidsålder" för denna värld. Det är både löjligt och tragiskt att se många av våra största män sätta sin tilltro till sådana hjärnspöken. Oenighet och split, hat och blodbad kan inte undanröjas medan människans natur är som den är. Men under senaste århundradet har den stadiga trenden hos en urartad kristenhet varit att underskatta syndens ondska och överskatta människors moraliska förmågor. Istället för att förkunna syndens skändlighet har man istället stannat upp vid dess obekvämligheter, och det förnedrande porträttet av människans förtappade tillstånd som sätts fram i den Heliga Skrift har grumlats, om inte utstrukits, av smickrande avhandlingar om mänsklighetens framsteg. Om "kyrkornas" populära religion - inklusive nio tiondelar av vad man kallar "Evangelisk Kristendom" - prövas på denna punkt kommer man finna att den står i direkt konflikt med läran om människans fallna, minerade och andligt döda tillstånd.

Därför finns idag ett skrikande behov av att synden visas i ljuset av Guds Lag och Evangelium, så att dess i högsta grad syndighet kan framstå, och de mörka djupen av människans fördärv avslöjas av den Heliga Skrifts undervisning - så att vi kan lära oss vad som klingar i dessa fasansfulla ord: "döda i överträdelser och synder." Bibelns stora uppgift är att göra Gud känd för oss, att måla upp människan som hon framstår i sin Skapares ögon, och att visa dennes relation till den andre. Därför är det angeläget för Hans tjänare att inte bara förkunna Guds karaktär och fullkomlighet, utan också att rita upp människans ursprungliga tillstånd och avfall, såväl som det gudomliga botemedlet mot hennes undergång. Inte förrän vi verkligen skådar ohyggligheten i den grop som vi av naturen befinner oss i, kan vi riktigt uppskatta Kristi härliga frälsning. I människans fallna tillstånd har vi den förskräckliga sjukdom som bara gudomlig återlösning är det enda botemedlet för, och vår uppskattning och värdering av den gudomliga nådens gåvor ändras alltid i proportion till hur väl vi förstår djupet och graden av vår synd.


Missa inte heller denna längre video i samma ämne, med svensk text:

måndag 13 juni 2011

Jag Hoppas Inte på Mig Själv utan på Kristus - Paul Washer (Svensk Text)

Är du en troende som brottas och ser på din egen prestation istället för Kristi fullbordade verk?

söndag 12 juni 2011

Min natur är samma som skökans, drinkarens, mördarens! (James Smith, 1802-1862)

"Om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska."
(Lukasevangeliet 7:39 SFB)

Denna kvinna var en synderska - en öppen synderska. En som brutit mot anständighetens lagar, lika väl som Guds lag. Hon är fördömd och föraktad. Många är mer redo att fördöma - än att förbarma sig; att förakta - än att försöka förbättra.

Vi glömmer när vi ser på det profana - att vi har samma frön av profanitet i våra hjärtan! Vi glömmer att den onda människonaturen i grund och botten är samma i alla. Vi glömmer att undervisning, omständigheter, försyn, eller Guds nåd - är enda skillnaden mellan oss och den vidrigaste människa som någonsin levat!

Vi är alla söner till en man. Vi bröts från samma klippa - vi grävdes upp ur samma grop. Min natur är samma som skökans, drinkarens, mördarens; och om jag lämnades för mig själv - hade jag varit lika depraverad som de är! En ödmjukande besinning detta!

Medan jag fördömer synden - låt mig alltid förbarma mig över syndaren. Medan jag sörjer över det fallna - låt mig ställa frågan som formulerades så väl av aposteln: "Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått?" (1 Korintierbrevet 4:7 SFB)

Är jag vidrig? Låt mig ta skulden och skammen för mig själv.
Är jag frälst och helig? Låt den suveräna nåden få all ära och pris!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 10 juni 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #22

Tjugoandra delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21)Frågan: Hur kommer du tjäna Gud i Himlen? Vad är syftet med ditt eviga liv?

Som Westminsters lilla katekes:

Fråga 1. Vad är människans främsta mål?

Svar. Människans främsta mål är att förhärliga Guda och fullt åtnjuta honom för alltid.b

a 1 Kor. 10:31; Rom. 11:36; b Ps. 73:25-28.

F. 2. Vilken regel har Gud givit till ledning för hur vi skall förhärliga och åtnjuta honom?

S. Den enda regeln till ledning för hur vi skall förhärliga och åtnjuta honom,a är Guds ord, som ryms i Gamla och Nya testamentets skrifter.b

a1 Joh. 1:3, 4. b 2 Tim. 3:16; EF. 2:20.

onsdag 8 juni 2011

Se Upp för De Som Hävdar "Oförenlig Paradox"

Kan två uppenbart motsägande påståenden vara sanna samtidigt? Tja... nej.

I detta klipp talar Mark Kielar om de felaktiga idéer många har idag, om att saker i Bibeln är för svåra att veta för oss idag. Man hävdar att de är "oförenliga paradoxer" som vi bara kan få ordning på i Himlen.Det finns paradoxer i Bibeln. För en verklig paradox är ett SKENBART - det VERKAR bara vara ett - orimligt och motsägelsefullt påstående, men djupare sett, är det ett helt sant och rimligt påstående. En "oförenlig paradox" är alltså inte vad man kan kalla en "paradox", utan en "motsägelse." Om det skulle finnas i Bibeln kan man "kasta ut genom fönstret" dess påståenden om gudomlig inspiration och ofelbarhet. Med ursäkten att man kan förena det, fast bara i Himlen, får man folk att godta vad som i själva verket är motsägelser och man slipper behöva gå djupare för att studera och harmonisera Bibeln.

tisdag 7 juni 2011

John Piper intervju med Rick Warren

Nästa del i den s k Warrengate-skandalen, som jag skrivit lite om i inläggen John Piper har bjudit in Rick Warren :/ och Rick Warren på DG2010!!! är att John Piper - en sann bibeltrogen pastor och predikant jag tackat Gud för mycket, har intervjuat Rick Warren, en new age-guru som lyckats lura Piper att han är teologiskt sund, men i själva verket vållat stor skada för kristenheten. Många av oss som lyssnar på sådana som Piper gör det för att de sammanhang vi varit i har blivit så påverkade av bl a Warrens böcker och läror om kyrkan och livet "med mål och mening", och fått söka oss annorstädes efter god undervisning i Guds Ord. Så det är som en kniv i ryggen. Intervjun kan man se här. Den är ganska lång men jag lyssnade igenom den igår för att veta vad det handlar om.

Det är väl bara att säga så att Warren gjort sin hemläxa ganska bra. Han sa massor av saker som var helt rätt och som jag helt håller med om, men inte allt. Detta är ju Warrens taktik, att säga sånt som han vet att de som lyssnar kommer att hålla med om, och nu var det min tur. Han säger att han tror på Guds suveränitet och nådens läror (dock lätt att genomskåda då han senare säger att han åtminstone inte tror på en av dem), samt att Jonathan Edwards haft stort inflytande på hans liv och undervisning. Någon mer uppenbar lögn är svårt att tänka sig. Jonathan Edwards predikade den kända väckelsepredikan Sinners in the hands of an angry God - syndare i händerna på en arg Gud, något som denne Warren aldrig skulle predika. Istället har han sagt i ett nationellt TV-program till de icke-kristna tittarna God's not mad at you, He's mad about you - Gud är inte galen (arg) på dig, han är galen i dig! En annan lögn jag detekterade Warren säga till Piper var att han tycker det är viktigt att folk blir frälsta och att han säger till judar att de måste tro på Jesus och bli frälsta. I klippet jag lagt upp här säger Warren till en jude att hoppa över delarna om frälsning i hans bok.

De flesta, utan tyvärr Piper, verkar lyckligtvis förstå att Warren helt enkelt sitter och blåljuger, precis som i den här intervjun på Larry King. Warren är alltså en väldokumenterad lögnare. Fler exempel ger Cameron Buettel på bloggen The Bottom Line (översatt:)
[Warren] säger på ett interreligiöst forum (med hundure, muslimer osv) att han inte är intresserad av att omvända dem [...] säger till Piper att hans hjälte är Jonathan Edwards [...] säger till Larry King att hans hjälte är Ghandi, till Barack Obama att hans hjälte är Martin Luther King, säger till katoliker att hans hjälte är Moder Teresa.

Han sa till sin kyrka att han är emot homoäktenskap och förnekade detta på Larry King. Han ger Syriens president positivt beröm för sin behandling av kristna, och säger sedan till syriska kristna flyktingar till USA att han aldrig gjort det. Han kan tala till muslimer i en timme utan att någonsin nämna Herren Jesus Kristus och sedan säga till Piper att det är hans centrala fokus. Warren kan säga till Piper att den objektiva försoningsläran [där Jesus tar straffet för synden i vårt ställe] alltid måste finnas med i evangelieförkunnelse, men jag kan inte hitta en enda predikan där han talar om det (faktum är att jag kan hitta många där han egentligen underminerar denna lära).
Mycket lik en kameleont som byter färg efter omgivningen. Har tidigare även citerat Dr. Michael Horton (översatt härifrån:)
Pastor Warren skräddarsyr sina appeller till sin publik. För kalvinister, lägger han tyngdpunkt på sitt stöd för reformationens fem "allena". Samtidigt säger han till framgångsevangelisten David Yonggi Cho "Jag har läst dina böcker om Vision och Drömmar - tala till pastorer om hur du hör den helige Andes röst?…Vilka råd skulle du ge till en helt ny pastor?…Tror du amerikanska kyrkor bör vara mer öppna för böner om mirakel?" ("Breakfast With David Yonggi Cho And Rick Warren," Pastors.com).

I en artikel juni 2006 i JewishJournal.com, rapporterade chefredaktör Rob Eshman om ett tal som Warren höll för Synagogue 3000, efteråt blev Rabbi Ron Wolfson inblandad i Purpose-Driven pastorsträningsseminarierna. “Warren lyckades tala under hela kvällen utan att nämna Jesus en enda gång - ett vittnesbörd om hur han klyftigt [annan översättning: slugt] skräddarsyr sina budskap.”

När USA Today frågade honom varför mormoniska och judiska ledare är inblandade i hans pastorsträningsprogram, svarade Rick Warren rapporterat “Jag kommer inte diskutera om det icke-väsentliga. Jag kommer inte försöka ändra andra samfund. Varför splittra?” (USA Today, July 21, 2003). Rick Warren rekommenderar en uppsjö av böcker, från New Age-författare till Emergent-skribenter till konservativa evangelikaler. Så varför inte inkludera kalvinister?
Pipers del i intervjun är att han rycker loss citat ur Warrens bok Leva med mål och mening som han och tittarna ska hålla med om och intervjuar Warren utifrån dem, för att få fram ännu mer vi ska hålla med om. Men han verkar strunta i resten. Här kan du läsa en artikel av Bob Deeway om hur boken fördunklar evangeliet: Evangeliet - en metod eller ett budskap?

Det enda man kan hoppas och be med Piper just nu här är att han också vet. Att han gör detta bara för att dokumentera och sedan någon gång hoppa fram och avslöja hur kameleontlikt Warren anpassar sig och även till reformerta. Jag har alltid haft önsketänkandet att Piper måste ha något ess i rockärmen här men det ser inte så ljust ut. Metoderna är i så fall okristliga, sluga och ansvarslösa.

För många, inkl mig själv, sjunker i varje fall förtroendet för Piper mer och mer.

söndag 5 juni 2011

Tillfälligheter, Ödet, slump - eller SUVERÄNITET? (John MacDuff 1818-1895)

Formar ljus och skapar mörker, gör fred och skapar ondska, Jag, HERREN, gör allt detta.
Jesaja 45:7

Vilken sorglig värld detta hade varit om den styrdes av tillfälligheter! Om dess blandade ljus och skuggor, glädje och sorg berodde på Ödets nyck, eller blind och oberäknelig slump! Vad välsignat det är att tänka att varje enskild händelse som drabbar mig - är utförandet av Guds egen oföränderliga avsikt.

Är det den materiella världen? Det är Han...
  som "formar ljus - och skapar mörker"
  som ger solen och månen deras bestämda tider
  som ger havet befallning
  som ser sparven falla till marken
  som sköter liljorna på fältet
  och som målar den minsta blomma som slår ut på ängen.
Är det den moraliska världen? Alla händelser är förutbestämda och förordnade av Honom! Han "gör fred - och skapar ondska!" Både välgång och motgång är Hans beställning. Herren som sedan gammalt beredde Jonas skuggväxt, förberedde också masken! Han ger - och Han tar igen. Han gjuter varenda tår! Han "samlar dem i Sin skål." Han känner till dem alla, räknar dem alla, och värdesätter dem alla. Inte en enda fälls objuden - osedd.

"Lotten kastas i knät - men avgörandet kommer alltid från HERREN." Om alla händelser i naturen och i försynen, skriver Han: "Jag, HERREN, gör allt detta!" Sant, Hans tankar är ofta gåtfulla, och Hans vägar är outgrundliga. Vi tvingas ibland, mitt i dessa förbryllande labyrinter av vad Han gör genom Sin försyn, att utbrista "Hur stora är inte dina verk, HERRE! Hur djupa är inte dina tankar!" Låt oss vänta med utlåtanden tills vi sett allt utvecklas.

Vi kan inte tänka oss tankarna och avsikterna som arkitekten eller ingenjören har när de först röjer marken för grunden till någon gigantisk byggnad. Det oinvigda ögat kan inte se annat än högar av oformligt skräp, ett kaos av förvirring. Men undan för undan, när vecka efter vecka går förbi, ser vi hans tankar formas till synliga och verkliga skepnader av ordning och skönhet. Och när byggnaden till sist står färdig framför oss, inser vi att allt som först tycktes gåtfullt och förvirrande - var en nödvändig bit och del av av uppgiften.

Så är det, just nu, med Guds gåtfulla uppträdande. Ofta försöker vi förstå den Allsmäktige Arkitektens avsikter, förgäves, bland dammet och spillrorna av de jordiska grundvalarna. Låt oss vänta tålmodigt, tills vi skådar evighetens färdiga struktur.

Åh, saliga visshet, att vår livsväv är i händerna på den Store Designern - att det är Han som väver samman vår existens trådar: ljuset - och mörkret, det vi känner igen som gott - och det som tycks som ont. Kedjan av vad som felaktigt kallas "livsöde," är i Hans förvar. Han känner till alla dess anslutande länkar - Han har bearbetat var och en av dem på Sitt eget städ!

Människors avsikter har misslyckats, och är alltid benägna att misslyckas - hennes ljusaste förväntningar kan omintetgöras; hennes mest välplanerade scheman kan gäckas.

Livet är ofta en tillbakablick av krossade hopp - morgonen som strålar i regnbågens alla färger blir till eftermiddagen fuktig dimma och duggregn. "Många planer har en man i sitt hjärta," (och vet varken fullbordan eller förverkliganden) "men HERRENS råd skall bestå." "Redan från första dagen är jag denne Gud. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då förhindra det?"

"Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, regerar!" Uppenbarelseboken 19:6

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 3 juni 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #21

Det var la en månad sen jag svarade på en av de här intressanta frågorna. Jag har antingen glömt eller så har det inte blivit av. Här kommer iallafall den Tjugförsta delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20)

I detta 21:a avsnitt har han ändrat upplägget på sina videos så att de är som en sorts TV-program med olika inslag: Roliga historier, nyheter, osv. Men det orkar vi ju inte se på, utan den "tuffa frågan" så vi får spola fram till 12min 25sek.Frågan: Varför skulle närvaron av någon handikappad ohelga Guds helgedom?

Bibelstället är 3 Moseboken 21:17-23 (SFB):
Säg till Aron: Av dina avkomlingar i kommande släkten skall ingen som har något lyte träda fram för att frambära sin Guds mat. Ingen som har något lyte får träda fram, varken en blind eller halt eller en som har ett lyte i ansiktet eller har någon lem för stor, ingen med bruten arm eller brutet ben, ingen som är puckelryggig eller dvärg eller som har fel på ögat eller som har skabb eller något annat utslag eller som är kastrerad. Av prästen Arons avkomlingar skall ingen som har något lyte gå fram för att offra HERRENS eldsoffer. Har han ett lyte, får han inte gå fram för att offra sin Guds mat. Han må äta sin Guds mat, både det som är högheligt och det som är heligt. Men eftersom han har ett lyte skall han inte gå in till förlåten eller gå fram till altaret, så att han ohelgar mina heliga ting. Ty jag är HERREN, som helgar dem.
Den här texten handlar om prästerna som skulle tjäna i helgedomen. Alla människor fick inte gå in dit, utan bara prästerna. Så det handlar inte om diskriminering mot handikappade. Guds heliga ting blir inte heller "ohelgade" på riktigt, allting i de rituella och ceremoniella lagarna är förebilder och skuggor av Kristus. Faktum är att när jag slog upp det här bibelstället i e-sword (ett ganska bra bibelprogram) så råkade jag snegla åt sidan på kommentarerna till detta ställe från John Gill's Exposition of the Entire Bible (som man kan ladda ner och ha i programmet.) Översatt:
De judiska prästerna var förebilder av Kristus, som är helig, harmlös, utan något lyte eller skrynkla; och genom dennes blod och rättfärdighet, blir alla som görs till präster av Honom oförvitliga, utan fläck eller skrynkla, eller något sådant; och en Evangeliets tjänare, biskop eller pastor, bör vara oförvitlig i liv och tal, Tit 1:6; och det finns några som tror att det är felen i sinnet och livet som menas här hellre än de kroppsliga.

onsdag 1 juni 2011