Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 23 februari 2020

söndag 16 februari 2020

Predikan: Människans förgänglighet (Pred 1:2-11)

Predikan hölls den 28/1, 2018


söndag 9 februari 2020

Predikan: Skapelsens förgänglighet (Pred 1:2-11)

Predikan hölls den 14/10 2018


söndag 2 februari 2020

Predikan: Introduktion till Predikaren (Pred 1:1)

Predikan hölls den 26/8 2018