Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 30 april 2009

Och evangeliet, då?

Jesusmanifestation i Stockholm. Två MC "gubbar" blir inbjudna till SVT. Några MC-gäng skulle åka runt och förorena naturen 7 varv runt nånstans i Stockholm. Detta lite på skoj för att man gick sju varv runt Jeriko för att murarna skulle rasa. Programledaren chockad. Vill de riva hela stan?

Man kunde hoppats att det blev vittnesbörd där. Och det blev det. Men inte om evangeliet. Istället det vanliga vittnesbördet à la "jag var missbrukare och Jesus helade mig." "När jag tog emot Jesus fick jag frid och glädje." Visst. Helgelse och glädje och frid är frälsningens frukter, men de ska inte användas som lockbeten för att folk ska bli frälsta. Det var inget omnämnande av att de insett sig vara syndare som förtjänar att komma till helvetet och att Jesus tog deras straff och återuppstod så att alla kan komma till himlen gratis som omvänder sig och tror på Jesus som sin enda räddning och hopp!

Jag kan inte nog rekommendera denna undervisning; är du kristen, det här är bland det viktigaste och mest hjälpfulla du nånsin kommer höra:
Audio Video

Och så kan du få mer på Michaels blogg

Jag vet inte om Jesusmanifestationen har planerat att göra något riktigt för Jesus genom att lyda hans missionsbefallning eller bara förnöja sina egna köttsliga begär. Men de icke-kristna som ser det har inte förkunskapen så de tänker bara "jaha, vad då då". För att predika evangelium måste åhörarna ha förkunskap: att Gud är rättvis, och att vi är brottslingar; vad synd betyder, varför det är dåligt, varför Jesus är nödvändig. Och det som gör evangeliet till glada nyheter. Det är väl mera viktigt när man tänker på människor som också är med i manifestationen inte heller har förkunskapen utan bara tror att Jesus var en snäll gubbe som man är kompis med. Om man gör så med ekumenik så förstör det ju bara mer för man säger inte till dem vad sann kristendom är. Katolikerna har ett annat evangelium. Man kan knappast kalla det kärlek att inte berätta för dem de befriande krafter som det sanna evangeliet har mot den katolska gärningsläran. Än mindre broderskärlek om de inte är pånyttfödda. Det är inte för att vara elak utan för man vill att de verkligen blir frälsta.

Existens och kristofobi

Kristofobi - förföljelse eller självömkan? Allt fler kristna upplever att de blir förföljda och hånade för sin tro. Stämmer det enligt dig? Och, vad kan det bero på?
Mitt svar: Både ock...
Om man läser kyrkohistorien så ser man att det snarare var värre förr. De första kristna, apostlarna fängslades och dödades, de första kristna blev kastade till lejonen som underhållning för romarna. Sedan när katolska kyrkan kom så blev det inte heller bättre för de kristna.
Vi i väst har det ännu ganska bra; vi åtnjuter förmåner som bara kristna i andra länder, som Kina, Indien osv, bara kan drömma om. Jag kan stå inne i stan och evangelisera utan att polisen kommer och fångar mig! Vilken dröm för kristna i andra länder som riskerar livet bara de visar sig utomhus. Men vi utnyttjar inte dessa förmåner till att göra det som Jesus befallt: att predika evangelium! Istället har vi gosat in oss i våra kyrkbänkar och blir kinkiga om någon "förföljer" oss genom att uttrycka sin åsikt om vår person på grund av vad vi tror på. Titta i andra länder där kristnas kyrkor bränns ner, de drivs ut nakna i skogen för att undgå döden.Jag kan nog ta, och har redan tagit, en hel del skymford. Med glädje. Jesus sade: i Lukas 6:22-23: "Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna." och Första Petrusbrevet 4:13-14: "Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er."

SVT är själv ganska "kristofobiskt". Att SVT gör ett program om kristofobi är ganska ironiskt, och självklart en del i den antikristna propaganda som SVT bedriver. Nästa program i serien bär dessutom titeln "Tungotal - nådegåva eller hjärnskada?" Där denna dam är med. Det skall bli spännande vad för "trevligt" de klipper ihop av det. Men titta på titeln igen... suck...

Tillbaka till avsnittet om "kristofobi". Titta bara här vad som sägs i programmet:
Man kan säga att allt började med den här mannen Rocco Buttiglione. En italiensk politiker som 2004 skulle bli EU kommissionär. Katoliken Buttiglione hade en hel del synpunkter på det europeiska samhället. Äktenskapet var främst till för att kvinnan skulle alstra barn. Homosexualitet var givetvis en synd. Och varför inte skeppa över flyktingar till nordafrika där EU kunde upprätta stora flyktingläger? ... Rocco Buttigliones åsikter mötte skarp kritik och för första gången i EU-kommissionens 53-åriga historia blev en kommissionär underkänd av parlamentet... För många var det ett bevis att demokratin fungerade i kollossen EU. För andra att kristna värderingar inte var önskvärda.

Ser du något här? Att äktenskapet främst är till för att kvinnan ska alstra barn, och att skeppa över flyktingar till nordafrika likställs med kristna värderingar! Det är typiskt såna här grejer SVT smyger in i programmen och själva bidra till "kristofobi". Jag använder "kristofobi" i citattionstecken för det är löjligt. Men om något är "kristofobi" så är det ju detta.

Sedan intervjuas KG Hammar. Han säger att han är kristen... han kan kalla sig det, men han är inte kristen! Han har sagt att han är buddhist också! Han är väl själv en "kristofob" då han och många av hans kollegor slätar över riktiga kristna som fanatiker etc. Antagligen är han en kristofobisk infiltratör. Men det är väl en annan historia.

onsdag 29 april 2009

Svenska Journalen är igång igen!

Angående svaret i Svenska Journalen "Finns himmel och helvete?" av Torsten Åhman

En som vill veta sanningen skriver till Torsten Åhmans "frågelåda" i Svenska Journalen:

De flesta kristna tror både på en evig himmel och ett evigt helvete. En del tror
dock att himlen finns men inte helvetet. Andra tror att helvetet visserligen
finns men att man där kan få en chans att omvända sig och bli
förlåten...Förvirrelsen är stor. Kan man få ett klart svar från Bibeln i dessa
frågor?

Jag vill själv svara på dessa frågor till personen. Ja, man kan få ett klart svar från Bibeln.

Torsten Åhman svarar istället genom att framlägga tre olika tolkningar som är populära. Det är samma 3 som räknas upp i en annan artikel i svenska journalen som jag kommenterat tidigare i bloggen

Jag vill ge svar och argumentera för det som Bibeln verkligen säger genom att kommentera de olika tolkningar som Torsten Åhman räknar upp:

1 - att alla blir frälsta
Rom 14:11, Fil 2:10-11 Kommentar: Romarbrevet 14:11 är vårdslöst ryckt ur sitt sammanhang. Se v10 "Alla ska vi stå inför Guds domstol" v12"Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud."
Ja, alla kommer att knäböja för Herren men då kommer det att vara för sent. Knäböjning är en ytlig handling. För att bli frälst ska man omvända sig här och nu från sina synder till Gud och förtrösta endast på Jesus och inte sin egen knäböjning eller omvändelse, och bli förändrad på insidan.

Luk 15:4 Kommentar: betydelsen av denna liknelse kommer först i vers 7 "På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig - inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver." och den handlar alltså inte ens om att alla ska bli frälsta.

2 - evig plåga
Torsten Åhman vill få det till att Bibeln är lika otydlig med att Helvetet är ett evigt straff som vad Bibeln är med de andra, med ord som "ett andra synsätt är...", han citerar bara en bibelvers "men det finns bibelord som talar i den riktningen." låt oss se om den är så otydlig. Bibeln talar om de ofrälstas öde med följande fruktansvärda ord:

“Förakt och evig skam” (Daniel 12:2)
“Evigt straff” (Matteusevangeliet 25:46)
“Man ska gråta och skära tänder” (Matteusevangeliet 24:51)
“Eld som aldrig släcks” (Lukasevangeliet 3:17)
“Vrede och dom, nöd och ångest ” (Romarbrevet 2:8,9)
“Evigt fördärv, bort från Herrens ansikte” (2 Tessalonkerbrevet 1:9)
“Evig eld...det svarta mörkret för evigt” (Judas brev 7,13)
Uppenbarelseboken 14:10,11 berättar för oss om syndarens slutgiltiga, eviga öde: “Han kommer att plågas i eld och svavel [...] Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt."

Jag vill också svara på frågan han ställer Hur kan Gud som utgav sig själv i döden för att rädda människan inrätta en sådan företeelse?

Det är ju för att Gud har inrättat en sådan företeelse (en plats där synd rättvist straffas), som Gud utgav sig själv i döden för att ta människans straff och rädda henne ifrån helvetet. Det är ju allt detta, Lagen, Guds vrede, rättvisan över oss och vår synd och eländighet, som gör Guds nåd och Jesu lidande och död nödvändig.

3 - evig död

Man tror att straffet är att bli tillintetgjord—att medvetandet upphör att existera. De kan inte begripa att de ondas straff kommer att vara medvetet och evigt. Om de har rätt, blir Adolf Hitler, som ansvarade för miljontals människors död, endast “straffad” med evig sömn. Hans öde är helt enkelt att återvända till det ickeexisterande tillstånd som han var i innan han föddes, där han inte ens vet om att han blir straffad.

Men Bibeln målar en annan bild. Den rike mannen som fann sig själv vara i dödsriket (grundtexten: Hades) (Lukasevangeliet 16:19-31) var medveten. Han kunde känna smärta, törsta och att känna ånger. Han sov inte i graven, han var i ett “pinorum”. Och om Helvetet är en ickevetandets plats eller en hänvisning till graven som vi går i när vi dör, är Jesu påståenden om Helvetet inte vettiga alls. Han sa att om din hand, fot eller öga får dig att synda, skulle det vara bättre att ta bort det än att “än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks [...] där deras mask inte dör och elden inte släcks.” (Markusevangeliet 9:43-48).

Satan har lurat i många människor att inget helvete finns. Evangeliet vattnas ur. Jesu död blir inte särskilt nödvändig. Att bli frälst blir inte heller särskilt nödvändigt. Det är precis vad han vill att vi ska tro. Vi behöver egentligen inte evangelisera. Torsten Åhman gör inte mycket för att göra saken bättre. Oswald J. Smith däremot: "Åh, att inse att själar, värdefulla, aldrig döende själar, går under överallt omkring oss, går ut till det svarta mörkret och förtvivlan, evigt förtappade, och att ändå inte känna någon vånda, inte fälla några tårar, inte veta någon möda! Så lite vi vet om Jesu medlidande!" Nu är inte det bara för att folk måste räddas från helvetet som vi måste evangelisera och få människor räddade. Det främsta handlar alltid om Gud, det är Guds befallning att vi ska göra det och att Lammet ska få den fulla lönen för sitt lidande.

Frågan ställs också i artikeln: Hur blir det med människor som aldrig hört om Jesus, hört fel saker om Jesus, bara sett konstig kristendom?
Svar: De dör i sina synder och kommer att straffas för sina brott i helvetet. Man kommer inte till helvetet bara för att man inte tror på Gud eller Jesus, utan, igen, för att man är en brottsling som brutit Guds Lag och förtjänar att komma dit. Anledningen till att den moderna "kyrkan" inte vill prata om detta är för att det är för konfronterande och jobbigt. De har gjort ett stort misstag och bara gjort saken värre. Man har istället ett orimligt ultimatum: tro på Gud annars kommer du till helvetet! se tidigare inlägg i bloggen

Jag vill avsluta med detta: Vem är Gud för dig? Är han bara en kärlekens och barmhärtighetens gud som aldrig skulle döma någon och aldrig kasta någon i Helvetet? Om det är din gud, så har du rätt. Din gud skulle aldrig kunna kasta någon i Helvetet eftersom han inte finns. Han är ett fantasifoster. Du har gjort dig en gud i ditt eget sinne som är mer bekväm för dig. Du kan kalla det din "personliga tro," men Gud kallar det avgudadyrkan. Det är den äldsta synden som finns i katalogen och Bibeln varnar att avgudadyrkare inte kommer att ärva himmelriket.

Det jag gör är inte att döma. Den tillhör som sagt Gud. Men jag har tagit det som står i Bibeln och dragit en slutsats. Jag vill med omsorg om din själs eviga väl, kärleksfullt och ödmjukt föreslå att du kan vara i fara för att bära på synden avgudadyrkan som du inte har övergett. Idag, förhärda inte ditt hjärta—vänd helhjärtat bort från synden, och överlämna ditt liv till Jesus Kristus.

tisdag 28 april 2009

Bra och tydliga regler för en gångs skull

Jag minns när jag skulle registrera min blogg på Jesussajten.se och läste reglerna och riktlinjerna. Jag blev mycket positivt överraskad när jag läste dem.

Jesussajten vill informera om regler och riktlinjer för medlemsskap på topplistan. Här redovisas en sammanfattning av dessa riktlinjer.
Jesussajten är en protestantisk och evangelisk kristen sajt och medlemmars sidor skall även de vara det.
Jesussajten tror att Gud är den ende Fadern och Jesus Kristus
hans Son.
Endast genom Jesus kan en människa bli frälst och få syndernas
förlåtelse.
Gud är Gud och ingen människa på jorden får ersätta hans plats
som Gud Allsmäktig.
Jesus föddes av Maria genom Den Helige Ande, Maria hade inte känt någon man. Maria var en vanlig flicka som utvald av Gud fick föda världens Frälsare och Konung. Jesussajten glömmer inte Marias roll men vill klargöra att endast Jesus är värdig all tillbedjan från varje människa på jorden.

Känner du dig träffad av dessa riktlinjer så kan inte jag be dig om ursäkt.
Dessa är direkt bibliska principer och om du skulle ha blivit undervisad annorlunda läror så rekommenderar Jesussajten dig att söka efter en kyrka som lär Sanningen om Jesus och lär ut Bibelns budskap. Det är med kärlek till Sveriges internet surfare som vi måste ha dessa riktlinjer - Jesussajten vill ge dessa sökande människor Sanningen i form av olika hemsidor och då måste dessa riktlinjer hållas på.


Ja, det kan inte bli bättre riktlinjer, TACK FÖR ATT DU STÅR FAST I SANNINGEN OCH VÅGAR SÄGA SANNINGEN OCH GÅ EMOT LÖGNEN!

Vänta, sa jag att det inte kan bli bättre!? Nu har det lagts till lite i reglerna. Och jag ger TUMMARNA UPP!

måndag 27 april 2009

En bra präst!!!

F d kyrkoherden där jag bor skriver en avskedshälsning i lokaltidningen; jag klipper ut en bit av det:[Gud] förlåter därför att Jesus dog för mina och dina synder, ja för hela världens synder. Om nu Gud kan förlåta så vågar jag be att Ni också ska förlåta. Jag tror på att Jesus dog för våra synder och det är, och har varit, den kristna kyrkans tro genom hela dess historia.
Att det sedan kan sägas att Jesus inte dog för våra synder, till och med av "djupt troende" ibland, är ingen nyhet heller. Låt er inte luras! Raden är lång av dem som uttryckt sig så. Pontius Pilatus, han skrev som anledning till dödsdomen: Jesus från Nasaret, Judarnas konung. Fariseerna och de skriftlärda fann honom skyldig till döden för hädelse; han hade sagt sig vara Guds son. Men de valde en politisk anledning, att han satte sig upp mot Kejsaren i Rom. Sedan har genom alla tider människor sagt sig inte tro att Jesus dog för våra synder av olika anledningar, kanske därför att de inte vill kännas vid att de är syndare och behöver be Gud och människor om förlåtelse. En av de härliga psalmerna i Påsken, psalm 147:
Upp min tunga, att lovsjunga hjälten som på korsets stam för oss blödde, led och dödde som ett skuldlöst offerlamm. Han ur griften, efter skriften, nu i
ära träder fram.
Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet.
Han avvände vårt elände för båd tid och evighet.
Han förvärvde att vi ärvde
Ljus och frid och salighet.Amen. Efter den senaste tiden, efter att ha hört mycket kass teologi från präster, är detta en stark ljusglimt.

lördag 25 april 2009

Fredag 25 aprils evangelisation - inte!? men ändå!

Den här fredagen var det osäkert om det skulle komma några andra av oss som evangeliserar. Jag hade ställt in mig på att inte gå faktiskt då. Och jag läste att det skulle vara öppen mick på ungdomsmötet i min kyrka så jag bestämde mig för att gå dit istället och kanske säga några ord.
Jag, på hälften allvar, förberedde att jag kanske skulle vittna med ett tydligt evangeliebudskap och läsa ett passande stycke ur Jonathan Edwards predikan "Sinners In The Hands Of An Angry God" som jag översatt. Jag skrev faktiskt ut det, men jag tänkte att, nä, jag vågar inte, så jag tog inte med den. Dessutom var inte mina knän tillräckligt blodiga. Men jag hade nånstans i bakhuvudet att Gud skulle ge mig en signal och i så fall gällde det.

Så jag satt där, en kompis hade fått uppdrag i förväg att starta med att säga något. Sedan fortsatte fler komma fram och säga saker. Jag tyckte jag behöver inte säga något. Då kom en upp och pratade lite. Citerade en präst som svarat i en psykologitidning på en person som undrade varför dåliga saker händer/varför straffar Gud. Det gick ungefär såhär: Gud straffar inte, det är en kvarleva från medeltiden när kyrkan var makthungrig...att Gud straffar oss är en bild som inte hjälper oss någonstans...

Jag blev rejält upprörd och bedrövad i anden. Men om Gud inte straffar varför behövde Jesus ta vårt straff? Vad Jesus gjorde på korset berövas sin relevans!

Så, vad gör man, där var signalen. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera? (Amos 3:8)

Jag väntade några lovsånger (det var lovsånger emellan, och emellan kunde man gå fram.) Jag tänkte det är kört. Det blir en seger för Satan ikväll. Det här är inget personligt mot personen som var framme och läste, det tar mycket mod att överhuvudtaget säga något, och jag förstörde allt detta genom att säga emot det. Jag är ledsen. Men jag var tvungen att ta hänsyn till Gud mer än människor, detta är en för viktig sak att låta sägas.

Alla här inne kommer att ha hört ännu mindre om varför Jesus ens behövs, tänkte jag.
 Jag bad en bön. Det frågades om någon mer ville säga något och jag tvingade fram mig. Jag vågade inte, men tvingade mig fram, likt när man går och sätter sig i vagnen på en berg-och dalbana man egentligen inte vågar åka.

Jag var väldigt nervös. Den struktur jag byggt upp av vad jag skulle säga under den korta tiden flög all världens väg. Jag talade om att Gud faktiskt straffar, att det står så i Bibeln. Några började fnissa. Jag fortsatte att förklara, att det är rätt, Gud är vår domare, vi har brutit Hans lag, och det är gott att straffa oss för vi är brottslingar. Det är för att Guds vrede är verklig som hans nåd blir relevant. Att det är därför Jesus verkligen behövs.

Även om vissa skrattade under tiden, fick jag uppmuntrande respons efteråt. Jag skrattade också åt sånt här innan jag förstod logiken bakom och att det är viktigt för evangeliet; då jag trodde att detta bara var galningar som snackade om sånt här som inte visste nåt.

Det är mycket lättare att sitta på nätet och skriva. 2 Kor 10 Stämmer mycket väl in på mig: Jag, Paulus, som saknar självförtroende när jag står ansikte mot ansikte med er och är så modig när jag är långt borta...Hans brev, säger man, har väl tyngd och kraft, men när han kommer själv är han svag, och man föraktar det han säger. Jag var säkert en ynklig/rolig syn där framme stå och nervöst darra och prata. Men jag vill inte upphöja mig själv, utan bara upphöja Gud. Jag hoppas jag var en skam för mig själv till Hans ära; och äran går helt till Gud att jag ens kunde stå där och prata om det.

När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er (1 Kor 2:1)

torsdag 23 april 2009

Kärleksfull och medlidsam församlingstukt

Redigerat stycke ur Paul Washers predikan "Ten Indictments":
Sjunde anklagelsen: Avsaknad av kärleksfull och medlidsam församlingstukt. De flesta pastorer i dag kan lika gärna ta Matteus 18 och riva ut den ur sin bibel. Många pastorer, deras teologi lämnas bakom när de kommer ut ur kontoret, ut ur arbetsrummet. De är teologiska när de samtalar. De är teologiska på sina kontor, men när de kliver utanför driver de kyrkan med köttsliga medel. Jag är inte en äldste i min församling så - och jag har inte varit där så länge - så jag kan säga detta utan att skryta. Den utövar församlingstukt. Det är en väldigt stor kyrka, runt 1000. Och de har beräknat att de har räddat 30 äktenskap de senaste flera åren genom kärleksfull medlidsam församlingstukt som inte börjar med uteslutning. Den börjar med "Ni som är andliga..." [Gal 6:1] Vi säger "Åh, jag är för kärleksfull. Vi kan inte utöva disciplin. Vi bara... vi är bara för kärleksfulla."Är du mer kärleksfull än Jesus? Det var han som befallde detta."Nja, det kommer att orsaka så mycket problem." Kanske det är därför det inte finns så mycket problem mellan kyrkan och kulturen idag för vi konfronterar inte kulturen. Och vi konfronterar inte kulturen bara genom att gå ut där och demonstrera mot Hollywood. Vi konfronterar kulturen genom att lyda Gud. Noa byggde arken och fördömde världen. Du behöver ingen protestskylt. Bara gå i lydnad så kommer världen att hata dig. Min kära vän, "Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder." [Matt 18:15] Åh vad underbart. "Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord." [Matt 18:16]Det är inte så att dessa killar är på din sida. De ska lyssna och döma. Kanske är det du som har fel. Kanske din broder inte är i synd. Kanske du är överkritisk och lagisk. Vem vet? Och lyssna. "Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan." [Matt 18:17] Min käre vän, jag tror att vi behöver höra detta. Vi kan antingen börja lyda Gud och disciplinera oss själva eller så kan vi få Gud att göra det åt oss. Kanske kommer timmen och det är nu det kommer att hända. Jag talar inte om kritiska, lagiska, hatiska människor. Det finns tillräckligt med dem. Jag talar om en man, en äldstekår, ledare som älskar tillräckligt för att ge livet som insats för att de vet om att det inte är en lek. Detta är inte något som vi bara gör för detta liv, att evigheten står på spel, själars frälsning. Se på de gamla böckerna från de gamla Wesleys och Whitefields tider osv, puritanerna och reformationen. De flesta av de böckerna behandlade vad evangeliet är, hur man predikar det, hur man för någon till Kristus, hur man urskiljer sann omvändelse, hur man är en själavårdare. Vi har gått med Rom i denna fråga. Rom: barnet är döpt, barnet är kristet. Barnet tillhör Rom. Behandla inte omvändelse igen. Bara skapa all sorts världsliga medel för att försöka hålla dem i kyrkan. Evangelikaler har gjort samma sak. Be en liten bön med dem efter två eller tre minuter av rådgivning, efter en halvtimmes predikan varav 25 [minuter] var väldigt roliga historier och sedan ihopknutet efter 5 minuter. Ge dem lite råd och förklara dem sedan frälsta och spendera sedan resten av deras liv genom att lärjungaträna dem och undra varför de inte växer. Precis lika många går ut genom bakdörren som kom in genom framdörren och anledningen till att det händer är för att vi inte disciplinerar folk. Nej. Anledningen till att det händer är för att folk inte blir omvända, för hans får, de hör hans röst och de följer honom, oavsett om du lärjungatränar dem eller ej. Vi bör visst träna lärjungar, men det är inte därför de lämnar. De gick ut ifrån oss för att de inte var av oss. [1 Joh 2:19] Och de fick knappt chansen att vara av oss för de hörde aldrig ett sant evangelium och ingen handskades någonsin med deras själ. Så vi slösar en förmögenhet på att lärjungaträna getter, och hoppas att de blir får. Du kan inte lära en get bli ett får. En get blir ett får genom den allsmäktige Gudens Andes övernaturliga verkan.

Då jag satt med detta stycke, tyckte jag att det är precis i rättan tid. Inte nog med att vi saknar församlingstukt, som är bibliskt, och för vilket det finns mycket tydliga riktlinjer från Jesus själv. Kyrkor börjar sänka sina trösklar. Det handlar inte om elitism. Vi halkar och faller, vi klarar det inte av någon kraft från oss själva, men vi hatar att synda. Församlingen är med för att stötta. Men den som fortfarande dyker rakt ner i synd, älskar den och simmar runt i den, är inte omvänd och bör inte vara med i en församling, personen vill ju ändå inte tillgodogöra sig en av dess viktigaste välsignelser.
Detta handlar inte om bara homosexuella; det är så uttjatat och har redan blivit för många inlägg om det i bloggen, mer än jag planerat. Detta handlar även om otukt, avgudadyrkan, äktenskapsbrott, stöld, girighet, supande, förtal, utsugande, laglöshet, uppror, gudlöshet, ohelighet, oandlighet, föräldramisshandel, mord, slavhandel, lögner, mened, motstånd mot den sunda läran.
Och vad vi håller på med i kyrkan idag är att hoppa över omvändelse och börja lärjungaträna getter som aldrig omvänt sig. Ta det där igen: vi slösar en förmögenhet på att lärjungaträna getter, och hoppas att de blir får. Du kan inte lära en get bli ett får. En get blir ett får genom den allsmäktige Gudens Andes övernaturliga verkan.

Fler relaterade artiklar här: I I I I I I I I

måndag 20 april 2009

Inte SÅ dum artikel!

Gjorde en google-sökning om något helt annat och snubblade över en artikel i SvD
Bibeln - ett krävande rättesnöre där Lisbeth Pipping (författare, forskare, föreläsare och mamma, Alingsås) berättar om en gång (det verkar vara nyligen) som hon läste i Bibeln med sin dotter.

Det blir en otrolig bläddring, måste jag påstå. Hon lyckas slå upp 3 Mosebok kapitel 18 och läsa den särskilda versen 22 som framställer homosexuellt beteende som avskyvärt. Sedan bläddrar hon lite slumpmässigt TILLBAKA till 2 Mosebok kap 21 och lyckas direkt - utan att titta på någon av verserna runt omkring - zooma in på vers 7 som fastslår vad som gäller om man säljer sin dotter som slavinna. Sedan läser de en bra bit - som kristen skäms jag för såhär mycket har jag aldrig impulsläst Bibeln - ända till 3 Mosebok, igen, kapitel 15, verserna 19-29, där de stannar upp! och läser att man blir oren om man kommer nära en kvinna som har mens. Sedan riktar de in sig på 3 Mos 25:45-46, och bläddrar ånyo TILLBAKA hela vägen till 2 Mos 35:12 (som inte verkade ha varit något problem förut)... så är det. Eller så hade hon en lista med dumma bibelcitat som hon väntat att få slå upp med sina barn, eller så är själva storyn bara en ursäkt för att få plagiera denna lista.

Först vill jag säga. Det är inte dåligt att göra såhär. Det är bra att titta i Guds Lag och jämföra sig med den. Det är det som är själva syftet med att Gud givit oss sin Lag. Det är som en spegel, som vi ska titta i för att se hur smutsiga vi är. För att se vilka onda, oförbätterliga lagbrytare vi är i Guds ögon, för att se hur arg Gud är på oss, att Han är en rättvis Domare som inte släpper loss brottslingar, hur mycket de än bönar och ber om förlåtelse, krälar i stoftet, eller mutar Honom med goda eller religiösa gärningar. Att Gud inte drar sig för att döda en människa. Inte bara det utan också kasta henne i helvetets brinnande sjö, där hon kommer att torteras för alltid utan någon vila. Det desperata behov vi är i av att någon betalar vår böter, så att vi lagligen kan frikännas!

Dock ser vissa människor på Lagen, och som jag ser i denna artikel, och kommer ut med fel slutsats. Istället för att böja sig under Sanningen, och erkänna sig som onda syndare, går de in i förnekelse. De gillar inte vad som står, alltså kan det inte vara sant. Detta följer dock inte logik; bara för att man ogillar något, betyder inte detta att det inte är sant eller inte existerar. Det är alltså, som aposteln skrivit, att man i orättfärdighet undertrycker sanningen. Av skilda orsaker gillar man inte vad som står. Det är hårt, man älskar sin synd, man vill inte omvända sig, man vill inte se sig själv som ond. Men de gör bara sin situation ännu värre, för Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. (Romarbrevet 1:18)

Så, var beredd att se Sanningen i vitögat - evigheten står på spel, och det är i kärlek till dig som läser detta, som jag vädjar till dig! är du en god människa, eller en ond syndare? testa dig i Guds eget godhetstest!

Nu har jag tänkt att vi ska sätta oss ner och titta på dessa bibelverser. Inte göra som andra, och som jag själv gjorde förr, snabbt vifta bort dem med "de är tagna ur sitt sammanhang" eller "de gäller inte längre, för nu har vi Jesus!" Även om dessa påståenden kanske inte nödvändigtvis är felaktiga, tror jag att man behöver förklara ingående, varför, på vilket sätt, och detta måste givetvis ha sin grund i Bibeln själv, dvs "tolka skrift med skrift".

Vi börjar då med att förklara sammanhanget. Inte bara "de är tagna ur sitt sammanhang", utan också förklara:

Gammaltestamentliga Lagen (Torah) består av
1. Moralundervisning för alla (t. ex. de tio budorden (förutom sabbatsbudet), och varvas med de två andra genom Torah)
2. Lagar inom förbundet mellan Gud och israeliterna
a. Rituella eller ceremoniella lagar (t.ex. 3 Mos 15:19-29)
b. Landet Israels civila lagar (bl. a. domar och bestraffningar som Israel som rättsstat skulle utfärda)

1. Moralundervisningen är för oss alla. Den visar Guds standard på rättfärdighet och godhet, Han skall en dag döma världen med rättfärdighet (Apg 17:31). Den ger oss kunskap om synd, och vårt behov av frälsning, som redan sagts ovan. det var först genom lagen jag lärde känna synden. (Rom 7:7) synd är brott mot lagen. (1 Joh 3:4) Och vi som omvänt oss och är kristna lyder, inte av rädsla för straff, utan av kärlek och tacksamhet till Gud som varit så god att frälsa oss trots att vi inte förtjänar det alls, i Den Helige Andes Kraft, för att vi vet att den är god. Den överrenstämmer med alla människors samvete (se Rom 2:15) i de flesta fall, men våra samveten är också skadade och håller inte alltid med Gud. Särskilt inte de lagarna om att älska Gud med allt vi har och tillbe Honom, osv.

2. Rituella och civila lagarna, (de jordiska) löftena och straffen, anges inte som gällande alla människor över hela världen eller någonting utefter vilket Gud ska döma världen. Dessa bud gäller endast dem som är i dess förbund - Israel. Främst kan man se detta bara av det faktum att lagarna börjar med säg till Israels barn.

Och detta är det förbund mellan mig [Gud] och dig [Abraham] och dina efterkommande som ni skall hålla: Alla av manligt kön hos er skall omskäras (Första Moseboken 17:10).

Paulus visar också detta då han varnar de kristna galaterna för att omskära sig och gå med i förbundet: om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er ... var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen ... (ur Galaterbrevet 5).

Kristna och andra som inte är omskurna och med i det förbundet är alltså inte skyldiga att hålla "hela Lagen". De bud som gäller för alla människor, de moraliska buden, uppges som gällande för alla människor på andraa ställen i Skriften (se punkt 1 ovan). 

a. Rituella eller ceremoniella lagarna talar om högtider och offer, undervisar symboliskt olika saker, framför allt förkunnar de den kommande Messias' lidande och död som offer för våra synder (se Hebreerbrevet 9 t.ex.).

b. Den civila lagen undervisar oss om Guds åsikter, hans karaktär, straff för synd och olydnad, välsignelse för tro och lydnad etc:

Exempel på hur dessa distinktioner ter sig i Torah:
i. 2 Mos 26:1 Den som rövar bort en människa skall straffas med döden, vare sig han sedan säljer den han rövat bort eller denna blir funnen hos honom. Är en civil lag eftersom den innehåller ett straff, men också en morallag då den lär oss att Gud tycker det är fel, och hur fel Han tycker att det är med tanke på straffet som följer, att röva bort en människa.

ii. 3 Mos 20:2 Om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor i Israel ger någon av sina avkomlingar åt Molok, skall han straffas med döden. Folket i landet skall stena honom. Molok var en avgud man offrade sina barn till, avguden finns inte längre, straffet var landet Israels lag, texten lär oss att Gud inte gillar att man offrar små barn.

De rituella kommer vi till senare när vi går igenom bibelverserna från artikeln; nu till nästa: att inte lagarna gäller nu när vi har Jesus.

Ja, vi har väl kanske redan svarat på frågan om varför den civila och rituella lagen inte gäller oss; vi är inte omskurna. Men jag väljer att svara bara med bibelverser, för det är ju den bibliska saken att göra:

Omskärelsen är visserligen till nytta, om du håller lagen. Men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren.
(Romarbrevet 2:25)


om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er ... var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen ... Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.
(ur Galaterbrevet 5)


Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.[Femte Moseboken 27:26] Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom "den rättfärdige skall leva av tro" [Habackuk 2:4]. Men lagen säger inte "av tro", utan den som håller dessa bud skall leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: ”Förbannad är var och en som är upphängd på trä.”[Femte Moseboken 21:23](Galaterbrevet 3:10-13)


Här visas att Jesus befriat oss från Lagens krav, vi som är oomskurna från morallagen, och de omskurna kristna, t. ex. messianska judar (i början var de flesta kristna judar), från hela Lagen. Vi måste inte längre följa den, för att uppfylla Guds krav på rättfärdighet (som om att någon kunde följa den). Och vi kommer till himlen när vi dör.

Nu tittar vi på bibelverserna som tas upp. Är de dumma? Till hjälp tar jag även min John MacArthur Study Bible:

Tredje Mosebok 18:22
Kapitel 18 undervisar om diverse omoraliska relationer. Lär oss bland annat, mycket riktigt, att homosex är avskyvärt i Guds ögon.

Det gör dottern fundersam och ledsen. Hon tycker inte att de homosexuella hon känner är avskyvärda.

Avskyvärdhet är inte begränsat endast till homosexuella. All synd är avskyvärd. Anledningen till att vi inte finner alla andra avskyvärda, är för att vi själva är det. Vi jämför med fel måttstock. Vi skall inte jämföra andra med oss själva, eller oss själva med andra; utan med Guds måttstock: perfektion.

Andra Mosebok 21:7
Tagen ur sammanhanget, vv. 2-11

Slavlagen garanterade frihet efter en specificerad period på 6 år om inte slaven själv valde permanent slaveri - säger en del om vad för sorts "slaveri" detta var - detta skulle inte vara ett slaveri i övergreppssammanhang utan i kärlek. Varje permanent, ofrivilligt slaveri för en hebreisk slav till en hebreisk herre var uppenbarligen inte att eftertrakta för Israelitsamhället och var okänt i Israel (3 Mos 25:39-55). Bestämmelser gjordes också för att försäkra att kvinnliga slavar behandlades tillbörligt, så att de inte avsiktligt skulle lämnas utblottade på grund av olovliga åtgärder från deras herres sida.

Tredje Mosebok 15:19–29 om mens.
Sammanhanget är hela kapitel 15, både män och kvinnor och deras olika kroppsvätskor identifieras och ges föreskriven behandling. I alla dessa instruktioner visade Gud Israeliterna att de måste ha en djup vördnad för heliga ting; och inget passade bättre för detta att utestänga från tabernaklet alla som orenats av någon sorts orenhet, rituell såväl som naturlig, fysisk såväl somandlig. För att utmärka sitt folk att vandra inför Honom i helighet, ville han att de var helt rena och lät dem inte komma inför Honom då de besudlats, inte ens av ofrivilliga eller hemliga orenheter. Och när man betänker att Gud tränade ett folk att leva i Hans närvaro, blir det uppenbart att dessa stadgar för bevarandet av personlig renhet, inte var alltför bindande eller obetydliga, då de pekar på nödvändigheten av renhet i hjärtat.

Tredje Mosebok 25:45–46
vv. 44-46 dessa slavar var bl a folk som Israel antingen skulle driva ut eller förinta, d. v. s. slaveri var en human valmöjlighet.

Andra Mosebok 35:2
Här läggs extra förbud mot att göra upp eld på Sabbaten. Sabbatsbudet upprepas inte i NT, som de andra 9 budorden. Det annulleras faktiskt i Kol 2:16-17. Men detta var inte frågan nu; detta är en civil lag då det är dödsstraff och gäller alltså bara Israel.

lördag 18 april 2009

Gårdagens evangelisation handlade om svenska kyrkan

Jag fick inte vittna så mycket denna kväll. Delade ut massor av traktat. Vissa som redan är kristna och håller med, säkerställer jag ifall de omvänt sig. Men jag tror jag ska börja vara tydligare med vad "omvändelse" egentligen betyder, att man överger synden, inte "konverterar religion". Jag fick också en upprörd person. Hon hade läst på lappen och kom tillbaka och sa en del saker. Sen kom en berusad uteliggare och "räddade" mig, han avbröt konversationen. Jag tänkte att det här går väl fort så kan vi fortsätta prata, men hon gick iväg.
Några saker hon sa som jag svarar på här (hann inte svara riktigt då som sagt)

"Det här gillar nog inte Gud."
Jag har inte hittat på någonting själv utan bara utgått ifrån Guds ord, Bibeln. Och om han inte gillar det så är han ju inte så dömande iallafall så det spelar ingen roll om jag säger saker som han inte gillar för en sådan gud har nog inget helvete utan bara en mysig himmel dit jag också kommer.

"Jesus kom inte för att döma utan befria."
Detta stämmer. Jesus kom inte för att döma utan för att befria - från domen! För nästa gång kommer han från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium! (2 Tess 1:7-8)Istället frågade jag henne
"Vad befriar han oss ifrån då?"
"Våra dåliga vanor." svarade hon. Hon överslätade synden. Och om man överslätar synden, överslätar man Jesus på korset. Evangeliet blir inte längre ett evangelium. Bara ett budskap om något som egentligen inte verkar ha behövts. För varför behövde Jesus dö för att befria oss från något som inte var så farligt ändå? Jag frågade också varför Jesus dog i så fall.
Nästa påstående:
"Detta är så 1700-tals..." och nåt i stil med "kära lilla vännen"
Tack för att du respekterar min åsikt. Förutom att du använde ganska nedvärderande ordalag. Men jag är ju en mask så jag påstår mig inte förtjäna nåt bättre.
Åter till saken, detta är äldre än så. Kristendomen och Nya Testamentet och Gamla Testamentet, som jag fått allt ifrån, är minst ca 2000 år gammalt, de flesta av skrifterna ännu äldre. Guds attribut och principer är från evig tid.

Jag frågade också vad hon tror händer när man dör. Hon citerade någon präst som hade sagt att när vi dör är vi som en mussla med smuts... sen hann hon inte säga mer för då kom han som avbröt oss. Jag gissar att det fortsätter på så där mysigt och gulligt icke-konfronterande, människobehagande prästmanér: och all vår smuts blir till en pärla... Nä, men skulle någon mot förmodan snubbla in på denna blogg och känna igen detta citat och kan fortsättningen samt vilken präst det var som sa så så skulle jag vara intresserad av att veta detta. Jag skulle iallafall svara att jag inte känner igen detta ifrån Bibeln utan att hon hellre lyssnar på människors stadgar än Guds.

Det var några andra konversationer som jag inte var med i utan bara stod och lyssnade när de andra vittnade.
En person trodde på Gud men hade inte gjort sitt val än. Han gick på ungdomssamlingar i kyrkan (svenska kyrkan) men har inte känt något speciellt. Nu fick han hört evangelium iallafall. Han trodde att om Gud har förutbestämt det så blir han kristen. En av oss sa att hon också hade varit på svenska kyrkans samlingar men inte känt något speciellt. Sen när hon bad med riktiga kristna så märkte hon skillnaden.

En annan konversation som ägde rum handlade också om svenska kyrkan. Han de pratade med brukade vara ledare på svenska kyrkans konfirmationsläger, och var ganska "självrättfärdig", men var själv inte kristen utan höll bara med om filosofin. Det visade sig senare att han inte alls höll med om filosofin kan tilläggas. Sedan är kristendomen kvinnohatande för, enligt honom, har svenska kyrkan-kyrkor byggts så att kvinnor ska sitta i norr och män i öst. För Jesus kommer österifrån som solen och Satan kommer norrifrån... jag har dock aldrig sett en kyrka där man gjort skillnad mellan män och kvinnors sittplatser eller där man byggt kyrkans bänkar som i en vinkel. Altaret och prästen brukar väl stå längst fram i "norr" och bänkarna i "öst och väst".

Svenska kyrkan, ärligt talat! (eller ve er! kanske passar...) Ni låter okristna vara ledare på läger, t.o.m. okristna att vara präster. Och den första arga reaktionen jag fått har inte varit från en muslim (de är ofta positiva) utan ifrån en "svenskkyrklig". Eller, iallafall en som lyssnar på präster. Ni förstör för folk att få evangelium och förhärdar deras hjärtan med erat obibliska dösnack!

fredag 17 april 2009

Porten är vid som leder till HELVETET!

Saron i Göteborg vidgar porten

Och i artikeln kan jag se själva kärnan av förfallet:
Sedan 1800-talet har den som velat vara medlem också förväntats följa olika, som man uppfattat det, bibliska krav på sitt levnadssätt. Det var till exempel otänkbart att leva som sambo eller att skilja sig och gifta om sig. Detta synsätt har luckrats upp med tiden i många församlingar.I Saron försöker man därför skapa en öppnare församlingsmodell. Man ser istället medlemskapet som början på en vandring, där man inte ska snubbla på tröskeln på grund av sin livssituation.

Det är inte bara Saron, utan alla kyrkor; istället för att skärpa till sig släpper man upp ännu mer.

Pastor Andrew Thompson, pastor i Korskyrkan i Stockholm säger om dessa saker i en relaterad artikel: I många frågor har vi backat och backat, och därför har den här frågan till slut kommit upp. Det beror på åratal av fegt ledarskap på de punkterna.

Hurra för honom! Att det finns riktiga pastorer som vågar säga sanningen!

Vad skickar det för signaler till människor att man inte skärper till sig? Att det inte är så farligt att synda iallafall är jag rädd.

Det blir också lite Joel Osteen över svaret på frågan "Anser ni att utlevd homosexualitet är synd?"
-Vi har inte vigselgudstjänst för samkönade par i församlingen. Vi har inte en välsignelseakt för samkönade par. I det har vi angett en riktning. Sen blir det så utpekande och ofta förenklande om man börjar peka ut det där och det där är synd. Alla vi människor är influerade av synd, och alla har olika symptom på det, säger Joakim Hagerius.

Ja, vi kan tolka det som att han inte riktigt ville svara på den frågan, utan släta över allt. Ja, men, vi alla syndar... Vad man gör när man slätar över synd är att man slätar över Jesus på korset. Evangeliet blir inte längre ett evangelium. Bara ett budskap om något som egentligen inte verkar ha behövts. Om man älskar Jesus (Gud med hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sitt förstånd och all sin kraft) och sina medmänniskor, ska man konfrontera synden! Varna för den fara de är i!
Profeten Natan konfronterade David när han syndat med Batseba. Han kom inte in och sa "äh, nu ska vi inte peka ut någon, vi är ju alla syndare..." nej Herren sände honom för att förebrå honom. Han hade syndat mot Guds lag. Tänk om Natan, rädd för att bli avvisad, ändrade lite på saken. Slätat över synden. David kan ha reagerat "Vilken synd talar du om?" istället för att erkänna sin hemska överträdelse. Tänk på saken--varför skulle han ropa "Jag har syndat mot Herren" i så fall? Om David inte fått skälva under Lagens vrede, hade profeten tagit bort själva redskapet för att få fram en sorg efter Guds vilja, som var så nödvändig för Davids omvändelse. Det är sorg efter Guds vilja som för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. (2 Kor 7:10).

En person citerade 1 Kor 5, som specifikt handlar om en person som bor sambo med sin styvmor; men som lär oss om hur församlingen på apostlarnas tid och befallning skulle göra med oomvända syndare, såsom utlevt homosexuella, partnerskapshomosexuella, sambos: överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden skall bli frälst på Herrens dag...Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!
Jag bör inskjuta, jag har haft viss ofrid efter att ha skrivit detta. Det kan vara Satan, så jag vill ändå inte radera bort detta med sambo, men det är något jag ser bland många i kyrkan idag. Jag drar inte domen över dem. Eller någon. Domen tillhör Gud. Många som bor sambo, kanske inte är oomvända syndare, för de vet inte om att det är fel att bo sambo. Det är inte många som tänker på det och jag vet inte vem skulden ligger på. Men nu vet ni det, äktenskap är mer än sex.

Så, vad blir resultatet av att en kyrka vill verka snäll, öppen och trevlig och inte konfronterar synd? Det blir en vid port till helvetet! De skickar medlemmar till helvetet! Och pastorer och ledare (jag varnar er i kärlek) - ni kommer att stå till svars!

Pastor Andrew Thompson: Som pastorer har vi en plikt att varna. Det är obehagligt, men det tillhör också ledarskapet att ta ett ansvar

torsdag 16 april 2009

10 böcker som pajade världen

Har fått hem lite böcker. MacArthur Study Bible ("redaktör" John MacArthur, 20 000 studienoter (nötter? (kan man ha parantes inom parentes?) ) etc etc, kanske tar mer om den sen), Scary Stories To Tell In The Dark (Alvin Schwartz) och 10 Books That Screwed Up the World (and 5 Others That Didn't Help) (Benjamin Wiker, Ph.D.) vilken är boken jag vill beskriva lite här. 10 böcker som pajade världen och 5 som inte gjorde nytta... eller nåt. På omslaget kan man läsa:

Dessa "inflytelserika" böcker, från Machiavellis Fursten till Karl Marx' Kommunistiska Manifestet till Alfred Kinseys Sexual Behavior in the Human Male [Människohanens sexuella beteende eller nåt, hittade ingen svensk titel], har lett till krig, folkmord, totalitärt förtryck, nedbrytning av familj och förödande sociala experiment.
Och ändå är dessa författares dåliga ideer fortfarande populära och präglar allting--och kanske de t.o.m. påverkar ditt tänkande utan att du vet om det.
Här är Professor Benjamin Wiker med botemedlet. I sin gnistrande nya bok [...] fångar han var och en av dessa onda böcker vid dess elaka hjärta och utsätter det för dagsljuset.
I hans kvicka, lärda och provokativa exposé, kommer du att lära dig:

  • Varför Machiavellis Fursten var inspirationen till en lång lista tyrannier (Stalin hade den på sitt sängbord)
  • Hur Descartes' Avhandling om Metoden "bevisade" Guds existens endast genom att göra Honom till en skapelse av vårt eget ego
  • Hur Hobbes' Leviathan ledde till tron att vi har en "rättighet" till det vi vill ha
  • Varför Marx och Engels' Kommunistiska Manifest skulle kunna vinna pris för den mest elaka bok som någonsin skrivits
  • Hur Darwins' Människans Härledning bevisar att han avsåg "de starkas överlevnad" att tillämpas på människosamhälle [har behandlat detta om Darwin tidigare i bloggen]
  • Hur Nietzsches Bortom Ont och Gott utfärdade bud efter en värld enbart styrd av "viljan till makt"
  • Hur Hitlers Mein Kampf var en sorts "spiritualiserad darwinism" som redogör för hans folkmordsbenägna antisemitism
  • Hur det pansexuella paradis som beskrivs i Margaret Meads Coming of Age in Samoa visade sig vara en skapelse av hennes egna sexuella förvirringar och strävanden
  • Varför Alfred Kinseys Sexual Behavior in the Human Male helt enkelt var en självbiografi förklädd till vetenskap

Låter spännande... :D

onsdag 15 april 2009

Godhetstest

Dagen testar godhet

I Bibeln förklarar Jesus att "endast Gud är god". Men - som skapad till hans avbild - hur svårt kan det egentligen vara att i alla fall göra några bra saker?
och sedan fortsätter reportern berätta om sina goda gärningar han gjort under dagen, och summerar: Minst 15 goda gärningar + en sluta röka-kampanj. Nu kan jag vara med i God gärning-gruppen på Facebook i två veckor - utan att göra någonting.

Jag tänker på bibelordet:
Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. (Matt 6:1-2)

Frågan är ju inte om man är tillräckligt god inför människor, utan inför Gud. Det är lätt att göra goda gärningar för att komma med i en facebook-grupp, men hur lätt är det att vara tillräckligt god för att komma till himlen? Gör Guds eget godhetstest

tisdag 14 april 2009

Resultatet av modern förkunnelse

Invändningar:
1. Gud offrade sig själv till sig själv så att Han inte behövde överträda sin uppfattning av rättvisa. Han blir arg när vi inte accepterar Hans offer av sig själv till sig själv.

2. Under ditt mytos finns ingen rättvisa. Gud löser de mest fruktansvärda mördarna från deras rättmätiga straff och torterar och brutaliserar folk som aldrig skadat sin medmänniska.

Svar:1. Anledningen till Guds vrede är främst för att vi hatar Gud och varandra. Om vi inte "accepterar Hans offer av sig själv till sig själv" stannar Hans vrede kvar över oss. Det är samma vrede som Han redan hade mot oss för att ha brutit Hans Lag som stannar kvar över oss.

2. Gud skickar inte oskyldiga till helvetet. Om någon aldrig skadat sin medmänniska och därmed syndat mot Gud, kommer inte denna person till helvetet. Men faktum är att alla har skadat sina medmänniskor och syndat mot Gud genom att bryta mot Hans Lag. Ingen är oskyldig och det är därför de kommer till helvetet där de får det rättvisa straff de förtjänar. Det gör dig inte till en god människa bara för du är ett mordoffer. Mordoffer kan också har ljugit, stulit, hädat, begått äktenskapsbrott, etc.

Slutord:Vad jag förstår från vissa icke-kristna, mest ateister, som gör dessa påståenden är att de hört något sådant här "tro på Jesus så kommer du till himlen." Jag håller med om att den logiska slutsatsen av detta blir att man kommer till helvetet bara för att man inte tror på Jesus. "Tro på Jesus så kommer du till himlen" är bara en del av budskapet. Igen: Man kommer inte till helvetet för att man inte omvänder sig och tror Evangeliet, utan för att man redan är en brottsling som brutit Guds Lag och förtjänar att komma dit. Anledningen till att den moderna "kyrkan" inte vill prata om detta är för att det är för konfronterande och jobbigt. De har gjort ett stort misstag och bara gjort saken värre.

måndag 13 april 2009

Har "designat" ett nytt traktat

Smygreklam: man kan göra special-visitkort på vistaprint.se och skriva ett evangeliskt budskap på dem för att dela ut. Är till stor hjälp vid evangelisation och som konversationsstartare. Man kommer på ett naturligt sätt in på ett andligt samtal direkt genom att dela ut den och säga vad det handlar om. Har försökt olika repliker att svara med. "Det handlar om döden, vad tror du händer när man dör" får vissa att tänka till och undra mer, andra gillar inte att tänka på det och går och slänger dem i papperskorgen direkt. "Det handlar om Jesus" får också blandade reaktioner, många får bråttom att ge dem tillbaka till en, andra "Men jag gillar redan Jesus, hejdå" osv. Vad jag tyckte funkade mycket bra var "Det handlar om Herren Jesu Kristi försoningsverk." det är ett ärligt svar, då folk samtidigt inte fattar vad man säger utan behåller lappen och läser vidare, eller vill veta mer.

Här är den nya designen jag beställt:
Text på baksidan:

Har du ljugit, stulit, eller missbrukat Guds namn? Jesus sa "Den som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta." Har du sett med begär? Lyssna till ditt samvete. Är du skyldig? Om du brutit mot Guds Lag, har du syndat mot Honom och är ond i Hans ögon. Bibeln säger att "alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud." Syndens straff är döden och evig plåga i helvetet. De goda nyheterna är att Gud har gett dig en utväg - sin ende Son Jesus Kristus. Han tog Guds vrede (ditt straff) och dog på korset och besegrade döden genom att återuppstå. "Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare." Inga goda eller religiösa handlingar kan muta domaren att släppa in dig i himlen. Men du bröt Guds Lag och Jesus betalade din "böter", så Gud kan lagligen frikänna dig! För att ta emot Guds gåva, evigt liv gratis, visa verklig ånger, omvänd dig från synden, tro på Jesus som din enda räddning, idag, medan du fortfarande lever! "Så älskade Gud världen att han utgav sin ende Son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." Och läs Bibeln dagligen och lyd vad som står.

Här är även den andra jag använt: den är svart, och så står det med vita bokstäver: om du dog idag, var skulle du hamna? Vad finns på andra sidan? Det finns ett sätt att veta - vänd bara!

Text på baksidan:
Kasst skämt, va? Men nu är det allvar... Bibeln säger "det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas" se hur du skulle klara dig på Domedagen med några av de 10 budorden: Har du ljugit, stulit något eller missbrukat Guds namn? Jesus sa "Den som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta." Har du sett med begär? Lyssna till ditt samvete. Är du skyldig, ser Gud dig som en lögnare, tjuv, hädare och äktenskapsbrytare i hjärtat. Har du brutit mot Guds Lag, har du syndat mot Honom. Bibeln säger att "alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud." Syndens straff är döden och evig plåga i helvetet. De goda nyheterna är att Gud har gett dig en utväg. Han gav oss sin ende Son. Jesus Kristus tog ditt straff när han led Guds vrede och dog på korset. Han besegrade döden genom att återuppstå. Nu befaller Gud att du omvänder dig från dina synder, till Honom, tro på Jesus Kristus som din enda räddning. Inga goda gärningar kan muta domaren att släppa in dig i himlen. Men när du låter Jesus betala hela "bötern" för att du brutit Guds Lag, kan han lagligen frikänna dig. Omvänd dig och tro Honom idag, medan du fortfarande lever! Läs Bibeln dagligen och lyd vad som står. Besök godhetstestet.webs.com

Tveka inte att sno mina designer. Du kan förstås hitta på något eget, mycket bättre att använda! Och visa mig gärna i så fall!

lördag 11 april 2009

Långfredagens evangelisation

Den bästa evangelisationskvällen jag haft hittills, både kvalitet- och kvantitetsmässigt. Det känns som att det var något speciellt eftersom det var långfredag, om vi skall vara lite vidskepliga. Eller så är det psykologiskt att man just har tänkt och minnts (munnits?) Jesus denna dag och att det är en allmän uppfattning om Jesus bland folk just på denna stora helg för kristendomen.

Jag fick - Gud till ära - nåden att vittna för flera stycken, vid olika tillfällen. De förstod med hjälp av Guds Lag att de skulle stå skyldiga inför Gud på domedagen, att Gud inte bara förlåter alla sådär utan är en rättvis domare. Att vi inte kan göra något själva för att få oss ur situationen. Deras ansikten sken upp när de fick höra Evangelium, och de förstod vikten av omvändelse! Ära till Gud! Be att Han fortsätter sitt verk i de människorna!
Vi talade också med ett svart gäng där några kallade sig kristna "I'm a gangsta for Christ", men som tittade med begär på kvinnor och festade med de andra kompisarna, etc, fick manas till bättring av en broder, de tog det på allvar. Man kan inte bara synda, be om förlåtelse, och synda igen, be om förlåtelse igen, igen, igen. Där fick vi tala om Guds kraft som hjälper oss att bli bättre, vi kan inte bli bättre av oss själva. Det är inte för att döma dem, utan för omsorg om deras frälsning, att vara på den säkra sidan om att de verkligen är frälsta. Hela gänget skakade våra händer. Ära Gud.

Övrigt: mycket norrmän (ett äldre par jag vittnade för var norrmän). Och jag såg Bobbo Krull!

torsdag 9 april 2009

Stanley Sjöberg skärtorsdagspredikan

Nu är jag hemma ifrån att ha varit i Västra Frölundas pingstkyrka (pastorn som vann en massa pengar, du vet...)

Jag var i god tid och körde nästan över Stanley Sjöberg på parkeringen. Eller ja, han stod på parkeringen när jag körde in.
Hans predikan handlade om hur Jesus blir förnedrad/"korsfäst" än idag; i och med Jonas Gardells påhitt och hur svenska kyrkans präster böjer sig. Han anknöt också till hur det sett ut förr i tiden när man gjort så. När Islam kom och dåtidens präster i de länderna gick med på att Jesus inte behöver vara Gud längre. Att till slut finns det inga spår av kristendomen kvar alls.

Stanley Sjöberg är radikal så sett. Men "predikan" tenderade att förvandlas till en "debunk-fest" där han vederlade Jonas Gardell.
Tyvärr är det som alltid med all förkunnelse idag: ingen lag, synd, dom. Förutom över några som ändå inte var där ikväll. Men vi andra då, vi behöver ju också frälsning, vi lögnare, hädare, äktenskapsbrytare i hjärtat, tjuvar. Vi onda syndare och maskar.

Till Sjöbergs försvar nämnde han faktiskt att man måste "omvända sig"... lite i förbifarten... då han citerade ur Gardells bok... alltså, han citerade att Gardell skrev att man inte behöver omvända sig... Och sedan sa han att Jesus tog vårt straff. Så, det var positivt. Det är inte många svenskar förunnat att höra detta, ens i kyrkan. Vilket är varför denna blogg finns!

tisdag 7 april 2009

Ray Comfort ber om ursäkt för bananen


Mest översatt från filmen:
När Ray Comfort utmanade Richard Dawkins till en debatt om Guds existens vägrade professorn och kallade Ray Comfort för Bananmannen och okunnig dåre. Bananmannen handlar om när Comfort jämförde den komplexa designen hos en colaburk med den hos en banan.
Men ateister tog bort colaburken från videon och skickade den över hela nätet som om Comfort tyckte att bananen bevisar att Gud finns. Detta gav istället honom uppmärksamheten och hans bok You Can Lead An Atheist To Evidence But You Can't Make Him Think (Man kan leda en ateist till bevis men inte få honom att tänka) kom upp på första plats på Amazon.com bland böcker om ateism och gick t.o.m. förbi Dawkins' God Delusion.

Dawkins säger i filmen Expelled: No Intelligence Allowed när Ben Stein frågar honom vad han tror är möjligheten till att intelligent design kan vara svaret på vissa frågor i genetik eller evolution:
"Vid ett tidigare tillfälle, någonstans i universum, utvecklades en civilisation på antagligen darwinistiskt sätt till en mycket hög nivå av teknologi och designade en livsform som de planterade på denna planet. Det där är en möjlighet, som jag finner vara en mycket intressant möjlighet. Och jag antar att det är möjligt att man kan finna tecken på detta om man tittar i detaljerna av biokemi eller molekylärbiologi, en signatur från en sorts "designer". Den designern kan vara en högre intelligens från någon annanstans i universum. Men den intelligensen måste själv ha uppkommit genom någon förklarbar process, inte bara hoppat in i existens spontant, det är poängen."

Om han syftar på den kristna uppfattningen av Gud, så gör Dawkins här en halmdocka. Gud hoppade inte in i existens spontant vid en tidpunkt, Han är Evig.

Ben Stein kommenterar i filmen: "Så professor Dawkins är inte emot intelligent design? bara vissa sorters designers, som t.ex. Gud... "

Ray Comfort föreslår att debatten kallas Bananmannen vs Alienmannen och att man låter åhörarna själva bestämma vem som är den okunnige dåren.

måndag 6 april 2009

Alfie

2004 gjordes en remake av en 1966 film som hette "Alfie". Men de utelämnade en scen i den nya versionen som var för stötande för att visa!
Vad är skillnaden mellan de två Alfie-filmerna?
Du kommer inte tro dina ögon!

lördag 4 april 2009

Föreställ dig

Äntligen kan man höra denna låt och hålla med i texten!

torsdag 2 april 2009

Släpps inte in i himlen

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=166600
Vilket har vi mest oro för - äktenskapet eller de homosexuellas öde?
Äktenskap är fortfarande vad det är, inför Gud. Det är en lek med ord. Man kan aldrig ändra på vad Gud tycker i frågan. Det är Han, inte Världen, som väljer vad som ska "släppas in" i av Honom skapade begrepp.

Samtidigt som de sista talarna på listan höll sina föredrag samlade aktionsgruppen Bevara äktenskapet uppemot 50 deltagare i en manifestation på intilliggande Mynttorget.

Hur ofta kan vi se en så stor lidelse för att bevara människor från helvetet istället? Det som Jesus faktiskt befallt oss att göra: predika evangelium, inte försöka få världen att rätta sig efter oss. Evangeliet är kraften som förändrar, inte att vi står och tjatar på folk att följa moraliska regler som de ändå inte håller med om. Känns lite löjligt. Jag som får SEA's nyhetsbrev, som har med "Bevara äktenskapet" att göra. De vill se ett Sverige förändrat av Evangeliet, men sällan tycks detta verktyg användas.

Och inte bara de som utövar homosexualitet kommer gå miste om himlen, utan alla orättfärdiga: otuktiga, avgudadyrkare, äktenskapsbrytare, tjuvar, giriga, drinkare, förtalare och utsugare.

Frälsningen är ju inte till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran.