Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 12 mars 2013

Dawa i Nordstan

Hade i lördags vägarna förbi Nordstan (större köpcenter i vår kära huvudstad Göteborg) där jag varit och evangeliserat så många gånger, delat ut traktater och vittnat - tills jag blev bortkörd av vakter, mig icke havande tillstånd att "marknadsföra budskap inom deras markerade revir." Nu är det istället islam som gäller och får härja fritt där, verkar det som, då det är känt att nu står muslimer mitt inne i allt och delar traktater och försöker att konvertera folk till islam.

Så jag hade vägarna förbi Nordstan och tänkte se om ryktena var sanna - som jag hört så många gånger - om att det nu står muslimer där och praktiserar "dawa" - att förkunna islam och konvertera människor till islam. Så jag skulle se om de var där och försöka, med Guds hjälp och Andens ledning, att konvertera dem till kristendomen istället.

Så jag gick in i Nordstan och gick förbi, och jag såg dem, med traktater som det stod "Sanningen om Jesus" på. Jag gick iväg för att uträtta mitt ärende och blev upprörd i anden ju fler steg jag tog. Ärendet uträttat, jag återvände till platsen där de stod. Jag bad Anden att leda mig och hjälpa mig för att jag skulle nu ägna mig åt att vittna om den Sanna Sanningen om Honom, och behövde kraft från höjden.

Det är ofta som man evangeliserat och det är svårt att närma sig folk. Nu var det ombytta roller. Nu var det de som försökte närma sig en och nu var dörren öppen för Ordet. Jag såg två av muslimerna stå och tala med en. Men den andre stod lite avsides, passivt, så jag gick fram. Han höll en traktat med "Sanningen om Jesus" så jag frågade vad detta är frågan om.

Det slutade med att de var två som talade med mig, vi hade ett trevligt och resonabelt samtal, enligt mitt tycke, de var iallafall trevliga, jag kan inte bedöma min egen insats men kan säga att Andens kraft, fick min attityd att förändras från att vara arg till att försöka resonera på ett vänligt sätt med dem, så att samtalet inte blev hätskt alls, utan trevligt/en vänlig ton, och jag höll inte tillbaka Sanningen. Jag hade dock en tid att passa så fick gå iväg efter ett tag. (Jag kom för sent dit jag skulle, men det är ju värt det att evangelisera.) Iallafall så sa de inget nytt som jag inte redan hört förut men jag ska återge med några punkter vad vi talade om.

Först tog den förste upp om sanningen om Jesus - Han är profet enligt islam men inte Gud, osv. De anser det är motsägelser i Bibeln för att vissa ställen säger att Jesus är Gud, andra inte, och att det bara finns en Gud men att kristna/Bibeln säger att det är tre gudar.

Jag förklarade att det finns inte motsägelser i Bibeln, vad jag sett, efter så många gånger jag läst igenom Den men inte hittat några motsägelser. Det finns många som hävdar många motsägelser och jag har tagit del av de flesta av dessa påståenden men de har alltid fallit platt bara man läser och förstår verserna i deras sammanhang, vad de talar om. Det handlar om att leta fel, illvilligt och då kan man hitta på motsägelser utifrån sin felaktiga attityd och förståelse av texter man inte bryr sig om att lägga mycket möda på att egentligen studera. På samma sätt, förklarade jag för dem, finns ju många som vill hävda motsägelser i Koranen. Själv har jag inte läst hela Koranen, sade jag, men även muslimer tror ju på att Koranen motsäger sig själv, kan man säga, då Koranen upphäver sig själv. De förstod hur jag menade. Det finns bud i delar av Koranen som inte gäller längre utan upphävs av delar som uppenbarades senare för Muhammed. (Exempelvis tidigare delar handlar om att leva i fred och harmoni med andra religioner, men dessa upphävs av budet att man ska döda alla man stöter på.) Detta kan man se som motsägelser. De verkade förstå det perspektivet, att man kan se dem som motsägelser.

Sedan talade jag om treenighetsläran för dem. Gud är en, i tre personer, vi kan inte förstå Gud helt. Det är ingen motsägelser när Jesus är Gud, Fadern är Gud och Anden är Gud, utan det är tydligt att Bibeln lär ut att det finns bara en Gud, ändå är dessa tre personer Gud.. Därav treenighetsläran. En Gud i tre personer.

Vi pratade lite fram och tillbaka om det, de verkade iallafall inte kunna ha något att motsäga utan jag tror mer de fått missvisande information om vad Bibeln lär ut.

Han pratade även om att Jesus inte dog frivilligt eftersom på flera ställen så försöker Jesus fly undan från att bli dödad. Jag svarade att Jesus dog frivilligt när tiden var inne. Han lät Sig inte dödas när tiden inte var inne, flera gånger, men sedan säger Han att Han ger Sitt liv självmant och tar tillbaka det. (Han dog och återuppstod.)

Här var Jesu död och uppståndelse avhandlat, väsentliga delar av evangelieförkunnelsen, så som man ser den i Apostlagärningarna. Dock finns fler viktiga delar att ta upp så jag tog upp frågan om domen. Gick igenom de tio budorden för att se hur han skulle klara sig på Domens Dag, och han erkände att han var en lögnare, tjuv, äktenskapsbrytare och mördare i hjärtat. Jag förklarade att Gud är en perfekt, helig, god och rättvis domare och kommer inte låta skyldiga brottslingar att gå fria. Inga goda eller religiösa handlingar kan sona, gottgöra för vad vi gjort utan de måste straffas för vad de gjort. Om Gud, Universums domare låter skyldiga syndare gå fria, då är Han orättvis och korrupt och då finns det inget vackert i denna värld full av ondska och orättvisa. Då finns ingen rättvisa. Han höll med, tyckte det var vettigt. Hans andre vän flikade dock in utan att ha hört föreg. konversation helt och pratade om hur islams gud är barmhärtig och förlåtande. Det finns mindre allvarliga synder som man kan sona och få förlåtelse för om man ångrar sig, reparerar skadorna och ber guden om förlåtelse.

Detta är en viktig skillnad. Islams gud är inte en helig gud och islam har en låg syn på synden. Enligt Bibeln är Gud helig, perfekt och rättvis och låter ingen synd gå ostraffad. All synd är oändligt ondskefull och förskräcklig, synd är brott mot Guds Lag, ett uppror mot Den Evige Guden. Gud är därför heligt arg på syndare och kräver att de dödas och slängs i det brinnande Helvetet där de plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Hoppas att få fortsätta tala med dem om dessa saker och att det är därför som Jesus behövde komma och dö - för att blidka Guds vrede.

Jag vill be er att be för dem och mig. Att Gud ska öppna deras ögon för Sanningen, Anden ska överbevisa dem om synd, dom och rättfärdighet, och att jag samtidigt ska tala som jag bör.