Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 21 mars 2019

Conrad Mbewe till Nykarleby i sommar

Den 1-4 augusti är det dags för Five Solas-konferensen, som arrangeras av Agape International Baptist Church, för det fjärde året i rad. Den här gången är det Conrad Mbewe, pastor i församlingen Kabwata Baptist Church, Lusaka, Zambia, som talar. Ämnet är "Sola Gratia".

Konferensen hålls på Kredu (Kristliga folkhögskolan) i Nykarleby, västra Finland.För mer information och anmälan, besök konferensens hemsida.