Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 29 juli 2012

En enkel bok gjord för enkelt folk (John Newton, 1725-1807)

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
(2 Timoteusbrevet 3:16-17 SFB)

Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.
(Johannesevangeliet 16:13 SFB)

Några få minuter av Andens undervisning kommer utrusta oss med mer riktig, användbar och erfaren kunskap - än att slita sig igenom hela sidor av kommentatorer och utläggare! Det kommer vara vist av oss att ha mindre att göra med strömmarna och vara närmare källsprånget. Skriften själv, och Guds Ande är de bästa och enda tillräckliga bibelutläggarna. Vad människor än har för värdefullt i vad de skrivit - har de fått det från Bibeln; och Bibeln är lika öppen för oss - som för vem som helst av dem. Det finns inget annat krav än en lärbar, ödmjuk ande; och akademiskt lärande, som det vanligtvis kallas, är inte nödvändigt för detta.

I tjänsten, söker jag undvika alla universalmedel, egendomligheter, "dolda sanningar" och "nya upptäckter" i Skriften. Jag önskar inte föra fram något som jag inte kan bibehålla på auktoriteten hos Bibeln på vårt språk - som jag anser tillräcklig för att göra oss och våra åhörare visa, så att vi blir frälsta.

Nya Testamentet är en enkel bok gjord för enkelt folk. Evangeliet ska predikas för de fattiga och simpla, som är precis lika kapabla att ta emot det som den lärde, och på ett sätt mer än så. Därför lägger jag inte mycket tyngd vid någon akademisk undervisning - som beror på kunskap i de ursprungliga grekiska och hebreiska språken, eller kräver en högre grad av kapacitet och snille för att förstå.

och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.
(2 Timoteusbrevet 3:15 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 26 juli 2012

söndag 22 juli 2012

Ett barns död (John Newton, 1725-1807)

Min Käre Vän,
Jag måste skriva en rad för att tala om att vi känner med dig och din fru i din svåra prövning. (Ett barns död.) Men samtidigt, gläds jag mycket i Herrens godhet, som låter dig att vara undergiven och nöjd med Hans vilja, trots alla känslor och nyp av kött och blod.

Om du nu kan tro och säga "Han gör allting gott" - med vilken hänförelse skulle du säga det, om hela Hans vishets och kärleks plan uppvecklades för din åsyn? Han kommer nedlåta sig att uppveckla den för dig härefter, och det kommer fylla dig med beundran. Det är ett lidande att hjärtligt fröjdas i, när Herren som bryr sig om oss - låter påskina Sin vilja stund för stund.

Helande och sår är lika mycket från Hans hand - och är lika mycket bevis på Hans kärlek och omsorg om oss! "Herren gav - och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!" Job 1:21

Du är i de visa och barmhärtiga händerna på En som bestämmer åt dig med ofelbar vishet, och som har outsägligt mer ömhet än vad som kan finnas i alla människors hjärtan sammanlagt! Han väger alla dina smärtsamma lidanden med fulländad noggrannhet! Du ska inte få ett enda korn av bekymmer mer, inte heller för ett enda ögonblick längre - än Han kommer göra det möjligt för dig att uthärda, och kommer helga till ditt goda.

Vi vet att allt ges till oss genom oändlig vishet, i antal, vikt och mått, med en långt större noggrannhet än någon doktor kan justera sina mediciner till sina patienters tillstånd och styrka.

Köttet kommer känna det skarpa lidandet - men tro och bön kommer lätta bördan och hela såret. Dagligen kommer din känsla av Herrens godhet att öka, och känslan av smärta kommer avta så att du kommer få mindre sorg och mer glädje, från dag till dag.

Vilken välsignelse att vara kristen - att ha ett gömställe och viloplats alltid till hands! Att vara förvissad om att allt samverkar till vårt bästa, och att vår medlidsamme Herde har Sitt öga alltid på oss - för att stötta och lindra oss.

Jag är tillgivet och ärligt din vän, broder och tjänare,
John Newton


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

(Relaterat: ||||||||||)

fredag 20 juli 2012

Jaga efter Kristuslikhet

Förra söndagen kunde vi ha ett till friluftsmöte. Luften var väldigt fri och frisk så jag blev tvungen att höja rösten en smula.||

onsdag 18 juli 2012

Hur kan en god Gud skicka människor till Helvetet?

Omid svarar på frågan.||

söndag 15 juli 2012

Där i ensamheten av denna ljudlösa ocean (John MacDuff, 1872)

Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup.
(Mika 7:19 SFB)

Bilden här är av ett hav - inte nära kusten - utan långt utom sikte för land, mitt i en bred vildmark av vatten - där den obegränsade horisonten sträcker sig åt varje håll; och när lodet släpps ner - kan det inte mäta djupet eller nå botten!

Där i ensamheten av denna ljudlösa ocean - hörs ett plask! Ytan krusas bara för en stund; sedan återgår vågorna till deras vanliga lugn. Lasten, vad det än är - syns aldrig mer. Den begravs någonstans i dessa mörka grottor! Ingen ande från djupet kan någonsin komma upp från de tysta grottorna för att tala om det! Skepp korsar och återkorsar där den föll - men ingen markering finns kvar på den instabila farleden, som visar platsen. Havet kan inte frestas av någon muta, att ge upp hemligheten som den bevarar - alla spår är borta ur sikte och minne för alltid!

Det är en bild av vad Gud gör för allt Sitt friköpta folk!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 14 juli 2012

Är evangelium det mest centrala i ditt liv?

Förra söndagen började Daniel Norén att predika ur Romarbrevet. Det var fint väder och gudstjänsten hölls utomhus.mp3 finns här

söndag 8 juli 2012

Det vidrigaste och gräsligaste i hela skapelsen (James Smith 1858)

Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.
(1 Moseboken 6:5 SFB)

Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?
(Jeremia 17:9 SFB)

Ingen man av naturen tror riktigt på hur Gud beskriver människohjärtat. Inte heller inser den unge kristne det helt. Gud kallar oss att lära känna hjärtats pest.

Det vidrigaste och gräsligaste i hela skapelsen - är människans hjärta! Där finns det djupa avgrunder av ondska! Där finns fröna till alla fasansfulla moralsjukdomar. Ingen människas uppförande, hur illa det än är - är någonsin så illa som hans hjärta är.

Allteftersom vi lär känna pesten i våra egna hjärtan, så:
beundrar vi Guds fria och särskiljande nåd,
ser vi behovet av den helige Andes verk och funktion,
värderar vi Herren Jesu Kristi härliga försoning.

Det är ett livs lektion att lära sig om pesten i ens eget hjärta.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 4 juli 2012

Rut 3:1-4:22

söndag 1 juli 2012

Jag är lite som den fågeln! (James Smith 1858)

Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?
(Psaltaren 42:2-3)

Jag har just läst om en sann troendes sista dagar, och hela hans dödsupplevelse sammanfattades i en mening: "Jag suckar efter Jesus!" Han suckade inte efter liv, eller lättnad, utan han suckade efter Jesus.

Jag kan inte undgå att observara hur mycket av min erfarenhet nu uttrycks i dessa ord: "Jag suckar efter Jesus." Ja, ja, jag kan klara mig utan rikedomar, eller beröm, eller äran som människor ger. Jag är väl ganska nöjd med vad försynen sänder mig och ändå suckar jag ofta, och jag suckar djupt dessutom. Några skulle se mig som olycklig, men det är jag inte. Några skulle dra slutsatsen att jag är missnöjd med min situation i livet, men det är jag inte. Ändå suckar jag - jag suckar ofta.

Jag har läst om en fågel, som om den fångas i en bur, aldrig slutar att sucka tills den får sin frihet eller dör. Jag är lite som den fågeln och jag förväntar mig att fortsätta sucka tills jag får vad jag vill ha.

Jag har haft en glimt av Jesus och jag suckar efter en full syn av Honom.

Jag har smakat ljuvligheten i Hans umgänge och jag suckar efter oavbruten gemenskap.

Jag har känt lite av den renande inverkan av Hans dyrbara blod och Helige Ande och jag suckar efter en fullständig rengöring, så att jag kan bli fullkomligt och för evigt helig.

Jag suckar efter Jesus, så att jag kan få...
känna Honom mer fullständigt
älska Honom mer helt, och
åtnjuta Honom oavbrutet!

Jag suckar efter att bli precis som Jesus!

Jag suckar efter att bli för alltid hos Jesus!

Jag tror att om jag vore precis som Honom och alltid med Honom så skulle jag aldrig mer sucka; och jag tror att inget annat kommer sätta ett fullständigt stopp för min suckan.

Ja, dagen kommer och den kan vara mycket nära, då mina sorgdagar är avslutade och när jag ska dra min sista suck, och påbörja den sång som aldrig slutar! Mina sorger är snart slut och min suckan kommer för evigt upphöra! Jag ska snart vara hos Jesus, som Jesus och för alltid ägna mig åt att prisa Jesus! Och då ska jag aldrig mer sucka!

Så skall HERRENS friköpta vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden, fröjd och glädje skall komma över dem, men sorg och suckan skall fly bort.
(Jesaja 51:11)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska