Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 14 juni 2024

Råd till en 35-åring som aldrig har haft en flickvän
Att ha en flickvän är inte ett självändamål. Målet med en relation är att den ska leda till äktenskap, vilket är en helig institution instiftad av Gud. De kvinnorna som du har råkat ut för, detta skedde för ditt bästa, för att visa att de inte hade varit lämpliga. De har sorterats bort – en del av din resa mot att hitta en god hustru.

Det är bra att du är oskuld. Spara dig själv för den kvinna som Gud har avsett för dig. Oskuld, som ordet antyder, är något gott och värdefullt; det innebär att man inte har gjort sig skyldig till otukt. Att vara otuktig är en skamlig sak, även om vårt samhälle idag har förletts att tro motsatsen. Guds anseende är viktigare än människors.

Sträva istället efter renhet, dygd, helgelse, rättfärdighet och alla goda egenskaper. Låt dig omformas till Kristi avbild, så att du blir en man som älskar sin hustru som Kristus älskade församlingen (Efesierbrevet 5:25). Genom att bli mer lik Kristus i din karaktär, kommer du inte bara att förbereda dig för en framtida hustru, utan även fördjupa din relation med Gud och ditt vittnesbörd.