Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 17 juni 2019

22% av pingstkyrkorna i Sverige tar in homosexuella medlemmar

Jag läste i förra veckan en mycket tråkig nyhet om pingströrelsen. Medan de tråkiga gamla nyheterna om pingströrelsen i Sverige länge har varit att de har övergivit det bibliska Evangeliet*, här är några mer tråkiga nyheter om var riktningen har gått nedför, till att förleda många homosexuella från frälsningens väg. Ett sammandrag av kontentan av artikeln:

  • 22% av pingstkyrkorna i Sverige (som svarade på enkäten) tar nu emot obotfärdiga homosexuella som även lever i homosexuella relationer, som medlemmar.
  • 20% skulle döpa dem men kanske inte ta emot dem som medlemmar (mycket konsekvent ...).
  • 11% skulle till och med tillåta dem i ledarpositioner.
  • I framtiden tror de att pingströrelsen blir ännu mer pragmatisk och "kärleksfull"** mot homosexuella.

Jag håller med de som tror att rörelsen blir alltmer liberal som de andra samfunden blivit. Lite surdeg syrar hela degen. Pingstkyrkorna, trots att de inte predikat Evangeliet på länge, har fortfarande betraktats som ett konservativt alternativ till de andra liberala kyrkorna, men det blir allt tydligare att detta är osant.

Det finns ett behov där ute för fler bibliska (reformerta) församlingar som ägnas åt att förhärliga Gud och lyda och förkunna Hans Ord. Där Evangeliet förkunnas, där de som sant omvänder sig och tror blir döpta och medlemmar (det är ingen åtskillnad mellan att vara döpt, medlem i Kristi kropp och lärjunge, Rom 6), tar nattvarden, uppmuntrar och förmanar varandra till helgelse och utövar församlingsdisciplin. Lärjungaskapet är inte ett tillval.


*för att förtydliga vad Evangeliet är, i korthet: att Jesus tog Guds vrede, straffet för våra brott mot Guds Lag, på korset, så att alla som ångrar och vänder om från synden och förtröstar till 100 % på Honom blir frälsta från Helvetet och får evigt liv. Jag har aldrig hört detta predikas i pingst, genom min uppväxt där utan snarare har budskapet underminerats eller förnekats. Se videon längst upp i spalten till vänster här på bloggen för att höra en fullständig förklaring av Evangeliet.
** Det kärleksfulla man kan göra mot homosexuella är att varna dem för synden, dess konsekvenser och visa dem vägen till evigt liv genom omvändelse och tro på Jesus.