Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 26 november 2013

Hur Man Hittar en Bra Kyrka (Todd Friel)

Todd Friel har skrivit ner nästan 25 frågor som kan komma att spara dig många söndagar. (Översatt, här är originalet)

Letar du efter en bra kyrka? Välkommen till klubben. Kyrkoshoppande kan vara en lång och smärtsam process. För att korta ned ditt sökande, ring kyrkans pastor innan du besöker och ställ följande frågor. Detta kan spara dig många söndagar.


1. Vad är människans största problem, synd eller självförtroende?
Kyrkor inriktade på folks begär och sökarvänliga kyrkor lägger vikt vid människans sår och problem. Bibeln säger att människans största problem är synd.

2. Vad måste man göra för att få evigt liv?
Omvänd dig och tro är det bibliska svaret. Om ordet "omvänd dig" aldrig används, tacka för dig.

3. Hur framför ni frälsningsbudskapet?
Be pastorn att beskriva exakt vad han säger. Uppmuntrar han folk att bara be en bön? Säger han till folk att bjuda in Jesus i deras hjärtan?
Frälsningsbudskapet bör innehålla: Guds helighet, människans syndfullhet, Guds gensvar (helvetet), Guds godhet (Jesus på ett kors), människans gensvar (omvändelse och tro).

4. Hur svårt är det att bli en kristen?
Formeln är enkel, att göra det är det inte. Det är inte lätt att tro.

5. Hur ofta talar ni om synd, rättfärdighet och dom?
Jämvikt är nyckeln. Detta bör inte vara den enda tyngdpunkten, men det bör vara en återkommande tyngdpunkt.

6. Hur känslig är er kyrka för sökare?
Det är o.k. för en kyrka att vara "sökarmedveten" men sökarkänslig betyder att de riktar sig mot sökare och inte de frälsta.

7. Vilka har ni kyrkan för, sökare eller medlemmar?
"Både ock" är inte acceptabelt. Kyrkan bör vara för medlemmar och de ofrälsta är välkomna att sitta med.

8. Tonar ni ner era predikningar?
Om han säger ja, försöker han nog inte avvänja sina medlemmar från mjölk till fast föda. Svar som "Vi försöker göra våra predikningar åtkomliga för alla" är predikningar som inte är matnyttiga.

9. Hur blandar ni tema- vs. utläggande predikningar?
Temapredikningar är väl bra, men om en pastor aldrig eller sällan predikar vers för vers så kommer du att lära dig från pastorn och inte Guds Ord

10. Lägger era predikningar tyngd på teologi eller är de bara relevanta?
Alla bör säga att deras predikningar är relevanta, vad du söker efter är om de lär ut teologi.

11. Beskriv era ungdomsprogram
Om lek och skoj är den största (och vanligtvis första) tyngdpunkten, har man ett ungdomsprogram som försöker tävla med MTV.

12. Beskriv era evangelisationsprogram
Godta inte bara "Vi har en evangelisationskomitté." Gräv. Vill de frälsa själar på allvar?

13. Vilken modell för kyrkotillväxt följer ni?
Förhoppningsvis ingen alls. Kyrkor bör sträcka ut en hand till de förlorade, men kyrkor som anslutits till nya kyrkotillväxtmodeller tenderar att följa människors moderna idéer snarare än Bibeln.

14. Hur mycket ger ni till mission och svält?
Än en gång avslöjar detta kyrkans hjärta. Medan de flesta kyrkor ger till missionen, betraktar många aldrig de fattiga.

15. Tror ni att Bibeln inte innehåller några fel eller motsägelser?
Ingen tvetydighet tillåten här.

16. Tror ni på en bokstavlig 6-dagars skapelse?
Det gjorde Jesus (Matt 19:4)

17. Tror ni på ett bokstavligt helvete och evigt straff?
Det gjorde Jesus (Matt 25)

18. När ni delar nattvarden, lägger ni vikt vid självrannsakelse?
Det gjorde Paulus (1 Kor 11:27-32)

19. Kan en person som lever i en ihållande syndig livsstil ärva evigt liv?
Syndare kan ju bli förlåtna, men de som lever ut synd kan inte ärva evigt liv (1 Joh 3:8-9)

20. Utövar er kyrka församlingstukt?
Paulus sa att vi borde det (1 Kor 5)

21. Får söndagsskolelärare och ungdomsvolontärer fylla i en blankett med frågor om kärnan i deras tro och frälsning, eller tas alla frivilliga emot på grund av brist?

22. Vad är absolut nödvändigt att tro?
Fader, Son, Helig Ande, Frälsning genom tron allena, Skriftens ofelbarhet.

24. Har ni ett kors i er kyrksal?
Många tar bort det eftersom de är rädda för att det ska stöta bort sökare. De bör fröjdas i korset.
Jag har viss reservation för sista frågan. Att ha ett kors i kyrksalen är inte med i Bibeln, så därför ser jag inte det som en nödvändighet. Men det beror på motivet bakom, om man tar bort det för att man är rädd för att korset är stötande, så är det ju fel. Korset ska vara stötande! (1 Kor 1:17-24)
Se även:
När man bör lämna en kyrka?
Avgörande faktorer i att leta ny kyrka
Varför jag Lämnade "församlingen" 

fredag 22 november 2013

Använde Jesus Lagen?

Ett avsnitt ur "The Comfort Zone" med Ray ComfortHär är ett kort klipp ur programmet där Ray berättar hur han upptäckte att använda Lagen

tisdag 19 november 2013

Exorcism och onda andar

Hur driver man ut onda andar? Är "exorcism" som man ser den göras av katolska präster, ortodoxa, och i en del karismatiska sammanhang, bibliskt? Är onda andar ovanliga eller vanliga idag och hur ska vi hantera dem? Predikan från söndagen den 10:e

söndag 17 november 2013

Evangelisation/gatupredikan 131116

Igår var broder Josef och jag ute och evangeliserade och predikade i Brunnsparken i Göteborg. Det verkar som att rösten håller sämre nu när det är kallt ute och vi kunde bara predika en omgång var. Men man kanske tränar sig bättre allteftersom.

Folk tog emot traktater vi delade ut, en del stannade för att lyssna och skratta och gå iväg. De flesta gick bara förbi och verkade ignorera oss. Men innerst inne så hoppas och ber jag att deras hjärtan genomborrades av Guds Ord. Man vet inte vilken bakgrund de har och just när de går förbi kanske de får höra de rätta orden. Vi tror på en Gud som mäktigt ordnar allting och använder Sitt Ord för att kalla Sina utvalda från alla samhällsskikt, där de är i just sina situationer, där de går förbi på gatan och hör någon predika just vad de behöver höra just då.

Jag filmade när Josef predikade. Vad jag också ville få med var just hur det kan se ut ofta, folk går förbi, några som stannar, några som skrattar, några verkar smått intresserade. Men det är väldigt olika gång för gång, det har hänt ibland att jättemånga stannat.

Det mesta arbetet görs i bönekammaren.

måndag 11 november 2013

Ny version av Romarbrevet!

Jag fick redan göra en ny version, eller rättning av min översättning av Romarbrevet då jag märkte att jag missat att översätta en vers. Som sagt finns det mycket fortfarande som jag vet skulle kunna förbättras, och det kommer pågående att läggas upp nya versioner allteftersom. Men att missa en vers var illa så att jag fick rätta det direkt när jag såg det. Senaste versionen finns länkad på denna sida. Jag har också gjort en länk dit i början av dokumentet, så att man kan påminnas om att se efter senaste versionen på den sidan. Är tacksam om någon hittar mer fel.

lördag 2 november 2013

Är jorden/skapelsen gammal eller ung enligt Bibeln?

Det finns olika uppfattningar bland kristna i frågan, men Bibeln är mycket tydlig med att jorden är ung:

1. Bibeln är tydlig med att Gud skapade världen på 6 dagar (och vilade på den sjunde)
Första Moseboken 1:1-2:3 (Svenska Folkbibeln, SFB. Betoningar tillagda):

[Dag 1:] I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

[Dag 2:] Gud sade: "Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten!" Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen.

[Dag 3:] Gud sade: "Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats så att det torra blir synligt." Och det skedde så. Gud kallade det torra land, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: "Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden." Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

[Dag 4:] Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden." Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.

[Dag 5:] Gud sade: "Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden under himlavalvet." Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag, likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sade: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven. Också fåglarna skall föröka sig på jorden." Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen.

[Dag 6:] Gud sade: "Jorden skall frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag." Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!" Och Gud sade: "Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen och åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda." Och det skedde så. Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara.

[Dag 7:] På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.

Detta är en berättande text, som ska förstås bokstavligt. Det finns inga tecken på att det är poesi eller ska förstås symboliskt, tvärt om är det en berättande text som rättframt, "rakt upp-och ner," syftar till att berätta om hur det gick till när Gud skapade världen.

Notera även de många gånger det står att "Gud sade". Antingen så sade Han det, eller så sade Han det inte. Om Han inte sade det, så menar man att texten ljuger och att vi inte kan lita på vad Gud säger, eller sägs, säga. Kopplingen till ormen är då tydlig: "Har Gud verkligen sagt...?" Vi kan inte lita på om Bibelns utsagor egentligen är sanna, om den redan i första kapitlet har så fel.

Inget "glapp" ("gap theory") nämns, varje stycke är för varje dag och avslutas med det var den X dagen. Det första som står sker på första dagen. Sedan det som sker på andra, osv.

Dag betyder: dag.
 • Vissa påstår att ordet för dag, יום [yom] på hebreiska kan betyda "tid," eller vara symboliskt för en längre tidsperiod. Detta påstående är felaktigt. I vissa sammanhang och uttryck används däremot ordet precis som i svenskan och engelskan, som i uttryck som "en vacker dag," eller "back in the day." Det har inget med att göra med att förstå hebreiska eller ej utan mer att förstå fraser och uttryck som vanligt. I sammanhanget i fråga finns ingen anledning att se dem som speciella fraser som skulle tyda på att "dag" skulle betyda något annat än en bokstavlig dag. Tvärtom, uttrycks det än mer tydligt att det rör sig om 24-timmars perioder, med att det står just Och det blev afton och det blev morgon. Det var den X dagen.
 • När Gud ger sabbatsbudet till folket, om att de ska arbeta i 6 dagar och vila på den 7:e hänvisar Han också till skapelsen, där Gud gjorde samma sak, arbetade (skapade) i 6 dagar, och vilade på den 7:e.
  Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.
  (2 Moseboken 20:8-11 SFB)
  Detta visar också att det är bokstavliga 24-timmars dagar. Annars faller hela argumentet som Gud gör. Om det gällde symboliska dagar, så hade de ju fått arbeta och vila under symboliska dagar också. Och vi vet ju hur det blir med det... Jag har inte hört någon som påstår något sådant som att veckan skulle bestå av 7 symboliska dagar.

Jesus visste att det var bokstavliga dagar
Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."
(Matteusevangeliet 19:4-6 SFB)

Här hänvisar Jesus rent av till 1 Mos 2:24 och säger att detta var en del av vad som hände i begynnelsen. Men om Jesus visste att dagarna var symboliska och är längre tidsepoker som gått från begynnelsen i 1 Mos 1:1 så hade Han inte nämnt begynnelsen.

2. Bibeln talar om tydligt, med siffror, att det har gått ca 6000 år sedan Adam skapades den 6:e dagen.
Vad kan vara tydligare än siffror? Det står i släkttavlorna, med exakta siffror, exakt hur gamla alla blev och hur gamla de var när de fick barn. Adam skapades på 6:e dagen. När han var 130 år, alltså 130 år senare fick han Set (5 Mos 1:3) Set var 105 år när han fick Enos (v6.) Det blir alltså 130+105=235. Enos fick Kenan när han var 90 år (v9.) Alltså 235+90=325. Och så fortsätter man räkna så. Tack vare alla släkttavlor som finns genom Bibeln kan man på detta sätt räkna ut att det var ca 4000 år mellan Adams skapelse och Jesu födelse. Och i år är (i skrivande stund) 2013 e Kr, dvs "efter Kristus", efter Jesu födelse. Det blir ca 6000 år.

Slutsats: Jorden/skapelsen/universum är ca 6000 år gammal, enligt Bibeln. Alltså "ung" - i jämförelse med andra uppfattningar.Invändningar:

Vetenskapen säger att universum är 13,8 miljarder år, jorden 4,54 miljarder år.
Svar: Denna invändning är irrelevant då frågan var hur gammalt det var enligt Bibeln, inte enligt vetenskapen.

 • Följd-invändning: Vetenskapen har alltså motbevisat Bibeln
  • Svar 1: Vetenskap måste först utgå ifrån Bibeln, och kan därför inte motbevisa Bibeln utan att samtidigt motsäga sig själv. Vetenskap förutsätter att logikens lagar finns och att naturlagarna är konstanta, och att tillvaron är begriplig och tillgänglig för mänskligt förnuft. Utan dessa finns ingen grund för vetenskapen. Det är endast den bibliska världsbilden, det faktum att Bibeln är sann, som kan ge skäl till dessa förutsättningar för begriplighet och vetenskap: Gud har skapat världen, logik existerar, naturlagarna existerar och kommer från Gud, och Han har skapat människan särskilt med intellekt för att kunna förstå och utforska skapelsen. Att säga att man vetenskapligt motbevisat Bibeln, är att såga av den gren man själv sitter på. Vetenskapen kan alltså inte motbevisa Bibeln.
  • Svar 2: Det man oftast kallar vetenskap är de nu rådande uppfattningarna, slutsatserna som gjorts hittills, utifrån människors observationer. Människan är samtidigt fallen och kan missta sig i sina observationer och/eller slutsatser från dessa observationer. Därför ändras ofta vetenskapen, vilket den ska göra. Någon annan gång kanske någon kollar vetenskapens siffror om universums och jordens ålder jag skrivit här i inlägget och ser att de inte stämmer. Detta är för att vetenskapsmännen ändrat sig sedan jag skrev inlägget. De flesta forskare är icke-troende, "blinda" och deras observationer och slutsatser blir därefter. Man ska inte tro på människors vetenskap när den går emot Guds Ord, Bibeln, som tydligt talar om för oss hur gammalt universum och jorden är.

Kristna och teologer har olika uppfattningar i frågan.
 • Svar 1: Denna invändning är irrelevant, då frågan var hur det är enligt Bibeln, inte enligt kristna och teologer.
 • Svar 2: Ibland tänker en del kristna och teologer sig inte riktigt för och får sina uppfattningar p g a vad vetenskapen säger, utan att se till att det motsägs av Bibeln, som ska vara varje sann kristens högsta auktoritet. Se svaren på invändningarna ovan.


Kuriosa
Judiska/hebreiska kalendern börjar just från skapelsen, och menar att den ägde rum 1 oktober år 3761 f.Kr och att det är exakt år 5774.

När jag räknade på åldrarna såg jag att Noa fortfarande levde samtidigt med Abraham. Noa levde 350 år efter syndafloden, och Abraham föddes 290 år efter floden.

torsdag 31 oktober 2013

Reformationsdagen

Reformationsdagen är en religiös högtid som firas 31 oktober i vissa länder för att minnas reformationen. (Källa)

I Sverige har man mer allhelgona och helloween vid den här tiden. Många klagar på att man ersatt allhelgona med halloween. Trots att allhelgona är katolskt. De har ju helgon där. Halloween är en sorts hybrid mellan allhelgona och ockultism. Ungefär som hur påsken förvrängts här och barnen klär ut sig till häxor och tigger godis.

Det är bättre att tänka på reformationen och tacka Gud för den. Reformationen räddade oss från katolicismen och dess påvar som bl a bestämde dessa onda regler om att man inte fick ha egna biblar på sitt egna språk:

Vi förbjuder lekmän att äga kopior av Gamla och Nya Testamentet [...] Vi förbjuder dem strängt att ha ovan nämnda böcker på folkets språk. [...] Distriktens herrar ska noga leta rätt på kättarna i deras boningar, skjul och skogar, och även deras underjordiska tillflyktsplatser ska helt utrotas." Påve Gregorius IX, kyrkomötet i Toulouse, 1229

Idag försöker många "kristna" ledare (som denne) göra reformationen ogjord och återknyta sig till katolskan. Obegripligt. Reformation behövs fortfarande.


Ecclesia semper reformanda est - Församlingen bör alltid reformeras.


tisdag 29 oktober 2013

Min översättning av Romarbrevet

Då tiden är knapp ska jag skriva kort, utan vidare omsvep... jag lärde mig NT-grekiska (koine) och sedan klassisk grekiska under senaste åren, NT-grekiska på Uppsala och klassisk Göteborgs universitet. Fanns tyvärr inte fler kurser just nu. Så började jag översätta Romarbrevet och blev klar för ett tag sen. Har börjat skriva kommentarer, men inte kommit så långt. Nu håller jag även samtidigt på med 1 Kor och är på kapitel 9. Men, iallafalll så känner jag att min översättning av Romarbrevet är redo att se offentlighetens ljus. Det finns en del att ändra, ser jag fortfarande, men har gått igenom den så många gånger redan. Det som jag tvekade mest för var att jag hade alla originalnamn (t ex var Jesus det hebreiska "Yehåshúagh"). I sista stunden beslöt jag mig att ändra det till de traditionella namnen så att man fattar vilka det är som åsyftas i t ex GT, då man bara läst andra översättningar. Jag får vänta tills jag översatt hela Bibeln med att ha de riktiga namnen och man har något att gå efter. Jag visade denna översättning av Romarbrevet för min församling och äldste som bara sa att det var bra. Det kommer att komma senare och ändrade versioner också. Jag är tacksam om någon ger mig synpunkter också.

I den version jag släpper nu så finns det inga indelningar i stycken eller kapitel. Endast små upphöjda siffror både för kapitel och vers, bara så att man kan hitta, efter hur det brukar hänvisas. Detta är för att det kan bli så bedrägligt annars. Men jag har en med mina egna indelningar också, om nån vill se min åsikt och tycker det är för jobbigt, etc, med bara ett enda textstycke. Men den ska jag gå igenom lite först och sedan också ge ut.

Det finns många målsättningar jag haft vid översättningen. Det är en så strikt som möjligt bokstavlig översättning, bortsett från att en del fraser och uttryck bör översättas till motsvariga svenska. Förhoppningsvis är översättningen inte helt obegriplig. Och så ville jag inte låta teologi eller traditioner styra översättning. Det ska ju vara tvärt om, Bibeln som ska styra vilken teologi man ska ha, och då måste man översätta riktigt vad Bibeln säger. Något man tyvärr inte kan säga om befintliga svenska översättningar, har jag märkt då jag gärna tittat i dem och jämfört när jag översatt själv. Jag har också hållit på att göra en egen ordlista för att få det konsekvent översatt och har noga studerat varje ord för att hitta en bra översättning/motsvarighet till svenskan och även inte, så långt som möjligt, ålderdomliga, omoderna, svåra ord.

(Uppdatering:) Här finns länken till den senaste versionen

onsdag 16 oktober 2013

Lärjungarnas blindhet och död

Denna mask predikade i söndags utifrån Markusevangeliet 8:22-38

Texterna handlar om detta:
verserna 22-26 Betsaida: En blind blir botad efter andra gången
27-30 Caesarea Filippi: Jesus frågar vem människorna tror Han är; Petrus' bekännelse
31-33 Jesus talar om Sin död och uppståndelse; Petrus säger emot
34-38 Den som dör ska vinna livet

Predikan:Lite som jag kom att tänka på i efterhand angående sista delen av predikan:

Någon som dokumenterat skäms för Jesus och Hans ord i detta trolösa och syndiga släkte, och som också Människosonen skall skämmas för, när Han kommer i Sin Faders härlighet med de heliga änglarna, är den nya ärkebiskopan Antje Jackelén. Hon valde att vinna världen - ett högt anseende bland människorna, en titel i den avfallna svenska "kyrkan" - genom att bl a (tillsammans med övriga ärkebiskopskandidater) förneka Jesu exklusiva anspråk. Och hon förlorar sin själ.

Förresten är "ärkebiskop" ett helt obibliskt ämbete också.

Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.

http://uturkyrkan.se/

fredag 27 september 2013

Hur det känns... Gatupredikan

Som jag kanske antytt någon gång tidigare på bloggen (och tweetat om) så har jag sedan ungefär i våras börjat att predika ute i stan med en grupp syskon från olika sammanhang i Göteborg som står för biblisk evangelieförkunnelse (som t ex Ray Comfort undervisar om).

Det finns några filmklipp av detta som varit uppe länge men jag har själv ännu inte skrivit något om det. Tänkte göra det.

Här är den första

(det som inte kom med i början är att jag har predikat att Gud är den som skapat världen och att skapelsen är bevis på Skaparen. Om man ser ett hus, vet man att någon byggt huset, om man ser en tavla vet man att någon har målat tavlan. Likadant är det när man ser skapelsen, himlen, jorden, växterna och djuren och människorna. Alla vet att det finns en Skapare bakom.)Här är ett annat smakprov.Jag hoppas att inte folk ska tycka att jag är bra av mig själv, jag kan inte predika av egen kraft utan all ära går till Gud. När filmerna läckte på Internet blev jag rädd för att jag skulle få äran av människor men som tur är hade jag fel. Många är emot det istället.

Efter att jag började predika har jag fått mycket anfäktelser och prövningar.

Att folk direkt där på gatan skrattar, hånar, gapar emot, blir arga, filmar på sina telefoner (för att se och skratta åt igen?) - är något jag inte tar åt mig så mycket av. Jag tar det med ro och vet att det ingår när man predikar, och att det medför belöningar i Himlen (Luk 6:22-23, 1 Petr 4:13-14) - ännu har "tyvärr" ingen kastat något (glass, stenar) på en

En gång kom det fram en gubbe från ingenstans. Jag hade inte predikat just då men han bara kom fram och slog mig "på käften" (löst/det kändes inget) och kom med massa hot och falska anklagelser. Några securitasvakter kom ut från Nordstan, där han kanske också orsakat tumult innan, och tog bort honom. De onda andarna gillar inte vad man gör, märks det.

Det värsta av allt är dock när ens kristna syskon kritiserar vad man gör. Speciellt då några i församlingen har sågat att man predikar på gatan. Det här har varit svårast att ta och har gjort mig väldigt besviken och även ganska bitter under en tid. Man behöver ju åtminstone stöd och uppmuntran i ens församling om något. Jag försvarade det dock då att det är så genomgående i Bibeln just att Evangelium sprids genom förkunnelse ute bland folk, att det inte ens behöver något försvar. För att citera Charles Spurgeon, som vänder tillbaka det:

“No sort of defence is needed for preaching out of doors; but it would need very potent arguments to prove that a man had done his duty who has never preached beyond the walls of his meeting-house.”

(Ingen sorts försvar behövs för att predika utomhus; men det skulle behövas ganska verkningsfulla argument för att bevisa att en man har gjort sin plikt, om han aldrig predikat utanför väggarna på sin samlingslokal.)

Profeterna, Johannes Döparen, Jesus, apostlarna... alla predikade ute och spred budskapet nästan uteslutande på det sättet.

Men jag tackar Gud att de här sakerna har bevarat mig från högmod. Mitt eget kött och stolthet som alltid lurar på insidan är nog ändå det som är mest jobbigt att ha att göra med, ständigt.

Och Gud har alltid gett mig vad jag behöver, av "bekräftelse," för att jag ska veta att jag gör rätt. Jag vet att jag gör rätt utifrån Bibeln, det är Bibeln som säger att man ska ut och predika och jag utgår från hur de predikar i Bibeln. Men det finns fler saker som jag inte kan förneka:

Det faktum att jag alls predikar beror på att Gud ger mig kraft att göra det. Jag känner Hans kraft, frimodighet i Hans Ord och att Han hjälper mig när jag står där. I vanliga fall så är jag en asocial/ blyg och tystlåten person. Jag är rädd för att tala inför grupp och har alltid hatat de delarna i skolan. Jag kan desto mindre predika av min egen kraft alls. Men jag känner ingen sån rädsla alls när jag ska predika Evangeliet. Jag skäms inte för det eftersom det är Guds kraft.

Nu i måndags var det många på gatan som blev väldigt arga på mig p g a vad jag predikade. En av dem, en kille som stått och gapat samtidigt framför mig (men jag överröstade honom nog, hörde inte vad han gapade) han kom fram till mig efteråt och var arg och hade invändningar, men han gick bara iväg när han hade sagt det utan att lyssna på vad jag hade för svar. I alla fall kom det fram två barn (8-9 år?) som hade lyssnat. Den ene sa "Varför blev han arg på dig? Du sa inget fel." Den andre instämde: "Nej, du bara varnade dem ju." Man kan alltså missförstå eller förstå vad jag predikat rätt. T o m barnen kunde förstå det rätt, bättre än de vuxna... De förstod inte ens varför folk hade blivit arga...

En annan gång, stod jag och delade ut traktater, det var faktiskt samma dag efter att jag hade hållit predikan på den första filmen längst upp här, så kom det fram en tjej från ingenstans och sa att hon såg mig predika tidigare och att hon såg Gud stå bredvid mig, att Gud är med mig. Nu är inte jag någon som är mycket för syner och såna saker. Hon kanske menade symboliskt eller något... Men det var en hälsning, en bekräftelse som jag behövde, om att Gud är med mig.

Hade skrivit lite mer om vad Herren gör och gjort i mitt liv, men jag delar nog av inlägget här då det kanske blir mer off-topic. Jag sparar det till ett senare inlägg. Jag har kommit närmare Herren och är nöjd och gläds mer i Honom genom de sakerna iallafall.

Men jag uppmuntrar er, bröder, genom vår Herre Jesus Den Smorde och genom Andens kärlek, att kämpa tillsammans med mig i förbönerna för mig till Gud (Rom 16:30)

.
.

torsdag 22 augusti 2013

Såg Jesus Sig själv som Gud? - Debatt

Jag har tidigare skrivit om muslimerna som brukar vara i Nordstan och dela ut lappar och lura i folk att Jesus inte ansåg Sig själv vara Gud, genom att förvränga Bibeln och Jesu ord.

Omid i vår församling har också träffat dem och han utmanade dem på en debatt, för att i lugn och ro, sakligt, punkt för punkt, gå igenom Bibeln. De sade dock att de inte hade någon officiell som kunde representera dem. De är alltså bara några som gillar att sprida lögner på fritiden utan att egentligen ha någon kunnig ledare som förestår dem.

Men till slut hyrde de in en debattör - Md. Naim Khan från Islamic Propagation Center ("Islamistiska propagandacentret?" - passande namn...) och debatten kunde äga rum. Nu ligger den på YouTube och har blivit uppmärksammad av en framstående kristen apologeterna som debatterar mot islam - Sam Shamoun. (Jag tror mig ha lagt en del videos av hans debatter på bloggen också, tillsammans med David Wood.)

Omid var minst sagt väl förberedd och det gick väldigt bra, det märks att han var väldigt nervös och adrenalinstinn i debatten. Men han använde det på rätt sätt för att förbereda sig väl och kunna svara varje argument inom tidsramarna för debatten. Detta kanske inte låter så kristligt att säga, men som kristen ska man säga sanningen: Han ägde sönder hela debatten och gjorde slarvsylta av alla motståndarens argument.

Det kan också tilläggas att på vanligt manér försökte muslimerna att ändra debattämnet precis innan debatten (en vanlig taktik för att de vill vinna på ohederligt vis, de vet innerst inne själva att de har fel och ljuger) och efteråt i deras egen uppladdning så har de mycket riktigt ändrat titeln på debatten så att den handlar om något annat. Men som tur är filmades det av vår församling och har lagts upp med den riktiga titeln.

 Låt alla muslimer, som är hederliga, se sina ledares ohederlighet och lögner avslöjade, och vända sig från lögnen till Sanningen.

 

måndag 19 augusti 2013

Johannes 3:16 - en lektion i grekiska... och kärlek

ουτως γαρ ηγαπησεν ο θεος τον κοσμον ωστε τον υιον τον μονογενη εδωκεν ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον

Översättning:
På detta sätt älskade ju Gud världen, så att Han gav den unike Sonen, för att ingen som har tilltro till Honom ska gå förlorad, utan ha evigt liv.

Kommentarer:

ουτως [houtås] så, på detta sätt - alltså inte "så mycket." Det inleder här satsen som ska beskriva följande, på vilket sätt Gud älskade världen, inte hur mycket Gud älskar världen.

ηγαπησεν [ägapäsen] aorist (en tempusform) av verbet αγαπαω [agapao] älska. Att det är aorist här innebär att handlingen är en hel avslutad handling i förfluten tid. Gud handlade en gång i kärlek med världen. Det är inte t ex presens, att Gud konstant älskar eller konstant känner kärlek till världen, inte heller imperfekt, att Gud förr i tiden brukade älska världen. Det är en engångshandling av kärlek som ägde rum för 2000 år sedan. Kärlek betyder handling, inte känslor eller ord.

θεος [theos] Gud, det grekiska ordet för gud.

κοσμος [kosmos] kosmos, universum, världen. Det finns inte belagt utanför NT att ordet används för "människosläktet." Grundbetydelsen är ordning. Det kan också betyda "god ordning," "gott uppförande", "anständighet." Detta skulle kunna passa i sammanhanget då man läser vidare om de "som har tilltro" - de har gott uppförande. Men "världen" är nog bäst ord att översätta med, och att det gäller "människosläktet."

ωστε [håste] så att, därför. Konjunktion för att uttrycka resultatet eller verkan av handlingen i huvudsatsen. Gud älskade världen - på detta sätt - att Han gav Sonen (τον υιον [ton hyjon]). Alltså Guds kärlekshandling till världen var att ge Sonen.

μονογενης [monogennäs] (μονο-γενης) unik, den ende av sitt slag. (Ej "enfödd".) Intressant info är att Jesus, rätt översatt, kallas ο μονογενης θεος - "den unike Guden" i Joh 1:18

εδωκεν [edåken] också aorist, av verbet διδωμι [didåmi] ge. ηγαπησεν...εδωκεν båda är aorist och hänger alltså ihop. Det är samma sak. Han älskade - Han gav. Guds kärlekshandling var att Han gav. Han gav Sonen - en gång.

ινα [hina] att, för/så att. Inleder finalsatsen, alltså som uttrycker syftet med det föregående, varför Gud handlade i kärlek och gav Sonen.

πας...μη [pas...mä] ingen. πας var och en, alla följt av μη så att inte (tillsammans med inledande ινα, se ovan) översätts bäst till svenska som ingen. (Jämför om man skulle översätta det med alla - "för att alla som har tilltro till Honom inte ska gå förlorad" - betydelsen blir nästan motsatt, vissa eller nästan alla som har tilltro kan ändå komma att gå förlorad!? Men betydelsen är alltså att ingen som har tilltro till Honom ska gå förlorad.

πιστευων [pistevån] presens particip av πιστευω [pistevo] lita, ha förtroende/tilltro. Betyder inte att "tro" på att något eller någon finns. Följt av εις [ejs] till, blir det ännu tydligare, att ha tilltro till. Presens particip - det är något som är pågående.

απολλυμαι [apollymai] (medium) gå under, förgås, gå förlorad. Ej att förväxla med aktivumformen απολλυμι [apollymi] förstöra, förgöra. (Låt oss inte dra den förhastade slutsatsen att det innebär att bli förintad (fortsättning följer...))

αλλ' [all] förkortad form av αλλα [alla] utan. Ställer som motsats.

εχη [echä] presens av εχω [echo] ha

ζωη [tzåä] liv, livsstil, "leverne"

αιωνιος [ajånios] som varar i en tidsålder, varar för evigt, evigt.

Joh 3:16 betyder alltså inte att "Gud älskar alla människor." Texten säger att Gud en gång utförde en kärlekshandling till världen, då Han gav Sonen. Och att givandet av Sonen, i slutändan endast syftar till att gagna de i världen, som har tilltro till Honom: ingen av dessa ska gå förlorade, utan ha evigt liv.

Man ser det också av sammanhanget om man fortsätter till vers 18
Den som har tilltro till Honom blir inte dömd, men den som inte har tilltro är redan dömd, för att han inte hade satt tilltro till Guds unike Sons Namn.

Målet med Guds kärlek: att vi som kristna syskon ska älska varandra
Första Johannesbrevet 4:7-12
Älskade, låt oss älska varandra, eftersom kärleken är från Gud, och var och en som älskar är avlad av Gud och känner Gud. Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Genom detta uppenbarades Guds kärlek i oss, att Gud sände Sin unike Son till världen så att vi skulle leva genom Honom. I detta ligger kärleken, inte att vi älskat Gud utan att Han älskade oss och sände Sin son som blidkning för våra synder. Älskade, om Gud älskade oss på detta sätt, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och Hans kärlek är fullbordad i oss.

4:20-5:3
Om någon säger att: "Jag älskar Gud" och hatar sin broder, är han en lögnare; för den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta budet har vi från Honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Var och en som tror att Jesus är den Smorde, har blivit avlad av Gud och var och en som älskar Avlaren älskar [också] den som är född av Honom. Genom detta vet vi att vi älskar Guds barn, när vi älskar Gud och gör Hans befallningar. Detta är ju Gudskärleken, att vi håller Hans bud, och Hans bud är inte svåra.

onsdag 14 augusti 2013

Voddie Baucham för några veckor sedan

För några veckor sedan besökte Dr Voddie Baucham oss i Göteborg.

Här är en inbäddad spellista med alla predikningarna i videoformat:Han höll undervisning om en del intressanta ämnen, framförallt kulturens konflikt med den bibliska familjesynen. Han hällde ett par rejäla salthögar över denna ruttna snigel som är svensk familjesyn och värderingar. Detta är t o m kontroversiella saker i USA, där han bor och varifrån hans predikningar utgår.

Medan, förstås, hela serien är en skarp profetia mot Sverige så uppskattade jag framförallt hans sista predikan som han direkt riktade till vad han såg hos oss i Sverige.Med detta sagt, jag uppskattade verkligen Baucham och håller helt med hans familjevärderingar. Men i vissa delar tyckte jag emellertid att han gick till överdrift. Medan han i predikan erkände att texter som 1 Kor 7 finns och vad Jesus säger i Matt 19:12, så i frågor-och svar-delen så framgick det mer att han ser det som att mannen har ett ansvar, alltså en plikt, att leta upp en fru. Här tycker jag att han lägger till en extra sak som inte Bibeln befaller och lägger en börda på en (därtill kommer även alla regler man ska följa innan och under uppvaktningen av kvinnan, som man känner till om man hört Paul Washers undervisning om äktenskap, som Voddie också håller med (de har haft konferenser tillsammans om ämnet, fick jag veta, efter att jag frågade honom om han höll med Paul Washers undervisning.)) Jag håller mycket väl med om principerna de undervisar och att de har stöd i Bibeln, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud... (1 Tessalonikerbrevet 4:4-5 SFB) Men genom att säga att man har en plikt att leta upp en fru, så följer det ju automatiskt alla de andra sakerna som man måste lägga tid på. Och då lägger de härmed ett tungt ok på alla unga män som vill vara som mest upptagna med att sprida Glädjebudet, Evangeliet. Nu är det plötsligt den här världen som gäller igen. Som Paulus skriver:

Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång, och jag vill att ni skall vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han skall göra som Herren vill. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han skall vara sin hustru till lags, och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren, att hon skall vara helig både till kropp och själ, men den gifta kvinnan tänker på det som tillhör världen, hur hon skall vara sin man till lags.
(1 Korintierbrevet 7:31b-34 SFB)

Paulus rekommenderar alltså folk i 1 Kor 7 att inte gifta sig (även om det inte är fel att gifta sig är det bäst att inte gifta sig.) Nu frågade jag honom efteråt angående de här sakerna, för att jag tyckte det var intressant. Baucham ansåg att 1 Kor 7 enbart handlar om korintierna. Man vet inte vad "det svåra läge som nu råder" som Paulus hänvisar till i vers 26 exakt var, men att det rörde sig om en lokal angelägenhet. Jag kände igen det och köpte den förklaringen för stunden och frågade vidare lite följdfrågor.

När jag kom hem läste jag sammanhanget i 1 Kor 7 och märkte att det visst måste handla om alla kristna överallt i alla tider. Jag läste även i reformatorn Jean Calvins kommentarer till stället och han sa samma sak:

Meningen [med vad Paulus skriver] är denna: "Jag tycker det är fördelaktigt på grund av nöden ["det svåra läge" i Folkbibeln], i vilken de heliga alltid blir trakasserade i detta liv, att alla bör åtnjuta celibatets frihet och fördel, då detta skulle vara en fördel för dem." Fast det finns några som ser termen "nöden" ["det svåra läge"] som att det handlar om apostelns tidsålder, som tveklöst var full av svårigheter för de fromma: men det verkar för mig som att han mer hade för avsikt att uttrycka oron som de heliga oavbrutet blir trakasserade med i det nuvarande livet. Jag ser det därför, som att det handlar om alla tider, och jag förstår det på detta sätt, att de heliga ofta, i denna värld, drivs hit och dit, och utsätts för många och varierande stormar, så att deras tillstånd verkar olämpligt för äktenskap.
Ofta märker man Calvin vara steget före.

lördag 3 augusti 2013

Evangelisation och Förkastelse

Att bli förkastad, att någon inte tar emot Glädjebudet som vi förkunnar, är ju något som händer för det mesta och något som kan få oss att inte vilja förkunna alls "det är ju ändå ingen som lyssnar."

Predikan jag höll för några veckor sedan, nedan, utgår från Markusevangeliet 6:1-13 som består av två textstycken. Båda textstyckena, kan man säga, tillhör egentligen två olika avsnitt ur Markus. Men de har en del gemensamt då de berör förkunnandet av Glädjebudet, och ger oss några uppmuntringar om hur vi ska hantera förkastelse, när folk inte tar emot förkunnelsen.

lördag 27 juli 2013

Ett rop emot våld och ondska - viktig predikan till vår tid

För ett par veckor sen hade Daniel Norén en predikan ute vid Bergsjön, en viktig predikan för Sverige i tiden som berör bl a abort.

Dagen innan hade jag tittat på TV och som vanligt blivit upprörd i anden av skräpet. De hade en reklam om TV4:s dokumentärkanal där de visade bilder från olika skräckscenarier. Med text till om brottslingar som gjort diverse saker och annat. Ett av dessa skräckscenarier var en bild på ett nyfött spädbarn. Texten till löd: Hennes tro förbjuder abort. Våldtäktsmannen fick bara 8 månaders fängelse.

Sensmoralen av bilden var i grund och botten att spädbarnet är ett skräckscenario och helst skulle detta barn som ligger på bilden och sprattlar så glatt, inte ligga där och sprattla, utan, efter att ha fått sina inälvor ut-dammsugna, ligga i en papperskorg på ett abortkontor, som en annan restprodukt.

TV4:s ondskefulla reklam för sig själva speglar vilken grotesk och ondskefull kultur vi lever i. Deras hjärnor måste vara russin. Deras resonemang är förvrängdhet. Man kan inte hjälpa att man blev till genom en våldtäkt. Har man förlorat rätten att leva på grund av vad ens "pappa" har gjort? Vad har det med religion att göra?

Iallafall, över till predikan:

onsdag 24 juli 2013

Nyheter 130724

Det har varit länge sedan jag skrev ett nytt inlägg på bloggen. Anledningen är kort: jag hinner inte. Måste omprioritera en del saker. Inte heller hinner jag skriva något längre och vettigare just nu. Läser någon ens här längre? Ja, säger statistiken. Iallafall ska det komma upp ett par inlägg snart, håll till godo. Sedan har jag mycket att skriva om fortfarande så bloggen har inte "avlidit."

Sedan sist jag skrev har jag börjat att evangelisera mer igen på gatorna, fast inte lika mycket som innan. Och har även börjat att predika. Jag känner att Gud verkligen ger mig kraft och jag skäms inte för Glädjebudet. Folk som filmar och skrattar åt en, spelar ingen roll för mig. Jag får orden jag ska predika. Osv. Ära till Gud.

Sedan har jag även börjat med twitter.. lättare att skriva kortare saker ibland när man känner för det även om jag inte alls är speciellt aktiv där heller. Mina s k "tweets" läggs även upp nere i högerspalten här på bloggen, kan den som varit uppmärksam skryta med att redan ha upptäckt. --->

Har sedan länge (kanske nämnt här) gjort klart en översättning av Romarbrevet från grekiska som jag ska dela med mig av någon gång.

Finns säkert mer men hinner inte skriva eller fundera mer över det. Som sagt ska några inlägg komma upp inom kort.

tisdag 4 juni 2013

Varför inte använda denna traktat?

Några gånger har folk visat den här traktaten för mig.

Den påminner förstås om Living Waters' miljondollarsedel och har samma bra beståndsdelar. Lag, synd, dom, helvetet, omvändelse/ånger och förtröstan på Jesus. Och att man ska fortsätta sitt liv för Jesus, inte bara en engångshändelse.

Det var de bra sakerna. Dock så finns det några villoläror i traktaten. Den första är delen som säger Vi har alla en kropp och en själ, och när vi dör, lever vår själ vidare i evighet, antingen i himlen eller i helvetet.

Det här är fel enligt Bibeln. Enligt Bibeln kommer det en kroppslig uppståndelse vid slut-tiden där de rättfärdiga får ärva Den Nya Jorden och de orättfärdiga får del i sjön som brinner av eld och svavel. Det är alltså inte bara själen som lever vidare i en "andlig" dimension, utan även fysiska verkligheter så som Gud skapat gott från början. (Har inga problem med att kalla det Himlen eller Helvetet i sig, då folk är mer bekanta med de termerna och i Bibeln används t ex grekiska ordet Hades som är den grekiska mytologins Underjorden, Dödsriket)

Var (och vad) själen, eller anden, är, från insomnandet fram till slut-domen går jag inte in på just nu, men den kommer inte att vara där för evigt, utan det kommer till sist en uppståndelse och en dom:

Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.
(Johannesevangeliet 5:28-29 SFB)

De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.
(Daniel 12:2 SFB)

Och jag har samma hopp till Gud som de, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång.
(Apostlagärningarna 24:15 SFB)

Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och underjorden gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och underjorden kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.
(Uppenbarelseboken 20:11-21:2)


Frågan om den kroppsliga uppståndelsen är så viktig att Paulus ägnar ett stycke i Första Korintierbrevet till att tilltala det, i motsats till att några lärde ut att det inte fanns någon uppståndelse.

Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud, att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom...

Nu kan någon fråga: Hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? Du oförståndige! Vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som skall bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag. Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars kött. Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag.
(1 Korintierbrevet 15:12-23, 35-40 SFB)

Tanken att bara själen lever vidare i himlen eller helvetet bygger mer på gnostiskt tänkande, vilket var en villolära kristna kämpade mot tidigt i historien. Tanken är att det fysiska är fel så när vi dör är det bara våra själar som kommer fortsätta att finnas för evigt. Men enligt Bibeln har Gud skapat den fysiska världen god från början och kommer att återställa den.

Jag har sett Jehovas vittnen m fl vinna enkla poänger genom att motbevisa denna obibliska syn, men samtidigt tar de tyvärr det i akt för att införa sina egna minst lika obibliska villoläror. En förvirrings-taktik. Jag hoppas man kan återgå till vad Bibeln säger så det inte blir så lätt för dem att lura folk också.

Det andra felet i traktaten är att vi ska "göra två saker" för att bli förlåtna. Det låter som frälsning genom gärningar. Enligt Bibeln är frälsning av nåd allena genom tron allena och inte genom gärningar.
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.
(Efesierbrevet 2:8-10 SFB)
Det må vara sant vad det står i övrigt, men det är fel att säga att man ska "göra det" för att bli förlåten. Det är inga gärningar som gör att vi blir förlåtna, snarare förutsättningar att bli förlåten. Om man inte ångrar sig och inte heller vill bättra sig, vill man inte bli förlåten, och blir inte förlåten. Om man inte litar på Jesus som tillräcklig ser man inte heller sitt behov av förlåtelse, man tror att man kan gottgöra det av egen kraft. Det handlar alltså om motsatsen till att göra gärningar. Och om man ska "leva och tjäna Honom" för att bli förlåten, då kan man aldrig veta om man blir förlåten förrän man levt färdigt och sett om man verkligen levt och tjänat Honom. Det är sant att man inte ska synda under nåden, och leva för Gud. Men detta är just för att vi har del av Jesu död och även ska vara del av Hans uppståndelse. (=man är redan räddad/frälst, och det är inte för att man ska bli räddad eller förlåten.) Se Rom 6-8 (Paulus har skrivit i kapitlen innan just om att man blir rättfärdigad av nåd och inte gärningar och svarar i kap 6-8 "nej" på frågor om man ändå ska fortsätta synda när man är "under nåden" osv.)

Det sista felet är att de tillskriver Gud säga något Han inte sagt och inte sagt (i Bibeln) att Han kommer att säga. Det påstås att vi ska höra Gud säga till oss: "Min käre son eller dotter, du har tagit emot min förlåtelse som jag gav genom min fullkomliga son Jesus Kristus död. Så, välkommen in i himlen!"

Detta står inte i Bibeln och det står inte i Bibeln att Gud kommer att säga så. Det är verkligen farligt att påstå att Gud sagt eller ska säga något som det inte står i Bibeln att Han sagt eller kommer att säga. (Jfr 5 Mos 18:20)

Därför skulle jag inte använda denna traktat och inte heller rekommendera den.

lördag 1 juni 2013

Vetenskap och islam

Kortfilmen "1001 Inventions and the Library of Secrets" påstår att mycket av den vetenskap vi tar för givet kommer av islamiska upptäckter. I denna video diskuteras relationen mellan vetenskap och islam.

onsdag 29 maj 2013

Todd Friel Diskuterar ett Paul Washer-Klipp på WOTMR

Här är ett klipp från Way of the Master Radio där Todd Friel och Ray Comfort diskuterar klippet där Paul Washer säger sanningen om Joel Osteen och självförtroende. Lyssna på vad Todd och Ray har att säga.

Detta sändes 070511, första timmen av programmet.

[Numera heter Todd Friels program Wretched Radio]


söndag 26 maj 2013

Plötslig undergång, utan hjälp! (Thomas Vincent)

"God's Terrible Voice in the City." Denna bok skrevs kort efter den stora branden i London 1666 som förvandlade den berömda staden London till en ruinhög!)

Vi läser i Psalm 75:9: Ty i HERRENS hand är en bägare. Den skummar av vin, den är full av tillblandad dryck och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Han kanske låter Sitt folk dricka toppen av det; men den bittraste och grumligaste delen, som är i botten - ska de ogudaktiga dricka upp i Helvetet! Om Gud piskar Sina barn med käppar - så kommer Han att gissla Sina fiender med skorpioner!

De ogudaktiga kommer att känna hur ont och bittert det är att så fräckt sticka upp mot Gud, genom deras ohyggliga eder och hädelser, genom deras hemska ondska och styggelser, genom vilka de, liksom, utmanar Gud att göra Sitt värsta emot dem!

Säkerligen - de domar som särskilt är avsedda för de ogudaktiga har ännu inte kommit! Och de kommer bli överstigande stora, på grund av den renare och mer oblandade vrede som kommer åtfölja dem!

När Gud drar fram Sitt blixtrande svärd, och gör redo Sin skarpa pil på bågsträngen; när Gud kläder Sig med ilska som klädsel, och Hans hand fattar tag i hämnd; när deras olagligheter är fullmogna, och dagen för deras hemsökelse och vedergällning är kommen - hur kommer då de onda att bli förskräckta! Vilken häpnadsväckande skräck kommer då att överraska denna vidriga generation! Menar du att ditt mod kan hållas uppe eller att dina händer är starka nog, när tiden kommer då jag griper in mot dig? Hesekiel 22:14

Då kommer Herren ryta från Sin heliga boning med en så fruktansvärd röst, som kommer få det att ringa i deras öron, deras hjärtan att bäva och skälva! Han kommer ryta som ett lejon och slita dem i stycken - och det kommer inte finnas någon där, att rädda dem!

Jag antar att de inte just nu förväntar sig domen, eller fruktar den - mer än hela världen fruktade sin översvämning på Noas tid; eller Sodom och Gomorra sin uppbränning - eftersom bedräglig synd har gjort deras hjärtan hårda! Lång fortsättning i synd, ostraffad, har brännmärkt deras samveten som med ett strykjärn! När män växer obotligt hårda mot återkommande och alla förebråelser - vad följer, annat än plötslig undergång, och dessutom utan hjälp! När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (1 Tessalonikerbrevet 5:3)

Och om någon i denna perversa och onda generation går bort utan en märkvärdig förstörelse i tiden, kommer Gud göra Sin rättvisa tydlig på dem i den eviga världen - när Han klappar igen deras själar som fångar i helvetets djupaste fängelsehåla, och utser:
hemska djävlar till deras fångvaktare;
eldslågor till deras kläder;
ohyggliga fasor och eländen till deras föda;
andra förbannade, plågade andar till deras kamrater;
där de måste ligga bundna i mörkrets kedjor, fram till den stora domedagen!

Och när den fruktansvärda dagen slutligen är kommen, och änglarna stött den sista basunen, och samlat de utvalda till Kristi högra sida - då kommer en att sändas med nycklarna till den bottenlösa avgrunden, och det underjordiska fängelset kommer öppnas för en stund; och som så många skurkar i kedjor, kommer de, tillsammans med alla deras medsyndare, föras fram, och förenas med deras kroppars smutsiga kött, som, likt en smutsig trasa, de ska klä på sig; och med högst ynkliga ansiktsuttryck, och skälvande leder, och hemska skrik, och outsäglig förvirring och skräck - ska de se Herren Jesus Kristus, som de under sin livstid föraktat och skymfat - komma ned från himlen i flammande eld, för att ta hämnd på dem! Han Själv kommer att döma dem till den eviga eldens lågor, och köra bort dem från Hans tron och närvaro - till Helvetets yttersta mörker, där de måste ta sin boning för evigt!

Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.
(Hebreerbrevet 10:31 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 25 maj 2013

Tillståndet för Evangelikalism Idag och Kristuslös "Kristendom"

Följande diskussion emellan Michael Horton och RC Sproul är väl värd att se på för att höra två stora moderna kristna tänkare diskutera denna fråga av evig konsekvens:

onsdag 22 maj 2013

Dra inte tumverser

Denna video visar dumheten i att ta bibelverser ur sitt sammanhang för att rättfärdiga sina egna begär.En man funderar om Gud vill att han ska köpa ett nytt hus. Han drar en tumvers och hittar Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. Ps 51:20 Han springer till sin fru och säger att Gud sa till honom att han ska bygga ett eget hus från grunden.

Problemet är att han är arbetslös och de kommer att sätta sig i massiva skulder för att bygga huset. Och göra allt emot alla Bibelns moraliska principer, men ändå säga att de deltar i en "relation" med Gud.

Det här är inte annat än fantasi och självbedrägeri. Det är inte så man avgör vad som är Guds vilja. Man måste söka i Skrifterna, leta efter passagerna som direkt tilltalar den moraliska frågan som det gäller, och tillämpa god, solid, biblisk hermeneutik på alla frågor du har till Gud. Och sedan, när du riktigt och pricksäkert avgjort vad Guds vilja är, då är ditt jobb som kristen att tillämpa det i din omständighet. Med andra ord, du får inte fuska och bara hitta på dina egna svar genom att feltolka första versen du läser.

söndag 19 maj 2013

Lika många huvuden som en hydra, och lika många liv som en katt! (John Newton, 1775)


Min främsta och bestående prövning ligger på insidan; och jag hoppas att Herren kommer att helga den - för att göra mig gradvis "liten" i mina egna ögon. Jag längtar efter att kunna använda Jobs ord, med samma känsla som jag tror att Job hade när han uttalade dem: "Se, jag är värdelös!" (Job 40:4.) Att hålla med i ord är ganska lätt - men att verkligen och i god uppriktighet "avsky mig själv" och ångra mig i stoft och aska - är väldigt svårt. Jag vet att jag bör bli ödmjuk inför Honom - men jag vill bli det i verkligheten.

Men JAGET, detta odjur, har lika många huvuden som en hydra, och lika många liv som en katt! Det är mer än 25 år sedan jag hoppades att det spikades fast på korset - men ack, det är fortfarande väldigt mycket vid liv - och blandas i och förstör allt jag gör!

(OBS! En "hydra" är ett mytiskt månghövdat odjur, vars huvuden växte ut igen efter att de huggits av.)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 12 maj 2013

Guds Lamm stektes i Guds vredes eld! (Thomas Watson, 1620-1686)Meditera mycket över Helvetet. Låt oss gå till Helvetet i kontemplation, så att vi inte måste gå till Helvetet i kondemnation.

Hur hopplöst det är för de förbannade! Det finns varken paus eller lindring i deras pinor. De gamle kvädade om Endymion, att han fick tillåtelse från Jupiter att alltid sova. Vad skulle inte de förbannade i Helvetet ge för en sådan licens!

Att seriöst meditera över Helvetet, skulle få oss att frukta synden som Helvetet. Synden är Helvetets bränsle! Synden, likt Simsons rävar, bär förtärande eld i sin svans.

Att meditera över Helvetet bör få ett Guds barn att jubla. En troende kan vara rädd att tänka på plågans plats - men jubla över att tänka på att han aldrig ska komma till den platsen. Ett Guds barn, när han tänker på Helvetet - jublar han med bävan. Ett fängelse är inte gjort för att kungens son ska sättas där. En stor naturalist observerar att inget så snabbt släcker eld - som salt och blod; men jag är säker på detta - saltet gör ångerns tårar salta, och Kristi blod kommer släcka Helvetets eld för en troende.

Kristus själv har känt Helvetets pinor för dig - Guds Lamm stektes i Guds vredes eld! Genom Hans brännoffer är Herren nu blidkad gentemot Sitt folk. O hur må de gudfruktiga jubla! Kristus var för en tid i Guds vredes brinnande smältugn - så att eld inte kan skada någon troende. De heliga har Kristi rättfärdighets klädnad på sig, och Helvetets eld kan aldrig sveda denna klädnad!

Alltså ingen fördömelse nu för de i Den Smorde Jesus. Rom 8:1

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 11 maj 2013

onsdag 8 maj 2013

När vi ännu var svaga... (Jeff Noblit)

...dog ju Den Smorde, enligt tiden, för ännu ogudaktigas skull.

"Tala inte om detta löjliga arminianska nonsens för mig, att människan på något sätt har en gnista godhet i sig och att han kan dra sig själv och finna Gud. Tala om för mig hur en ogudaktig syndare som är hjälplös kan dra sig själv någonstans."
- Jeff NoblitHär finns hela predikan med svensk text.

söndag 5 maj 2013

Faderlig omsorg (James Smith, 1802-1862)Ett brev från James Smith till hans barn

Mina kära barn
Som er förälder, känner jag mig djupt bekymrad för både er nuvarande och eviga välfärd. Stor kommer min sorg och bedrövelse bli - att se er associerade med det världsliga, det slarviga, eller det profana - och att se framåt med rädslan av att för evigt bli skild ifrån er! O vilken tanke att bli frånskilda för alltid! där föräldern åtnjuter outsäglig välsignelsefullhet, men barnet genomlider obeskrivlig, oändlig olycka!

Med alla evighetens högtidliga verkligheter framför mig, skriver jag, och med den djupaste omsorg, ber jag om er uppmärksamhet. Tillåt mig först, mitt kära barn, att rikta din uppmärksamhet mot det eviga värdet på din odödliga själ. Du har en själ som är odödlig, destinerad att leva för alltid. Leva måste den, leva kommer den och leva för alltid; men den kan genomlida de mest fasansfulla, förskräckliga och oändliga plågor!

Jag talar från Guds mun, att du har en odödlig själ; att det finns en härlig himmel och ett fasansfullt helvete; att det ena eller det andra måste vara din eviga hemvist; och jag bönfaller dig att allvarligt betänka, reflektera i tid, och fly från vreden som är på väg!

Din natur är helt depraverad, och har alltid varit! Du framavlades i synd, formades i olaglighet, och föddes under Guds förbannelse! Du har vuxit upp hittils i ett syndigt tillstånd: alla dina hjärtats tankar, alla ord du talat, alla handlingar du utfört, är mer eller mindre syndiga.

Ditt hjärta är en så förgiftad källa, att något rent omöjligen kan komma ut ur det. Gud säger om ditt hjärta, mitt barn, att det är "bedrägligare än allt annat, och desperat ondskefullt!" Alla varianter av synd och ondska lurar där! Det kan döljas från din syn, men ändå är det där; och om frestelsen skulle visa sig, eller Herren tar bort sina återhållande tyglar - skulle den snart göra sitt fasansfulla framträdande.

Det har aldrig begåtts en synd av den vidrigaste ondgörare, eller ett brott förövat genom det största olaglighetsmonstret - utan att man kan finna fröet till den synden eller brottet i ditt hjärta! "Inifrån, från hjärtat," säger Jesus "kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, stölder, begär, ondska; svek lystnad, ett ont öga, högmod, hädelse, dårskap! Alla dessa ondskor kommer inifrån och besudlar en människa!" Väl må då aposteln säga "köttets tänkande fiendskap mot Gud, det är ju inte underkastat Guds Lag, och kan ju inte heller, och de som är i kött kan inte behaga Gud."

Tror du att det är möjligt, mitt kära barn, för något gott att komma från ett hjärta som detta? Men just ett sådant hjärta har du - och anledningen till att du inte vet om det, är för att andligt mörker och okunskap har spridit sig över din själ; ditt förstånds ögon har förmörkats och du är förhärdad genom syndens bedräglighet!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 1 maj 2013

Alla Människor Är Födda Onda (Paul Washer, svensk text)Här är hela predikan med svensk text. Den är min favorit av Paul Washer.

fredag 26 april 2013

No Compromise Ever, avsnitt 1

Mike Abendroth, Carl Trueman, Phil Johnson, James White pratar om evangelikalismen. I detta avsnittet som visades för ett tag sen, men jag har velat lägga upp den här i ett tag, så pratar de om något som hände i ett annat program som hette "The Elephant Room" vilket från början var tänkt som ett ungefär likadant program som detta. Där pastorer och bröder skulle samlas och ta upp tuffa frågor. Det verkade stabilt i början men efter ett tag ballade detta ur och de bjöd in flera villolärare, bl a några sökarvänliga "pastorer," och modalisten TD Jakes, för att sitta i dessa broderliga diskussioner. Så där satt flera "reformerta" pastorer, bl a Mark Driscoll (som är lite mer känd i Sverige än övriga) och kallade dessa villolärare för "broder." Det hände också mycket mer skandaler i den här vevan som jag inte ska skriva om.

Så i detta program av No Compromise Ever pratar de om detta och hur viktigt det är med rätt lära och att säga ifrån mot och om villolärare. Speciellt viktigt arbete för pastorer som ska vara herdar för hjorden.

No Co Ever: Episode 1 from No Compromise Radio on Vimeo.

onsdag 24 april 2013

Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är

I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.
(Efesierbrevet 4:17-32 SFB)

torsdag 18 april 2013

Bombdåden i Boston

Jag var ute på evangelisation i måndags och fick prata om Gud med två killar. Jag kom inte längre i att presentera Evangelium än Rom 1:18-20, fast vi pratade länge. De insåg att de inte var goda människor, men påstod sig inte tro på Gud. Fast att Gud finns är uppenbart, och jag försökte resonera med dem utifrån skapelsen. Deras främsta problem var att de tycker det finns för mycket ondska och orättvisor i världen för att Gud ska finnas.

Ondska och orättvisor i världen motbevisar inte Gud, dessa saker beror på människornas synd. Gud kommer en dag att komma och skipa rättvisa och straffa all ondska. Men Han har tålamod för att Han vill att vi ska ångra oss och få syndernas förlåtelse.

Nästa dag kunde jag läsa i nyheterna om bombdåden i Boston och fick påminnas om just den här ondskan man ser i världen dagligen. Människor dödar varandra. Allt detta dödande och bombande. Barn som dör. Jag satt på rasten på jobbet när jag läste och försökte att hålla tillbaka tårarna vilket var svårt. Men Gud är vårt hopp och fasta trygghet. I framtiden segrar det goda.

Tisdagens avsnitt av On the Box with Ray Comfort handlade om händelsen vid Boston Marathon.


tisdag 2 april 2013

Kort recension av bibelserien som SVT visat över påskhelgen
De hade lagt till mycket dramatik och våld, m m. Ironiskt nog börjar första delen med en varning om att serien innehåller mycket våld, eftersom de vill skildra Bibelns berättelser troget och dessa innehåller mycket våld. Nu vill jag veta i vilken bibel de läser om några ninja-änglar som utförde massaker i Sodom. Osv.

Den första scenen är att Noa är i arken och berättar skapelseberättelsen. En OK lösning och filmen försöker inte bortförklara skapelsen och syndafloden med naturliga förklaringar. Likadant med resten av Guds ingripanden/undren i filmen, de skildras som verkliga under som Gud verkligen utför och har inga naturliga förklaringar. Men något jag märkte var att Noa pratade med skotländsk dialekt. Och dialekterna varierade mellan skådespelarna som spelade personer som skulle ha samma språk (jag menar att de kunde väl åtminstone försöka bryta på hebreiska etc, om de nu skulle prata engelska och även ha olika engelska dialekter) och även en del skulle komma från samma område men hade ändå olika dialekter. Trovärdigheten förstörs helt. Men något bra som bröt denna trend var hur Saul uttalade Michal.

De gick igenom ett urval av personerna i Bibeln, många saknades förstås. Vad som främst saknades var sammanhanget mellan GT och NT. Att GT talar framåt om Messias, Den Smorde Frälsaren som Gud utlovade och som uppfylls av Jesus. Exempelvis hade de inte med Josef som var en stark och viktig förebild av Jesus. Vilka är personerna, varför är detta med, sammanhang?

Bortsett från det får man väl ge dem lite utrymme att göra det mer dramatiskt och spännande. Det måste funka på film. Det måste flyta. De tog bort Tom Bombadill från Sagan om Ringen-filmerna också. Men det är något jag än idag inte har kommit över, heller.

Jag nämnde Sodom. Jag märkte också hur de tog bort delen om att sodomiterna, invånarna i Sodom, var "sodomiter," dvs "homosexuella," och ville våldta änglarna. Detta var första tillstymmelsen av den liberala sociala agendan som jag kunde märkta låg bakom, och skulle gå som en röd tråd genom hela serien. Avsnittet om Jesus var det jag gillade minst av alla. Först och främst så är skådespelaren inte Jesus och jag kunde inte älska honom som Jesus eller älska vad han sa. Alla Jesu ord hade ändrats och förvanskats för att passa den sociala agendan.

Inget Evangelium i detta avsnitt. Inget om synd, domen, Helvetet eller omvändelse. Det var en Jesus som gav legitimitet åt syndare att fortsätta synda. Det är även tveksamt vad filmskaparna ville ge för betydelse med Guds rike? - jag fick vibbarna om att de avsåg ett rike vi ska ta ner på jorden a la "socialevangeliet" genom att utföra välgörenhet? - och inte det framtida riket man ofta kallar Himlen, som visst är på jorden (Den Nya Jorden, Det Nya Jerusalem, Upp 21) där Gud regerar och Hans folk har evigt liv med Honom - men jag kan ha fel.

Joh 3:16 hade till och med ändrats för att ta bort delen med att gå förlorad. Jesus var bara ett hot mot maktetablissemanget och alla omnämnanden som Jesus gjorde, medveten, om att Han skulle ge Sitt liv till lösen för många, dö som ett offer i syndares ställe, var borttagna. Jesus dog p g a politik.

Sista avsnittet kunde i mitt tycke haft mindre av korsfästelsen. Anledningar:
 1. I Bibeln själv är beskrivningarna av själva korsfästelsen en väldigt liten bråkdel av evangeliernas skildringar. Det var inte det synliga romarnas kors som var det värsta utan att Jesus på korset led under Guds vrede, övergiven av Fadern, för vår skull.
 2. Det var korsfästelse under en falsk uppfattning som ovan nämnts.
 3. Vi behöver inte en ny "Passion of the Christ"-film
 4.  Mer utrymme åt Apostlagärningarna.

Jag gillade delen med apostlagärningarna mest i serien, men hade velat se mer av det, de hade kunnat banta ner korsfästelse-delen.

Pingstdagen var riktigt skildrad, där Anden ingav dem att tala riktiga språk, och predikade Evangeliet, Glädjebudet, för de utländskspråkiga. Det hade en riktig evangelieförkunnelse som man ser i Apostlagärningarna: Jesus dog, återuppstod, ånger/omvändelse, syndernas förlåtelse. Det enda felet var den märkliga dopsynen där bl a Paulus fick vatten hällt på sig från en potta och inte ens hade gjort någon riktig ordentlig bekännelse än. Man döpte så tidigt i kyrkans historia (Didache från ca 0090-talet) men det står inte så i Bibeln utan bibliskt dop är dränkning av hela kroppen som ska likna död och uppståndelse och identifiera en med Jesus.

Stefanus' stening och Paulus i fängelse reciterande Rom 5:3-4, samt 2 Tim 4:6-7 var speciellt rörande och bra lösningar, filmiskt. Man erkände t o m att Paulus' brev är bevarade autentiska i NT.

Uppenbarelseboken kunde dessvärre tolkas som en snetripp orsakad av att de försökte döda Johannes genom förgiftning. Som tur var var inte mycket av den med.

Men apostlagärningarna lyfte serien och just den delen kan jag gärna se om fler gånger. Hade önskat det var mer av det, som sagt.

(Recensionen blev visst lagom kort, allt är relativt...)

onsdag 27 mars 2013

söndag 24 mars 2013

Karaktärsdrag i den moderna kristna predikstolen! (J.C. Ryle, 1816-1900)

Så sade han till de folkskaror som kommit ut för att döpas av honom: "Huggormsyngel, vem visade er att fly från vreden som är på väg? Så bär frukter värdiga ångern!" (Lukas 3:7-8)

Det hade varit bra för Kristi Församling om den hade mer tjänare som talade klarspråk som Johannes Döparen.

En sjuklig motvilja mot starkt språk; en överdriven rädsla för att vara stötande; ett konstant tillbakaryggande från rakhet och klarspråk, är, olyckligtvis, för många karaktärsdrag i den moderna kristna predikstolen!

Kärlekslöst språk är tveklöst alltid något man ska ta avstånd ifrån. Men det finns ingen kärlek i att smickra oomvända människor genom att avstå från att nämna deras laster eller sätta mjuka namn på deras fördömliga synder!

Det finns två texter som glöms bort alldeles för mycket av kristna predikanter. På ett står det "Ve er när människorna talar väl om er!" (Luk 6:26)

På det andra står det: "Givetvis försöker jag inte att vara människor till lags! Nej, jag försöker vara Gud till lags. Om jag fortfarande försökte vara människor till lags, hade jag inte varit Kristi tjänare." (Galaterbrevet 1:10)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 21 mars 2013

SANN Framgångsteologi (Paul Washer)

Det finns framgångsteologi som är falsk och lovar ut guld och gröna skogar. Att man ska få framgång och bli rik och vara vid god hälsa i detta liv.

Här presenterar Paul Washer den sanna "framgångsteologi" som handlar om välsignelserna på välsignelserna i att lära känna Jesus mer och mer.Bibeln varnar för villolärare som är ute efter pengar och uppmanar oss att sträva efter den sanna rikedomen som är evigt liv i den kommande tidsåldern, där man ska se och vara hos Jesus Kristus för evigt.

Paulus skriver till Timoteus i 1 Tim 6:3-16, om de som ger falsk undervisning och ser gudsfruktan som en god affär (pengamässigt). Visst, skriver han, är gudsfruktan en stor vinning men då menas det inte med pengar!

Man ska vara nöjd med vad man har, kärlek till pengar är en rot till allt ont och de som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och skadliga begär, kommer bort från tron och störtas i fördärv och undergång:

Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.
(1 Timoteusbrevet 6:6-10 SFB)

Pengabegär och sådant ska gudsmannen hålla sig borta ifrån, och istället sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, kämpa trons goda kamp och försöka vinna det eviga livet - och få se Kristus.

Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.
(1 Timoteusbrevet 6:11-16 SFB)

...

söndag 17 mars 2013

Guds hat mot synden (Thomas Brooks, 1608–1680)


Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida.
(Jesaja 53:10 SFB)

Att se Gud stöta svärdet av Sin rena, oändliga och upptända vrede, genom hjärtat på Sin käraste Son, trots alla Hans förböner, böner, tårar och starka rop - är den högsta uppvisningen av Herrens hat och misshag mot synden - som någonsin funnits eller någonsin kommer finnas!

Det är sant, Gud uppenbarade Sitt stora hat mot synden...
genom att kasta ner änglarna i helvetet och
driva ut Adam ur lustgården, och
dränka den gamla världen, och
få Helvetet att regna ner från himlen över Sodom och Gomorra
och genom de olika och skräckinjagande domar som Han hållit på att hälla fram över världen genom alla tider. Men allt detta hat är bara ett tecken på hat - jämfört med hatet som Gud visade mot synden, i att få hela förbannelsen att samlas över vår korsfäste Herre!

Det är sant att Gud uppenbarar Sitt hat mot synden genom de ändlösa, skoningslösa och botlösa plågor, som Han vållar på djävlarna och fördömda människor. Men detta är inget hat - jämfört med hatet mot synden som Gud uppenbarade när Han öppnade alla dammluckor av Hans förgiftade vrede över Sin Son, Sin egen Son, Sin ende Son, Sin Son som alltid behagade Honom.

Anta att en fader bara hade en son - en sådan son som han alltid hade sin glädje i, och som han aldrig blivit uppretad på. Anta nu att du skulle se denna fader vålla de mest intensifierade pinor och straff, tortyrer och plågor, olyckor och eländen över denna, hans käraste son. Skulle du inte undra över orsaken till att fadern utövade en så häpnadsväckande, så makalös stränghet, ilska och grymhet på sin ende älskade son?

Kasta nu ett öga på Gud Faderns handlande mot Jesus Kristus - och du kommer finna att Han har vållat fler och större plågor på Sin dyrbaraste kärleks Son - än vad alla dödliga någonsin har eller skulle kunna vålla på andra. Gud gjorde så att alla straff och lidanden som vi förtjänade, föll över Jesus Kristus. Gud själv vållade på den käre Jesus, allt som krävdes för att tillfredsställa Hans rättvisa, för att få benådning, och för att rädda alla Hans utvalda.

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
(Jesaja 53:5 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

tisdag 12 mars 2013

Dawa i Nordstan

Hade i lördags vägarna förbi Nordstan (större köpcenter i vår kära huvudstad Göteborg) där jag varit och evangeliserat så många gånger, delat ut traktater och vittnat - tills jag blev bortkörd av vakter, mig icke havande tillstånd att "marknadsföra budskap inom deras markerade revir." Nu är det istället islam som gäller och får härja fritt där, verkar det som, då det är känt att nu står muslimer mitt inne i allt och delar traktater och försöker att konvertera folk till islam.

Så jag hade vägarna förbi Nordstan och tänkte se om ryktena var sanna - som jag hört så många gånger - om att det nu står muslimer där och praktiserar "dawa" - att förkunna islam och konvertera människor till islam. Så jag skulle se om de var där och försöka, med Guds hjälp och Andens ledning, att konvertera dem till kristendomen istället.

Så jag gick in i Nordstan och gick förbi, och jag såg dem, med traktater som det stod "Sanningen om Jesus" på. Jag gick iväg för att uträtta mitt ärende och blev upprörd i anden ju fler steg jag tog. Ärendet uträttat, jag återvände till platsen där de stod. Jag bad Anden att leda mig och hjälpa mig för att jag skulle nu ägna mig åt att vittna om den Sanna Sanningen om Honom, och behövde kraft från höjden.

Det är ofta som man evangeliserat och det är svårt att närma sig folk. Nu var det ombytta roller. Nu var det de som försökte närma sig en och nu var dörren öppen för Ordet. Jag såg två av muslimerna stå och tala med en. Men den andre stod lite avsides, passivt, så jag gick fram. Han höll en traktat med "Sanningen om Jesus" så jag frågade vad detta är frågan om.

Det slutade med att de var två som talade med mig, vi hade ett trevligt och resonabelt samtal, enligt mitt tycke, de var iallafall trevliga, jag kan inte bedöma min egen insats men kan säga att Andens kraft, fick min attityd att förändras från att vara arg till att försöka resonera på ett vänligt sätt med dem, så att samtalet inte blev hätskt alls, utan trevligt/en vänlig ton, och jag höll inte tillbaka Sanningen. Jag hade dock en tid att passa så fick gå iväg efter ett tag. (Jag kom för sent dit jag skulle, men det är ju värt det att evangelisera.) Iallafall så sa de inget nytt som jag inte redan hört förut men jag ska återge med några punkter vad vi talade om.

Först tog den förste upp om sanningen om Jesus - Han är profet enligt islam men inte Gud, osv. De anser det är motsägelser i Bibeln för att vissa ställen säger att Jesus är Gud, andra inte, och att det bara finns en Gud men att kristna/Bibeln säger att det är tre gudar.

Jag förklarade att det finns inte motsägelser i Bibeln, vad jag sett, efter så många gånger jag läst igenom Den men inte hittat några motsägelser. Det finns många som hävdar många motsägelser och jag har tagit del av de flesta av dessa påståenden men de har alltid fallit platt bara man läser och förstår verserna i deras sammanhang, vad de talar om. Det handlar om att leta fel, illvilligt och då kan man hitta på motsägelser utifrån sin felaktiga attityd och förståelse av texter man inte bryr sig om att lägga mycket möda på att egentligen studera. På samma sätt, förklarade jag för dem, finns ju många som vill hävda motsägelser i Koranen. Själv har jag inte läst hela Koranen, sade jag, men även muslimer tror ju på att Koranen motsäger sig själv, kan man säga, då Koranen upphäver sig själv. De förstod hur jag menade. Det finns bud i delar av Koranen som inte gäller längre utan upphävs av delar som uppenbarades senare för Muhammed. (Exempelvis tidigare delar handlar om att leva i fred och harmoni med andra religioner, men dessa upphävs av budet att man ska döda alla man stöter på.) Detta kan man se som motsägelser. De verkade förstå det perspektivet, att man kan se dem som motsägelser.

Sedan talade jag om treenighetsläran för dem. Gud är en, i tre personer, vi kan inte förstå Gud helt. Det är ingen motsägelser när Jesus är Gud, Fadern är Gud och Anden är Gud, utan det är tydligt att Bibeln lär ut att det finns bara en Gud, ändå är dessa tre personer Gud.. Därav treenighetsläran. En Gud i tre personer.

Vi pratade lite fram och tillbaka om det, de verkade iallafall inte kunna ha något att motsäga utan jag tror mer de fått missvisande information om vad Bibeln lär ut.

Han pratade även om att Jesus inte dog frivilligt eftersom på flera ställen så försöker Jesus fly undan från att bli dödad. Jag svarade att Jesus dog frivilligt när tiden var inne. Han lät Sig inte dödas när tiden inte var inne, flera gånger, men sedan säger Han att Han ger Sitt liv självmant och tar tillbaka det. (Han dog och återuppstod.)

Här var Jesu död och uppståndelse avhandlat, väsentliga delar av evangelieförkunnelsen, så som man ser den i Apostlagärningarna. Dock finns fler viktiga delar att ta upp så jag tog upp frågan om domen. Gick igenom de tio budorden för att se hur han skulle klara sig på Domens Dag, och han erkände att han var en lögnare, tjuv, äktenskapsbrytare och mördare i hjärtat. Jag förklarade att Gud är en perfekt, helig, god och rättvis domare och kommer inte låta skyldiga brottslingar att gå fria. Inga goda eller religiösa handlingar kan sona, gottgöra för vad vi gjort utan de måste straffas för vad de gjort. Om Gud, Universums domare låter skyldiga syndare gå fria, då är Han orättvis och korrupt och då finns det inget vackert i denna värld full av ondska och orättvisa. Då finns ingen rättvisa. Han höll med, tyckte det var vettigt. Hans andre vän flikade dock in utan att ha hört föreg. konversation helt och pratade om hur islams gud är barmhärtig och förlåtande. Det finns mindre allvarliga synder som man kan sona och få förlåtelse för om man ångrar sig, reparerar skadorna och ber guden om förlåtelse.

Detta är en viktig skillnad. Islams gud är inte en helig gud och islam har en låg syn på synden. Enligt Bibeln är Gud helig, perfekt och rättvis och låter ingen synd gå ostraffad. All synd är oändligt ondskefull och förskräcklig, synd är brott mot Guds Lag, ett uppror mot Den Evige Guden. Gud är därför heligt arg på syndare och kräver att de dödas och slängs i det brinnande Helvetet där de plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Hoppas att få fortsätta tala med dem om dessa saker och att det är därför som Jesus behövde komma och dö - för att blidka Guds vrede.

Jag vill be er att be för dem och mig. Att Gud ska öppna deras ögon för Sanningen, Anden ska överbevisa dem om synd, dom och rättfärdighet, och att jag samtidigt ska tala som jag bör.