Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 24 november 2021

Sverige, vigt åt förbannelsen. Del 1

Jag har länge tänkt skriva en liten serie om hur Bibeln visar oss att Sverige måste vara det land i världen som med all säkerhet är vigt åt förbannelsen. Jag talar om en särskild Guds dom där all nåd avlägsnas och allt går, bokstavligt talat, käpprätt åt Helvete. Nej, jag svär inte, utan jag menar att de är på väg till Helvetet. Det är en dom av förhärdelse och överlämning som vi läser om i Rom 1:18 ff. och som folket inte själva märker, de går bara in i värre och värre synd, man lever vidare och tror att allting är bra och Gud väljer inte att sända några varningstecken så att de omvänder sig och blir frälsta; istället beseglas deras eviga fördömelse. Det finns mycket att bena ut i frågan och det är saker som jag tyvärr inte tror att de flesta kristna i det landet skulle hålla med mig om (detta kan vara en liten "spoiler" av den kanske största punkten).

Jag förstår att detta inte är vackra eller smickrande ord om vårt fosterland, det låter hårt. Det är ord som inte bör sägas av vem som helst, utan att ha gett det mycket bön och eftertanke. Herren själv vet. Genom Herrens styrkande nåd och hjälp så vet de som har läst denna blogg att jag har försökt mitt bästa för att sprida Evangeliet i Sverige så att folket kunde få höra det och omvända sig. Jag har inte bara bett utan också lagt ner konkret arbete; evangeliserat och predikat på gator och torg, jag var med och startade en biblisk evangeliepredikande församling, översatt predikningar, artiklar och böcker, författat eget material och undervisat i församlingen för andras uppbyggelse så att också de kunde bli utrustade - detta säger jag inte för att berömma mig själv, allt har, som sagt, skett genom Herrens nåd och möjliggörande. Till slut drog Herren mig istället till ett annat land för att få mig att sluta. Dessa ord jag kommer att skriva är en akt av att skaka sanden av sandalerna som ett vittnesbörd mot landet.

Ingen kommer att gilla det jag här kommer att skriva. Svenskar inte är mottagliga för förmaningar och tillrättavisningar. Det är ett förhärdat, hårdnackat folk (ett bevis på hur det ligger till) och ursäktar sig gärna med att vi känner oss kränkta och så slipper vi tydligen bry oss om befogad kritik. Om det är någonting som kommer från Bibeln och är ett Ord från Gud så kan man lite nervöst skratta och håna det istället, för de menar sig vara ateister. Men vi måste se på vad Bibeln säger. Jag försöker endast att visa vad Bibeln säger. Jag har ingenting att vinna på det, rent världsligt, men det är en börda jag finner i Skriften som jag inte heller tror att jag är den ende som har upptäckt. Jag måste dock överlämna och visa det Gud säger i Sitt Ord. Det går tyvärr inte att linda in dessa hårda sanningar. Helt enkelt får Guds Ord läggas fram och de som har Hans Ande kommer att känna igen det som Hans Ord. Annat kan jag inte göra för att det ska falla någon i smaken. När jag så småningom har postat varje punkt så kommer jag att lägga fram en eller flera teorier till varför Gud har valt att göra detta. Den första kommer här då den just har blivit officiell.

Del 1. Kvinnor och barn är dess ledare

Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det. O, mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå. Jesaja 3:12

Dessa ord skriver profeten Jesaja som en profetisk domsutsaga över Israels land. Och detta är också sant om alla länder som går samma väg eftersom Guds moraliska lag och könsrollerna gäller alla folk ända sedan skapelsen (Rom 2:6-3:19; 1 Tim 2:11-13). Gud dömer icke-judiska folkslag genom överlämning (Rom 1:18 ff, som sagt).

Onda ledare oavsett kön och ålder är givetvis en dom för ett folk, som både kan användas mot den egna befolkningen eller andra folk. Onda och barnsliga ledare som tyranniserat, plågat och underkuvat befolkningen har Sverige haft länge vilket har lett till att den mentala folkhälsan är som den är idag. Men en särskild förnedring är det när sådana som i Guds skapelseordning inte ska vara ledare blir ledare: kvinnor och barn.

Det finns även kompetenta kvinnor såsom Debora i Bibeln som dock inte var kung eller statsminister utan domare. Domarna var inte regerande personer, Gud var kungen och Hans Lag gällde, och domarna skulle avgöra rättsfall och skipade rätt utifrån den redan av Gud fastställda Lagen (Dom 4:5). Sedan när folket förkastade Gud som sin Kung och ville ha en mänsklig kung, lät Gud dem få det efter en varning om hur kungen kommer att förtrycka dem, vilket blev till en dom för dem (1 Sam 8:11-20). Debora var också lite av en skam för männen i landet som inte vågade ta striden. Sådant ser vi också exempel på i dagens Sverige där männen över lag verkar vara helt "emaskulerade", tafatta, handlingsförlamade, och det är kvinnorna som är eller tvingas vara "tuffa". Den synliga grunden till detta är givetvis den feministiska indoktrineringen som har pågått i alla statens propagandaorgan. Men det är också en andlig verklighet bakom, och här är det inte nödvändigtvis främst kvinnorna, utan männen, som skulden ligger hos. Adam skyllde visserligen på Eva, men det var Adam som hade huvudansvaret. Det är männen som ska skämmas. Kvinnorna gör det de känner att de behöver göra och inga män är där för dem.

Sverige har länge och högmodigt "legat i framkant" när det gäller feminism och att förtrycka män samtidigt som man ger fördelar till kvinnor. Man låter också barn vara med och bestämma och vägrar att göra det som vuxna behöver göra, uppfostra och lära dem vad som är rätt och fel. Hittills har detta skett i en mer inofficiell utsträckning. Man kan också tolka det mer bildligt, som att politikerna som regerat är "barn" då de är väldigt barnsliga, naiva, ansvarslösa, okunniga och obildade, socialister som de är.

Greta Thunberg var ett bra exempel på en kombination av både kvinna och barn som har utövat stor makt i att tyrannisera befolkningen och har använts för att kunna införa diverse begränsningar, förtryck och skattehöjningar i "klimatets" namn. En väldigt förunderlig makt som endast kan förklaras genom att det är en Guds förbannelse över folket, där Gud låtit dem drabbas av en förvirringens ande. Hon är nu dock 18 år.

Nu har Sverige fått sin kvinnliga statsminister officiellt. Och det har varit förvånande att det blev först nu med tanke på att landet skrutit med att ha varit i framkant med feminism. Grannländerna och många andra länder har redan haft kvinnliga statsministrar och presidenter (jag ser ändå inte dessa länder som mer fördömda än Sverige). Politiken hon står för är inte bra heller, och många andra kvinnor är med med sina intriger i maktspelet som innan. Som bekant lyckades hon till och med bli avsatt efter 7 timmar på grund av att alla försökte att bedra varandra med diverse listiga knep.

Jag säger inte att Stefan Löfven eller andra manliga statsministrar har varit bra, eller bättre. De har varit naiva (barnsliga) och de är alla en bunt med socialister och har varit till en dom över landet. Men det här är ett steg, en milstolpe i domen, då det bokstavligen kan sägas:

Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det.

 

Den skotske reformatorn John Knox skrev kärnfullt i sin bok The First Blast of the Trumpet Against the Monstruous Regiment of Women

For who can denie but it repugneth to nature, that the blind shal be appointed to leade and conduct such as do see? That the weake, the sicke, and impotent persones shall norishe and kepe the hole and strong, and finallie, that the foolishe, madde and phrenetike shal gouerne the discrete, and giue counsel to such as be sober of mind? And such be al women, compared vnto man in bearing of authoritie. For their sight in ciuile regiment, is but blindnes: their strength, weaknes: their counsel, foolishenes: and judgement, phrenesie, if it be rightlie considered. 

Jag ser tyvärr inget ljus i slutet av tunneln för Sverige utan att landet är vigt åt förbannelse.

Fortsättning följer...