Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 28 augusti 2011

Ett fåtal, lätta, eller mjuka slag! (John Owen, 1616-1683)


Låt ingen människa tro att hon kan döda synden - med ett fåtal, lätta, eller mjuka slag!

Den som en gång slagit en orm, om han inte slår den tills den dör - kan han få ångra att han en gång startade bråket!

Likadant är det med den som börjar att ta itu med synden - men inte fortsätter jaga den i döden!

"Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan." Kol 3:5 (SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 25 augusti 2011

Phil Johnson och Chris Rosebrough analyserar Warren-intervjun

(För den som inte vet vad det är frågan om kan jag hänvisa till de inlägg jag skrivit tidigare om den s k warrengate-skandalen: John Piper har bjudit in Rick Warren :/, Rick Warren på DG2010!!!, John Piper intervju med Rick Warren)

Har nu lyssnat på Chris Rosebrough i programmet Pirate Christian Radio där han går igenom Pipers Warren-intervju tillsammans med Phil Johnson från Grace To You. Det är tre långa avsnitt (sammanlagt ca 5 timmar), men värda att lyssna på om man vill få en utförlig genomgång av vad som sägs, vilket av det som är bra, eller dåligt, om man undrar vad man ska tro eller ej.

Här är länkar där man kan lyssna eller ladda ner avsnitten:
Del 1, 2, 3


De kommer bl a fram till att John Piper ställer ledande frågor till Warren, lägger in ledtrådar i frågorna, för att Warren ska svara rätt; och att Warren, annat än här, aldrig predikat den "objektiva/juridiska försoningsläran" (Rosebrough har hört 100-tals predikningar) utan istället "mulligan-försoningsläran."

Den som håller ut och lyssnar ända till slutet får höra Phil Johnsons reaktion på en inspelning av hur Warren egentligen vittnar för judar (vad han uppger i intervjun med Piper är aningen vilseledande.)

tisdag 23 augusti 2011

Creation today

Creation today är ett trevligt och nyttigt TV-program, som finns på YouTube, där Eric Hovind och Paul Taylor tar upp många bra frågor om biblisk skapelse vs evolution. Här är även hemsidan: creationtoday.org

Här är två av mina favorit-avsnitt:
måndag 22 augusti 2011

För mig, en mask! (Octavius Winslow, 1808-1878)

Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder
(Galaterbrevet 1:3-4 SFB)

Han är försoningen för våra synder
(1 Joh 2:2 SFB)

O vilken förunderlig sanning detta är! Guds Son frambär Sig själv som ett syndoffer! Han som inte visste av synd - som var helig, harmlös och obefläckad - inte en ond tanke fanns i Hans hjärta - blev ändå gjord till synd, eller ett syndoffer! O storleken på tanke! Om Gud själv inte förklarat det, hade vi inte kunnat tro det, om ens en ängel kungjort det!

O välsignade och bedårande Immanuel! Var detta syftet och planen bakom Dina intensiva och mystiska lidanden? Var det att Du skulle lyda, bära synden, utstå förbannelsen, och böja Ditt huvud i döden - så att jag skulle få gå fri? Var det i mitt ställe och för min räkning?

O makalösa kärlek! O oändliga och fria nåd! Att Gud skulle inkarneras - att den Helige så skulle ta på Sig synden, att bli behandlad med sträng rättvisa som om Han Själv var syndaren - att Han skulle tömma vredens kalk, ge Sin rygg åt slag, utstå spott och spe, och till sist bli upphängd på korset, och hälla ut Sin sista droppe av det allra dyrbaraste blodet - och allt detta för mig! För mig, en rebell! För mig, en mask! För mig den främste bland syndare! Förundras, o himlar! och förvånas, o jord! Har kärlek någonsin varit lik denna?

"Guds Son, som har älskat mig - och utgivit Sig för mig!" Galaterbrevet 2:20

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 20 augusti 2011

"Jesus är Evangeliet"

Detta är sjunde och sista avsnittet i en videoserie där Real Truth Matters behandlar frågan om vad som är bakgrunden till vad man kan kalla "Det Moderna Evangeliet." Mycket viktig och intressant serie som kan hjälpa oss att gå till roten av problemen med alla dessa olika frälsningsbudskap som finns i s k församlingar där ute.

De tidigare avsnitten (kan du se här: "0", 1, 2, 3, 4, 5, 6) har handlat om vad Evangeliet inte är. I det här sista ser vi på Jesus för att finna de goda nyheterna.

torsdag 18 augusti 2011

Att gå till helvetet lite mer andäktigt än andra (Thomas Watson, 1620-1686)

Du vill ju ha sanning i mitt innersta
(Psaltaren 51:8 SFB)

Ärlighet är av yttersta vikt för en kristen. Det är den sås som smaksätter fromheten och gör den saftig. Ärlighet är den juvel som Gud finner mest nöje i.

För att tala klarspråk - all vår uppblåsta uppvisning av helighet, utan denna själ av ärlighet som ger den liv - är den endast "from fåfänga". Det är inget annat än att gå till helvetet lite mer andäktigt än andra!

"Min son, ge mig ditt hjärta." Ordspråksboken 23:26. Om hjärtat är för Gud, då är alla våra tårar, alla våra allmosor - för Gud.

En gudfruktig människa har inte två hjärtan - ett hjärta för Gud och ett hjärta för synden.

Gud älskar ett förkrossat hjärta, inte ett delat hjärta.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

tisdag 16 augusti 2011

"Vem Var Muhammed?" Bakri & Hussain vs. Shamoun & Wood

http://www.answeringmuslims.com/
Omar Bakri och Shah Jalal Hussain debatterar Sam Shamoun och David Wood i ämnet "Vem Var Muhammed?"
söndag 14 augusti 2011

Allt slutar i nåd (James Smith 1856)

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.
(Romarbrevet 8:28 SFB)

"Allt kommer sluta i nåd," oavsett vad som nu är dina svåra omständigheter, hur prövande de är, hur förbryllande de är, om du är uppriktigt troende på Jesus.
Du kanske inte tror det nu.
Du kanske skriver bittra saker mot dig själv.
Du kanske misstolkar avsikterna i Guds försyn.
Du kanske tvivlar på de dyra löftena i Guds heliga Ord.
Men trots dina misstag, dina tvivel, dina farhågor, dina felaktiga slutsatser, kommer allt att sluta i nåd!

Du tror inte det - det gjorde inte heller Jakob en gång, inte heller Josef en gång, inte heller Job en gång, inte heller tusentals en gång - som alla nu är i härligheten!
De hade fel - och det har du med!
De dömde efter utsidan - och det gör du med!
De ändrade sig - och det kommer du med!

Alla dina bekymmer är förordnade i oändlig kärlek!

De vägs alla upp av suverän godhet!

De är alla begränsade av fullkomlig vishet!

Det finns ingen "slump" i vad som händer med den kristne!

Allting är gudomligt arrangerat och förordnat!

Upp med hakan, min stackars trötte medresenär! Snart kommer du Hem, och då kommer du se klart och behagligt åtnjuta den välsignade sanningen - att för den troende kommer allt att sluta i nåd.

Bli tröstad, stackars plågade medkristne! Dina plågor är Guds smältugn, i vilken Han renar dig! Han utrustar dig bara för att ta boning i Himlen, och sjunga den ljuva och eviga sången - vars tema kommer att vara: "Allt slutade i nåd!"

Frukta inte, stackars veka, ostadiga, vacklande Jesu efterföljare!
Även om din tro är svag,
även om dina farhågor är starka,
även om dina tvivel är plågsamma,
även om du drar slutsatsen att ditt fall är enskilt och ditt tillstånd hopplöst - så är året för din frigivning nära, och då...
  kommer dina tvivel att upphöra,
  dina farhågor fly undan,
  dina jämmer tystas,
  dina svaga hopp att uppfyllas,
  för allt kommer att sluta i nåd!
Min broder, är du i fattigdom, under förföljelse, eller i kroppslig sjukdom? Upp med hakan! Ditt ljus kommer snart "bryta fram som morgonen!" Skriv ner det i din minnesbok, eller stämpla in det på ditt minne, eller bättre - be den helige Ande att ge dig den ljuva invärtes vissheten om det faktum att allt kommer att sluta i nåd, för "Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut." Rom 8:28

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 13 augusti 2011

Amazing Grace del 3 (om kalvinismens teologi och historia)

Del 1

Del 2

Del Tre ställer och besvarar den provokativa frågan: Om kalvinismen stämmer, om Gud är absolut suverän; varför ska vi då evangelisera? Den utforskar också den livsviktiga frågan om hur och till vem evangeliet bör presenteras för att vara trogen de stora lärorna om Guds suveränitet, människans fördärv och den häpnadsväckande nådens mirakel.

Amazing Grace: The History & Theology of Calvinism (Part 3 of 3) from Ner Rad on Vimeo.

fredag 12 augusti 2011

Om vi bara kunde läsa det som står! (James Smith, 1802-1862)

(James Smith, 1802-1862)

Ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana.
(1 Tessalonikerbrevet 3:3 SFB)

Människan föds till lidande, liksom eldgnistor flyger mot höjden. Lidanden kommer inte fram från jorden - inte heller växer bekymmer upp från marken. Bekymmer är syndens naturliga följd - och alla bekymmer kommer av dess bittra rot. Men Gud gör våra bekymmer till vår medicin och använder den för vår nuvarande och eviga välfärd.

Våra bekymmer är inte en arg Guds plåga - utan en kärleksfull Faders tuktan! Han förutsåg vad vi skulle bli, och vad som skulle behövas för oss - och följaktligen har Han utsett...
  antalet,
  sorten, och
  längden av våra bekymmer
Varje kristen har sin egen 'kalk med prövningar' - den är blandad av hennes Faders vishet och satt i hennes hand genom hennes Faders försyn. Hon bör därför ta det, försöka att nöja sig i det och säga tillsammans med Jesus: "Kalken som Min himmelske Fader ger mig - skulle jag inte dricka den?" Varje bekymmer...
  kommer på Guds beställning,
  är avsedd till vårt bästa, och
  kommer upphävas för vår verkliga välfärd!
Varje prövning har etiketten "KÄRLEK" - om vi bara kunde läsa det skrivna! Och i varje lidande kallar Gud till oss och säger: "Kom nära Mig, Min son - så att jag får välsigna dig!"

Låt oss då nalkas Gud och visa våra bekymmer för Honom!
Låt oss be honom att helga det för oss, så att det kan...
  avvänja oss från jorden,
  inviga oss åt Jesus,
  och rusta oss för himlen!
Allt är kärlek - som kommer från kärlekens Gud!

Men han är den ende, vem kan stå honom emot? Vad han vill, det gör han. Han fullbordar vad han har beslutat om mig.
(Job 23:13-14 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 11 augusti 2011

Den Nytestamentliga Textens Tillförlitlighet (Dr. James White)

Är Nya Testamentet tillförlitligt? Hur är det med alla olika manuskript med varianter som vi får våra översättningar ifrån?

tisdag 9 augusti 2011

Som guld (James Smith, 1802-1862)

Prövar han mig, skall jag komma ur prövningen som guld!
(Job 23:10 SFB)

Herren lägger allt Sitt folk i Sin smältugn! Vissa är länge i för att smälta och luttras - och med andra går jobbet undan. Men länge, eller kort - Herren kommer att hålla Sitt folk i elden tills de renats! En äkta kristen förlorar inget i elden förutom sitt slagg. Han kommer ut förbättrad, renad, luttrad. Han är mer ödmjuk, hans tro är mer enkel, och hans liv mer andligt. Han skiner som smält guld och återspeglar den store Guldsmedens bild.

Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver.
(Mal 3:3 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

måndag 8 augusti 2011

För debatt till Guds ära (Dr. James White)

En av de kunnigaste kristna debattörerna i vår tid, Dr James White, tar upp bl a frågorna: Som kristna, hur står vi fasta för sanning medan vi uppehåller vår integritet? Ska vi bara kapitulera för såväl otroende som troende när det gäller meningsskiljaktigheter, eller ska vi stå för vad vi tror är sant? Viktigast av allt, ärar det Gud att debattera?

söndag 7 augusti 2011

Nu får han tröst! (James Smith, 1802-1862)

Nu får han tröst!
Lukas 16:25

Den fattige, lidande Lasarus hade inte mycket tröst på jorden - men han har massor i Himlen. Obehaget som han led här - måste göra hans tröst där tio gånger mer ljuv!

Som det var för honom, kommer det bli för oss - vi kommer inte sakna tröst för länge. Vi har mycket som tröstar oss nu, även i våra värsta tider, men det bästa har ännu inte kommit! All trösts Gud som sänder ner droppar av tröst nu kommer snart att kalla oss upp för att gå in i strömmarna av Hans glädjes fullhet för alltid! Tårar må räcka en hel natt, men glädje kommer till morgonen. Snart kommer våra lidanden och sorger för alltid att få ett slut!

"Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga!"
(Upp 21:4 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 6 augusti 2011

Amazing Grace del 2 (om kalvinismens teologi och historia)

Del 1

Del Två öppnar Guds Ord, vår yttersta auktoritet för liv och tro. Arminianismens fem punkter sätts på prov medan det som senare blev känt som "Kalvinismens fem punkter" tydligt och kraftigt presenteras.

Amazing Grace: The History & Theology of Calvinism (Part 2 of 3) from Ner Rad on Vimeo.

måndag 1 augusti 2011

Om jag fick min välförtjänta lön? (James Smith, 1802-1862)

Det finns några saker som vi aldrig får glömma:
  vad vi var innan Gud kallade oss genom Sin nåd;
  vad vi kunde ha varit - om det inte vore för Hans suveräna barmhärtighet;
  vad vi säkerligen hade varit - om vi lämnats helt för oss själva.
Vi var. . .
  i uppror mot Guds styre,
  förrädare mot Hans sak, och
  dömd till ett evigt Helvete!
Allt förutom Helvetet - är nåd!

Om jag fick min välförtjänta lön - skulle jag vara i Helvetet idag!

Jag skulle känna dess våldsamma lågor, utstå dess brännande plågor, och vara skräckslagen av dess fruktansvärda invånare!

Jag var i fiendskap mot Gud av naturen. Jag skulle vara i fiendskap mot Gud denna dag - om det inte vore för Hans underbara nåd. Jag förtjänar Helvetet ytterst rättvist - och skulle ha varit i Helvetet - om det inte vore för Hans vänlighet!

"Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni har grävts fram!" Titta på fördärvets grop från vilken Han tog upp dig, och den djupa dyn som Han lösgjort dig ifrån.

Titta - och beundra!

Titta - och älska Honom!

Titta - och prisa Hans trefaldigt välsignade och ytterst härliga namn!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska