Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 30 juli 2011

Amazing Grace del 1 (om kalvinismens teologi och historia)

theapologeticsgroup.com/​shop/​item.aspx?itemid=219

Vad är egentligen "kalvinism?" Gör denna lära människan till en deterministisk robot och Gud till syndens upphov? Fri vilja då? Om kyrkan godtar kalvinism, kommer evangelisation att kvävas, kanske till och med släckas? Hur kan vi balansera Guds suveränitet och människans ansvar? Vilka är skillnaderna mellan historisk kalvinism och hyperkalvinism? Varför förnekar män som Augustinus, Luther, Calvin, Spurgeon, Whitefield, Edwards och en mängd kända protestantiska evangelister den arminianska definitionen av fri vilja och stämplar den som villolära? Varför fördömer romersk-katolska kyrkan den reformerta läran om predestination och utkorelse för att istället omfamna teologin om fri vilja? Och varför håller så många protestanter, kanske omedvetet, med Rom i denna fråga?

“Amazing Grace - The History and Theology of Calvinism” (Kalvinismens teologi och historia) är den första videodokumentären som svarar på dessa och andra relaterade frågor. Denna fascinerande fyra timmars presentation i tre delar är detaljerad nog för att inte skyla över kontroversen. Samtidigt är den uppdelad i tio sektioner för att göra det rika innehållet hanterbart och tillgängligt för den genomsnittliga tittaren.

Del 1 utforskar historien bakom debatten. Den börjar med den centrala tvisten mellan Augustinus och Pelagius och fortsätter genom semipelagianska kontroversen, med särskilt fokus på debatten mellan Martin Luther och Desiderius Erasmus. Många tittare kommer att bli chockade över att upptäcka att teologin om fri vilja INTE var reformationens lära utan undervisningen hos den alltmer avfälliga romersk-katolska kyrkan. Den historiska delen avslutas med en slutgiltig historisk förklaring till de frågor som uppkom under kontroversen mellan kalvinism och arminianism. Genom att undersöka de fem punkterna i Arminianism och synoden i Dordrechts svar, kommer betraktaren se tydligt att den protestantiska kyrkan förstod hur evangeliet skulle äventyras om arminianismen rådde.

Amazing Grace: The History & Theology of Calvinism (Part 1 of 3) from Ner Rad on Vimeo.

torsdag 28 juli 2011

Gör allt du kan för att bestå provet

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.
(2 Timoteusbrevet 2:15 SFB)

En del unga män har frågat John MacArthur: "Vad är hemligheten med din bibelundervisning?" Då har han alltid svarat: "Hemligheten med riktigt bra bibelundervisning är förmågan att hålla ändan i en stol tills man förstår vad bibeltexten betyder! Det är inte väldigt mystiskt, inte väldigt andligt. Nej, det är hårt arbete."

måndag 25 juli 2011

Knotande - undergivenhet (John MacDuff 1856)

Denna är lite längre - men den är utsökt! Dela gärna med till de som går igenom svåra tider.

Varför klagar en människa här i livet?
(Klagovisorna 3:39 SFB)

Människan föds till lidande, liksom eldgnistor flyger mot höjden. Därför ska vi inte tro att något konstigt hänt oss - om sorg, i någon av deras många former, drabbar oss här på jorden.

"Det är till er fostran som ni får utstå lidande," säger aposteln, "Gud handlar med er som med söner." Men HUR ska vi utstå det?

Det bör ske med en frågvis ande. Vi bör vara otåliga för att få veta orsaken till denna smärtsamma hemsökelse. Tillsammans med den forne patriarken, bör vi tala: "Visa mig varför du tvistar med mig?"

Det bör även göras i en bedjande ande: "Får någon av er lida, skall han be."

Och det bör särskilt göras i en undergiven ande. Vi ska inte bara känna "smiskespöt" - utan kyssa det! Istället för att ha några känslor av knot och uppror under de plågsamma utdelningarna av Guds försyn - ska vi ödmjuka oss själva undar Hans mäktiga hand, så att Han kan upphöja oss i sinom tid. Och hur många överväganden finns det inte som kommer framkalla och främja en så undergiven ande gentemot lidande!

1. Om vi jämför våra lidanden med våra förtjänster, borde vi inte finna mängder av anledningar till att kasta ifrån oss varje klagomål och tysta varje knotande?

Skulle vi klaga över våra lätta och tidsbundna svårigheter, när vi förtjänar att plågas i helvetet för evigt?

Skulle vi klaga över en nådefull Faders tuktan, när vi gjort oss själva avskyvärda inför en helig och arg Domare?

Skulle vi klaga över att Gud sitter vid oss som en guldsmed för att luttra oss, när Han skulle kunna vara en förtärande eld som förgör oss?

Skulle vi klaga över att vi måste undergå Hans kärleks spö - när vi hade kunnat ställas som ett mål för Hans vredespilar, och Hans fasor gå i stridsställning mot oss?

Om vi kunde se ner i eldsjön, och ta en titt på de eländiga varelser som är där, och vrider sig i dödlösa kval - då skulle vi tacka Gud för de mest förtvivlade förhållandena på jorden - bara de sötades med hoppet av att undfly detta eviga pinorum!

2. Låt oss, än en gång, tänka på de många förbarmanden som vi fått, och fortsätter få. "Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?" Skulle vi inte ta emot våra lidanden från den Gudomliga handen med liknande känslor? Skulle vi glömma de välsignelser vi fått - som är så många; och uppehålla oss vid våra kors - som är så få?

3. Det skulle även vara bra för oss att jämföra våra lidanden med vad andra fått utstå. Guds folk har i alla tider varit ett lidande folk; och många av dem kan med särskilt eftertryck säga: "Jag är mannen som har sett elände!"

Se på den gudfruktige Job. På en enda dag kastades han ner från sin högsta topp av framgång - till de lägsta djupen av motgång! På morgonen var han österns rikaste man och med patriarkal värdighet såg han runt på den glada skaran av sju söner och tre döttrar. Men på aftonen fann han sig själv utan flock, hjord eller barn!

O vad har vi för bekymmer jämfört med detta? Och klagade han? Nej, han tillbad handen som slog honom! Slagen i stoftet utropade han: "Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit. HERREN gav och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!"

Men låt oss vända oss ifrån tjänaren, till Herren, och tänka över Honom. Vad var hans tillstånd under Hans vistelse på jorden? Han var en smärtornas man och förtrogen med lidande; trots Hans oändliga värdighet och obefläckade renhet! Våra lidanden är bara delvis, men Han led på alla sätt. Våra är bara tillfälliga, men Hans lidanden var oavbrutna - de följde Honom från krubban till korset! Vad Han utstod, särskilt under slutskedet av Han minnesvärda karriär, övergår allt förstånd! Hör Hans hjärtskärande rop: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds!" "Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden."

O ska vi jämföra våra lidanden med Hans? Att göra så skulle vara att väga ett dammkorn mot ett berg! Om vi önskar bära våra prövningar med undergivenhet - låt oss då tänka mycket på vad Frälsaren led för oss!
Skulle du, kristen, önska klara dig bättre än Honom?
Jesus Kristus var en smärtornas man - och ska du inte ens smaka på den bittra kalken?
Han var förtrogen med lidande - skulle du vara främmande för det?
Vill du inte ha något annat än lättnad - när Han inte hade annat än svårighet?
Vill du inte ha något annat än ära - när Han inte hade annat än skam?
Vill du härska med Honom härefter - och inte lida med Honom här?
O säg då, med Honom: "Skulle jag inte dricka den kalk som Fadern har gett mig?" Och när du dricker din kalk - O, tänk på Hans!

4. En annan tanke som borde frambringa en undergiven ande är att våra sorger inte varar för evigt. Din befrielse från sorg är lika säker som Guds syfte, löfte, förbund och ed kan göra den! Och inte bara är den säker, utan den är nära! Några veckor, månader eller år till - så kommer allt att vara frid och stillhet och sällhet för evigt!

5. Och det måste tilläggas, kristen, att ditt slut kommer bli outsägligt härligt. " Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta!" Du kommer inte längre ha en bruten stomme, inget utmärglat ansikte, ingen rynkig kind, ingen vacklande röst, i de välsignade regionerna! Där ska varje öga tindra av välbehag, varje ansikte kommer att stråla med ofattbar belåtenhet, varje puls kommer slå högt av odödlighet, och varje stomme kommer kunna bära upp utan trötthet, en vikt av evig härlighet!

O sorgens barn, tänk på dessa saker! Var otålig att känna deras helgande inflytande, så att avskedet kan få sitt fullbordade verk, och att du inte ger efter för en knotande ande, ens för ett ögonblick!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 23 juli 2011

Attackerna i Norge

Minst 84 ungdomar dödades vid fredagens massaker på Utöya i Norge. Sju dog när en bomb exploderade vid regeringskansliet i Oslo. En 32-årig norrman har gripits misstänkt för båda dåden. (Källa: GP)

Det är svårt att begripa dessa höga dödssiffror orsakade, just igår, av en man (misstänkt.) Som andra kristna hemsidor så vill jag uppmana och delta i förbön för speciellt Norge nu. För anhöriga och hela landet. För väckelse och omvändelse till Gud. Även för hela norden. Vår trygghet har fått sig en törn av denna händelse och tidigare, det som skedde i julhandelstiden i Stockholm (men som lyckligtvis misslyckades.)

Som bekant, är våra länder fulla av falska kristna. Den här mannen som gjorde detta uppges vara en "kristen fundamentalist." Ännu en falskt kristen alltså - som kallar sig kristen men inte är omvänd och strävar efter att följa Guds Lag - budet om att icke dräpa.

I de flesta s k kyrkorna idag predikar man ett budskap om att det bara är att "stoppa in Jesus i sitt hjärta" sedan är man kristen och kommer till Himlen garanterat och det spelar ingen roll hur man lever. Det spelar ingen roll om du behandlar andra illa, är girig, ljuger, super dig full, har sex utanför äktenskapet, eller denna gång, med en påtaglig, synlig katastrofal följd, går ut och spränger och skjuter ihjäl en massa folk.

Om det nu är fallet med denna person att han varit i en sådan s k kyrka och hört detta budskap kan jag ju förstås inte säga. Men helt klart så ligger skulden i slutändan på kyrkor och predikanter som inte verkat för att vända landet och folket till gudsfruktan. Man har inte predikat Guds Lag och Evangelium.

Enligt Guds Lag, är vi dock alla massmördare. Synden, brottet, börjar i våra tankar och uppsåt. Har vi "bara" hatat någon så räknar Gud oss som mördare. Så jag som inte fullkomligt älskat alla alltid, kan inte säga att jag är bättre själv. På grund av våra brott mot Guds Lag, vilar Guds rättfärdiga vrede över oss alla. Vi kan få tröst av att Gud kommer att skipa rättvisa och mannen här har minst 91 människoliv att svara för. Men vi har alla själva också mycket att stå till svars för, så mycket att vi inte kan betala det, ens efter evigheters evigheter i Helvetet.

De goda nyheterna är att alla som verkligen ångrar sina synder och vänder om till Gud kan få förlåtelse och hamna i en rätt ställning hos Gud, undkomma Helvetet och få Himlen, genom Jesus Kristus. Han var utsedd att komma, dö på ett kors, och återuppstå. Jesus, som är Gud, evig, syndfri och felfri, erbjuder nu att räkna Sin död som syndoffer, laglig betalning för "bötern", för alla som omvänder sig. Det är endast detta budskap som kan rädda våra länder från att gå ännu längre utför och få sitt slut i Helvetet. Därför är det främst detta som vi bör be om - att det ska börja predikas igen.

torsdag 21 juli 2011

700:e inlägget


Jag märkte inte att det förra inlägget här på bloggen var det 700:e. Men det räknas ju inte eftersom det var en länk till ett annat inlägg, så detta får bli det som räknas som det 700:e.

Tack till alla er som håller ut och läser alla 700 inlägg. Tack till alla som fortfarande besöker bloggen. Gud välsigne er och även förstås de som tröttnat.

Vi firar detta 700:e inlägg med ett kort utdrag ur en text av James Smith, d v s en s k grace gem:

Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.
2 Timoteusbrevet 3:12 SFB

Världens fiendskap mot Gud är större än någonsin. Den kanske är dold - men den är inte förstörd.

Världen kommer att sätta sig emot den gudfruktige.
Om vi var mer gudaktiga - skulle den...
  hata oss mer
  motsätta sig oss mer
  och förfölja oss mer!
Vi har så lite förföljelse från världen, eftersom det inte finns så mycket i oss som väcker förföljelse.
Vårt ljus är så svagt.
Vårt salt har förlorat så mycket av sin sälta.
Vårt närmande till världen är så stor.
Om vi istället för att anpassa oss efter den här världen, lät oss förvandlas genom sinnets förnyelse; om vi istället för att dra oss så nära till den som vi kan - vi skulle stå på avstånd ifrån dess nöjen, underhållning, moden och ande; om våra liv var ett dagligt vittnesbörd emot den, och emot dess gärningar som onda - då skulle den snart sätta sig emot oss med ett dödligt hat!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

måndag 18 juli 2011

Ha blicken fäst vid Jesus! (James Smith, 1802-1862)

Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus!
(Heb 12:1-2 SFB)

Världen är en löpningsbana
livet är ett lopp
och vi är alla löpare!
Ett mål är uppsatt som vi alla ska sikta mot;
och ett pris utlovas åt alla som segrar.

Men det finns många svårigheter på vägen, och vi har många tyngder som hänger på oss. De svårigheterna måste bemästras och de vikterna måste läggas bort.

Vi måste löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss och ha blicken fäst vid Jesus.
Jesus är vår Förebild - vi måste härma Honom.
Jesus är vår Ledare - vi måste följa Honom.
Jesus är vår Härskare - vi måste underkasta oss Honom.
Jesus är vår Frälsare - vi måste förtrösta endast på Honom.
Vi måste ha blicken fäst...
  vid Hans blod - för förlåtelse,
  vid Hans rättfärdighet - för rättfärdiggörelse,
  vid Hans Ande - för styrka, och
  vid Hans fullhet - för alla våra förnödenheter.
Vi måste använda oss av Jesus...
  varje dag,
  varje timme,
  varje minut!
Kristen, ha blicken fäst vid Jesus!
När du är nedslagen - kommer Han liva upp dig!
När du är ängslig - kommer Han uppmuntra dig!
När du är svag - kommer Han styrka dig!
När du är utmattad - kommer Han uppigga dig!
När du dör - kommer Han ge dig segern!
Låt din sista blick - vara en blick fäst vid Jesus!

Ingen har någonsin haft blicken fäst vid Honom i onödan. Som alla som blickade mot kopparormen blev helade - så är alla frälsta, helgade och uppehållna - som har blicken fäst vid Jesus! Se till Honom för allt ni behöver - och från allt ni fruktar.

Ha blicken fäst vid Jesus; om du gör så, kommer du att...
  besegra världen,
  övervinna Satan,
  nå målet,
  ta emot priset!


"De som ser upp till honom strålar av fröjd."
(Psa 34:6 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 16 juli 2011

Haken med Helandet

Del 3 av Justin PetersA call for discernment – en biblisk recension av word of faith/trosrörelsen

Session 3 of 3 - The Hurt of Healing - Justin Peters (Fixed) from Ner Rad on Vimeo.


Missa ej de andra två: 1, 2

fredag 15 juli 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #24

Även om bloggandet är lite på sparlåga just nu så ska vi nog ändå kunna svara på en tuff fråga: Tjugofjärde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23)Fråga: Gud vill få äran. Av vem? Varför bryr Han Sig om det?

Människor, politiker, idrottare, musiker, vill få ära för vad de åstadkommer. De vill se bättre ut inför andra, dig och mig. Men varför vill Gud det?

Svar: Det engelska ordet "glory" betyder ära eller härlighet. Så här kan vi förstå att det görs ett litet utbyte av ordets betydelse mitt i. En s k, bait and switch, felslutet ekvivokation.

Med Guds härlighet och att Gud vill förhärliga Sig själv betyder det inte (alltid) att Han ska "impa" på andra. Gud har inte något behov av att ha någon att "impa" på eller få äran av. Eller att visa upp Sin härlighet för. Men ändå har Han skapat oss människor och änglar för att få se Hans härlighet, åtnjuta Honom och och förhärliga Honom ännu mer. Varför? Helt enkelt för att Han är så härlig att Han vill dela med Sig till andra. Det är en förmån för oss att få se Honom och Hans härlighet och att vi är objekt genom vilka Han väljer att ge Sig själv ännu mer ära. Detta är det största målet och viktigaste syftet i vår själva existens.

Men istället spottar människor på denna häpnadsväckande ofantligt stora gåva och förmån, som t ex genom att fråga "varför", jämföra det med sitt fördärvade släktes idrottare, publicister, politiker och popularitetstävlingar osv osv. Människan i sitt naturliga tillstånd är inte intresserad av Guds härlighet utan endast sitt eget ego. Fast detta förhärligar också Gud i slutändan då Hans rättfärdighet uppenbaras.

tisdag 12 juli 2011

Vad hade Jesus gjort? (James Smith, 1802-1862)

Hur ska jag ära Jesus idag?

För det första måste jag INVIGA mig åt Honom på nytt.

För det andra måste jag se till Honom efter allt jag BEHÖVER för dagen.

För det tredje måste jag EFTERLIKNA Jesus i allt jag gör.
Han framställs för oss i Sitt Ord som vår stora förebild;
därför bör vi sträva efter att efterlikna Honom.
Min uppgift bör vara...
  att tänka som Jesus tänkte
  att tala som Jesus talade
  att känna som Jesus kände
  och att uppträda som Jesus uppträdde
Ofta, väldigt ofta, bör vi stanna upp och fråga oss: Är detta likt Jesus?
  Skulle Han ge efter för ett sådant humör?
  Skulle Han använda ett sådant språk?
  Skulle Han främja sådana tankar?
  Skulle Han göra - som jag gör nu?
Eller, när vi inte vet vad vi ska göra, bör vi fråga oss:
  Vad hade Jesus gjort?
  Hur hade Han uppträtt i detta fall?
  Vad hade Jesus gjort under dessa omständigheter?
  Vad hade Jesus sagt?
  Vilket humör hade Jesus uppvisat?
Detta kommer ofta sända oss till Hans Ord.
Vi bör få kännedom om Hans liv.
Vi bör bli väl bekanta med Hans karaktär.
Och vad det hade bevarat oss!
Vilken ödmjukhet det skulle ge oss!

Jesus önskar att vi blir som Honom. Han har gett oss ett exempel för att vi ska följa i Hans fotspår. Han säger: Gör som jag gjort!

Så, om jag vill ära Jesus måste jag göra det till mitt intresse, och jag måste dagligen söka nåd att kunna efterlikna Honom i allt jag gör, alltid och överallt.
O att bli lik Jesus...
  i min familj
  i mitt företag
  i kyrkan
  och när jag är ensam med Gud!
Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. (1 Johannesbrevet 2:6 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 10 juli 2011

Pauli samtalsämne (James Smith, 1802-1862)

Paulus var. . .
  en extraordinär man,
  kallad till en särskild tjänst, och
  sänd för att utföra ett viktigt arbete
  - Han valde ett särskilt samtalsämne.
Han kunde historia,
han var bekant med filosofi, och
Han var väl bevandrad i tradition.

Det fanns. . .
  Få frågor som han inte kunde hantera,
  Få teman han inte kunde diskutera,
  Få församlingar att han inte kunde intressera
Men han gjorde syndares omvändelse till sitt livs uppgift - och han valde den korsfäste Kristus att vara samtalsämnet i sin verksamhet!
Vart han än gick - tog han sitt samtalsämne med sig.
Oavsett vilka han talade till - riktade han deras uppmärksamhet på denna punkt.

Han visste vad människan behövde - och vad människan föredrar, men det spelade ingen roll för honom. Som han skrev till korintierna, uppträdde han alltid: "Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet." (1 Korintierbrevet 1:22-24 SFB)

Pauli samtalsämne då var den korsfäste Kristus!

Paulus VALDE detta ämne - och han hade goda skäl att göra det!

För det första att det ett mycket omfattande ämne,
för det är det centrum där. . .
  tid och evighet,
  Gud och människa,
  synd och helighet,
  liv och död - möts!

Det är den teater där Gud. . .
  visar Sin fullkomlighet,
  utvecklar Sina syften,
  hävdar Sina rättigheter,
  förbryllar Sina fiender, och
  säkrar Sin härlighet!

Det är det instrument med vilket. . .
  döden krossas,
  synden övervinns,
  rebeller försonas,
  helgon helgas, och
  himlen öppnas!

Det är ett föremål som. . .
  förvirrar förnuftet,
  gör änglar häpna,
  lockar syndare,
  förmedlar helighet, och
  tillhandahåller material för ändlös tillbedjan!

För det andra är det det mest hedrade ämnet.
Det stämmer harporna i himlen.
Det fyller de ljuvligaste sångerna på jorden.
Det är detta genom vilket den Helige Ande fungerar. . .
  i omvändelsen av syndare,
  i tröst för helgon,
  i helgelse för troende, och
  i upprättandet av Guds församling.

Genom att predika Kristus korsfäst. . .
  tystades hedningarnas orakel,
  slogs hedningarnas altaren omkull och
  förvandlades de hedniska templen till bönehus.

Genom att predika korset. . .
  lyfts samhället,
  hedras nationer, och
  miljontals människor rycks från Helvetet!

För det tredje är det ett ämne som intensivt hatas!
Djävlar hatar det, och försöker hindra dess offentliggörande.
Felande människor hatar det, och försöka ersätta det med något eget.
Och precis i samma mån som människor påverkas av mörkrets furste, eller ger efter för stoltheten i deras egen fallna natur - kommer de att hata läran om korset!

Men alla kristna älskar det,
alla Kristi tjänare berömmer sig av det,
alla stackars förlorade syndare behöver det!

Ju mer vi vet om Guds natur och myndighet - desto mer ser vi av människans naturliga tillstånd och skick.
Och ju mer vi känner av vår egen svaghet och fördärv - desto mer kommer vi högakta och värdera läran om korset!


Kristus och Honom korsfäst skall vara. . .
  samtalsämnet i min verksamhet,
  temat för mina sånger,
  glädjen i mitt hjärta, och
  grunden för mitt eviga hopp!

O min själ, se på Jesus - som korsfäst för dina synder!

Tänk på Jesus - som dör i ditt ställe!

Tala om Jesus - som full av nåd och kärlek!


Kristna! VAD predikar vi?
Vi är ALLA predikanter - och vi predikar dagligen!
Men predikar vi Kristus?
Talar vi om Honom med våra tungor?
Skriver vi om Honom med våra pennor?
Hedrar vi Honom med våra liv?
Är Kristus och Hans härlighet - det stora ändamålet och siktet i vårt liv?

VARFÖR predikar vi Kristus?
Är det av kärlek till Honom?
Är det så att vi kan göra gott mot själar?
Är det så att vi kan behaga Gud?

Kristus korsfäst bör predikas av varje kristen.
Kristus korsfäst bör predikas i alla sällskap.
Kristus korsfäst bör predikas varje dag.

Älskade,
  Om vi vill rädda själar från döden,
  om vi vill rädda syndare från evigt elände,
  om vi vill göra troende lyckliga,
  om vi vill täcka Satan med skam,
  om vi vill beröva döden sin udd, och
  om vi vill göra vägen till härligheten uppenbar -

måste vi predika Kristus korsfäst;
vi måste utöva tro på Kristus korsfäst;
och vi måste dagligen meditera över Kristus korsfäst!

Må Kristus och Hans kors vara allt mitt tema!
Må Kristus och Hans kors vara allt mitt hopp!
Må Kristus och Hans kors vara all min glädje!

Jesu kors! Jesus korsfäst!
Till dig vill jag se i livet - och alla dess bekymmer!
Till dig vill jag se i döden - och alla dess kval!
Till dig vill jag se i härligheten - när den är fylld med alla sina glädjeämnen!

"För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors!"

(Min kraftiga korrigering av googles översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 9 juli 2011

Manglade Manifestationer

Del 2 av Justin PetersA call for discernment – en biblisk recension av word of faith/trosrörelsen

Session 2 of 3 - Mangled Manifestations - Justin Peters from Ner Rad on Vimeo.

onsdag 6 juli 2011

Den sanna kyrkan (James Smith, 1802-1862)

Den sanna kyrkan består av...
  alla som blivit utvalda av Fadern
  alla som blivit friköpta av Sonen
  alla som är helgade genom den Helige Ande.
Alla som Fadern har utvalt - har Sonen dött för att friköpa.

Alla som Sonen friköpt - uppväcker, kallar och helgar den Helige Ande.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 3 juli 2011

Din Mors Undervisning (av James Smith 1861)

Förkasta inte din mors undervisning.
Ordspråksboken 1:8

En mors inflytande är stort; en mors kärlek är stark. Varje mor bör därför söka använda sitt inflytande vist, och för sitt barns eviga väl. Ett väldigt stort ansvar vilar på gudaktiga mödrar, som de bör inse, och när de inser det - bör de handla efter det. Moderns liv bör vara barnets lektion; och moderns ord, bör vara barnets lag. Moderns auktoritet, är i grund och botten kärlekens auktoritet; och moderns undervisning bör vara kärlekens undervisning. Med detta i åtanke, vill vi förstärka den inspirerade förmaningen till de unga, för

FÖREMÅLET I Fråga. En gudaktig mors undervisning. O vilken förmån att ha en gudaktig mor! En som känner till . . .
  själens värde
  Frälsarens person
  vägen till frälsning
  och makten i hennes eget hjärtas livsviktiga fromhet.
En sådan mor kommer lära sitt barn . . .
  att värdesätta vad som verkligen är viktigt och andligt
  att säkra ett frälsande intresse i evig sällhet
  att undvika det syndiga och farliga
  att göra det nödvändiga och rätta
  att åtnjuta det tillåtna och nyttiga
  att förbereda sig för det framtida och eviga.
Hon kommer så att inskärpa Frälsarens råd i sitt barn: "Sök först Guds rike och rättfärdighet." Frälsningen av barnets själ kommer vara närmast hennes hjärta. Den eviga och fullständiga invigningen av hennes barn till Gud kommer vara det hon siktar mot. För detta kommer hon undervisa, be och handla. Och inte heller kommer något mindre än detta någonsin att tillfredsställa hennes moderliga sinne.

Varje barn bör . . .
  noggrant vara uppmärksam på en mors undervisning
  samla på sig en mors lektioner
  minnas vad en mor ber om
  och försöka utföra en mors önskningar.
Så kom ihåg:

FRESTELSEN man Måste Motstå. När unga flyttar hemifrån och går in på ett driftställe, eller någon yrkesskola, eller yrke - finner de sig själva omgivna av nya omständigheter. De träffar ofta nya kamrater och lastas med nya frestelser.

Hemifrån, borta från en mors öga, utom räckhåll från en mors röst. Här är de benägna att glömma sin mors undervisning. En gång trodde de att de aldrig skulle det, aldrig kunde det - men det gör de!

Inte bara det, de frestas att förkasta en mors undervisning, och ta till sig en ny och oprövad livsregel, kanske raka motsatsen mot vad deras mor gav dem.

Så börjar de följa en annan bana, en som går utför. Det är mjukt och lätt till en början. Köttet behagas, ungdomens begär tillfredsställs, man lägger sig till med dåliga vanor, och död, evig död, finns på deras villovägar! O hur många unga män, hur många unga kvinnor, har blivit förstörda, genom att förkasta sin mors undervisning! Därav:

FÖRMANINGEN: "Förkasta inte din mors undervisning."

Tänk på en mors kärlek - så stark, så öm, så konstant.

Tänk på en mors visdom - nedlagd i hennes hjärta av din mors Gud.

Tänk på en mors omsorger för sitt barn - så djup, så livlig, så oavbruten.

Ett barn må glömma sin mor - men modern kommer aldrig glömma sitt barn. Barnets intresse av sin mor må dö ut - men moderns intresse i sitt barn kommer aldrig det.

En mors kärlek - är en odöende kärlek.

En mors vishet - är snabb och uppfinningsrik.

En mors omsorg om sin avkomma - håller lika långt som livet.

Tänk på att du möter din mor inför Gud i domen! Då kommer hennes lektioner att uppväckas i ditt minne - då kommer hennes böner och tårar komma fram inför dig på nytt. Då kommer hon fröjdas i din frälsning - ELLER samtycka i den rättvisa domarens dom, när han säger åt dig att gå bort ifrån honom till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar! Ja, din mor kommer samtycka med det som är rättvist, t o m i sitt barns eviga fördömelse - som en förhärdad, uthållig upprorsmakare mot Gud!

O hur allvarlig är inte tanken - en mor pliktig att vara ense med hennes barns förvisning från Gud och evig härlighet - till evigt Helvete! Tänk på att ha bilden på din mor - en helig mor, en förhärligad mor - stämplad på ditt minne för alltid i Helvetet. Tänk dig att höra den ömma, rörande rösten - som varnar, bönar och ber dig att fly till Jesus - stämplad på ditt sinne för alltid i Helvetet. Tänk på att ha din mors undervisning och din mors försök att frälsa dig - för alltid inför dig, när allt hopp är borta, och varje utväg spärrats, spärrats för evigt!

Tänk på hur du nu kan lägga till hennes lycka, genom att besluta dig för Gud; ELLER öka hennes sorg, genom att fortskrida i dina överträdelser.

Unge man, unga kvinna, vid all ömhet i en mors kärlek, vid den intensiva omsorgen i en mors hjärta - om du inte vill förkorta hennes levnadsdagar, eller förbittra hennes dödstimmar, bönfaller jag dig: "Förkasta inte din mors undervisning!"

Vid den skräckinjagande tanken på att möta din mor som ett vittne mot dig på den yttersta domen, och på att höra henne intyga sitt godkännande till fördömelsen som avkunnas dig, vid Frälsaren som du förolämpat och förkastat - bönfaller jag dig: "Förkasta inte din mors undervisning!"

Vid den otäcka tanken på att bli . . .
  hemsökt av minnet av din mors gestalt
  plågad av minnet av din mors böner
  och helt genomborrad av hågkomsten av din mors tårar - som du måste ha i Helvetet för evigt; bönfaller jag dig: "Förkasta inte din mors undervisning!"

Eftersom du så stort kan lägga till din mors glädjeämnen, ELLER öka din mors sorger; vid ett barns kärlek, vid ett barns plikt - ber jag dig: "Förkasta inte din mors undervisning!"

Få inser en mors värde som de bör, medan de har en - särskilt en gudaktig mor. Men när döden gjort sitt med henne, när hennes själ avrest, kommer det, att se på en mors lik, följa kistan som innehåller en mors kvarlevor, eller stå vid en mors grav - att uppväcka underliga tankar, nya känslor, och kanske bitter ånger. Medan du har en mor - älska henne, lyd henne och gör hennes hjärta glatt.

Många glömmer och överger sin mors undervisning, när de är borta från henne. Detta är ovist, det är ovänligt, det är otacksamt. En mors råd . . .
  är osjälviskt
  är bara för hennes barns bästa
  är ett resultat av den djupaste kärlek
  och ofta frukten av de mest ivriga, ihärdiga böner.
Men alltför många förkastar sin mors undervisning!
De har fascinerats av sina kamrater
förletts av ett otroende hjärta
tjusats av en falsk och fåfäng värld
och fångats i en grym och slug djävuls snara.
Många kommer önska sig - men önska sig förgäves, att de aldrig haft en sådan mor!
Det kommer öka deras dom
lägga till deras plågor
och ge styrka åt de bittra kvalen som frambringas av hopplös förtvivlan!
Tankarna på vad deras mor var, vad deras mor gjorde, och hur deras mor försökte hindra deras undergång - kommer göra Helvetet tio gånger hetare för många barn till gudaktiga föräldrar, än det annars skulle vara.

Men å andra sidan kommer många välsigna Gud för alltid för . . .
  en mors kärlek
  en mors exempel
  och en mors undervisning.
Den kärleken vann hjärtat för Jesus;
det exemplet var en konstant lekton om varning, tillrättavisning och instruktion;
och den lagen tvingade själen att böja sig för Kristi spira och endast förtrösta på hans välsignade namn.

Unga vänner, försök att inse värdet av en gudaktig mor, medan ni har en! Låt aldrig, aldrig någon eller något fresta dig att förkasta hennes undervisning, så att du i Helvetet inte bittert och evigt får ångra det! Utan låt en mors kärlek, en mors exempel och en mors lag leda dig direkt till Jesus, så att du till sist får möta din mor med glädje och bo med henne i Himlen för alltid!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 2 juli 2011

Livsfarlig Lära

Del 1 av Justin Peters' A call for discernment - en biblisk recension av word of faith/trosrörelsenSe även: Livets ord startar församling i Norge