Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 14 oktober 2010

Ska Inte Vara Med i "kyrkan" (Varför jag Lämnade "församlingen")

I somras lämnade jag en "församling". Att ta det beslutet har inte varit lätt och roligt utan väldigt jobbigt och smärtsamt. Jag är praktiskt taget uppvuxen där, har familj, släkt, och bekanta, har officiellt varit medlem i 11 år, gått i söndagsskola, kristendomsskola (motsv konfirmation) och på söndagförmiddags- och ungdomsmöten. Och efter många om och men, under det sista ca 1,5 året av mitt medlemsskap, att ha gått på de flesta av mötena som varit, hört predikningarna, jämfört med Bibeln, lyssnat till många kloka och pålitliga gudsmän, så har jag kommit fram till min slutsats, även om det varit så tydligt nästan ända från början. Det har varit en alldeles för svår sak att vilja inse. Jag hade även pratat lite med "pastorerna" i "församlingen" innan jag lämnade, i verkligheten och via mail, m m, om mina bekymmer. Det är viktigt att göra, se hur de tänker och varna dem om vad de gör så att de kanske kan bättra sig. De måste ju få veta, och vi har skyldigheten att också säga ifrån, annars blir vi medskyldiga på sätt och vis. Är också viktigt att påverka andra att predika Evangeliet bibliskt så fler kan bli frälsta. Tyvärr så såg jag ingen större vilja att ta till sig det här hos dem. Man försvarade sig, såg sig vara helt rätt ute och skämdes inte på något sätt. Man ville fortsätta på sin väg. Hade det varit annorlunda så hade jag givetvis kunnat tänka mig att bli kvar för att påverka och arbeta för förändring/reformation.

Jag är inte är en sån person som är emot att vara med i en församling, det finns ju de som menar att det går att vara kristen för sig själv. Men en kristen ska vara med i en kyrka/församling. Frågan är bara: vad betyder detta egentligen? Vad är en kristen, och vad är en församling? Det här är ju något man behöver veta för att veta om man ska vara med där, eller ej.

Jag uppfattar att det är mycket fel tänkt om församlingar och kyrkor idag. Man ser det som olika byggnader eller klubbar där man är medlem och som man går till på söndagar. Det här finns det ingenting i Bibeln om, därför tror nog en del att de enligt Bibeln inte behöver gå till kyrkan alls. Men det ska man faktiskt ändå enligt Bibeln, slutsatsen man är på är riktig, i slutändan leder det till att kristna går till en byggnad för gudstjänst, man tänker bara obibliskt om det. Man har förlorat den bibliska förklaringen till varför det ändå är så.

Bibeln säger istället att församlingen inte är en byggnad eller en klubb - utan alla kristna. Alltså, som frälst, pånyttfödd och adopterad in i Guds familj är den kristne redan en medlem i församlingen, en lem, det liknas i Bibeln som kroppsdelar som utgör Kristi kropp (Rom 12:4). Församlingen, kroppen av alla de troende, är i sin tur uppmanade i Bibeln att träffas för gemenskap (Hebr 10:25) och lyda de som är ledare (Hebr 13:17). Församlingen består alltså av kristna, frälsta, inte av ofrälsta och icke-kristna kan inte vara med, för de är ju inte med.

I Nederländska Trosbekännelsen (1561), den kristna reformerta kyrkans äldsta läronorm, kan man läsa om vad de kom fram till om församlingen. Artikel 29 Kännetecknen på en sann församling Översatt härifrån.
Den sanna församlingen kan kännas igen om den har följande kännetecken: Församlingen åtar sig att rent predika evangeliet; den använder sig av den rena utdelningen av sakramenten så som Kristus instiftade dem; den utövar församlingstukt för att rätta till fel. Kort och gott, styr den sig själv enligt det rena Gudsordet, och avvisar allt som är emot det och håller Jesus Kristus som enda Huvud. Genom dessa kännetecken kan man vara säker på att känna igen den sanna församlingen--och ingen bör skiljas ifrån den.

När det gäller de som kan tillhöra församlingen, kan vi känna igen dem genom kännetecknen för kristna: nämligen genom tron, och genom att de flyr från synden och eftersträvar rättfärdighet, så fort de tagit emot den ende Frälsaren, Jesus Kristus. De älskar den sanne Guden och sina medmänniskor, utan att vika av till höger eller vänster, och de korsfäster köttet med dess gärningar.

Även om stor svaghet finns kvar i dem, slåss de mot det genom Anden alla sina levnadsdagar, i ständig vädjan till Herren Jesu blod, lidande, död och lydnad, som de har syndernas förlåtelse i, genom tro på honom.
Texten från trosbekännelsen ovan sammanfattar saken bra och kan användas för att pröva dessa klubbar eller föreningar som utger sig för att vara församlingar för att se om de verkligen är sanna församlingar eller ej. Så låt oss ställa upp och jämföra, den sanna församlingen - med min f.d. "församling:

- Den sanna församlingen: åtar sig att rent predika Evangeliet.

- Min f.d. "församling": är sökarvänlig, dvs man predikar ett evangelium från Helvetet, och en hel del annat o- och rent av antibibliskt, som kommit i predikningarna, under det jag hört när jag, som sagt, besökt de flesta "gudstjänster" senaste året där. Efter att jag lämnat fick jag även veta att man deltog i Ditt viktigaste val-kampanjen, som bevisats vara antibiblisk, och jag hade gott samvete att jag redan lämnat då. Under min uppväxt kan jag säga att jag aldrig någonsin där fått höra budskapet som skulle frälsa min själ ifrån Helvetet. Vi som besökt genom alla dessa år har aldrig fått en verklig konfrontation angående vår livsstil, att vi är syndare som Guds vrede vilar över, vi har inte varnats att undfly den kommande vredesdomen, inte manats att ångra och vända om från våra synder. Vi har inte fått det förklarat för oss vad det betyder att vara född på nytt som stått på väggen ovanför dopgraven (ett minne från en mer bibeltrogen tid.) Det är ledsamt att säga och jag har levt med denna smärtsamma insikt länge, men det går alltså inte att ta för givet att många där är frälsta alls. Dvs, det här är inte en sann församling av sanna frälsta, pånyttfödda troende. Alltså, en anledning till att det inte är en sann församling.

- Den sanna församlingen: utövar församlingstukt för att rätta till fel.
Intressant punkt, som jag själv inte tänkt på men fått höra på flera håll, och även här, då även reformatorerna menade att en församling som inte utövar församlingstukt inte alls är en församling!

- Min f.d. "församling: Låter inte människor som lever i homoäktenskap bli medlemmar - kan vi läsa om i denna artikel. Ja, detta är ironiskt nog just denna "kyrka" jag talar om nu som det står om där. Det här skulle ju då kunna tolkas som församlingstukt. Men egentligen diskriminerar de bara homosexuella! I "församlingen" är det många som lever i annan synd, men inte blir uteslutna. Det är ju inte bara homosexualitet som nämns som synd i Bibeln, personen i 1 Kor 5 som skulle uteslutas bodde sambo - och inte nog med det, han bodde sambo med sin styvmor; och en av de många bibliska syndakatalogerna finns även i detta kapitel, vers 11, där nämns otuktig (en som har heterosexuellt sex utanför äktenskapet), girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare, utsugare homosexuell nämns inte ens. Och utifrån vad jag läser i artikeln så har de en felaktig och obiblisk anda i det. Försiktigt heter det istället att vi anser att äktenskapet mellan man och kvinna är heligt, men man nämner inte vad Bibeln varnar om, att ingen som utövar homosexualitet ska ärva Guds rike (1 Kor 6:9-10) att uteslutning är av kärlek för man inte vill lura folk med falsk säkerhet när de är på väg till Helvetet. Den tanken har väl kanske inte ens slagit dem, men även, nämner man Helvetet så gillar folk en inte. Problemet här blir ju ändå att det man säger ogillas, och det av fel anledning. Folk förstår inte, får det inte förklarat för sig, utan svaret låter godtyckligt.

Verklig församlingstukt förekommer inte i någon av de som utger sig för att vara kyrkor, som jag känner till. Istället är det ju populärt med att säga sånt som att man vill vara en öppen och varm gemenskap för alla att komma som de är. Ingen utmaning till syndare att omvända sig, ingen högtid med renhetens och sanningens osyrade deg. (Se 1 Kor 5:8) Det som skulle vara Kristi brud, säljs alltså ut som en hora till världen, så billigt som möjligt, gratis! Istället för Kristi brud som är sann, trogen, ren, fläckfri, är detta ett falskt, smutsigt, skabbigt luder. En sköka! Det är den bibliska beskrivningen för alla klubbar som utger sig för att vara kyrkor men inte är det. Som förlitar sig på sin skönhet och använder sin ryktbarhet till att bedriva hor, slösar sin otukt på var och en som går förbi. (se Hes 16:15) Som låter sin skönhet smutsas ner och spärrar ut sina ben åt alla som går förbi och bedriver mycket otukt! (se Hes 16:25) Hur sjukt är inte hennes hjärta, eftersom hon gör allt detta, gärningar som bara den fräckaste hora kan göra - men hon är olik andra skökor eftersom hon inte tar betalt! - rent av betalar hon själv! (se Hes 16:30-34) Och Guds Ord uppmanar allt Hans folk som befinner sig hos skökokyrkor: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. (Upp 18:4)

Det här är alltså min förklaring till varför jag fann det nödvändigt att lämna "kyrkan." En ytterligare sak som gjort det här väldigt tråkigt har varit att det inte heller finns något alternativ. Det finns ingen i mitt närområde som kan godkännas utifrån Bibeln som sann kyrka överhuvudtaget, så vitt jag vet. Så jag lämnade för att inte ha någonstans att gå alls. Men det var nödvändigt. Är dock just nu i en liten hemgemenskap med några syskon och hoppas och ber och strävar efter att det kan vara/bli en biblisk församling. Jag tror det är Guds vilja att Hans folk går samman i sann gemenskap med varandra utanför de här olika Satans bordeller som finns och att det på så sätt kommer växa till verkliga församlingar.

Och angående tidningsartikeln med den homosexuelle som inte fick vara medlem. Den här "församlingen" bör ju vara konsekvent och gå hela vägen, nu är den varken varm eller kall. Ljummet kan behaga många men det går inte att behaga alla som antingen vill ha varmt eller kallt. Det främsta man ska eftersträva är att behaga Gud och söka Hans vilja i Bibeln. Blir de anmälda till DO, vad händer då om det visar sig att de diskriminerar homosexuella? Kommer de att böja sig som i mycket annat och tillåta dem som medlemmar? Eller kommer de att ta upp sitt kors, och även börja utöva en mer heltäckande biblisk, medlidsam församlingstukt? Det ser inte så ljust ut. Istället heter det att Det här är en fråga vi sliter med i församlingen och i hela pingströrelsen. Vi arbetar med den... det verkar inte som om de arbetar i rätt håll utan åt fel, att börja godta även människor som lever i homosexualitetssynd. Tittade de i Guds Ord istället för att slita och arbeta med frågor så skulle de se tydligt att de måste ändra på mycket för att alls ens kunna vara en församling.

Hur är det för dig? Är du med i en församling? Eller en "församling"? Stämmer den överens med vad Bibeln säger om församlingen?

21 kommentarer:

 1. Jag tror du skulle gilla den brasilianska pingstförsamlingen "Gud är Kärlek" som ligger vid Gårda Depot. Möten varje kväll utom måndagar. Där predikas allt du nämner.

  SvaraRadera
 2. Du verkar ju helt klart se brister i din församling. Men med tanke på att även du var en lem i församlingen, har du försökt göra något åt att det förkunnas för lite av det du skulle vilja höra mer av? Ex engagera dig i någon typ av verksamhet. Tex tala på en ungdomssamling eller liknande.

  mvh Annelie

  SvaraRadera
 3. Annelie,

  Tack för din kommentar. Viktig fråga. Ja. Jag har bl a som jag nämnde i inlägget pratat med "pastorerna" om deras förkunnelse, både i verkligheten och mail. Andra saker har jag också gjort, vad jag vid de tillfällena bedömt varit OK enligt Bibeln. Men man ska ta hänsyn till ledarna man står under, även om detta är en obiblisk församling med pastorer. Som kristen ska man inte vara där. Man ska inte heller vara där för att förkunna och göra sånt som de inte håller med om eller ogillar. Det fanns inte heller dörrar för mig att förkunna Evangelium, annars hade jag övervägt det. Evangelisera de förlorade gör jag ute på gatan!
  MVH

  SvaraRadera
 4. Jag har svårt att se det som avhandlas i 1 Kor 5 som en fråga om samboskap. Jag tror överhuvudtaget att det ämnet är relativt okänt på NT:s tid.

  SvaraRadera
 5. Emil,

  Tack för kommentar. 1 Kor 5 handlar tydligt om församlingstukt, vilket är poängen. Fallet som det behandlar är en som vi skulle säga idag bor sambo med sin styvmor. otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru.

  Guds välsignelse

  SvaraRadera
 6. Vad anser du att pastorerna i församlingen inte delar för åsikter som dig?

  /A

  SvaraRadera
 7. A,

  Det handlar alltså som jag skriver i inlägget, vad Evangeliet är och hur man blir frälst enligt Bibeln. Det är uppenbart genom deras förkunnelse och vad de själva sagt när jag pratat med dem. Har man inte rätt i dessa mest centrala frågor så är det inte kristendom.

  Guds välsignelse

  SvaraRadera
 8. Hej Daniel

  Jag är lite nyfiken. Kan du berätta vilken av församlingarna på Nya testamentets tid som inte hade problem eller konflikter? Eller en församling där det inte förekom felaktigheter i förkunnelsen?

  Om det nu fanns problem i församlingarna, rekommenderade då Paulus dem att lämna den eller att hålla ihop? För om det inte fanns problem behövde väl inte Paulus skriva brev som korrigerade dem?

  Jesus umgicks bara med syndare. Petrus andedöpt och en guds tjänare utan dess like betedde sig som en hycklare när han av rädsla inte tordes sitta kvar och äta hos hedningarna. Paulus hotade en överstepräst med Guds vrede i ett aggresivt utbrott och blev tillrättavisad av sina bröder. Var församlingarna så perfekta på Nya testamentets tid eller kämpade de som vi också gör idag?

  Är bergspredikan något vi kan leva upp till eller är det Guds standard som vi inte kan leva upp till för att Jesus i första hand är våran frälsare och inte våran lärare?

  Vad vill Gud? Att vi fixerat kontrollerar oss själva eller att vi hjälper de svaga i församlingen och samhället? "Är detta en fasta jag vill ha?". Risken blir ett religiöst system som på profeternas tid och fariseernas tid. På profeternas tid sålde man fattiga för ett par skor.

  Skall vi offra människor runt omkring oss för att de inte lever exakt som vi tycker att kristendom skall vara, eller skall vi se på våra medmänniskor runt omkring oss med barmhärtighet?

  Mikael

  SvaraRadera
 9. Hej Mikael,

  Det här inlägget handlar inte om att församlingar och kristna ska vara perfekta och fullkomliga. Om det uppfattats på det viset så beklagar jag. Jag kan bara hänvisa till en noggrann återläsning av inlägget. Det finns, som visas i inlägget ovan, kännetecken ("minimikrav" s.a.s.) på vad en församling är, och finns inte dessa, så är det inte en församling överhuvudtaget.

  Det är t ex skillnad mellan att försöka, sträva, kämpa att göra rätt, med hjälp av Guds nåd, och vara smärtsamt medveten om sina fel och brister - och att medvetet göra fel, i uppror mot Guds tydliga ord. Det senare är min erfarenhet av dagens "församlingar."

  Guds välsignelse

  SvaraRadera
 10. Ordagrant står det att mannen "har" sin fars hustru, och poängen är ju inte heller boendet. Nog är det tydligt att problemet är att de har en sexuell relation med varandra. Att dra in vår tids "sambo"-begrepp blir liksom lite skruvat.

  SvaraRadera
 11. Emil,

  Jag tror inte det är fel i sig själv att använda sig av moderna begrepp. Men du har rätt, det står inget om att de bor tillsammans (vilket vi idag skulle använda ordet "sambo" till) såg jag nu i grundtexten. Tack för info. Själva poängen ang. församlingstukt kvarstår dock, som sagt.

  Din invändning kanske mer berör att se samboskap som syndigt inför Gud? Jag hänvisar vidare till kommentarerna till ett annat inlägg: http://job25-masken.blogspot.com/2009/12/existens-10-dec.html

  Guds välsignelse

  SvaraRadera
 12. Kan man gå med i guds församling, utan att gå med i en kyrka som smyrna("församling" som du kallar det)?

  Man blir ju medlem i den församlingen där man döps.

  SvaraRadera
 13. Jag skulle inte föreslå att man blir döpt inom en sådan "församling" alls.

  SvaraRadera
 14. Vart ska man då döpa sig? Inte ens du har ju hittat någon "riktig" kyrka i närheten.

  SvaraRadera
 15. Man ska döpas i vatten. Sedan ställer inte Bibeln något särskilt krav på var själva vattnet ska befinna sig (t ex Apg 8:36-38.)

  SvaraRadera
 16. Tack Daniel för det du skrivit! Jag känner igen mig mycket och blir glad att det faktiskt finns någon som törs säga det obekväma.

  Våren 2009 gick jag ur pingstförsamlingen i Västerås av liknande orsaker. Ärligt sagt så tror jag att församlingsledningen bara drog en lättnandes suck över att vi var borta. Någon "öppen kyrka med hjärta för människor" (som är den slogan som ska känneteckna församlingen) märkte vi då inte av gällande oss själva.

  Håller fullständigt med om att det saknas undervisning och predikningar om omvändelse, syndabekännelse och räddning. Det ska vara lätt-tuggat nu, trivsamt, fika, mingel, konserter, kändisbesök som "drar folk", för att inte tala om det som nyss varit...Unite 10! Jag ryser...det är alltså detta som ska rädda ungomen, en festival där det i programmet presenteras en häftig helg där ungdomarna värmer upp så det golvet skakar (läs dansar) innan "insläppet" till mötet, där det erbjuds coffeebars, lekrum men värst av allt, där det längst in i lokalen finns en häftig nattklubb!!!
  Jag mådde dåligt ända in i själen av att läsa om detta spektakel. Ändå lovar jag att rapporterna i efterhand kommer låta att "många ungdomar vände sig till Jesus på Unite" eller nåt i den stilen. Är dessa omvända, har de känt syndanöd eller drabbades de av den allmänna härliga känslan som de tyckte sig känna? Man lurar ungdomar så in i grunden så det blir ingen lätt dom för ledarna! Ve dem som förleder en av dessa mina minsta...

  Vi hade en kontrovers med församlingsledningen vad gäller dop av en människa för ett par år sedan (vi tjänade i en utpost) Nämnda människa visade inte sådan frukt som hör omvändelsen till (som Johannes döparen efterfårgade när han föste bort några som ville döpas av honom) så det kändes inte rätt att döpa. Vilket rabalder! Slutade med dop ändå, av församlingsledaren som ungefär menade att omvändelse, bot och bättring får växa till efter dopet. Vilket urvattnat och tandlöst och "annat" evangelium som predikas från våra prediksstolar idag! Tror Herren kommer snart och det gäller att var och en är vaken..inte minst jag själv...vi är i stort behov av Guds hjälp för att hålla oss på den smala vägen.

  Gud välsigne dig Daniel
  Ulrika

  SvaraRadera
 17. Ulrika: Ja, det är såhär det ser ut idag tyvärr... jag känner också igen vad du skriver. Flams och trams för ungdomar, rena styggelserna, jag var på en sån här "show" en gång och mådde mycket dåligt, blev väldigt bedrövad. Pastorerna tror att man kan bli frälst på många sätt, omvändelse är den "moraliska biten" som kan komma senare, helst inte alls. Tack så mycket för din kommentar. Nåd och frid åt er!

  SvaraRadera
 18. Vill inte vara elak, men jag tror det blir ett hårt uppvaknade en dag.....

  Gud är ingen tradition, Han är en levande Gud för människor idag, därför kan vi inte ha en mötesform från 50 talet hur bra vi än tyckte det var......

  Man må ogilla mycket i den moderna församlingen, men den kraftiga tillströmmningen av människor som blir frälsta uppvisar inga andra församlingar.....

  Man kan välja att hoppa av och stå utanför eller vara med att påverka... Sen har jag full förståelse för att många väljer att hoppa av...

  Paul Scanlon (kanske felstavat) var en pastor i en pingstförsamling i Bradford där man var mellan 4-500 medlemmar, en dag insåg Paul att de hadde fel människor i kyrkan, hela församlingen hadde bett om väckelse under många år....

  Denna uppenbarelse fick han mitt i en tid där församlingen skulle bygga en ny och större kyrka...

  Paul började köra uteliggare och missbrukare och andra nyfikna med buss till kyrkan, resultatet blev nog inte vad Paul räknat med....

  Mer än en tredjedel av församlingmedlemmarna lämnade församlingen, och det var de som hadde mest kapital så det blev en orolig tid för Paul med bygget...

  Gudfruktiga människor som velat se väckelse var inte redo...!

  Idag har Pauls församling vuxit till över 3000 medlemmar..... Att följa Gud är inte att hälla fast vid det gamla eller traditioner.....

  Det är ingen slump att Jesus säger, "följ mig" och inte "jag följer efter dig"

  Jag hoppas verkligen att ni som känner att ni inte klarar av förnyelsen hittar en församling där ni kan få komma till tjänst i den uppgift som passar för er, men tala aldrig illa om era trosyskon oavsett om man tycker de beter sig illa, be för dom att de får vara till välsignelse...

  Avslutar med några Bibelställen....

  Upp 21:5 Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna."

  2 Kor 4:16 Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.

  Ef 4:23 och ni förnyas nu till ande och sinne.

  Jak 5:9 Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörren.

  Jak 4:11 Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare.

  Bless

  SvaraRadera
 19. Simonkrigare: jag uppfattar inte dig som elak men du verkar inte så beredd att lära dig eller se saker ur ett annat perspektiv än ditt eget.

  Gud är helig, evig, oföränderling, densamme idag, igår och i evighet. Han har uppenbarat Sin vilja om hur vi ska leva och bl a hur församlingen ska fungera i Sitt Ord, Bibeln. Hans Ord står fast. Han byter inte åsikt eller anpassar sig till världens utveckling.

  Det här handlar inte om något så simpelt som att man har en mer modern mötesform. Jag fanns inte på 50-talet. "Församlingarna" har övergett Bibeln, som jag visat på ovan. Man har ett falskt evangelium och den kraftiga tillströmningen av människor blir egentligen inte frälsta. Hänvisar till http://job25-masken.blogspot.com/2010/12/hur-mater-man-framgang-frukt.html
  Det blir ett hårt uppvaknande på domedagen. Många kommer säga "Herre, Herre," men Jesus kommer säga "Amen, jag har aldrig känt er! Gå bort ifrån mig, ni laglösa!" (Matt 7:23)

  Jag vet inte om du anger bibelställena för att försöka stödja att "förnyelse" i hur gudstjänster ska vara. Men de handlar ju inte om det. De handlar inte om att "förnya" gudstjänsten så att man anpassar den till världen utan tvärt om handlar det om förnyelsen Gud gör av oss och övriga av Sin skapelse - från den här världens förruttnelse!

  anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Rom 12:2

  Som det står i Judas brev ska vi fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. (Jud 1:3) Bestraffa, tillrättavisa och förmana (2 Tim 4:2); Ge akt på dem som vållar splittring och kan bli till fall, i strid mot läran (Rom 16:17). Det handlar inte om att döma, tala illa eller förtala andra trossyskon utan att skydda sina trossyskon, fårahjorden som Gud köpt i Sitt blod, mot rovlystna vargar.

  SvaraRadera
 20. Arne Strand. says:
  5/11/2010 - 28 Heshvan, 5771 at 7:05 pm

  “Where the Church Went Wrong”

  Kyrkan gick fel väg från denna !!!.

  KRISTI LEMMAR – ÄR MEDLEMMARNA I KRISTI LOKALFÖRSAMLING !!!.

  SKILJ PÅ DEN UNIVERSELLA,
  OCH LOKALA FÖRSAMLINGEN,
  OCH SKILJ I BIBELN PÅ UNDERVISNINGEN,
  GÄLLANDE DESSA TVÅ ENTITETER.

  LOKALFÖRSAMLINGEN OCH DESS SJÄLVSTÄNDIGA STYRELSE.

  I UPP.BOK.KAP.2-3.,
  HAR DU SJU LOKALFÖRSAMLINGAR,
  OCH SJU DISTINKTA GUDSFOLK.

  LOVPRISNINGARNA LIKVÄL SOM TILLRÄTTAVISNINGARNA ÄR INDIVIDUELLA TILL DESSA LOKALFÖRSAMLINGAR,
  DE BEHANDLAS INTE SOM EN FÖRSAMLING(UNIVERSELL).

  I GT FINNS TOLV DISTINKTA GUDSFOLK,
  ISRAELS TOLV STAMMAR,
  REPRESENTATIVT I UPPENBARELSETÄLTET OCH TEMPLET,
  SOM TOLV SJUARMADE LJUSSTAKAR.

  SAMMALUNDA ÄR DET SJU SJUARMADE LJUSSTAKAR,
  I NTs STUDIE OVAN.

  DEN SJUARMADE LJUSSTAKEN SYMBOLISERAR,
  HERRENS SJUFALDIGE ANDE I GT,
  OCH LAMMETS SJU HORN I UPP.BOK.

  DET VISAR ATT DET FINNS,
  SJU RESPEKTIVE TOLV GUDSFOLK,
  MED HERRENS ANDES FULLHET.

  HERREN TILLÅTER ALLTSÅ INTE ATT MAN SAMMANFÖR DE OLIKA FÖRSAMLINGARNA TILL EN STOR TOPPSTYRD ENHET,
  TYP KATOLSKA,PROTESTANTISKA,NATIONELLA,SAMFUNDS -SYSTEM,ETC.ETC.

  JESUS SÄGER OM PETRUS -

  DÄRFÖR SÄGER JAG DIG -
  DU ÄR STENEN,
  OCH PÅ DENNA STENINNA,
  SKALL JAG BYGGA MIN FÖRSAMLING.

  STENEN ÄR MASKULINUM OCH BETEKNAR EN LITEN STEN.
  STENINNAN ÄR FEMENINUM OCH BETEKNAR ETT STORT BERG.

  STENEN HÄR ÄR DEN JESUS BESKRIVER SÅLUNDA -

  KÖTT OCH BLOD HAR INTE UPPENBARAT DETTA FÖR DIG,
  UTAN,
  “MIN FADER SOM ÄR I HIMLARNA”.

  VI HAR HÄR OM FÖRSAMLINGENS GRUNDVAL,
  TVÅ PERSONLIGHETER,
  STENEN OCH STENINNAN.

  DE ÄRO I JÄMNFÖRELSE SÅSOM -

  “ETT LITET EMBRYO/STENEN I MODERLIVET,
  SAMT MODERLIVET SJÄLVT/STENINNAN”.

  DEN STORA SKÖKAN ÄR ROMMERSK KATOLSKA KYRKAN.
  DE ANDRA SÅ KALLADE KYRKORNA I VÄRLDEN ÄRO HENNES BARN.

  VIDARE -
  VARFÖR ARO DE SKÖKOR.

  KYRKA KOMMER AV ORDET “EKLESIA”.

  “EK”=”UT”.,”KLESIA”=”KALLAD”.

  DE ÄRO UTKALLADE UR VAD,
  JO VÄRLDEN.

  “VÄRLDEN”, ÄR I BIBELN ORDET “KOSMOS”.

  ORDET KOSMOS HAR SOM GRUNDBETYDELSE -

  “EN ORDNING ELLER ARRANGEMANG I FORM AV SYSTEM”.

  ALLA ORGANISERADE KYRKOR,
  JURIDISKA PERSONLIGHETER I VÄRLDEN,
  TILLHÖR DETTA MENTALA SYSTEM.

  SOM JESUS SÄGER -

  “MITT RIKE TILLHÖR INTE DENNA VÄRLD(KOSMOS),
  TY GUDS RIKE ÄR INVÄRTES I EDER”.

  GUDS RIKE ÄR I DEN HELIGE ANDE,
  SOM BOR I LEVANDE STENAR/MÄNNISKOR MED GUDS ANDES LIV/
  KOMMEN I KÖTTET.

  DETTA HAR INGET MED MENTALA SYSTEM,
  ELLER ORGANISERADE FORMER AV VERKSAMHET ATT GÖRA,
  UTAN -

  “KYRKAN ÄR EN LEVANDE ORGANISM”,

  “INTE NÅGON ORGANISATION”.

  KRISTI LOKALFÖRSAMLINGS GRÄNS ÄR MINSTA POLITISKA ENHET FÖR POLITISK STYRELSE,
  ALLTSÅ KOMMUNGRÄNSEN.

  DÄR KAN BARA EN LOKALFÖRSAMLING FINNAS,
  ÄR DÄR TVÅ MÅSTE MINST EN AV DEM VARA FEL,
  MEN BÅDA KAN OCKSÅ VARA DET.

  DET ÄR BARA DEN HELIGE ANDE SOM KAN BILDA FÖRSAMLING,
  INGA MÄNNISKOVERK TOLERERAS,
  EJ HELLER BILDADE FÖRSAMLINGAR ENLIGT MÄNSKLIGA BESLUT.

  ARNE STRAND.

  SvaraRadera