Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

Annat Material

Förhoppningsvis kan dessa grejer jag gjort av olika anledningar även vara till nytta och uppbyggelse!

Egna bibelöversättningar (direkt från grekiska grundtexten)
Romarbrevet (för att spara, tryck Ctrl+S när dokumentet är öppet)
Första Korinthierbrevet

Du föds... - evangelietraktat/broschyr att vika ihop och dela ut till folk - främställning av Evangeliet (Glädjebudet) bestående mestadels av bibelverser

Messiasprofetior ca 330 st samlade hittills. Citerade (ur Folkbibeln). Du behöver inte bläddra i Bibeln, det har jag gjort åt dig!

Jesus Är Gud - Tydliga bibelställen som visar att Jesus är Gud. Både Gamla och Nya testamentet. Kan också uppdateras allteftersom jag hittar nåt

Lär Bibeln Att Jesus Är Gud? - Traktat utformat av Charlie H. Campbell, för t ex Jehovas vittnen, översatt till svenska. Skriv ut och vik ihop!

Min vimeokanal med bl a predikningar av Paul Washer, med svensk text!