Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 30 november 2010

Rom 8:28

Veckans enkätundersökningsresultat:


6 svarade, rätt såklart. Det som förbluffar mig är att 6 858 664 924 pers valt att inte svara på denna lätta fråga. Men, allt samverkar till det bästa.

Nästa:

2 Mos 4:11 Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, HERREN?

Frågan:
Är detta rättvist?

Svarsalternativ:
 • Ja
 • Nej
 • Vilka är vi att ifrågasätta Gud?
 • Jag kommer låtsas som att detta inte står i Bibeln
Det är anonymt när man svarar. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Pricka i ditt svar. Enkelt. Frågan är kvar i en vecka, sen kommer nästa.

Lycka till. Kommentera gärna!
Specialerbjudande om du kommenterar: du får godis!*

Tidigare uppbyggliga bibelundervisningsfrågor i enkätform och undersökningsresultaten:
Ef 1:11
Jes 14:24
Rom 8:29-30
Joh 10:14-15
Joh 6:65
Joh 6:37
Joh 10:28-29
Upp 13:8, 20:15
Matt 13:10-12

*jag bara skojade

söndag 28 november 2010

Något man endast riktigt kan förstå i helvetet (John Flavel, 1627-1691)

Hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet?
Matteus 23:33

Fördömelse är den dom som Gud fäller - Han fördömer en människa till att bära Hans eviga vrede som det rättvisa straffet för hennes synder.

Fördömelse är ett ord med djup och ryslig innebörd. Det är ett ord vars tunga vikt och intensitet man endast riktigt kan förstå i helvetet.

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Rom 8:1

(Min översättning)


Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 26 november 2010

Tuffa Frågor För Kristna? - #3

Tredje delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

(Tidigare frågor: #1, 2)Frågan: Vad är det för poäng med att ge oss fri vilja om vi inte får använda den?

Förutsättningen i hans fråga är att Gud gett oss fri vilja, men om vi använder den för att välja bort Honom och göra onda saker, så kommer Han att straffa oss. Vi får alltså inte använda den.

Mången predikan har man ju hört om hur Gud varit så god och gett oss den underbara gåvan "fri vilja." Som att åhörarna ska ändra sin inställning och börja tycka om Gud bara på grund av detta, och vilja bli kristna. Inget om människans totala fördärv, synd, domen, Evangelium, bot och bättring. Det verkar ju slå tillbaka på de här som predikar detta då, när det istället orsakar denna tuffa fråga från en skeptiker. Hur ligger det egentligen till med människans fria vilja? Westminsterbekännelsen kap IX om fri vilja:
III. Människan, genom sitt fall till ett syndigt tillstånd, förlorade fullständigt all förmåga att vilja något andligt gott beledsagande frälsning:a så att, en naturlig människa, alltigenom avog det godab och död i synd,c är oförmögen, genom sin egen styrka, att omvända sig själv eller att förbereda sig själv därtill.d

a Rom. 5:6; Rom. 8:7; Joh. 15:5. b Rom. 3:10,12. c Ef. 2:1,5; Kol. 2:13. d Joh. 6:44,65; Ef. 2:2-5; 1 Kor. 2:14; Tit. 3:3-5.

Så ligger det alltså till med människans fria vilja. Den finns inte. Hon varken vill, kan, kan vilja, vill vilja, eller vill kunna välja Gud. Förutsättningen för ateistens fråga är falsk (men jag klandrar honom inte, den är väl orsakad av kristna som tror på den fria viljan.)

Däremot har Gud gett människan ansvar, hon är en ansvarig varelse, som kommer att ställas till svars för sina handlingar. Gud har gett oss bud, befallningar, att lyda. Lagen säger t ex du ska inte mörda, ljuga, stjäla, begå äktenskapsbrott, det står inte du får mörda, ljuga, stjäla, begå äktenskapsbrott - om du vill! Och - Gud befaller människorna att de alla och överallt skall omvända sig (Apg 17:30) - inte, de behöver inte omvända sig om de inte vill.

Så, fastän vi i vårt naturliga tillstånd, är så fördärvade att vi inte vare sig vill eller kan klara det, så har vi ansvar! Guds lagar och befallningar kan alltså inte ge oss rättfärdighet, utan endast ge oss insikt om vår synd (Rom 3:20,) och vår totala oförmåga, och i slutändan ska det leda oss till att inse vårt fullständiga behov av Kristus och vända oss i förtröstan till Honom (Gal 3:24.)

Ännu en nyttig fråga från ateisten alltså, som får oss att tänka till om vad man ser som självklarheter i dagens kristenhet, och gå till vad Bibeln verkligen säger om vissa frågor!

onsdag 24 november 2010

Är din pastor en bibellärare eller filosof?

Är det du får höra på söndagarna verkligen något som utgår från Bibeln, och inte något som läses in i Bibeln, någons egen åsikt om vad ett bibelställe säger?

Pastorn läser ett bibelställe och kanske ger några definitioner från grekiskan eller några parallellställen, och man får intrycket av att det man ska höra är ett bibelstudie. Men i själva verket så lär de ut några personliga iakttagelser och betraktelser. Det kan verka väldigt mycket som att de undervisar i Guds Ord, medan det egentligen bara är deras egna åsikter eller filosofi.

Skillnaden mellan gubben på bensinstationen och filosofen är att filosofen är lite mer påläst.

tisdag 23 november 2010

Matt 13:10-12

Fråga och resultat:Varför talade Jesus i liknelser? Många säger att Han gjorde det för att illustrera och göra det enklare att förstå. Fast det är inte vad Han säger här. Här säger Han att de som inte har, från dem ska det tas ifrån också det de har. Om det var för att göra det lättare för alla att förstå, hade Han ju sagt att de som inte har, ska få.

Men det är samtidigt inte fel att säga att Han gjorde det för att illustrera. Men man kan aldrig förstå liknelserna utan att förstå vad de ska likna. Jesus talade om tolkningarna senare för lärjungarna när alla hade gått. Dessa förstod inte heller förrän Han talat om det för dem (vv 13:18ff, 36ff)

Är detta rättvist då? Om Gud gav oss vad som är rättvist så skulle vi alla vara döda och i Helvetets oändliga plågor redan nu. Att Han ändå låter oss usla kräk leva, andas Hans luft, förpesta Hans skapelse, och att Han sände Sin ädle Son till denna värld, för att undervisa om rättfärdighetens väg, tala i liknelser, och dö på ett kors, utgjuta Sitt dyra blod för värdelösa syndare, trots att vi inte förtjänar det, utan som sagt raka motsatsen, är vad som kallas nåd!!!

Tack Fader!


Nästa:

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

Frågan:
Hur mycket samverkar INTE till det bästa för de som älskar Gud?


Svarsalternativ:
 • 10%
 • 40%
 • 85%
 • Kuggfråga, det står att allt samverkar till det bästa...
Det är anonymt när man svarar. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Pricka i ditt svar. Enkelt. Frågan är kvar i en vecka, sen kommer nästa.

Lycka till. Kommentera gärna!
Specialerbjudande om du kommenterar: du har chans att få ett svar!

Tidigare uppbyggliga bibelundervisningsfrågor i enkätform och undersökningsresultaten:
Ef 1:11
Jes 14:24
Rom 8:29-30
Joh 10:14-15
Joh 6:65
Joh 6:37
Joh 10:28-29
Upp 13:8, 20:15

söndag 21 november 2010

Brev till en nyomvänd (Jonathan Edwards, 1741)


Min käre unge vän,
Eftersom du önskade att jag skulle skicka dig, i skrift, några råd på vägen om hur du ska uppföra dig i ditt kristna lopp, vill jag nu svara på din begäran. Det ljuva minnet av de storheter jag sett på sistone i din församling, får mig att vilja göra vad jag kan för att bidra till den andliga glädjen och framgången för Guds folk där.

1. Jag skulle råda dig att uppehålla en så stor iver i gudsdyrkan, som om du visste att du var i ett oandligt tillstånd och sökte omvändelse. Vi råder folk som är under syndainsikt att vara ivriga och hejdlösa för himmelriket; men när de uppnått omvändelse, får de inte bli mindre vaksamma, flitiga och ivriga i gudsdyrkans arbete, utan desto mer; för de är under oändligt större skyldigheter. På grund av brister i detta, har många människor, ett par månader efter sin omvändelse, börjat förlora sin ljuva och livliga känsla för andlighet, och blivit kalla och mörka, och "vållat sig själva mycket lidande;" [1 Tim 6:10] när, om de gjort som aposteln (Fil 3:12-14) deras väg istället hade kunnat vara "lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd." [Ords 4:18]

2. Sluta inte med att söka, eftersträva och be för just de saker som vi uppmanar oomvända människor att sträva efter, och som du hade en grad av redan vid omvändelsen. Be att dina ögon öppnas, att du skulle få syn, så att du får kännedom om dig själv och blir förd till Guds fotpall; och att du skulle få se Guds och Kristi härlighet, och bli uppväckt från de döda, och få Kristi kärlek utgjuten i ditt hjärta. De som har mest av dessa saker, har fortfarande behov att be om dem; för det finns så mycket blindhet och hårdhet, stolthet och död kvar, att de fortfarande behöver få det gudsverket åsamkat dem, vidare för att upplysa och uppliva dem, det ska ta ut dem ur mörkret till Guds underbara ljus, och bli en sorts ny omvändelse och uppståndelse från de döda. Det är väldigt få önskningar som passar en obotfärdig människa, som inte även passar den gudaktige, på sätt och vis.

3. När du hör en predikan, lyssna för dig själv. Även om det som sägs kan vara mer särskilt riktat till oomvända, eller till de som, på andra vis, är under andra omständigheter än dina; så låt ditt sinnes huvudinriktning vara att överväga, "Hur gäller detta mig? Och vilka förbättringar bör jag göra här, för min egen själs bästa?"

4. Även om Gud förlåtit och glömt de synder du begått, så glöm dem inte själv: kom ofta ihåg, vilken eländig slav du var i Egyptens land. Dra dig ofta till minnes de särskilda synder du begick före omvändelsen; som den välsignade aposteln Paulus ofta nämner sin gamla hädande, förföljande ande och hans skadlighet för de förnyade; och ödmjukar sitt hjärta, erkänner att han var "den ringaste av apostlarna," och "den ringaste av alla heliga," och "den störste bland syndare;" och bekänn ofta dina gamla synder inför Gud och låt ofta denna text finnas i ditt sinne: (Hesekiel 16:63) "Då skall du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, HERREN."

5. Kom ihåg, att du har mer anledning, i vissa fall, tusen gånger, att klaga och ödmjuka dig själv för synder som begåtts efter omvändelsen, än innan, på grund av de oändligt större skyldigheter som ligger på dig att leva för Gud, och att se upp på Kristi trofasthet i att oföränderligt fortsätta sin barmhärtighet, trots all din stora ovärdighet sedan din omvändelse.

6. Var alltid svårt förnedrad på grund av din kvarvarande synd, och tro aldrig att du ligger tillräckligt lågt för den; men bli samtidigt inte modfälld eller nedslagen av den; för, även om vi är i hög grad syndiga, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig; vars blods dyrbarhet, vars rättfärdighets förtjänst, och vars kärleks och trofasthets storhet, är oändligt mycket högre än våra synders allra högsta berg.

7. När du engagerar dig i bönens plikt, eller kommer till Herrens nattvard, eller deltar i någon annan tjänst i gudomlig dyrkan, kom till Kristus som Maria Magdalena gjorde; (Luk 7:37-38) kom, och släng dig till hans fötter, och kyss dem, och häll ut den ljuvt parfymerade oljan av gudomlig kärlek över honom, ur ett rent och förkrossat hjärta, som hon hällde den dyrbara oljan ur sin rena, trasiga alabasterflaska.

8. Kom ihåg, att stolthet är den värsta huggorm som finns i hjärtat, den största själafridsstöraren, och det som stör den ljuva gemenskapen med Kristus: det var den första synd som begicks, och ligger djupast i grunden för hela Satans hus, och är den största svårighet att utrota, och det mest gömda, hemliga och bedrägliga av alla begär, och kryper ofta omärkligt in i gudsdyrkans mitt, ibland till och med, under själva ödmjukhetens förklädnad.

9. För att göra en riktig bedömning av dig själv, se alltid som de bästa upptäckterna, och bästa trösten, de saker som ger mest av dessa två resultat: de som gör dig minst och lägst, och mest lik ett barn; och de som mest upptar och fäster ditt hjärta i ett fullkomligt och stadigt sinnelag till att förneka dig själv för Gud, och att förbruka och förbrukas för honom.

10. Om du någon gång faller i tvivel om din själs tillstånd, i mörka och grå sinnestillstånd, passar det dig att återblicka på dina senaste erfarenheter; men förbruka inte för mycket tid och kraft på detta sätt: utan anmäl dig själv, med all din makt, till ett löfte om att jaga efter förnyad erfarenhet, nytt ljus, och nya livliga tros- och kärlekshandlingar. En ny upptäckt av härligheten i Kristi ansikte, kommer göra mer för att skingra de mörka molnen på en minut, än att undersöka gamla erfarenheter, genom de bästa kännetecken som finns, på ett helt år.

11. När nådesutövningen är låg, och sedefördärv råder, och på det sättet rädsla råder; önska inte att få rädslan bortkastad på något annat sätt, än genom att kärleken i hjärtat återuppväcks och får råda: på detta sätt, kommer rädslan effektfullt drivas ut, som mörkret i ett rum försvinner bort, när de behagliga solstrålarna släpps in i det.

12. När du råder och varnar andra, gör det allvarligt, och tillgivet, och ordentligt; och när du talar med dina jämlika, låt dina varningar blandas med uttryck för din känsla av din egen ovärdighet, och om den suveräna nåd som gör dig annorlunda.

13. Om ni skulle anordna religiösa unga kvinnomöten för er själva att gå till någon gång ibland, förutom de andra möten ni går till, tycker jag att det skulle vara väldigt lämpligt och fördelaktigt.

14. Under speciella svårigheter eller vid stort behov av, eller stor längtan efter, någon särskild nåd, för dig själv eller andra, bestäm en dag för enskild bön och fasta för dig själv ensam: och låt den dagen tillbringas, inte bara i bön för de barmhärtigheter du önskar, utan i att rannsaka ditt hjärta, och se över ditt förflutna liv, och bekänna dina synder inför Gud, inte som man brukar göra i gemensam bön, utan i att mycket särskilt repetera inför Gud synderna i ditt förflutna liv, från din barndom ända till nu, före och efter omvändelsen, med de omständigheter och förvärranden som åtföljde dem, och att utbreda alla dina hjärtats vidrigheter mycket särskilt och fullständigt som möjligt, inför honom.

15. Låt inte korsets motståndare få tillfälle att klandra gudsdyrkan på grund av dig. Hur heligt ska inte Guds barn, de som är friköpta och älskade av Guds Son, uppföra sig? Lev därför som ljusets och dagens barn, och var "en prydnad för Guds, vår Frälsares, lära;" [Tit 2:10] och i synnerhet, överflöda i vad som kallas de kristna dygnerna, och som gör dig som Guds Lamm; var mild och ödmjuk i hjärtat, och full av ren, himmelsk och underdånig kärlek till alla; överflöda i kärlekshandlingar för andra, och självförnekelse för andra; och låt det finnas en benägenhet hos dig att värdera andra högre än dig själv.

16. Under hela ditt lopp, vandra med Gud, och följ Kristus, som ett litet, fattigt, hjälplöst barn, som fattar tag i Kristi hand, och håll ditt öga på sårmärkena i hans händer och sida, varifrån det blod som renar dig från synd kom, och göm din nakenhet under kjolen på frälsningens glänsande vita klädnader.

17. Be mycket för Guds tjänare och församling; särskilt att han skulle fortsätta sitt härliga verk som han nu påbörjat, tills världen blir full av hans härlighet.

Särskilt skulle jag vilja be om ett särskilt intresse i dina böner och i dina kristna kamraters böner, både när ni är ensamma och när ni är tillsammans, för din tillgivne vän, som gläds över dig och önskar vara din tjänare.

I Jesus Kristus,
Jonathan Edwards

(Min översättning)

lördag 20 november 2010

Tuffa Frågor För Kristna? - #2

Nästa fråga av ateisten azsuperman01 på youtube

(Se fråga #1 här)Frågan lyder: Om Gud accepterade Jesu offer för mänsklighetens synd, varför måste mänskligheten fortfarande straffas för de brott Jesus sonat?

Är han inte lite lik en viss predikant:

Ja, många älskar läran om "allmän försoning" för de säger att den är så vacker. Det är en underbar idé att "Kristus har dött för alla människor"; den prisas av mänsklighetens instinkter, det finns något i den som är fullt av glädje och skönhet.

Jag erkänner att det finns det; men skönhet kan ofta förknippas med falskhet.

Det finns mycket jag kan beundra i teorin om "allmän försoning" men låt mig bara säga vad detta antagande måste betyda. Om Kristus på Sitt kors avsåg att frälsa varenda människa, då avsåg Han att frälsa de som fördömts innan Han dog; för om denna lära (att Han dog för alla människor) är sann, då dog Han för vissa som var i helvetet innan Han kom till denna värld, för tveklöst fanns det myriader där som förkastats.

Än en gång, om det var Kristi avsikt att frälsa alla människor, hur beklagligt besviken Han måste ha blivit! För vi har Hans egna intyg på att det finns en sjö som brinner av eld och svavel, och att ner i den avgrunden måste det kastas några av just de människor, som enligt den teorin, blivit köpta av Hans blod!

Att tänka sig att min Frälsare dog för människor i helvetet, tycker jag är ett alldeles för förskräckligt antagande för att jag ska kunna föreställa mig det. Att Han var ställföreträdare för människosönerna, och att Gud, efter att först ha bestraffat ställföreträdaren, straffade samma människor igen, tycker jag går emot vilken som helst uppfattning om rättvisa.

Att Kristus skulle erbjuda försoning och gottgörelse för alla människors synder, och att några av just dessa människor efteråt skulle bestraffas för precis samma synder som Kristus redan sonat, tycker jag, är den mest vidunderliga monstrositet som någonsin skulle ha kunnat tillräknas Saturnus, Janus, ja, barbarernas gud eller den mest djävulska hedniska demon!

Gud förbjude att vi någonsin skulle kunna tänka så om Jehova, den rättfärdige och vise. - Charles Haddon Spurgeon (1834-1892,) översatt ur predikan "The Mission of the Son of Man"
azsuperman01 har en mycket vettig fråga. Jag skrev ju faktiskt lite om detta för ett par veckor sedan. Jag hade inte sett den här frågan #2 då, eller ens innan jag beslutade mig för att gå igenom hans frågor så detta kom som en rolig överraskning. Så går det. Frågan kan få många kristna, inklusive mig själv innan jag visste bättre och faktiskt fick samma fråga av en annan ateist, att slå knut på sig själva, eftersom många tror att Jesus dog för alla människor, men att vi måste acceptera offret genom att tro, och de andra döms för att de inte tror och accepterar Jesus, men inte för övriga synder. För är inte då otro en synd som Jesus dog för? Se även Upp 21:8, 1 Kor 6:9-10 o dyl, där det räknas upp fler än bara otroende som inte kommer ärva Guds rike utan kommer att komma till Helvetet. Och, som azsuperman01 också säger, så är det den offret är till, Gud, som måste acceptera offret - vilket Han visade att Han gjort genom att uppväcka Kristus från de döda! Vi ska förresten inte acceptera Jesus, vi ska omvända oss i full tro (förtröstan) på Honom som vår enda och räddning från synden och Helvetet.

Jesus dog inte för alla människor i betydelsen varje individ. Han gav Sitt liv till lösen för många (Matt 20:28), men inte alla. Han gav Sitt liv för fåren, fåren är endast de som kommer tro och blir frälsta, inga av de som Han gett Sitt liv för kommer att gå förlorade! (se Joh 10:14-15, 26-28)

fredag 19 november 2010

Rick Warren New Age-Guru

Här är en lista över new age-gurusar.

På listan finns bl a Eckhart Tolle, Mahatma Gandhi, Baba Ramdew, Dalai Lama, Deepak Chopra... och Rick Warren!

Jag sätter mig inte emot att han passar in i det sällskapet. Men han passar förstås inte in i kristnas bokhyllor!

(Tack till Josef)

onsdag 17 november 2010

Sammanhang är Viktigt i Bibeltolkning

Petrus Andra Brev 3:9
Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Många använder denna vers som argument mot att Gud förutbestämt och utvalt några som ska bli frälsta, och inte andra. Men kom ihåg när du läser Bibeln, att alltid se på sammanhanget. Vem talar? Till vem? Om vad? osv. Du kan hitta dessa gömda ädelstenar.


Versen exegerad av James White (varning: engelska)
En snabb titt på versen och sammanhanget:

2 Petr 3:9b
Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Gud vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Någon/alla av vilka? Strax innan står det vilka Gud inte vill ska gå förlorade utan få tid att omvända sig - nämligen de som Han har tålamod med: "er." Och vilka är de "er," som Petrus skriver till? Vi kan läsa redan i versen innan...

vers 8
Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

Petrus skriver alltså till sina älskade. Vilka är de då? Gå till första versen i samma kapitel...

vers 1
Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade.

Här kan vi läsa att detta är det andra brevet som Petrus skriver till dem. Och så heter ju detta brev i Bibeln Petrus Andra Brev. Så svaret på vår fråga om vilka dessa är, dessa som Gud inte vill ska gå förlorade utan få tid att omvända sig, dessa som Han har tålamod med, dessa "er" som Petrus skriver "mina älskade" till, skulle kunna finnas i Petrus första brev. Bläddra bak några sidor i Bibeln till Petrus första brev 1:1

Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. 2Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.

tisdag 16 november 2010

Upp 13:8, 20:15

Resultat (öh, jag tror nog man får klicka på bilden och förstora den för att se bättre:)Jag kan också känna lite såhär när det gäller Uppenbarelseboken 13:8: Det är inte så, att de inte står med i livets bok (eller blir utsuddade) eftersom de tillber vilddjuret - utan de tillber vilddjuret eftersom deras namn inte stått med i livets bok sedan världens grundläggning!?

Nästa:

Matt 13:10-12
Lärjungarna kom fram och frågade honom: "Varför talar du till dem i liknelser?" Han svarade dem: "Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har."

Frågan:
Jesus sa att en av anledningarna till att Han talade i liknelser var att sanningen skulle döljas för de som den inte var avsedd för. Är detta rättvist?

Svarsalternativ:
 • Nej
 • Ja
 • Vilka är vi att ifrågasätta Gud?
 • Jag tänker nog låtsas som att jag inte såg de verserna
Det är anonymt när man svarar. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Pricka i ditt svar. Enkelt. Frågan är kvar i en vecka, sen kommer nästa.

Lycka till. Kommentera gärna!
Specialerbjudande om du kommenterar: du har chans att få ett svar!

Tidigare uppbyggliga bibelundervisningsfrågor i enkätform och undersökningsresultaten:
Ef 1:11
Jes 14:24
Rom 8:29-30
Joh 10:14-15
Joh 6:65
Joh 6:37
Joh 10:28-29

måndag 15 november 2010

Debatt om homosexuella i SVT

Igår såg jag på SVT play en debatt (programmet Debatt) om homosexualitet i anknytning till en ny konstutställning av Elisabeth Ohlson Wallin om homosexualitet.

Bl a Stanley Sjöberg var med, en från judiska församlingen och en homosexuell som inte fått vara medlem i Smyrnakyrkan i Göteborg.

Det var en enda soppa alltihop...

Stanley Sjöberg sa emot sig själv hela tiden. I ena stunden sa han att man ska acceptera homosexuella, i andra att det var rätt av Smyrnakyrkan att inte låta homosexuella vara medlemmar. Han verkade också vilja bortförklara Bibelns starka ord om synden. [UPPDATERING: angående Stanley Sjöberg, se kommentarer och även detta inlägg]

Något som saknas här är ju att visa på att Smyrna (och jag kan tänka mig de flesta andra fri"kyrkor", men nu var det denna som var uppe igen) faktiskt gör fel, på detta sätt: även om Smyrnakyrkan inte tillåter homosexuella vara medlemmar så bryr man sig inte om att tukta andra synder, som t ex utlevd heterosexualitet utanför äktenskapet, villoläror, begär, girighet, m.m. Man målar ju då faktiskt en bild för alla, av att det bara är de homosexuella det är fel på och missar att visa på att alla människor, oavsett sexuell läggning, är syndare på väg till Helvetet och måste bli frälsta. Så egentligen diskriminerar de ju faktiskt homosexuella.

Mannen från judiska församlingen förklarade att man inom judendomen arbetar för att kringgå Guds Lag. Matt 15:1-9?

Den pro-homosexuella sidan menade att Elisabeth Ohlson Wallins utställningar är ännu ett djärvt slag mot etablissemanget. Detta är ju helt förvrängt. Religioner/samfund som ser homosexualitet som synd är ju en minoritet, och att tycka att homosexualitet är bra, lär man ut i samhället, i skolor, TV (jag såg det nyss på barnprogrammet UR idag!!!), alla tycker homosexualitet är OK och de som inte håller med är knäppa, hjärntvättade sektmedlemmar, m m. Så Elisabeth Ohlson Wallin gör egentligen bara det som the Man vill. Det passar ju också in i planen att förvränga allt så att det ändå är minoriteten som ses som de förtryckande myndigheterna osv... Debatt, som är ett program i statens propagandakanal SVT är förstås också med i denna plan.

Se även:
Hopp för homosexuella
Ska Inte Vara Med i "kyrkan" (Varför jag Lämnade "församlingen")
Dagen: Stanley sågar Debatt

söndag 14 november 2010

Det snabbaste sättet att besegra en fiende (J.R. Miller, 1840-1912)

Älska era fiender
och gör gott mot dem som hatar er.
Välsigna dem som förbannar er
och be för dem som förorättar er.
Om någon slår dig på den ena kinden,
så vänd också den andra kinden till.
- Lukas 6:27-29

Vi är så benägna att bli förnärmade över förolämpningar och hämnas, när andra säger eller gör elaka saker mot oss. Den kristna vägen är antingen att inte tala alls, eller att ge det mjuka svar som vänder bort vreden. Inte bara är detta den kristna vägen, det är också vishetens väg.

Det snabbaste sättet att besegra en fiende - är att behandla honom med vänlighet i gengäld för hans ovänlighet. Att stanna och bli förnärmad över varje förolämpning - håller en ständigt grinig; medan det att strunta i gliringar och stilla fortsätta med vår egen plikt - är sättet att bemästra dem. Det bästa svaret till pikar, hån och glåpord - är ett ljuvt, lugnt, vackert liv av tålamod och mildhet.

Läxan som vår Mästare lär oss, är . . .
  att tålmodigt uthärda oförrätter,
  att förlåta skada,
  att löna ovänlighet med vänlighet,
  att löna ont med gott,
  att löna hat med kärlek.
Det är en fatal skada för ens liv, när man låter sig bli bitter, att hysa förbittring, att låta avund eller någon sårad känsla gnaga i ens hjärta. Till slut är kärleken helt borta, och mörka och elaka känslor har allt i besittning.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 13 november 2010

Historien Bakom det Moderna "evangeliet" - avsnitt 4 (Varning: engelska)

Missa inte denna serie om historien bakom det moderna "evangeliet". De andra delarna: "0", 1, 2, 3

Det är skillnad mellan vad som predikas idag och vad som predikats historiskt. I denna videoserie tar Real Truth Matters itu med vad som är bakgrunden till vad vi kallar "Det Moderna Evangeliet."

History of the Modern "Gospel" (Session 4: "I've Got a Feeling!")
Historien Bakom det Moderna "Evangeliet" (Sittning 4: "Jag Känner Något!")

På tidigt 1800-tal började Gud att röra vid Kentucky. Men efter ett tag förändrade människorna detta till en känslocirkus där man bedömde det vara ett Guds verk, om bara predikanten kunde få publiken så uppspelt så att de skrek, hoppade och t o m svimmade.Några utdrag ur videon, fritt översatt:
Dessa nya grupperingar ville ta in denna nya, moderna kristendom i det moderna Amerika, genom att än en gång förändra väsentliga läror som människans roll i frälsningen och Guds suveränitet. Det blev ett människoskapat försök att göra en väckelse. Vad dessa predikanter såg som tecken på väckelse var: djupa känslor, mycket upphetsning, sensationell aktivitet och t o m människor som kollapsade. Samma saker som vi ser idag.

Men hur vet man om det man ser är ett sant verk av den helige Ande? Jonathan Edwards, predikant och en av de mest vördade teologer i amerikansk historia, som Gud använde på ett mäktigt sätt för att införa det första stora uppvaknandet på 1730-talet, visste en hel del om detta. Edwards såg stor glöd, men han såg också många som överväldigats av känslor men som inte egentligen upplevt Guds verk. Edwards kritiserades själv ofta av folk, för att han skapat mycket av denna känslomässighet. Detta fick Edwards att skriva mycket i ämnet. I sitt verk Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God går Edwards dit vi alltid bör gå - till Bibeln.

Ett äkta Guds verk leder till en ärlig biblisk förståelse om synden, och Kristi storhet och rättfärdighet. Detta verk kommer att främja ett hat för synden i människohjärtat och en kärlek till rättfärdighet. De här sakerna känner man inte till utan Guds Ande, och det visar sig i att en person får lägre tankar om sig själv, till det att de blir fullkomligt häpna över Guds frälsande nåd. Deras stolthet har fått ett dödligt slag och förmågan att värdera något annat än dem själva har kommit in. Detta är Andens verk. Detta är provet på kristendom. Att en förvandling i hjärtat har skett. Edwards såg aldrig starka känslor eller ovanliga händelser som kännetecken på Guds verk. Guds verk kan ha startat i kyrkobyggnaden eller tältet, men beviset på att Gud verkat syntes i människors hem, i städer och på arbetsplatser. De omvände sig och förkastade sina gamla liv i synd för att följa Kristus i tro. Dessa är den sortens bibliska bevis, de kanske inte märks genom stora känslor på ett möte, utan i det dagliga livet... Ett sant, varaktigt Guds verk kommer att levas ut dagligen av de som Han vidrör.

torsdag 11 november 2010

Tuffa frågor för kristna? - #1

Blev påmind om denna serie av videoklipp med vad som påstås vara svåra frågor för kristna som finns av användaren "azsuperman01" på youtube.

Varför inte titta på dem och se om de är svåra? Kanske är de det, jag har inte sett alla. De flesta verkar vara svåra - för "kristna" som inte läser eller bryr sig om Bibeln utan tror på den moderna kristenhetens gud som gör sånt som vi tycker är trevligt. Det är vanliga frågor ateister brukar ha och som kan ställa till det för dessa "kristna" - vilket på sätt och vis är bra, att få dem att tänka till. Vi uppmanas i 1 Petr 3:15 att alltid vara beredda att svara var och en. Jag ska se om jag kan besvara alla... kanske kommer en fråga där jag blir så övertygad att jag blir ateist. Alltid spännande. Sanningen ska tåla allt. Börjar med #1 (allt i sin ordning, alltså):Frågan lyder: Varför är Gud maktlös att förlåta dig när du dött?

Han drar också en analogi där jag som tittare pajar hans bil, och han ger mig ett dygn att be honom om förlåtelse, jag vet inte vem han är eller var han bor så tiden tar slut, och då ska han hälla bensin över mig och tända eld. Det är för sent att be om förlåtelse. Detta ska liknas vid Gud där Gud låter oss leva efter att vi syndat men när vi dör så finns ingen chans efter döden.

Det är en rätt OK analogi. Men han som medborgare under USA inte har rätt att ta lagen i sina egna händer och utföra det överdrivna straffet. Gud däremot är den rätte domaren för de synder som begås mot Honom. Även om man tror att en synd är "liten" så är synden emot en oändlig Gud, vår Skapare, Han bestämmer reglerna. Det rättvisa straffet är evighet i Helvetets eld (Upp 21:8).

Och eftersom Gud bestämmer reglerna så kan Han också bestämma att ge oss chansen att i detta liv omvända oss och bli förlåtna, men att det efteråt är försent. Det är inte att Gud är maktlös att förlåta utan att Han har bestämt det. Faktum är att redan efter en synd så förtjänar vi att dö och komma till Helvetet direkt, men genom Sin godhet och tålamod så låter Han ändå oss leva och få del av det Han ger oss, luften att andas, glädje, osv.

Han missar också en annan sak i sin analogi. Att Gud ger sig ut för att uppsöka och frälsa det som är förlorat. Gud har tålamod och vill inte att någon av Hans utvalda ska gå under utan få tid att omvända sig. (2 Petr 3:9, (jfr v1, 1 Petr 1:1)) Han har valt att detta ska ske genom utsända evangelister som predikar Evangelium. Men, så, låt oss ta snubbens egen analogi: Jag pajar hans bil, han ger mig 24 timmar att be om förlåtelse, innan han ska elda upp mig men han går också ut och letar efter mig. Vi finner varandra och han säger till mig att jag måste be om förlåtelse inom 24 timmar annars eldar han upp mig. Och vad gör jag då? Jag ber inte om förlåtelse. Istället lägger jag upp en video på youtube om hur elakt det är att han bara gett mig 24 timmar att be om förlåtelse, och frågar varför han inte kan förlåta mig efteråt. Sedan struntar jag i att be om förlåtelse och låter honom elda upp mig. Logiskt...

onsdag 10 november 2010

"Vad Betyder Den Här Bibelversen För Dig?"-Leken

Den ursprungliga bibeltexten var inte indelad i kapitel och versnummer som vi har den nu. Denna video av CrossTV visar hur viktigt det är att ha Bibeln i sitt sammanhang. Har du varit på ett "bibelstudie" där det i själva verket varit "Den här versen betyder för mig..." osv. Ett sådant "bibelstudie" är mer som gruppterapi.

Undvik ytlig bibeltolkning ... Det spelar ingen roll vad den betyder för dig, frågan är vad den betyder om du inte fanns till ... Det spelar ingen roll vad du känner om versen. - John MacArthurTolkning handlar om att ta reda på vad personen som skrev boken menade och trodde på. Så, när man läser ett bibelställe, som till exempel [Romarbrevet 9:19-23], och när man ska tolka den, har det egentligen ingen större betydelse vad du tror att Gud skulle göra angående att förutbestämma vissa till Himlen, och inte andra. Du skulle kanske naturligt vara sinnad att tro att Gud aldrig skulle göra nåt sånt. Eller att det skulle stämma fullkomligt överens med Guds väsen och karaktär. Men oavsett, när du ska tolka de verserna korrekt, är dina personliga spekulationer och känslor i ämnet fullkomligt irrelevanta. I själva verket kan de utgöra ett stort hinder för dig som kan hindra dig från att komma fram till sanningen. För när du tolkar det stället är det inte din åsikt som spelar någon roll, utan det som spelar roll är att noggrannt komma fram till vad aposteln Pauli åsikt var när han skrev under Guds helige Andes gudomliga inspiration. - Mark Kielar

tisdag 9 november 2010

Joh 10:28-29

Veckans enkätundersökning är nu över. Den här gången svarade alla 10 likadant. Fantastiskt!

Bibelstället var Joh 10:28-29 där Jesus talar om fåren, de sanna efterföljarna: Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Min Fader som har gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.

Fråga och resultat:

Dessutom svarade alla rätt.

Nästa fråga:

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe [vilddjuret], alla som inte sedan världens grundläggning har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.
20:15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Frågan:
Har vissa av namnen som stått i livets bok sedan världens grundläggning senare suddats bort, och vad innebär det i så fall?

Svarsalternativ:
 • Ja. Gud gör misstag
 • Ja. Vissa har ryckts ur Jesu händer
 • Ja. Gud visste inte att några av Hans får egentligen var getter
 • Nej, de har aldrig haft sitt namn där från första början (alla som står med blir definitivt frälsta)
 • Förvirrad, men jag tror på Bibeln
 • Förvirrad, men jag tänker nog låtsas som att detta inte står med i Bibeln!
 • Inget av ovanstående
Det är anonymt så det finns inget pinsamt med det. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Pricka i ditt svar. Enkelt. Frågan är kvar i en vecka, sen kommer nästa.

Lycka till. Kommentera gärna!
Specialerbjudande om du kommenterar: du har chans att få ett svar!

Tidigare uppbyggliga bibelundervisningsfrågor i enkätform och undersökningsresultaten:
Ef 1:11
Jes 14:24
Rom 8:29-30
Joh 10:14-15
Joh 6:65
Joh 6:37

söndag 7 november 2010

Vredens kärl! (Samuel Davies, 1723–1761)


Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras? - Romarbrevet 9:22

Vredens kärl! Hur ruskigt tydlig är inte denna fras! Kärl som är fasligt mycket rymliga för gudomlig vrede! Att fyllas till brädden - med denna brinnande vätska!

Förlorade syndare! Tänk på din nuvarande farliga situation! Du hänger över fördärvets grop i livets tunna tråd, som hålls uppe av inget annat än en arg Guds hand - precis som vi håller en spindel, eller någon giftig insekt över en eld, redo att kasta i den! Du är mogen att förstöras, och därför i fara varje dag, varje timme, varje ögonblick - att falla däri! Du är lika färdig att förstöras - som en mördare är färdig för galgen! Sådana orena vredens kärl måste slängas ur vägen in i något mörkt hörne i helvetet - så att de inte längre kan belamra eller vanära de mer ärofyllda platserna i universum. Och är detta en situation där det passar dig att vara glad, och munter, och tanklös, och ivrig efter världsligt strunt? Åh passar det dig inte snarare - att vara på dina knän vid nådens tron, och enträget tränga dig in i Guds rike?

Ack! Jag måste lämna denna varning åt dig, och om du inte kommer ihåg den nu - kommer du minnas den om miljontals tidsåldrar, när dess åminne kommer att plåga dig med outhärdlig vånda!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 6 november 2010

onsdag 3 november 2010

Är Din Hängivenhet till Gud Lik de Gamla Stigarnas?

Vår internetuppkoppling hemma verkar inte ha mått så bra de senaste dagarna. Är långsam och stängs av plötsligt. Kan inte göra så mycket mer än att lägga upp detta youtubeklipp, som jag tänkt, och tänkt översätta några bitar ur det, men kan inte ens spela upp det just nu!

tisdag 2 november 2010

Joh 6:37

Resultat i enkätundersökningen:


9 svarade rätt... om inte de två som svarade att två inte kommer till Jesus trots att Fadern gett dem till Honom, kanske själva vet sig vara dessa två. Var inte så säkra på det, om ni aldrig under er livstid till slut kommer till Jesus så har ju inte Fadern gett er till Honom från första början. Men om Fadern bestämt att ge er till Honom så kommer ni inte undan!

Vilket kan ta oss till nästa fråga som man nu kan svara på under i spalten till höger här på bloggen:

Joh 10:28-29 [Jesus om fåren, de sanna efterföljarna:] Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Min Fader som har gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.

Frågan:
Hur många får tror du blivit ryckta ur Guds, Faderns och Sonens händer?

Svarsalternativ:
0
50 000
500 000
1 000 000

Svårt!? Lycka till!

måndag 1 november 2010

Ett trefaldigt rep som aldrig kan kapas! (J.R. Miller, 1840-1912)


När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. - Nehemja 1:4

TÅRAR var inte allt. Nehemja bar också bördan till Gud i bön. Han gjorde detta innan han tog något steg själv för att lätta på lidandet, och fortsätta arbetet. Medlidande är kristuslikt, men bara tårar räcker inte. Detta är en läxa vi inte bör glömma i vårt medlidande för andra: Gud bryr sig mer om dem än vi gör, och Hans medlidande är djupare än vårt; vi kan, därför, vara säkra på att Han är intresserad - när vi talar våra vänners namn i Hans öra. Dessutom, vet Han vad bästa hjälpen är. Vi bör ta bördan till Honom först - och sedan vara redo att göra vad Han än säger till oss att göra.

Det bästa sättet för oss att hjälpa andra - är ofta att BE för dem. Självklart är inte bön det enda vi ska göra; Nehemja stannade inte vid tårar och böner. Han gav sig själv till arbetet för sitt folk. Han lämnade det lyxiga palatset och reste bort till Jerusalem, och tog flitigt tag med båda händerna, och gav all sin kraft och inflytande till saken.

På samma sätt behövs mer än tårar och bön; det finns något för oss att GÖRA. Många människor kan gråta över trångmål, och sedan be innerligt för den undsättning som behövs - men GÖR aldrig något själva!

Nehemjas sätt är bättre: sympati, bön, arbete.

Detta är ett trefaldigt rep som aldrig kan kapas!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska