Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 29 februari 2012

En motsvarighet till vad Spurgeon stod inför på sin tid...Satan har inte ändrat mycket på sina trix. Charles Spurgeons på sin tid stod inför kritiker som förespråkade idén om att folk blir födda på nytt genom att de blir döpta. Vid år 1864 hade Spurgeon tryckt mer kopior av sin predikan där han fördömer "dops-pånyttfödelsen", än någon annan predikan.

Idag står vi inför de som förespråkar idén att man blir född på nytt genom att man tar ett eget beslut. Man brukar att ha frälsningsinbjudningar där människor bjuds in att ta sitt beslut för Jesus. "Besluts-pånyttfödelse." Man placerar människan, och inte Gud, längst fram i tåget med beslut-pånyttfödelse-frälsning. Inbjudningarna har många varianter men huvuddragen är ett ofullständigt evangelium, där det saknas omvändelse, dom, Guds suveränitet i frälsningen och vem Jesus verkligen är.

Det mirakulösa, själförvandlande gudomliga verket i pånyttfödelsen byts ut till att man upprepar en bön efter någon eller läser en traktat. Pånyttfödelsen framställs som en procedur som människan förrättar, istället för Gud - i stort sett som dopspånyttfödelsen försökte göra pånyttfödelsen till en människans handling på 1800-talet.

måndag 27 februari 2012

Har Du En Passion För Evangelium? - Josef Löwdin

Filipperbrevet 1:12-26 Har Du En Passion För Evangelium?

Predikan av Josef Löwdin 2012-02-26Relaterat: ||||||

söndag 26 februari 2012

Bön i det fördolda (Thomas Brooks, 1608–1680)Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.
(Kolosserbrevet 4:2 SFB)

Under alla världens tider, har de heliga uppehållit bön i det fördolda. Trots alla motståndare och förföljare, i fängelser, hålor, grottor, i kedjor, stockar, i landsflykt och t o m i eld - så har de heliga ändå uppehållit denna hemliga bön.

En kristen kan . . .
  höra utan öron, och
  leva utan mat, och
  kämpa utan händer, och
  gå utan fötter -
lika mycket som hon kan leva utan hemlig bön!

Se! som hemliga måltider gör kropparna feta - så gör hemliga böner själarna feta!

Hemlig bön är våra livs liv - själen, sötman, himlen i allt vi får på jorden. Av alla fromma uppgifter, är hemlig bön den uppgift som allra mest . . .
  stillar själen,
  styrker själen,
  berikar själen,
  göder själen,
  uppfriskar själen,
  mättar själen, och
  uppmuntrar själen.
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
(Hebreerbrevet 4:16 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 24 februari 2012

Tuffa Frågor För Kristna? - #36

Trettiosjätte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar. 

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)Frågan: Varför använder Gud kollektiv bestraffning/skulle inte en "perfekt" Gud kunna rikta Sin vrede lite mer träffsäkert utan att så många andra skadas samtidigt?

Vi har exempel i Bibeln på där flera straffas för en synd, än de som syndar. Dvs, ett antal personer syndar och ett större antal straffas. Adam syndade och hela mänskligheten straffas. Farao vägrar att släppa folket, och hela Egypten straffas. David gör en folkräkning i trots mot Gud och 70 000 israeliter straffas... osv. 

Svar: Jag tror inte att man kan ge ett "tillfredsställande svar", dvs ett svar på denna fråga som tillfredsställer eller behagar den individualistiska nutidsmänniskan. Vi ser kollektiv bestraffning tydligt utifrån bl a dessa bibelberättelser; vi vet att Gud skulle kunna riktat Sin vrede träffsäkert om Han inte avsåg att andra skulle drabbas. Guds domar är helt enkelt rätta och rättvisa och människan i hennes trånga, gudsfrånvända, upproriska sinne, gillar det inte. Men Gud har alltid rätt.

Att Gud gör vad Han vill betyder ju förstås inte att Gud inte finns eller att Bibeln inte är sann. I själva verket förutsätter frågan att Han finns. Istället kan frågan ha ställts för att man hatar Gud och vad Han gör. Därmed bekräftar man att Bibeln är sann, man bekräftar Guds vittnesbörd om en själv.

Åter till att svara. Inte ett "tillfredsställande" svar kanske, men svaret. Huvudfrågan. I Bibeln finns konceptet om att en människa ses som "huvud" för andra människor (någon som är överordnad, som mannen över familjen och kungen över folket) och att när huvudet gör något så kan även "kroppen" (?) drabbas. David var som kung huvud över folket, och inom förbundet så skulle lagens förbannelse drabba förbrytarna och det nämns t ex att straffet ska drabba deras efterkommande in i flera släktled. Detta hade Gud förvarnat om. Farao var huvud för resten av sina undersåtar, egyptierna, och han hade också blivit förvarnad av Gud om vad som skulle hända hans folk om han inte lydde. Adam är huvud för hela mänskligheten och han var förvarnad om vad som skulle hända. Man kan ju alltså inte börja att skylla på Gud. Det var de som syndade som orsakade straffet för sig själva och de som de var huvud för, vilket de visste.

Bästa att ta upp är han som startade allt: Adam. Paulus skriver ett långt stycke i Romarbrevet 5 från vers 12 och till slutet av kapitlet. När man läser kan man lägga märke till följande uttalanden: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. (v12)  Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams. (v14) de många har dött genom en endas fall (v17) en endas fall ledde till fördömelse för alla människor (v18) de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad (v19)

Alla som dog vid Davids, Faraos m fl:s synder, förtjänade redan att dö p g a Adams synd och deras egna synder. Dels orsakade Adam en andlig död för alla sina efterkommande. Vi har ärvt hans syndiga natur och kommer att synda och förtjäna syndens straff av oss själva. Men vi har också ärvt hans skuld och är redan syndare från födseln och förtjänar redan straffet.

Som sagt så kanske inte svaret "tillfredsställer" eller "är behagligt" utan snarare så kommer bara den p g a Adams synd andligt döda och gudsfrånvända, hatande människan att hata Gud ännu mer av att höra något sånt. Men detta är det bibliska svaret på frågan.

En annan viktig del - antagligen det viktigaste - är att dessa "huvuden" förebildar Jesus som s k anti-typer. Jesus är huvudet för församlingen - och vi många står istället som rättfärdiga på grund av Hans lydnad.
Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. (Romarbrevet 5:18-19)

torsdag 23 februari 2012

onsdag 22 februari 2012

Tron Utan Gärningar Är oduglig.

Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.
(Jakobsbrevet 2:15-17)Jakob skrev ett brev för 2000 år sedan som bär hans namn. Där lär han oss bland annat denna sanning: om du säger dig tro något, men dina handlingar inte stämmer överens med vad du säger att du tror, så tror du egentligen inte på det.

Mark Kielar ger en enkel illustration. Han kan påstå att han tror att dricksvattnet i glaset han håller inte är förgiftat, men om han vägrar att dricka det så är hans påstående bara ett tomt påstående.

Jakob skrev sanningen att "tron utan gärningar är död." Han försökte att vakta församlingen mot ett fel som funnits ända till idag. Att man på något sätt bara behöver tro på Jesus och ändå inte ha något förändrat liv, men fortfarande komma till Himlen. Det fanns alltså redan på Jakobs tid några som gick runt och sa "Jag tror på Jesus, jag tror på frälsning av nåd genom tro." Men ändå hade de inte gärningarna i sina liv som skulle stämma överens med någon som verkligen tror på Jesus som deras Herre och Frälsare. Så Jakob ville låta dem, och oss, veta att en sådan tro är en falsk tro. Oduglig. Kan inte frälsa någon av oss. Det är bara hyckleri och tomma ord.

söndag 19 februari 2012

Den stora hemligheten (Octavius Winslow, 1808-1878)


Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.
(1 Johannesbrevet 4:10 SFB)

Ha mycket och nära att göra med en korsfäst Frälsare! Detta är den stora hemligheten bakom att tillgivenheten till Gud konstant ska öka. Om du finner det svårt att förstå Guds kärlek till dig - läs då om den i Hans dyrbare Sons kors.

Stanna vid detta häpnadsväckande faktum
drick djupt i denna dyrbara sanning
dröm om den
fundera över den
be över den
tills ditt hjärta blivit nedsmält, och brustit och överväldigats av Guds förunderliga kärlek till dig, i att ge dig Jesus!

O, hur detta kommer att återuppväcka flamman som håller på att dö i ditt bröst! Hur det kommer dra upp dig i ett heligt och oreserverat överlämnande av kropp, själ och ande!

Ha mycket att göra med Jesus!

När du än upptäcker . . .
  att kärleken avtar
  en motvilja att ta upp det dagliga korset
  ett avståndstagande ifrån budordet
gå omedelbart till Golgata!

Gå enkelt och direkt till Jesus!

Få ditt hjärta uppvärmt av brinnande kärlek genom att tänka på Honom på korset - och snart kommer frosten som samlas runt det att smälta bort, och den stela strömmen kommer att börja flöda!

Som har älskat mig och utgivit sig för mig.
(Galaterbrevet 2:20 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 17 februari 2012

Tuffa Frågor För Kristna? - #35

Trettiofemte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar. 

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)Frågan: Hur kan Jesu död ses som det ultimata offret när andra har lidit lika mycket eller MER än Han gjorde?

Jesus blev piskad och korsfäst och kom till Helvetet i 1,5 dagar. Hans död ses som det ultimata offret. Men bredvid Honom hängde en rövare som blev piskad och korsfäst och kom till Helvetet och är där fortfarande. Rövaren led alltså mer än Jesus och lider än idag. Så hur var Jesu död det ultimata offret?

Svar: Frågan bygger på en bunt felaktiga antaganden.

Dels bygger den på den s k JDS-läran som säger att Jesus inte fullbordade allt på korset utan även kom till Helvetet för att bli plågad efteråt tills Han återuppstod. Kort och gott är detta en villolära. Jesus fullbordade alltså allt på korset då Han sa "Det är fullbordat." Uppfattningar/teorier om vad Han sedan gjorde i Dödsriket, eller ej, kan variera, men JDS-läran går långt över gränsen.

Till svaret kan läggas att Jesus är perfekt och led och dog alltså som ett syndfritt offer i andras ställe medan rövaren och andra förlorade syndare lider för sina egna synder och inte kan vara ett "ultimat" offer i andras ställe. De kan inte ens betala för sina egna synder utan det tar en evighet.

Jesus led faktiskt och tog all den Guds vrede i mångas ställe, och led faktiskt allt detta, som skulle ta oss många syndare evigheter i Helvetet att lida. Han led alltså mer än en enskild syndare skulle lida för sina egna synder även om dessa lider under en längre tid. Det finns olika grader av smärta. Eftersom Han själv är evig (Han är Gud) så kunde Han ta allt detta på Sig själv under den stunden på korset.

Paul Washer berättar:

onsdag 15 februari 2012

Självupptagenhet + Självförnöjelse = Självförstörelse

Ett annat klipp från dokumentärserien They Sold Their Souls For Rock N' Roll.

Klippet visar folk som dött "före sin tid" och antyder att det kan ha berott på att de varit inblandade i sånt som droger, otukt, osv.

tisdag 14 februari 2012

Vandrar du i ljuset eller i mörkret?

Efesierbrevet 5:1-14 Vandrar du i ljuset eller i mörkret?

Predikan av Daniel Norén 2012-02-12Relaterat: |||

söndag 12 februari 2012

Satans verkstad

(J.A. James om pressens makt, 1848)Vi skall inte bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till. (~ 2 Korintierbrevet 2:11)

Pressen har stor makt för ondska. Otroende och omoraliska skribenter häller ut en syndaflod av skepticism och lastbarhet som fäller en skadlig och pestförande dynga över folkets sinnen.

Tänk dig, om det går, vad tillståndet måste vara för många i detta land, när miljontals pestförande publikationer årligen går ut bland vårt folks massor. Låt alla kristna människor tänka på:
förolämpningen mot Gud
själars förstörelse
skadorna mot moralen och
olyckorna som begås i landet
genom att det är såhär!

Dessa ogudaktiga publikationer härstammar från Satans verkstad, och avspeglar inredningen i detta fasliga laboratorium av hjärngift! Dessa författare, boktryckare, förläggare, boksäljare, försäljare, i mängder, är alla upptagna och outtröttliga - i att göra vad?
Förstöra Bibeln
korrumpera sinnet
dra ner korset
avsätta Gud ifrån tronen
omstörta sann gudsfruktan
förvandla människan till en talande vilde
välta omkull all moral
förgifta källorna till hemglädje
upplösa sammhällsordningens band
inblanda vårt land i fördärv!

Satan och alla hans agenter på jorden är målmedvetna att fördärva människosjälar!

Vi har en ondska att bekämpa, så stor i styrka, så diffus i sitt inflytande omkring oss, med så smittsama och elakartade effekter!

Fienden kommer in som en störtflod!

Otro och omoral invaderar oss!

Larmklockan måste ringas!

(Red anm. 1848, när J.A. James skrev denna artikel, var pressen det enda mediet som fanns. Vad hade han sagt idag, med den syndaflod av ogudaktig media från Satans verkstad som väller in i kristna hem och sinnen!)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 10 februari 2012

Tuffa Frågor För Kristna? - #34

Trettiofjärde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar. 

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)Frågan: Varför låter Gud händelser äga rum som förstärker tron på falska gudar?

Tänk dig följande scenario: Ett muslimskt par försöker skaffa ett barn. De ber till Allah och offrar några extra får. Alla medlemmar i moskén ber för att de ska få ett barn. Och sedan får de ett barn. De prisar och tackar Allah och ger äran till honom och kanske offrar några extra får.

Varför gjorde Gud så? Varför gjorde Gud så att de fick ett barn så att de skulle tro att det var en falsk gud (Allah) som hörde deras böner?

Svar: Gud visar allmän nåd mot alla människor trots att de inte ärar Honom utan tillber falska avgudar. Han är helt enkelt full av nåd och ger folk saker de inte förtjänar. Även saker som Han vet att Han inte kommer att få äran för.

Sedan så leder denna synd, att de inte ärar Honom för vad Han gör, till en ännu större skuld och dom. För Gud är, även om Han är fylld av nåd, också fylld av rättfärdig vrede, och i samma process så är Guds vrede mycket verksam och sover inte. Gud förstärker därför folks falska tro - för att de ska gå under! Det är alltså en del av deras rättvisa fördömelse att de "får bönesvar" o dyl inom sina falska religioner, och blir stärkta i sin falska tro.

Detta kan vi läsa om på många olika bibelställen. Dels i Romarbrevets första kapitel från vers 18 där Guds vrede uppenbaras över all synd, för att människorna inte ärar Honom, så låter Han dem gå ännu djupare bort i synd och fördömelse.

Och en annan text som talar tydligt är 2 Tess 2:10-12
...eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

torsdag 9 februari 2012

Hur skall vi leva det nya livet i Kristus?

Predikan från i söndags där Daniel Norén fortsatte med Ef 4:17-32

onsdag 8 februari 2012

Sexuell Synd Förskönas i Världslig Musik

Jag gjorde misstaget att sätta mig i soffan när familjen tittade på melodifestivalen. Men, som man säger, man lär sig av sina misstag och lärdomen var att jag kommer att fortsätta att inte titta på det. Först och främst har jag aldrig gillat kommersiell musik. Och sedan så var det mycket svordomar, som vanligt i svensk TV, och en mängd dumma skämt. Tittar man på de 8 bidragens texter så finner man att 5 av låtarnas texter skildrar sexuell synd, och 2 handlar om sorgen att ha förlorat sin relation (som sannolikt var utomäktenskaplig). Jag är inte en av dem som vill påstå att det är förbjudet att se på TV när man är kristen, men jag har svårt att se hur man skulle kunna trivas av att se och höra på denna dynga och samtidigt vara född på nytt. Jag vet en "kyrka" där man (ungdomarna) samlades i byggnaden, inte för att be och gråta ut till Gud efter väckelse och frälsning för detta arma land utan för att titta på melodifestivalen tillsammans...

Här är ett klipp från en dokumentär i flera delar om världslig musik och detta klipp tar upp ämnet om sexuell synd i musiken.


Jag har lagt upp hela dokumentären förut och skrivit lite om den här.

söndag 5 februari 2012

Fastän du är en mask! (John MacDuff, 1818-1895)

Frukta därför inte, du mask Jakob, ni Israels män. Jag hjälper dig, säger HERREN. Israels Helige är din återlösare.
(Jesaja 41:14 SFB)

"Mask Jakob!" Villken svaghet, betydelselöshet, ovärdighet! Ända är det denna hjälplösa, krälande "mask," som upptar Guds tankar - får Hans medkänsla och har försäkran om Hans allsmäktiga hjälp!

Du som är troende, må vara nedslagen, med en stor kamp i lidande, eller skälver under en känsla av din egen ovärdighet och skuld - du sörjer över . . .
  hur kall din tro är
  hur ljummen din kärlek är
  hur ofta du glider tillbaka
  hur ojämna dina bästa avsikter är
  hur klena dina bästa tjänster är
din Gud drar sig nära dig - Han minns att även om du är en mask - är du ändå "mask Jakob" - Hans egen älskade, förbundne; och Han talar om för dig vad Han har för tankar om dig. "Fridens tankar och inte ofärdens."

Märk Hans tröstande budskap: "Frukta inte!" Märk Hans löfte: "Jag hjälper dig!" Garantin Han ger dig för att detta löfte ska uppfyllas, är Hans eget stora namn: "Säger HERREN. Israels Helige är din återlösare."

"Jag hjälper dig!" Ja, du fattiga, svaga, darrande. "Jehova", "din Återlösare", "Israels Helige" - med andra ord, Allsmakt, Kärlek och Rättfärdighet, har alla gått ombord på din sida, och gått i pant för din frälsning!

Han älskar att dra Sig nära Sitt folk när deras svaghet är som mest extrem. "Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka." En människa skulle göra så. En människa skulle ofta krossa masken som vrider sig på marken, under sina fötter - avvisa den ångerfulle och darrande; men Han vars tankar inte är som våra tankar, säger: "Inte heller jag dömer dig!"

Oavsett om det är min tur att gå i Herren Guds kraft. "Jag hjälper dig!" räcker för alla nuvarande akutfall; och all ovisshet i en oprövad och kanske mörk framtid. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till HERREN, sin Gud.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 4 februari 2012

Söndagsgudstjänst

Förra söndagen hade Göteborgs Internationella Baptistkyrka sin första gudstjänst. Vi har träffats enkelt i hemmen mitt i veckan för bibelstudie och gemenskap under drygt 1,5 år, och nu har vi även börjat med söndagsgudstjänster i en större lokal. Det kom faktiskt en del, vilket var kul. Välkommen att komma! (Besöks-info och mer info finns på hemsidan)

Och be gärna för detta arbete.

Daniel Norén predikade utifrån Efesierbrevet 4:1-16:Finns även som mp3 - här.

fredag 3 februari 2012

Tuffa Frågor För Kristna? - #33

Trettiotredje delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar. 

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)Frågan: Hur kan det vara rättvist att straffa en oskyldig person (Jesus) så att skyldiga kan gå ostraffade, när Ordspråksboken säger att det är en styggelse för Gud?

Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för HERREN. (Ordspråksboken 17:5)

azsuperman01 menar alltså att kristendomen bör vara en styggelse enligt detta bibelord eftersom Evangeliet handlar om Jesus som var helt perfekt rättfärdig, fördömdes, så att brottslingar kan bli frikända.

Svar: Har man hört en del på Paul Washer så vet man att han citerar just denna vers en del. Ordspråksboken talar förstås inte om att Evangeliet är en styggelse för Gud. Den här versen talar istället om en domare som grundlöst frikänner skyldiga brottslingar och fördömer rättfärdiga. En domare utan någon som helst sinne för rättvisa, eller en domare som är korrupt eller rent av bara elak. Det är alltså inte alls samma sak som Evangeliet. Ordspråksboken 17:5 framställer egentligen problemet som just Evangeliet är svaret på. Problemet är ju hur Gud kan frikänna skyldiga syndare som dig och mig, och fortfarande vara rättvis, och inte vara en styggelse. Det är även som att Paulus hade versen i åtanke när han skrev Romarbrevet 3:
23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Så här förklaras grunden för varför Gud kan frikänna skyldiga syndare och fortfarande vara rättvis, och inte vara en styggelse enligt Ords 17:5. Det är eftersom vi har blivit friköpta och "bötern" är betald genom att Jesus tog straffet. Det finns en grund för frikännandet. Faktum är att det inte finns en grund att fördöma eftersom det redan tagits.

Men, det kanske bara svarar på halva frågan. För Gud fördömde även Jesus, som är en rättfärdig? Blir inte det en styggelse? Nej, det är inte heller samma sak här. Jesus tog ju fördömelsen som syndarna, brottslingarna har förtjänat, och Han gjorde det frivilligt. Så Jesus tog på Sig ett rättvist straff, det var ingen styggelse, inget grundlöst, elakt, dumt, eller korrupt, orättvist fördömande som skulle placera en oskyldig och förtvivlad person i fängelse eller ge annan bestraffning, för ingenting, så som styggelsen i Ords 17:5 handlar om - även om det inte var en fördömelse för egna synder som Jesus tog så var det ändå en fördömelse för verkliga, begångna synder, som andra begått. Han gjorde en frivillig handling av kärlek och självuppoffring i dess verkligaste innebörd, för syndarna, Hans egna fiender. Det är alltså den största kärleken som någonsin kan uppvisas - inte en styggelse!

onsdag 1 februari 2012

Allt hos Jesus Kristus är ljuvlighet

Ett stort, allmänt fakta, som, med Guds nåd, bör upptända, åtminstone början till, lågor av kärlek till Jesus Kristus: Jesus Kristus har det största antalet, och den renaste mängden av alla de mest beundransvärda, alla de mest tilldragande och älskvärda, personlighetsdrag och egenskaper, som någon någonsin kan ha.

Hans mun är idel sötma, allt hos honom är ljuvlighet. (Höga Visan 5:16)

Du kan undersöka Honom från alla perspektiv, betänka varenda egenskap som Han har, undersöka alla Hans ord, tankar och handlingar, och du kommer märka, att allt hos Honom är helt totalt fullständigt perfekt.