Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 31 maj 2010

Bönen i det Kristna Livet


Av: J.R. Miller, 1903
Översättning: jag


"Be oavbrutet." 1 Tessalonikerbrevet 5:17

Vilken plats bör bönen ha i en kristens liv? Bör vi be lite eller mycket? Bör vi hålla vår bön till vissa dagar - som söndagar; eller vissa timmar eller stunder på dagen - som morgnar, hellre än kvällar? Bör vi bara be om vissa saker, vissa angelägenheter, vissa delar av vårt liv? Finns det saker vi inte får ta till Gud i bön? Bör vi bara be på vissa platser - i vår vanliga kammare eller rum hemma, eller på platser avskilda för gudomlig tillbedjan? Finns det någonstans där vi inte får be?

Det finns en av Pauli verser som verkar besvara alla dessa frågor. "Be oavbrutet." Det betyder: be alltid och överallt. Det finns inget vi inte får ta till Gud i bön - för att be om Hans hjälp. Det finns ingen timme på dagen där vi inte får vända oss till Gud - och finna Honom beredd att höra och välsigna oss. Bönens portar är aldrig stängda, dag eller natt.

Det finns ingenstans där vi inte får be. Gud är lika anträffbar för oss på gatan, i öknen, mitt i en stor storm på havet, eller på den mest förnedrande platsen på jorden - som Han är i vår egen heliga bönekammare, i en helgad byggnad, eller vid Herrens bord. "Be oavbrutet."

Men hur är det möjligt att lyda denna undervisning? Ska vi ägna all vår tid på våra knän? Detta är verkligen inte meningen. Vi har våra plikter, våra sysslor, vårt arbete att utföra. Tänk om männen skulle tillbringa hela dagarna hemma, i bön, i en månad, i ett år - vad skulle det bli av deras affärer? Vad skulle deras familjer göra? Tänk om kvinnorna skulle ge upp alla sina plikter - sina hushållsplikter, sina sociala plikter, allt det arbete som nu fyller deras händer - och bokstavligt talat be oavbrutet resten av sina liv, skulle de behaga Gud?

Uppenbarligen ska vi inte tolka lektionen på det sättet. Vi är satta här för att arbeta. "I sex dagar ska du arbeta." Våra plikter fyller våra händer varje timma. Vi syndar mot Gud när vi underlåter någon av dessa. Jag kan komma på även en sorts bön som skulle vara syndig - att be när någon tvingande nödvändighet kräver uppmärksamhet, när någon behöver hjälp, att strunta i en kärleksplikt, för att du ska besöka någon religiös tjänst eller hålla en tid för andakt. Det finns stunder när bön inte är timmens plikt. Hur ska vi då förstå rådet "Be oavbrutet"?

För det första, är bönen del av den kristnes själva liv. En som inte ber - är inte kristen. Han kan vara en moralisk man. En gentleman sa häromdagen om en viss framstående affärsman: "Han är den mest moraliske och minst religiöse man jag någonsin träffat." Han menade att mannen är ärlig, hederlig, rättvis, generös, givmild, väldigt försiktig och exakt i alla sina relationer till människor - men att han är ytterst likgiltig inför Gud. Denne man skulle själv inte medge så mycket. Han skulle säga att han tror på Gud. Men praktiskt taget, är han en agnostiker eller ateist. Han är helt utan sann religion, vilket innebär att man känner Gud, erkänner Gud som Fader och Vän, och lever i en personlig relation med Gud.

När Herren skulle få Ananias att förstå att Saulus förföljaren, nu var en kristen, sa han "Se, han ber." När en man verkligen börjar att be - finns det inget tvivel om hans omvändelse. Saulus bad en hel del innan han tog emot Kristus. Han var en sträng farisé och väldigt religiös, så vitt det gällde religiösa former. Men han hade aldrig bett förut - så som han bad den dagen efter att han sett Kristus. Den kristne bör känna Gud intimt. En skriver: "Jag talar med Gud som med en kamrat, i bön och tillbedjan, och vår gemenskap är glädje." Det är sann religion, och bönen är dess hjärta! Det är inte en fråga om stunder och platser. Var vi än går - är vi med Gud. Vad vi än gör - går våra hjärtan ut till Honom.

"Bönen är den kristnes livsanda - den kristnes hemluft!"

Gud är vår Fader och vi är Hans barn. Vi kan lätt tänka på barnet till en god, ädel och kärleksfull fader, som helt saknar relation med den fadern. En berättade om en ung man som inte talat med sin far på fem år. Han är en främling för honom. Fadern är en mycket värdig man - felet är inte hans. Han har ett hjärta av kärlek - han älskar sin främmande son och längtar efter att ge honom hans plats av förtroende och ära tillbaka. Men alla dessa år har sonen levt som om han inte hade någon far i världen.

Gud är vår Far, med oändlig kärlek i Sitt hjärta för oss, redo och ivrig att hjälpa oss och välsigna oss på alla vis. Vi kan fjärma oss bort från Honom om vi vill. Religion, tro, är att sätta oss själva i barnställning till Gud. Vi ber inte då att göra Gud villig att ge oss goda ting - Han är alltid villig att ge. Mästaren sa: "Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" Så bönen går till Gud, tror på Hans kärlek till oss, vet att Han vill hjälpa oss, och ber Honom som barn ber sina föräldrar om de saker vi behöver.

Det sanna barnet har alltid barnets plats i hemmet. Han får inte barnets förmåner bara vissa dagar eller vissa stunder. Att be oavbrutet - är att alltid vara i glada kärleksrelationer med vår Fader.

Om vi alltid håller oss i barns relation till Gud - älskande, lydiga, trovärdiga, underdåniga Hans vilja - kommer vi verkligen be oavbrutet. Varje handling kommer då bli en bön. Varje ord kommer bli en lovsång. Allt vi gör kommer då vara vördnadsfull tillbedjan.

För det andra: att be oavbrutet är att göra allting med bön. Detta betyder inte att varje del av arbete vi åtar oss måste inledas med en formell bönehandling - att stanna till, böja knä och uttala en bön. Att be oavbrutet är att ständigt ha hjärtat i konversation med Gud. Det är att leva så nära Gud - att vi kan tala med Honom var vi än går, ställa frågor och få Hans svar, söka Hans hjälp, Hans vishet, Hans vägledning - och få vad vi ber om.

Det finns ingen vana vi mer omsorgsfullt bör skaffa, än att tala med Gud om allt vi gör. Vi får ofta höra att vi bör starta varje dag med bön. Det är väldigt behövligt och vackert. Det första ansiktet vi ser på morgonen - bör vara Kristi! Hans bör också vara den första rösten vi hör, och till Honom bör våra första ord uttalas! Tio minuter på morgonen, ja, två minuter, verkligen ägnade med Kristus, kommer förändra hela dagen för oss. En dag utan bön - är en dag av andligt mörker och leda.

Det sägs ofta att vi bör 'räkna den dagen som förlorad' där ingen godhet gjorts, ingen kärlekshandling för någon, ingen hjälp given. Men långt mer sorglig är en dag utan bön! Det är en dag utan Gud, utan himlens ljus som lyser in i den, en ovälsignad dag! Morgonen du glömde att be - är en olycklig morgon för dig.

"Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse." Filipperbrevet 4:6

"Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden." Efesierbrevet 6:18

Men förutom att börja varje dag med bön, bör vi leva hela dagen med bön. Vi bör skaffa vanan att be vid varje steg, medan vi går. Det var del av vad Paulus menade när han sa "Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn." Han vill att vi inkluderar varje ord vi talar - såväl som varje handling vi gör. Tänk vad det skulle betyda att få varje ord som passerar våra läppar bevingade och välsignade med bön - att alltid andas en liten bön innan vi talar, medan vi talar. Detta skulle sätta himmelsk sötma i allt vårt tal! Det skulle göra alla våra ord till vänliga, kärleksfulla, inspirerande ord - ord som skulle uppbygga och förmedla nåd till de som hör. Vi kan knappast tänka oss någon som använder bittra ord, förtalande ord, oheliga ord - om hans hjärta alltid skulle vara fullt av bön, om han har tränat sig själv att alltid be innan han talar.

Men vi ska också göra alla våra handlingar i Herren Jesu namn. Det betyder att vi bör göra allt till Honom, för att behaga Honom. Om vi kunde lära oss denna läxa, om vi verkligen skulle be oavbrutet - hur underbara våra liv skulle bli! Hur väl vi skulle göra allt vårt arbete! Tänk bara på en man påväg att göra alla sina dagliga affärer i en böneanda - han andas en liten bön medan han gör ett köp, medan han skriver ett affärsbrev, medan han talar med andra män. Tänk på en kvinna mitt i hennes hushållssysslor - som tar allting till Gud för Hans välsignelse, för Hans godkännande, för Hans ledning. Dessa är inte på något sätt omöjliga förslag. Ja, detta är så en kristen ska leva, alltid bör leva - att göra allt i Herren Jesu namn!

Vi förmanas på andra ställen ockå att göra alla våra önskningar kända för Gud i bön. Vi vet inte vad vi går miste om - genom att lämna Gud ute från så mycket i vårt liv. Vi undrar ofta varför vi misslyckas, varför så lite kommer ut av våra ansträngningar, varför vi inte kommer bättre överens med folk, varför vi inte är lyckliga, varför glädje saknas så mycket i vår erfarenhet, varför vi är så lättretliga, irriterade och missnöjda, varför vi så lätt faller i surhet och dåligt humör. Det är för att vi avbryter att be!

"Ack, hur ofta vi oss sarga,
möda, sträva utan lön,
blott för att vi icke bära
allting fram till Gud i bön."
[Erik Nyström 1877]

Du säger att du inte har tid att be så mycket.

"Inte har tid?" Du har tid för allt annat - tid för många saker, kanske, av tvivelaktig vikt. Har du inte tid att se in i Guds ansikte för en stund - innan du påbörjar en ny bit arbete, innan du gör en ny investering, innan du påbörjar en affärsresa, innan du går ut för att tillbringa en kväll, innan du öppnar en ny bok?

"Inte har tid?" Verkar det som bortkastad tid när du stannar för att äta dina måltider? Ser du dina timmar i sömn - som förlorade timmar? Slösar det tid att vara artig? Inte heller är tid ägnad åt att få Guds välsignelse någonsin förlorad tid. Sabbatstimmarna som får tillbedjan är inte bortkastade timmar.

Men egentligen kräver inte vanan av oavbruten bön någon tid. Det är bara att se Gud i ansiktet och säga: "Herre, hjälp mig i detta." "Herre välsigna mig när jag gör detta."

En viss gudfruktig man var mäktig i bön. Guds välsignelse tycktes vara över allt han gjorde, över varje ord han talade. En som älskade honom önskade lära sig hemligheten i hans andakter, och tittade på honom för att se hur han bad. Allt han såg var detta - om och om igen, hördes han säga, med böjt huvud och knäppta händer, Jesu namn: "Jesus! Jesus!" Så bad han. Han gjorde allt i det välsignade namnet, och all Jesu kraft var i det han gjorde. Det slösar inte bort någon tid att uttala det namnet när vi går på en ny stig, eller påbörjar en ny uppgift, eller går ut på en ny plikt. Ändå är det vad det är att be oavbrutet.

Det är bra för oss att lära oss denna läxa - att ta allting till Gud i bön, att be medan vi går från uppgift till uppgift - alltid tyst, oskrytsamt. Vi behöver passa oss för att göra vår bön till en uppvisning, och tala om det. Men vi bör skaffa vanan att ständigt lägga upp små "bönemeningar". När du känner en dragning att tala illa, att svara skarpt; när du blivit stucken av någon annans tal eller handling; när du frestas att vägra hjälpa någon, att göra någon självisk sak, att gå förbi en människas behov, att tala en osanning - lyft upp ditt hjärta i bönen: "Jesus, hjälp mig göra Din vilja." Eller om du möter plötslig frestelse och är i fara för att dras med, titta uppåt och ropa: "Jesus, rädda mig!"

Tror du att Gud är långt borta ifrån dig dessa dagar, vilken dag som helst? Tror du att Kristus någonsin lämnar dig ensam för en stund, var du än må vara? Nej, nej! Han är dig närmare hela tiden - än din käraste närmaste vän, nu nära vid din sida. Tro detta, och när du känner något behov, något hjärtats hunger, någon känsla av ensamhet, någon fara som kryper över dig, någon fiende som kommer över dig; när du fruktar att du kommer falla, eller snubbla, eller säga något ord du inte skulle säga, eller låta någon ond känsla in i ditt hjärta som du inte skulle låta finnas där; om du börjar bli missnöjd och misströsta, tala Hans namn. Det kommer vara tillräcklig bön.

Det är omöjligt att tala om välsignelsen i en sådan anda och vana av bön. De som inte lärt sig be "oavbrutet" har ingen uppfattning om vad de går miste om. Om vi alla hade lärt oss denna läxa, vilket kompani av segrande kristna vi skulle bli! Världen skulle inte ha mycket kraft över oss - vi skulle trampa den under våra fötter! Vi skulle bli starka - där vi nu är så svaga. Vi skulle segra över frestelse, där vi nu så sorgligt nog misslyckas. Om du visste att Kristus faktiskt alltid vandrade med dig - vad stark du skulle bli!

Vissa verkar tro att all bön är att begära, att fråga Gud om tjänster. De går aldrig till Gud, om de inte vill att Han ska ge dem något, göra något för dem, eller ta dem ut ur någon knipa eller fara. Men om vi bara ber när vi har en tjänst att fråga om, älskar vi inte Gud som vi bör. Begäran är egentligen bara en liten del av den sannaste bönen.

Du har en kär mänsklig vän som du älskar väldigt mycket. Du gillar mycket att vara med denna vän. Du säger att det styrker dig, uppmuntrar dig, hjälper dig, att vara en timme med honom. Fast när du är med denna vän, vad talar ni om? Gör ni inget annat än att begära och be om tjänster, och be din vän att göra saker för dig? Jag är ganska säker, att det inte är allt du gör. Ofta går hela timmen ni är tillsammans, och du gör inte en enda begäran eller ber om någon tjänst. Ni umgås - det är ordet. Ni sitter tillsammans, din vän och du, och talar om många saker som ni båda gillar. Men ibland talar ni inte alls. Det räcker bara att vara med din vän, att ha hans närvaro hos dig, att se in i hans ansikte, att veta att han älskar dig. Det styrker dig bara att vara med honom.

Likadant är det med gemenskapen med Kristus. Det är inte bara böner. Vi kommer till Honom många gånger utan någon särskild tjänst att be om. Vi vill bara vara med Honom, se in i Hans ansikte, sitta i den ljuva atmosfären av Hans närvaro, att låta Hans kärlek välla in i våra hjärtan!

Det finns ingen läxa vi mer bör ta till oss - än denna läxa om oavbruten bön. Detta är inte en tidsålder av bön. Varje samtal är till arbetet, till aktiviteter. Vi lever i de mest slitsamma tider. Trycket från aktiv plikt är stor. I alla livets avdelningar, stämmer detta. Människorna har lite tid för ledighet. I kyrkan är också ropet efter aktivitet. Ropet är efter att evangelisera världen. Det är en missionärsålder vi lever i. Kristna hör bara lite om plikten i meditation, andakt, bön - istället kallas det ut i fältet för Rikets tjänst. [OBS: kom ihåg att detta skrevs 1903 ;)]

Det här är bra. Varje återlöst liv bör invigas till tjänst. Men det finns en fara i denna intensiva aktivitet. Faran är inte att vi blir för ihärdiga att bära evangeliet till människor - det kan vi aldrig bli - men att det blir för lite tystnad i våra liv för att odla vår egen fromhet i hjärtat! Det måste finnas rot - innan det kan finnas starka grenar och mycket frukt. Vi måste sitta vid Kristi fötter för att bli matade - innan vi kan gå ut och mata andra! Inte ett ord bör sägas för att hålla tillbaka ivern, att kontrollera entusiasmen i Kristi arbete, att hålla någon tillbaka från Kristi tjänst. Men i vårt myckna tjänande och arbete - bör vi aldrig glömma nödvändigheten av bibelläsning och gemenskap med Kristus, för att förbereda oss för det ädla arbetet vi eftersträvar. Allt det bästa i kristet liv - är frukten av tyst meditation.

Livet är inte lätt för någon av oss. Vi kan bara leva ädelt, rent, kristligt - genom att vara mycket med Kristus! Vi kommer beröva oss själva gudomlig välsignelse, av god karaktär, av kraft i tjänsten - om vi misslyckas göra plats i alla våra upptagna dagar - för tyst reträtt från oljud och kiv, där vi kan sitta vid Kristi fötter för att höra Hans ord, och ligga mot Hans bröst så att vi kan absorbera Hans ande, för att bereda oss för dagens slit!

Det är inte bara i "tystnadens dal" med Kristus - som vi kan drömma drömmarna och se synerna som vi skulle översätta till ädelt levande, kristlig karaktär och värdig gärning ute bland människor. Vi måste gömma oss undan mycket i bön - om vi vill få styrka till tapper strid och effektiv tjänst för vår Mästare!

söndag 30 maj 2010

Var hamnade Dio?

Ronnie James Dio, som varit sångare i Black Sabbath och Dio och nyligen dött i cancer, begravs idag i Los Angeles. Och den alldeles genomkäcka amerikanska gruppen Westboro Baptist Church planerar att vara där och visa sin solidaritet och framföra en ny sång - "You're going straight to hell on a crazy train."

Har de rätt eller fel? Är Dio i "hell" nu?
Det beror på!
Ord som översatts till "hell" i engelska biblar:
Gehenna (grekiska): Den eviga elden, dit, efter den yttersta domen, syndare döms för evigt straff. Vad vi oftast tänker på med "hell"/Helvetet.
Sheol (hebreiska) eller Hades (grekiska): Dödsriket, där alla hamnar i väntan på domen. Det här är i sig är indelat i två delar, med en stor gapande klyfta emellan så ingen kan gå över (se Luk 16:19ff): en himmelsdel ibland kallad Abrahams sköte och en helvetesdel - Fördärvet (hebr. avaddon grek. apoleia)

Man kan alltså säga att Dio, Michael Jackson och alla våra hädangångna nära och kära är i hell nu om man med detta menar Dödsriket. Och vi alla är going straight to hell (fast inte on a crazy train utan av änglar - Luk 16:22) - men frågan är vilken del av hell man kommer till. Är du tillräckligt god för att komma till Himlen? Gör godhetstestet!

lördag 29 maj 2010

The Cross In China - Del 2

Har du missat del 1 kan du se den här
Nu lägger jag upp del 2 av The Cross In China. Om den här delen skrev min anonyma tipsare:
 ...i den andra delen the bitter cup så skämdes jag för att kalla mig själv för kristen här vågar man knappt visa sig ute med en bibel,så ser man på hur en del har blivit mördade för att dom gömt bibeln i från poliserna (dom tog biblarna o brände dom),och hur en del levt ute på fält,grottor upp till sex månader då myndigheter jagat o fängslat kristna. En sak som man blir häpnad av är att dom pratar om korset hela tiden till skillnad i från oss i väst som har all fokus på helande o mirakler(fastän de sker mycket mirakler därborta,har sagts att även döda har uppväckts)och vad händer här hos oss jo avfall från sanningen ljumna kristna. Här ser man där Den Helige Anden verkligen verkar där finns finns liv ,dessa människor har fått liv och det i överflöd.
Stort tack för tipset! Det påminner mig också om när jag läste Den Himmelske Mannen för flera år sedan, också om detta i Kina med en som satt i fängelse i flera år och blev torterad. När jag läste den så undrade jag befogat: "Är jag ens kristen?"fredag 28 maj 2010

Cruel Logic

Per Kornhall ex-medlem i Livets Ord anser att Livets Ord var en sekt, där hans definition av ordet är att de har ett manipulativt och auktoritärt ledarskap. Jag säger inte emot det eller rent av att det fortfarande kan vara så. Frågan är, vad är det för fel med det? Ur biblisk synvinkel är det fel (Matt 20:25-28.) Men Per Kornhall tror inte på Bibeln, utan är nu ateist och medlem i Humanisterna.

Om Gud inte finns, då är rätt och fel bara helt godtyckliga normer av upphöjda apor. Den ene apans önskningar är neurala impulser, precis som din moral! Kom så startar vi en sekt och bedrar folkmängder och förstör deras liv! Kom så dödar och våldtar vi lite folk! Den ena neurala avlossningen är inte mer ädel i sig själv än den andra, bara för att det händer i något annat område av fet kraniervävnad.

torsdag 27 maj 2010

Bildbevis på att Jesus blev korsfäst!


Det här är en gammal Jesus-karikatyr som dateras till i början av 200-talet, då korsfästelse fortfarande pågick (Kejsar Konstantin I avskaffade korsfästelse år 337.) Den kallas Alexamenos grafitto och föreställer en gubbe som heter Alexamenos och tillber en korsfäst åsna. Det är inskrivet på grekiska Αλεξαμενος ϲεβετε θεον, vilket ska betyda Alexamenos tillbe Gud, och är sannolikt ett hån av kristna och Jesus, då man hade fördomar om kristna, bl a att de tillbad en åsna. Vissa vill ju inte att detta ska vara Jesus, men oavsett så är det ju en bild av ett ögonvittne som har sett korsfästelse och ritat av en sådan. På den tiden kanske kristna kände sig kränkta, och det är en hädelse, men Gud är ju suverän och nu har vi bildbevis för korsfästelse. Hans syfte ända sedan evig tid, och därför kan jag använda den med gott samvete! Om bilden är svår att se så finns en kalkering här.

Och oavsett, man kan undra varför "den onda kyrkan" som man brukar säga, just skulle ha hittat på att Jesus blev korsfäst. Varför måste man misstänkliggöra exakt allt? Det är snarare så, att folk vill ha varje ursäkt, de griper varje litet halmstrå, för att fortsätta leva i sina älskade synder och inte omvända sig. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.
Formen på träet är nämligen irrelevant för vår frälsning. Det har alltså ingen betydelse, om det skulle vara så att Jesus "bara" blev uppspikad på nå'n sorts träställning, som jag uppfattat att det grekiska ordet σταυρός som översatts till kors egentligen betyder (fast på latin, som de korsfästande romarna egentligen talade, heter det crux som betyder kors, dvs en figur där två vinkelräta linjer skär varandra, varav den upprätt stående pålen på latin hette stipes och tvärbalken patibulum. crucifixio, korsfästelse, består av det tidigare nämnda crux, samt figere som betyder spika.) Men, iallafall, huvudsaken var att Han skulle lida en blodig död och bli upphängd på trä, enligt Gamla Testamentet, som ett blodigt slaktat offerlamm och en förbannelse i vårt ställe (5 Mos 21:23, Gal 3:13.) Och så skulle Han ha hålen i händerna annars skulle Han ju inte kunnat ha visat upp dem efteråt, som Han gjorde.

Det skulle vara trevligt att titta på den där avhandlingen, som tar upp ifall korsfästelse var något som genomfördes under antiken eller inte, av Gunnar Samuelsson, som berättar att han känner sig sårad över folk som bara har slängt ur sig saker utan att ha koll på vad det är han för fram. Kanske behandlas dessa frågor och invändningar jag har i den. Det är svårt att säga nå't bara utifrån en artikel i Dagen. Märklig rubriksättning förövrigt...

;)

onsdag 26 maj 2010

Domen över Jesusmanifestationen

Lennart Möller, ordförande för Jesusmanifestationens ledningsgrupp säger till Dagen om SVT:s Rapports, Dagens nyheters och Svenska dagbladets rapportering från Jesusmanifestationen:
- Artiklarna har ju alla varit oerhört positiva

Bibeln:
- Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. (Luk 6:26)
- Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. (Jak 4:4)

Och:
Med detta videoklipp hängs vår ärade statsminister (Rom 13) ut, för han (till en början) inte visste vad Jesusmanifestationen var. Han nickar och säger "OK..." lite oförstående när intervjuaren förklarar "25 000 kristna samlas för att säga att de tycker att Jesus är viktig..."
Anledningen till att folk inte förstår varför Jesus är viktig, är för att de inte först fått insikt om synd genom Lagen. De förstår inte att en arg Guds dom väntar för syndare, och att Jesus är viktig för att Han dog och återuppstod för att rädda oss. Ingen "Jesusmanifestation" i sig kan visa människor att Jesus är viktig, bara Guds Lag.

Se även:
Mikael Karlendal: Är det kanske dags för en kristen regnbågsparad?
Vakna Sverige: Reflektioner över Jesusmanifestationen
Erevna: Hur kan evangelium vara elakt?
Vad är en "Jesusmanifestation?"

Jesusmanifestationen 2010 i Dagen
På lördag gäller det!
170 mil i buss för att visa på Jesus
Vad händer på Dagen.se på lördag?
Regeringen representerad på Jesusmanifestationen
Ny Jesus-sajt lanseras på Sergels torg
Många närradiostationer sänder från Jesusmanifestationen
Jesusmanifestationen tjuvstartar på universitet
De förbereder satsningen inför Jesusmanifestationen
En böneresa förbereder Jesusmanifestationen
Jesusmanifestationens ordförande: Ärligt talat är det ett helt galet projekt
”Ulf Ekman ville att jag skulle upp och dansa”
Hela Plattan rör sig i en dans
Kristna från hela världen deltog i Jesusmanifestationen
De lät döpa sig under Jesusmanifestationen
Nästa år blir det en Jesusmanifestation i varje landskap

tisdag 25 maj 2010

Vid närmare eftertanke...

I min korta lilla bloggpost igår skrev jag såhär:
Bland andra så kommer tydligen även Benny Hinn till Sverige i år. Det visste jag inte.
Den här stilige gentlemannen har jag skrivit om innan så det är väl onödigt att göra det igen.

Jag hänvisar till de inläggen.
Missa absolut inte de länkarna jag gav där! Men det finns nog något mer att skriva. Och detta gäller inte bara Benny Hinn utan Todd Bentley. Varför lägger man fokus på deras äktenskap? Hinns skilsmässa, Bentleys äktenskapsbrott och omgifte. Jag förringar inte dessa saker, men de är inte det stora felet jag ser hos dem. När jag skrev t ex om Bentleys änglamöten, då skrev jag inte ett dugg om hans misstag dvs. synd emot Gud genom att begå äktenskapsbrott och att han var full när han uppträdde - ändå kom ett av hans "fans" och sa att Todd gjorde misstag o har fått betala dyrt för det. [...] Oavsett vilka misstag än folk gör måste vi förlåta, be för dem och hjälpa dem att resa sej upp igen.

Man kan blygsamt fråga sig om han hade läst inlägget. Guds Ord har avslöjat Todd Bentley är en falsk profet som sysslar med demoner. Han har inte bekänt detta som ett misstag och omvänt sig. Men istället för att se detta i sanning, så byter man ämne. Prata bara om deras skilsmässor och äktenskapsbrott, dra paralleller till kung David, plötsligt är allting bra igen... Ja, kung David bekände att han syndat mot Gud och var botfärdig och fick förlåtelse. Detsamma gjorde jag, Gud vet vem som är störst syndare, och jag tackar Gud att när vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:9). Men det var inte ämnet! Allt är inte bra igen!

Även i Dagens artikel igår om Benny Hinn (se länk längst upp) så talas det endast om hans skilsmässa:
Predikanten Benny Hinn kommer till Livets ord i Uppsala i sommar. Att han gått igenom en skilsmässa påverkar inte beslutet.
- Vi är fullt medvetna om vad som hänt. Självklart har vi tagit till oss och prövat detta, säger Magnus Dahlberg, pressansvarig vid Livets ord.
Ni verkar inte så fullt medvetna om att han är en skojare som hypnotiserar eller rent av demonisk?
Enligt Dahlberg finns inga indikationer på att Hinn, som fortsatt att predika under tiden, begått någon omoral...
Jo, han har fortsatt att predika under tiden!?, Haft luriga hypnos-/demonmöten och bedragit många.
- Självklart är det som hänt jättetråkigt. Men det har inte föranlett oss att låta bli att kalla honom till Europakonferensen. Benny Hinn är en uppskattad talare och evangelist. Många blir berörda av Gud när han talar.
Berörda av Gud? Hur vet de att upplevelsen är från Gud? Hur vet man att det som ligger bakom dessa "beröringar" är den verklige bibliske Guden och Jesus? Har de nå't från Bibeln att bekräfta det med? Detta är allvarligt, ifall de i själva verket ådragit sig orena andar. Personliga, subjektiva upplevelser står inte över Guds Ord. När vi visar och jämför med hjälp av Bibeln, att detta är en falsk profet, då är det så det är!

Alltså. Man riktar bara uppmärksamheten mot deras förstörda äktenskap. Men vill någon egentligen diskutera något om Hinns och Bentleys falska profetior, hypnos/demonbesättelser, helvetiska uppenbarelser, eller har man insett hur demoniska de är så man måste tränga undan och byta samtalsämne?
Nu tror jag inte heller att Dagen är skyldiga till att vilja byta samtalsämne. Jag tror inte de är så förtjusta i Benny Hinn och Todd Bentley heller? Men, ställ inte bara dem och deras "fans" till svars p.g.a. äktenskapsangelägenheterna. Ställ frågor som "Är ni medvetna att ni bjudit in en falsk profet, charlatan och hypnotisör som kommer att fylla er med orena andar och sno era pengar?" till exempel...

måndag 24 maj 2010

Et tu, Benny?

Bland andra så kommer tydligen även Benny Hinn till Sverige i år. Det visste jag inte.
Den här stilige gentlemannen har jag skrivit om innan så det är väl onödigt att göra det igen.

Jag hänvisar till de inläggen.

När du dött?

Av: J.R: Miller

Sitter du ibland ner tyst och tänker allvarligt på var du kommer vara, och vad du kommer vara--när du dött?

"Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas." Hebreerbrevet 9:27

"Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus 25:34

"Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar." Matteus 25:41

Godhetstestet
Är du född på nytt?

söndag 23 maj 2010

Pingst-reflektion

Hur ser det ut i en typisk pingstkyrka idag?
Idag lägger man ju tyngd på att de på pingstdagen talade i tungor (vv3-4, 2 verser).
Jag har länge frågat mig hur man helt verkar missa resten av vad det står om vad som hände den dagen (vv5-41, 36 verser.) Att de gick ut och predikade. Att det högg till i hjärtat på åhörarna när de insett att de dödat Messias. Att Petrus uppmanade dem att omvända sig och döpas och att omkr tre tusen blev frälsta. Får man se detta i en typisk nutida pingstkyrka?

Tacka Gud att lärjungarna inte stannade på rummet i övre våningen. De la inte en heltäckningsmatta i byggnaden, vadderade sittbänkarna, och satte en lapp utanför dörren som sade: "Ikväll: Evangeliegudstjänst 19:00--alla är välkomna." De gick ut. - Ray Comfort

lördag 22 maj 2010

The Cross In China (Chinese Revival Story) - Part 1

Jag fick ett anonymt tips:
titta på the cross in china 4 delar del 2 heter the bitter cup,den som inte blir berörd kan inte kalla sig för kristen.Det är som o se paulus o stefanus och alla syskon från bibeln,tänk bara om vi kristna i sverige skulle bli så trogna till Jesus
Tack! Nu har jag sett första delen, och kan bara instämma. Jag kommer om Gud vill lägga upp resten allteftersom jag ser dem. Fast det går ju att gå till youtube och se dem direkt med...

fredag 21 maj 2010

Vad är en "Jesusmanifestation?"

Det som nedan följer, är delvis från inlägg till förra årets Jesusmanifestation, när de bl.a. skulle ha plakat med Jesus-citat, och det årets manifestation kostade en viss summa pengar, så 1: det kan vara något osammanhängande 2: en del har inte nödvändigtvis med detta års att göra.

Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

(Matt 7:22-23)

Hur många ska inte säga på den dagen: Herre, Herre, gick jag inte med i en manifestation med ditt namn?

Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. [...] Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. (Matt 25:33, 41-46)

Jag vill rikta ett varningens ord till er som tror att deltagandet i en "Jesusmanifestation" kommer att göra någon skillnad för er eviga själ. Bara Jesus kan frälsa er! Hur många trevliga citat från Jesus (är inte hela Bibeln Guds Ord?) ni än går runt med på en enstaka dag, om inte hela era liv är en manifestation av Jesus, kommer det inte att hjälpa er på den dagen!!!
400 000 kr beräknas "Jesusmanifestationen" kosta. Vad skulle Jesus vilja att dessa pengar, och allt detta arbete, hellre går till?

Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. (Matt 9:13)

Hur ofta sträcker du ut din hand till den fattige? delar med dig av de goda nyheterna till en andligt fattig/döende/död människa? vilket är värst?
Finns det överhuvudtaget något evangelistiskt värde i denna "manifestation"? Ligger det ens i baktankarna att faktiskt få ut de goda nyheterna genom "manifestationen", eller är det...

När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. (Matt 6:5)

Vad är din motivation för att gå med i "Jesusmanifestationen"? Handlar det verkligen om Jesus, eller vill du synas? Har du bestämt dig för att gå dit tillsammans med andra, eller för att träffa andra där? Och berömma er själva? Sannerligen, ni har redan fått ut er lön.

Jag vet inte om Jesusmanifestationen har planerat att göra något riktigt för Jesus genom att lyda hans missionsbefallning eller bara förnöja sina egna köttsliga begär. Men de icke-kristna som ser det har inte förkunskapen så de tänker bara "jaha, vad då då". För att predika evangelium måste åhörarna ha förkunskap: att Gud är rättvis, och att vi är brottslingar; vad synd betyder, varför det är dåligt, varför Jesus är nödvändig. Och det som gör evangeliet till glada nyheter. Det är väl mera viktigt när man tänker på människor som också är med i manifestationen inte heller har förkunskapen utan bara tror att Jesus var en snäll gubbe som man är kompis med. Om man gör så med ekumenik så förstör det ju bara mer för man säger inte till dem vad sann kristendom är. Katolikerna har ett annat evangelium. Man kan knappast kalla det kärlek att inte berätta för dem de befriande krafter som det sanna evangeliet har mot den katolska gärningsläran. Än mindre broderskärlek om de inte är pånyttfödda. Det är inte för att vara elak utan för man vill att de verkligen blir frälsta.

Om så mycket folk var lika ivriga att manifestera Jesus på Jesu villkor, skulle vi ha väckelse.Jesusmanifestationen 2010 i Dagen
På lördag gäller det!
170 mil i buss för att visa på Jesus
Vad händer på Dagen.se på lördag?
Regeringen representerad på Jesusmanifestationen
Ny Jesus-sajt lanseras på Sergels torg
Många närradiostationer sänder från Jesusmanifestationen
Jesusmanifestationen tjuvstartar på universitet
De förbereder satsningen inför Jesusmanifestationen
En böneresa förbereder Jesusmanifestationen
Jesusmanifestationens ordförande: Ärligt talat är det ett helt galet projekt
”Ulf Ekman ville att jag skulle upp och dansa”
Hela Plattan rör sig i en dans
Kristna från hela världen deltog i Jesusmanifestationen
De lät döpa sig under Jesusmanifestationen
Nästa år blir det en Jesusmanifestation i varje landskap

torsdag 20 maj 2010

NamnlekenVad associerar du med "fredens religion"? Islam?
Självklart, jag är bara så glad att islam är en fredlig och tolerant religion. Tänk om den var våldsam!? ... Vi har fått splitter, delar av bomber, de har släppt ca 140 bomber på vår missionsbas och skola och klinik i Sudan. Så vi tog några av dem tillbaka till Kapstaden för att påminna oss om vilken fredlig religion islam är... - Dr Peter Hammond i videon

Jag blir väl också illa tvungen nu att informera om att Peter Hammond kommer att besöka Danmark och Sverige i sommar. Klicka på länkarna för respektive land för info. Vet visserligen själv inte om jag kommer ha möjlighet att gå till någondera.

"Ecce homo" i Rosenbad osv...

...får du läsa om på http://erevna.nu/?p=1907 :)

onsdag 19 maj 2010

Fullt upp med att käbbla och klaga på annat?

Tacksamhetetsbevisen haglar över mig. En särskild person, Gud vet, och välsigne honom, ogillade när jag avslöjade en av de falska profeter som förleder honom. Han fällde en, som jag uppfattade det, överlägsen kommentar, som gick ut på att jag borde ägna tid åt att vara ute och leda folk till Jesus istället. Underförstått: som han själv gör på löpande band, så kom inte här änna va?

Den som läst den här bloggen, om så bara för ett litet tag, skulle väl märka att jag inte direkt motsätter mig idén om att leda folk till Jesus... men den stora frågan i detta är ju hur man "leder folk till Jesus."

Leder man t.ex. folk till Jesus med hjälp av demonkrafter, hypnos, sökaranpassat, kärleksdravel, manipulation osv? Sån't som gör det lätt för folk att acceptera och så man sedan kan skryta om hur många man "lett till Jesus?" Bibeln visar inget av detta. De i Bibeln predikade Guds Ord, inte ett budskap som gick hem, märker man eftersom de flesta blev av med livet (och vann det eviga) till slut. Det innehöll inget av ovanstående utan bestod av att tala om synden, varna om domen och visa utvägen, som är omvändelse och tro på Jesus.

Men, så, vilken "Jesus" blir de ledda till då? Om det inte är den bibliske så måste det vara någon annan! Jesus varnade ju även, i Markus 13:21-23 Om någon då säger till er: Se, här är messias, eller: Se, där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

Folk blir alltså i själva verket inte "ledda till Jesus," av detta, utan till Djävulen! De invaggas av ormens ljuva väsningar i falsk förhoppning på en säker väg till Helvetet. De blir inte frälsta. Inte undra på att Jesus tog sig tid, eller som min kommenterande vän nog skulle uttrycka det, såg ut att ha fullt upp med att käbbla och klaga. Bibeln uppmanar dessutom att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. (Rom 16:17) Bibeln fortsätter uppmana allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför Hans uppenbarelse och Hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. (2 Tim 4:1-4)

Själars frälsning för Guds namns skull, från en evighet av plåga Helvetets eldar - man behöver väl inte säga att detta är en oerhört viktig sak att ägna sig åt? Oavsett när det gäller både att predika Evangeliet om hur de kan bli frälsta, men även att varna om falska evangelia som lurar dem vilse, och visa dem det Sanna Evangeliet, leda dem in på rätt väg, den smala vägen. Tid väl investerad med andra ord. Sedan tar det inte så överdrivet lång tid att skriva några rader. Jag bekänner mina underlåtenhetssynder om att inte ha fullt upp med själars frälsning, här och nu. Gud hjälp mig!

Tim Conway - Spela Inte SpelHebreerbrevet 10:26-27 Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna.

Översatt från videon: Lek inte med falska bekännelser. Din eviga själ står på spel. Spela inte ett spel bara för att bli mottagen av kristna, spela inte ett spel bara för att få gå med i en kyrka. Om du inte är frälst, bekänn färg och fly till Kristus. Gott folk, om ni är falska, är ni falska och det kommer stå er dyrt.
Men just nu, om du ropar till Honom, lovar Han, Han har satt Sitt eget Ord på spel: Om du ropar, om du söker ska du finna, om du ropar på Honom kommer Han rädda dig. Om du förtröstar på Herren Jesus Kristus finns frälsning. Om du ropar nu, den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. [Joh 6:37]
Men när döden väl tar dig, är det slut.


Är Du Född På Nytt?
Frälsningsvisshet. Har du det?

tisdag 18 maj 2010

Evangelisation 14 maj

Apostlagärningarna 14:19
Från Antiokia och Ikonium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död.

"[Gatu]predikanterna behövde ha stenansikten, och detta hade de verkligen. John Furz säger: 'Så snart jag började predika, kom en man fram och höll ett gevär mot mitt ansikte och svor att han skulle blåsa skallen av mig om jag sa ett ord till. Jag fortsatte iallafall tala och han fortsatte svära, ibland satte han gevärsmynningen mot min mun, ibland mot mitt öra. Medan vi sjöng sista psalmen gick han bakom mig, skjöt, och brände en del av mitt hår.'
"Efter detta, mina bröder, borde vi aldrig tala om små avbrott eller störningar. Närheten av ett muskedunder i händerna på en Belials son är inte särskilt främjande för samlade tankar och tydligt uttal." - Charles Spurgeon

Jag noterar, att Livets ord-medlemmar attackerats i HBT-tåg. Kanske var dessa anslutna till det som var i SMS:et jag fick förra veckan, i så fall, vad bra. Dvs. självklart inte bra att de blev attackerade, utan att de faktiskt inte bara nöjde sig med att be, utan handla. Gud välsigne dem och Gud välsigne angriparna. (Luk 6:28, Rom 12:14)

Uppdatering: Nu finns en film som Dagen tipsar om här på "attacken." Man kan höra hur de sjunger Fags hate God. Inget konstigt med det. Ironiskt nog predikar de ju själva därmed Bibelns budskap, genom att bekräfta vad den säger, nämligen att de, och alla människor oavsett sexuell läggning förstås, hatar Gud. Och det är det som är synden, resten av synderna är bara konsekvensen och ett straff i sig självt. Fastän de kände till Gud, prisade de Honom inte som Gud...därför utlämnade Gud dem... (se Rom 1:18-32)

Jag var själv inte där under skamtågets avgång och färd, men var inne i fredags som vanligt. Det spelar ju ingen roll att just vara inne bara för att det är homosexuella där. Gud vill bevisa Sin ännu större nåd över stora syndare, oavsett sexuell läggning. Det är ingen skillnad för de som utövar homosexualitet eller de som utövar heterosexualitet utanför äktenskapet (=otukt), eller monosexualitet, eller de som hatar Gud och sina medmänniskor, ljuger, stjäl, mördar, begår äktenskapsbrott, är onda, giriga och elaka, fulla av avund, stridslystnad, svek, illvilja, skvallrar, förtalar, brukar våld, skrävlar, skryter, tänker ut allt ont, är olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Vad jag vet är att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste. (1 Tim 1:15) Bland dem var jag ju en gång, när jag följde mina syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var jag vredens barn. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat mig med så stor kärlek, också när jag ännu var död genom mina överträdelser, att Han har gjort mig levande tillsammans med Kristus. Jag är frälst av nåd. Ja, Han har uppväckt mig med Honom och satt mig med Honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att visa Sin överväldigande rika nåd genom godhet mot mig i Kristus Jesus. För av nåden är jag frälst genom tron, inte av mig själv, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för jag ska inte berömma mig själv. Hans verk är jag, skapad i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att jag ska vandra i dem (se Ef 2:3ff.) När Gud har visat mig sådan godhet, mildhet och tålamod, att t o m sända sin älskade, ädle, dyrbare Son, att gisslas, förnedras, torteras, hånas, spikas upp på ett kors, och bli en HERRENS förbannelse, övergiven av Fadern och lida under Hans vrede, för att rädda ett så ont, vidrigt, äckligt, vämjeligt och uselt kräk som jag ifrån mitt välförtjänta Helvete och ge mig den raka motsatsen, att få komma till Himlen utan att jag förtjänat det, då är det ju klart jag ångrar och vill vända mig ifrån min synd och lägga min förtröstan på min Frälsare, och berätta för andra om dessa glada nyheter, även om de inte alls skulle vara lika stora syndare som jag själv.

Så, i fredags var vi bara tre stycken. Jakob, jag och en tredje som mötte oss inne i stan. Jag själv hade inga samtal, där jag fick vittna, men de andra två hade efter vad jag förstått och bedömt det, några väldigt bra samtal. Jag delade nog ut minst 200 traktater iallafall, och jag överlämnar det i Herrens händer, att när de läser Evangeliets budskap på traktaterna och/eller går in på godhetstestet som det står adressen till på traktaterna, Han ska öppna deras hjärtan, att Han ska ge blinda sin syn tillbaka, döva sin hörsel och göra dem levande, som var döda genom sina överträdelser och synder.

Efter ett bra tag av traktatutdelande så kom ett gäng på fem killar, troligen ett par år yngre än mig, tillbaka. En av dem minns jag att jag gett en traktat. Han höll fram det för mig. "Vad handlar detta om?"
"Det handlar om Gud och livet efter döden," svarade jag, som jag automatiskt svarar alla som frågar, oftast dock innan de läst dem.
"Ja, det vet jag väl, det handlar väl alla så'na här om." Han syftade nog på "religioner." Jag förstår egentligen inte varför han frågade, om han läst det så borde han väl veta vad det handlar om. Men man ska ju inte vara tyken heller, även om dessa verkade vilja vara ganska tykna.
"Vilken religion är detta?" Tror jag att han frågade sedan, för jag svarade: "Kristendomen."
"Men vilken, Svenska kyrkan?"
"Nej..."
"Vilken sekt är ni från då?" Sa en annan och gav mig en nedlåtande blick.
"Vi som är här ute är ifrån olika församlingar här i stan." De frågade specifikt vilken jag var ifrån, och jag svarade. Sedan tryckte han tillbaka sin av handsvett något tillböjda traktat, i handen på mig "Men jag vill inte ha sån't här..." sedan gick de iväg. Jag uppskattar iallafall att han inte slängde traktaten i papperskorgen som många gör när de inte gillar budskapet. Gud välsigne dem.

Efter en liten stund till, då det var 10 minuter kvar till halv nio, då vi brukar avsluta, kom en vakt till oss och sa att vi måste ha tillstånd för att vara inne i Nordstan och dela ut lappar. Detta har vi inte hört förut av de många vakter som kommit till oss tidigare. Snarare blev vi ju utkörda från en särskild labyrint där inne som den vakt som slängde ut oss kallade "varuhuset" men han sa samtidigt att vi fick vara ute och dela ut traktater i övriga Nordstan. Vi protesterade iallafall inte, utan är det så vakten säger, så är det väl så. Gud välsigne honom. Detta var de dystra nyheterna, jag hoppas vi kan få tillstånd att vara där inne, annars kommer vi bara kunna vara utomhus. Själv kan jag inte vara där själv på vardagar då, som jag brukat heller. Det är väl inga problem nu i sommar men se'n när det blir kallt på vintern kan det ju bli jobbigt. Jakob skulle kontakta dem och se hur det ligger till och se om vi kan få tillstånd i fortsättningen. Ett böneämne.

 • Be: att skördens Herre sänder ut arbetare till sin skörd, som är stor, men arbetarna är få (se Luk 10:2) att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet, och tala som vi bör (se Kol 4:3-4), för det som planterats, att någon vattnar, att Gud ger växten (se 1 Kor 3:6-7)
 • Missa inte denna undervisning om hur man evangeliserar och vittnar bibliskt och effektivt!
 • Tips om Traktater
 • Läs fler Fiskehistorier, som är till för att uppbygga, hjälpa och uppmuntra till att lyda Jesu befallning att Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen! (Mark 16:15) så att människorna blir räddade från Helvetet, till Himlen, förs in i trons lydnad, allt för Guds namns skull, och för Hans nåds och Sons skull!

måndag 17 maj 2010

Hans vredes stora dag har kommit!

Ur: William Dyer, "The Great Day of God's Wrath!"
Översättning: jag


"Ty Hans vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?" Uppenbarelseboken 6:171

Vem kan vänta sig dagen för Hans ankomst? Vem kan bestå när Han visar sig? Åh, mina älskade! Detta är inte en människas vredes dag! Människor har haft sin dag till att styra och härja, och förakta Gud--men den dagen är över och borta, och nu har Guds dag kommit! Detta är Hans vredes dag--och ve onda, och ve Babylons sköka, för stunden för hennes dom har kommit!

Detta kommer bli en dag av stor FÖRVIRRING för de onda och ogudaktiga: "HERREN skall slå dig med vanvett, blindhet och sinnesförvirring." 5 Mosebok 28:28

Detta kommer bli en dag av stor FRUKTAN hos de som inte vill veta av Gud och inte lyder vår Herre Jesu evangelium! Aposteln säger, "Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor" 2 Korintierbrevet 5:11

Denna Guds vredes dag kommer bli en dag av stor NÖD hos de onda. "Därför skall också jag le när olycka drabbar er, och håna er när förskräckelse kommer över er, när förskräckelse kommer som ett oväder och olycka närmar sig som en storm, när nöd och ångest drabbar er." Ordspråksboken 1:26-27

Denna Guds vredes dag kommer bli en dag av stort FÖRÖDMJUKANDE för de ogudaktiga. "HERREN Sebaot har beslutat det för att slå ner all stolt härlighet, och ödmjuka alla stormän på jorden." Jesaja 23:9

Denna Guds vredes dag kommer bli en dag av stor OLYCKA "Den onde sparas ju till olycksdagen, de hämtas till vredesdagen." Job 21:302

Åh, mina älskade! Guds STORA vrede kommer bli väldigt fruktansvärd för de onda!

1. Guds stora vrede kommer slita dem i stycken som ett lejon! "Ty jag skall vara som ett lejon mot Efraim, som ett ungt lejon mot Juda hus. Jag själv sliter dem i stycken och går min väg, jag släpar bort dem och ingen kan rädda." Hosea 5:141. "Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning!" Psalm 50:22

2. Guds stora vrede kommer bränna dem som eld! "Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger HERREN Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist." Malaki 4:1

3. Guds stora vrede kommer uppsluka alla Hans fiender! "Din hand skall nå alla dina fiender, Din högra hand skall träffa dem som hatar Dig. Du skall låta dem känna det som i en glödande ugn, när Du visar Ditt ansikte. HERREN skall uppsluka dem i Sin vrede, eld skall förtära dem." Psalm 21:9-10

Åh! Den Allsmäktiges vrede kallas i Skriften:
Hans stora vredes glöd! 2 Kungaboken 23:26.
Hans vredesglöd, harm, vrede och nöd! Psalm 78:49.
Hans stränga vrede! Uppenbarelseboken 16:19.


1. Folkbibelns i någon mån felaktiga el. till den engelska textens sammanhang och bibelöversättning opassande översättning rättad el. anpassad.
2. Egen översättning från hebreiskan.

söndag 16 maj 2010

Revival For The Nations

Vad är det vi behöver?

lördag 15 maj 2010

Evangelisation (12:e) och 7 maj

Apostlagärningarna 13:38-39
Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.

Paulus behövde här inte predika Lagen före Evangeliet. Detta var till judar som vuxit upp med lagpredikan (v15). De visste att de inte hållit Lagen perfekt och att de inte kan bli rättfärdiga genom sig själva. Bara genom den korsfäste och uppståndne Mashiach kan man få syndernas förlåtelse och förklaras rättfärdig.

Jag var påväg att skriva om nu i onsdags, då det åtminstone var något av intresse som kan ha hänt. Inte så mycket egentligen, bara att jag delade ut 100 traktater på lunchrasten och en snubbe ville veta hur man kommer till Himlen eftersom han dödat 2 personer. Jag vet inte om det var sant, men han ångrade inte att han dödat den förste, så då går det ju inte. Man måste verkligen ångra sig. Han gick iväg. Men andra hade väl sagt "Bara be en bön och släpp in Jesus i ditt hjärta..."

Med det avklarat, jag har ju glömt berätta om fredagen dessförinnan. Det hände inte så mycket för mig. Jag delade ut traktater, de andra hade tydligen massor av samtal med ungdomar. Jag och en "kollega" träffade på en berusad och trevlig herre som var mycket pratglad, tyvärr inte om det vi ville prata om, men han fick en traktat.

Tydligen var det en ung tjej som "blev frälst." Ja, vi ska vara försiktiga med att säga så, jag vet inte alla detaljer om hur det gick till, så jag säger inget, men vi får be och hoppas att det är så. Dessutom var det en annan av ungdomarna som gick ut och eldade upp sin bibel, som han hade fått efter ett samtal. Det har jag nämnt tidigare. Iallafall kan man ju isåfall se att det var vissa spänningar i andevärlden närvarande.

Jag kanske också tyvärr har lite dystra nyheter, men det har med nästa fiskehistoria att göra, så det tar vi då...

 • Be: att skördens Herre sänder ut arbetare till sin skörd, som är stor, men arbetarna är få (se Luk 10:2) att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet, och tala som vi bör (se Kol 4:3-4), för det som planterats, att någon vattnar, att Gud ger växten (se 1 Kor 3:6-7)
 • Missa inte denna undervisning om hur man evangeliserar och vittnar bibliskt och effektivt!
 • Tips om Traktater
 • Läs fler Fiskehistorier, som är till för att uppbygga, hjälpa och uppmuntra till att lyda Jesu befallning att Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen! (Mark 16:15) så att människorna blir räddade från Helvetet, till Himlen, förs in i trons lydnad, allt för Hans namns skull, för Hans nåds och Sons skull!

fredag 14 maj 2010

Demonbesatt predikar

Varning för stötande bilder av möjligen demonbesatt man.
(Märk hur han blinkar ett par meter ungefär vid 3:45, bl a - eller det kanske bara är hack i filmen.)

Man kan skratta och skoja men det är ju synd om honom. Den här mannen behöver antingen en exorcism eller läggas in. Han ska inte stå i predikstolen iallafall.

I "predikan" säger han även "Om Toronto [...] upprörde folk. Kommer denna nästa rörelse, denna reformation som vi är i, för ["]Gud["] reformerar sin kyrka [...] slå människor med häpnad." Nåja, vi kan ju iallafall förvänta oss och vara på vår vakt för mer smörja framöver med andra ord.

"Se på de Kristna hur de älskar varandra"

Det är lite tråkigt, när man i sin kärlek till andra kristna: bestraffar, tillrättavisar och förmanar (2 Tim 4:1-4, Ords 3:12, 23:13, Hebr 12:6) och varnar dem för folk som vållar splittring och kan bli dem till fall (Rom 16:17); men istället, får höra t ex:
Att Ni orkar hålla på och käbbla! Tyvärr är det sådana som Er som gör det omöjligt för de icke troende att säga: "Se på de Kristna hur de älskar varandra"
Vi är för det första inte menade att vinna de icke-troende genom att älska varandra (hur man nu menar med att älska, se nedan), utan genom att predika Evangelium, och föra dem in i trons lydnad för Hans namns skull.
För det andra är världens syn på kärlek förvriden och pervers. Ja, Jesus gav oss budet att älska varandra, och att alla därmed ska förstå att vi är Hans lärjungar (Joh 13:34-35). Det är en kärlek som fostrar (Gal 6:1-2) och visar att vi står under Någons auktoritet, till ett vittnesbörd för och emot världen, (som kan ge den insikt om synd och därmed en bra grund, eller början, till att ge den Evangelium.) Men världen förstår inte kärleken i det. Det är därför det inte verkar för dem som att man är kärleksfull när man bestraffar, tillrättavisar och förmanar och varnar. Men jag bekänner själv att jag är väldigt kärlekslös i det här avseendet.

torsdag 13 maj 2010

Den allra första tjänsten

Tar mig friheten att översätta detta som är taget ur C.H. Spurgeon's Autobiography, Volume 1:

Den allra första tjänsten som mitt ungdomliga hjärta gav Kristus var att lägga traktater i kuvert och sedan skicka upp dem, så att jag skulle kunna skicka dem med hoppet att genom att välja relevanta traktater, lämpliga till människor jag kände, Gud skulle välsigna dem. Och jag minns väl hur jag tog andra traktater och delade ut dem på vissa distrikt i Newmarkets stad, jag gick från hus till hus, och talade, i enkelt språk, om Gudsrikets ting. Jag kanske inte hade gjort något för Kristus alls om jag inte uppmuntrats genom att finna mig själv kunna göra lite grann.

Sedan sökte jag göra något mer, och från det något mer, och jag tvivlar inte på att många av Guds tjänare letts vidare till högre och ädlare arbete för deras Herre, eftersom de började tjäna Honom i den rätta andan och stilen. Jag ser på att ge bort en religiös traktat som endast för Kristus; men: vore det inte för det första steget, skulle vi kanske aldrig nå till det andra; men när det nåtts, uppmuntras vi att ta nästa, och så, till sist, med Guds hjälp, kan vi bli till mer omfattande nytta.

Jag tror aldrig jag känt så stort allvar efter mina medskapelsers själar som när jag först älskade Frälsarens namn, och även om jag inte kunde predika, och aldrig trodde jag skulle kunna vittna inför folkmängden, brukade jag skriva texter på små papperslappar, och tappa dem varsomhelst, så att några stackars varelser kanske skulle plocka upp dem, och ta emot dem som nådens budskap för deras själar. Jag kunde knappt nöja mig ens för fem minuter utan att göra något för Kristus. Om jag gick längs gatan, måste jag ha några traktater med mig; om jag gick in i en tågvagn, måste jag släppa en traktat ut genom fönstret; om jag hade en stunds ledig tid, måste jag på mina knän eller till min bibel; om jag var i sällskap, måste jag vända samtalsämnet till Kristus, så att jag skulle kunna tjäna min Mästare.

Det må så vara att jag, i den unga gryningen i mitt kristna liv, gjorde oförståndiga saker för att tjäna Kristi sak, men jag säger fortfarande, ge mig den tiden åter, med all dess oförståndighet och med all dess förhastelse, om jag endast bara skulle få samma kärlek till min Mästare, samma överväldigande inflytande i min ande, som får mig att lyda min Herres befallningar eftersom det var mig ett nöje att göra vad som helst för att tjäna min Gud.

onsdag 12 maj 2010

Vad lär Rick Warren ut i sina interreligiösa dialoger?

Den 16 Jun 2005 träffade pastor Rick Warren från Saddleback Church, författaren till den bästsäljande "Leva med mål och mening," Ledarskapsnätverket Synagoga 3000 - Arbetsgrupp för Andligt Ledarskap. Under loppet av en och en halv timme, diskuterade Pastor Warren utmaningar och strategier för att bygga en tvingande andlig gemenskap. Hans råd talade direkt till S3K:s mission, och hans samspel med S3K-ledarna visade de gemensamma utmaningar som både kyrkor och synagogor stör inför i att locka nya medlemmar och samtidigt tjäna den befintliga samhällsstrukturen. - Från beskrivningen på youtube (googles översättning, min varsamma revision)

tisdag 11 maj 2010

5 Maj

Apostlagärningarna 12:6-7
Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en Herrens ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: "Skynda dig upp!" Då föll kedjorna från Petrus händer

Syndaren är i sina synders fängelse, tillfångatagen av djävulen. Bunden av syndens kedjor under dödsdomen. Han sover i sina synder. Han lever i en drömvärld. Men det är inte evangeliets ljus som kommer väcka honom. Hur kan "Goda Nyheter" larma en syndare? Istället måste Lagen stöta honom. Han måste få en stöt av Sinai blixt och väckas av dess åskdån. Det kommer väcka upp honom till att se den svåra situationen att han är på tröskeln till döden. Sedan kommer han skynda sig upp och evangeliet kommer ta bort syndens och dödens kedjor. Det kommer bli "Guds kraft som frälser." Sedan kommer han sätta på sig sanningens bälte och sätta på sig evangeliets skor, klä på sig rättfärdighetens pansar, följa Herren, och den Himmelska Stadens järnport kommer öppnas automatiskt (αυτοματη, v10).
"Det första syftet med Lagen [är], nämligen, att överbevisa människor om synd; att väcka dem som fortfarande sover på helvetets brant...Guds vanliga metod är att överbevisa syndare genom Lagen, och bara det. Evangeliet är inte medlet som Gud ordinerat, eller som vår Herre själv använde, till detta syfte." John Wesley
"Få, väldigt få, blir nånsin väckta eller övertygade av evangeliets uppmuntringar och löften, men nästan alla av lagens fördömande." Timothy Dwight
Fritt översatt från The Evidence Bible s 1416

Egentligen ville jag inte skriva om den här dagen, inget speciellt hände ändå. Men det är bra att gå igenom de evangelistiska bibelorden. Jag ville inte heller skriva om varje gång jag är ute, eftersom det är bäst att göra saker i det fördolda och inte inför människor, så att man får sin belöning av Fadern. Men det får jag offra, så andra kan bli uppmuntrade att lyda missionsbefallningen.

Jag vet att det är lätt att dessa fiskehistorier, kan bli fiskehistorier, genom att man överdriver, eller försöker få det att verka bättre än det var, även om det man skriver kan vara helt sant, så har man lämnat ute ett ord här och ett där, kanske ta in ett ord som kan betyda flera saker eller skriva så att det kan förstås på flera sätt. T.ex. läste jag själv i min egen blogg (!!!) om tillfället där jag inte bara ville stå och vänta på bussen, så "jag gick och delade ut traktater." Det här var sant. Men det kunde uppfattas som att jag var frimodig nog att jag därmed "gick och delade ut traktater" till dem jag stod bredvid på busshållplatsen. Jag gick inte runt på busshållplatsen till de som var där och delade ut traktater, utan jag gick bort, dvs till en annan plats, med mycket okänt folk man aldrig kommer träffa igen, och delade ut traktater. Meningen stämde, jag gick och delade ut traktater, det var sant, men kunde uppfattas på ett mer ärorikt sätt än vad sanningen var. Det här var inte min mening. Ibland frestas jag, att tänja på sanningen, utelämna information, ha ett slugt ordval, osv osv. Men, jag vet ju också, medan jag skriver, att jag har en allestädes närvarande, allvetande, allsmäktig Gud, som bevakar alla mina tankar, allt jag gör, och allt jag skriver. Han älskar mig och dog för mina synder och jag vill inte synda mot Honom genom att skriva falskheter.

Jag delade ut ca 80 traktater (så många jag hade laddat min lilla tablettask med.) Jag gick genom Nordstan och det var även så fint väder att jag gick upp för avenyn, under de färgglada vajande bögflaggorna. Göteborg behöver verkligen Evangelium och väckelse! Jag fick ett underligt SMS på engelska som jag inte vet vem det var ifrån. Det var några som hade inbillat sig att de heard a word from God to have a prayer walk on Sunday before the gay week. De skulle ta samma väg som paraden skulle ta och cover the city with the blood of Jesus. Mina kära vänner... vad 17 är detta? Var i Bibeln står det att de hade bönevandringar för att täcka städer i Jesu blod? (Liknar snarare en trollformel eller besvärjelse än kristendom.) De predikade Evangelium för syndare! Så att de kunde bli frälsta genom Jesu blod! Undrar hur många av dessa som skulle be här, egentligen hade brytt sig om de homosexuellas frälsning. De homosexuella, är de inte syndare, även de, som Gud vill förhärliga Sitt Namn och Sin nåd över? Hur många skulle egentligen lyda den verkliga befallningen som Jesus har gett oss, att sprida Evangelium. Jag vet inte, för jag vet inte vem SMS:et kom ifrån. Kanske nå'n jag känner och som läser detta, i så fall, ojsan, vad pinsamt, men nu har jag ju sagt några ord om detta, och kanske kan denna förvirrade mask få en förklaring, eller ett kok stryk :)
Gud har Sitt behag till lydnad och inte böner. Att, när man vet vad man fått för befallning, istället går och ber, är olydigt.

Inte mycket till fiskehistoria detta, men 80 traktater är ändå 80 själar.

 • Be: att skördens Herre sänder ut arbetare till sin skörd, som är stor, men arbetarna är få (se Luk 10:2) att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet, och tala som vi bör (se Kol 4:3-4), för det som planterats, att någon vattnar, att Gud ger växten (se 1 Kor 3:6-7)
 • Missa inte denna undervisning om hur man evangeliserar och vittnar bibliskt och effektivt!
 • Tips om Traktater
 • Läs fler Fiskehistorier, som är till för att uppbygga, hjälpa och uppmuntra till att lyda Jesu befallning att Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen! (Mark 16:15) så att Guds Namn blir känt och ärat, Guds nåd förhärligas genom frälsningen av fler stora syndare, att Lammet som slaktades får den fulla lönen för sitt lidande och människorna blir frälsta ifrån Helvetet!

måndag 10 maj 2010

Deras dumheter, deras bördor, deras sorger, deras eländen!

Av: Charles Spurgeon
Översättning: Jag


Snart, väldigt snart, ska jordens heliga--vara heliga i himlen!

Gamla grå hår--ska krönas med evig glädje och beständig ungdom!

Deras ögon som är badade i tårar--ska göras ljusa som stjärnor, och aldrig mer fördunklas av sorg!

Deras hjärtan som nu darrar--kommer göras glädjefyllda och starka, och sättas stadigt för alltid som pelare i Guds tempel.

Deras dumheter, deras bördor, deras sorger, deras eländen--är snart över! Synden kommer bli dräpt för alltid, förgängelsen kommer tas bort för alltid--och en himmel av fläckfri renhet och oblandad frid kommer för alltid att vara deras!

"Vi ska ärva ett evigt rike som aldrig kan förstöras eller blekna bort och det väntar på oss i himlen, utom räckhåll för all förstörelse." 1 Petr 1:4

lördag 8 maj 2010

Bättre att böcker brinner på bål än själar i Helvetet!

Nu när jag börjar detta blogginlägg så har 33 blogginlägg länkat till Dagens artikel om att en predikant ville bränna Jonas Gardells böcker på bål. Jag får väl helt enkelt följa grupptrycket och också skriva om det. Jag vet inte vad andra skrivit men det är säkert nå'n som redan sagt samma som, eller bättre saker än, det jag skriver nedan, så jag ber om ursäkt.

När jag tänker på bokbål så tänker jag på kristen aktivitet genom tiderna. Några snubbar i Bibeln brände ju sina gamla böcker om trolldom när de blivit frälsta, och kristna i USA har bränt diverse saker de inte gillat, på bål. Och i går när vi var ute och evangeliserade, var det en av ungdomarna som en av oss vittnat för som gick ut med den bibel han fått efter samtalet och brände upp den!

Själv tycker jag att sån't kanske är lite slöseri med tid, möda och pengar. Varför köpa en bok av Gardell, så att han får pengar, och sedan behöva släpa sig ned till torget, för att slutligen, slösa tändvätska och eld, på att elda upp den och bidra till ökade koldioxidutsläpp? Råkar man redan ha köpt boken eller fått den i present, så visst är det bra att göra sig av med den, ocht inte genom att sälja den till nå'n annan så att den får ta del av villolärorna och blir vilseledda, men pappret kan säkert komma till nytta på nå't sätt! Visserligen kunde det ju också vara bra att köpa upp alla böckerna och förstöra dem, så ingen annan kan köpa, läsa och bli vilseledda av dem. Det är dina böcker, du har köpt dem och får göra vad du vill med dem. Fast då får de mer pengar att göra nya böcker och till slut tar även dina, min rike vän, pengar slut.
Jag skulle alltså inte bli arg som de som tycker det mer har med nazister att göra, men jag kan delvis förstå dem, och att jag missat att sådana associationer är möjliga. Men är det inte samtidigt lite överdrivet och illvilligt att ständigt göra sina meningsmotståndare till nazister?

Metodistpastor Berndt Isaksson förklarar att det med associationerna var ungefär likadant för Holger Nilsson, predikanten som sa att han ville bränna Gardells böcker på bål. Jag vill också innan jag börjar citatet, vara tydlig med, att jag förstås inte avser att vara fräck nog, att mena mig själv ha samma orsaker till associationerna, som det kommer att framgå i citatet, att Holger Nilsson har. Helt enkelt är det bara så, att jag är väldigt okunnig/glömsk om nazisternas bokbål, och visst har jag samtidigt viss kännedom om apostlagärningarna, men mest av allt nog Beatles. Pastor Isaksson berättar, i alla fall, att hans
vän och kollega, är en man verkligen lever i ordet och bönen. Hans tankar relaterar han ständigt till Guds ord där han söker vägledning. Bibeln talar om bokbål, nämligen i Apg. 19

"18 Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 19 Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. 20 På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka."

Alltså ett bokbål som inte handlade om att man vill förbjuda böcker, eller någon av de associationer vi idag kanske har till begreppet bokbål = förtryckarregimer o.d.

Bokbålet i Apostlagärningarna handlade om människor som kommit till tro och som inte längre i sina hem ville ha kvar sina ockulta trolldomsböcker och därför samlade ihop dem och brände upp dem.

DET var den association min vän Holger hade när han använde oret bokbål i närradioprogrammet där han talade om Jonas Gardells destruktiva böcker. Inte att de skulle förbjudas, men att de är destruktiva. Holger har som det nu borde vara alla bekant bett om ursäkt för ordvalet när han förstått att den idag dominerande associationen för begreppet bokbål är något annat än vad han avsåg.
Det här skrev han som en kommentar till Dagens ledarblogg "Man kan inte elda upp åsikter," där det förövrigt på vanligt Dagen-manér är kvickt med att intygas: "vi är som resten av världen." Dvs de ställer sig på världens sida, och skäller på gudsmänniskor som står upp för Guds Ord. För nu kommer folk gilla kristendomen och kristna ännu mindre och ännu mindre vilja bli kristna. Men om vi ställer oss på världens sida och tar världens parti så kanske de kommer gilla oss lite mer ändå. För det är ju så det går till. Vi ska bli älskade av världen genom att låta bli att stå upp för Guds Ord, och kommer folk vilja bli kristna... ja vi känner alla till den bibelversen?
Gardells villoläror, å andra sidan, är egentligen bara bra. Visserligen blir många vilseledda och hamnar i Helvetet av det men, hallå, han har fått frågorna om Gud och Jesus att leva bland människorna på ett sätt som inte skett på årtionden!
Ja, enligt det världsliga ordspråket är all publicitet är bra publicitet. Så varför inte uttalanden om bokbål också kan man undra? Nu fick ju Holger Nilsson och Berndt Isaksson tillfälle i SVT både att förtydliga sig och försvara och förkunna Evangelium!Se även:
Isärplockningar av Gardells "Åh [hädelse]" på Erevna: Avsnitt: 1, 2, 3. Jag genomled och skrev kommentarer till uttalanden i de tre första avsnitten av denna fruktansvärt gräsliga TV-serie, av kärlek till människorna, för att några kan hjälpas till att upptäcka lögnerna. Men, efter 3 avsnitt svalnade min kärlek tydligen :/
Jonas Gardell: En osmaklig, våldsinspirerad retorik
Jesus söker Jonas
Här möts Jonas Gardell och Stefan Swärd för att syna Jesusbilderna
Ulf Ekman: Gardells Jesus en annan än Bibelns Jesus
Recension: Evangelium enligt Jonas Gardell
Stefan Gustavsson vill att kristenheten ska argumentera mot Gardells Gudsbild
"Gardells Jesusbild hädelse"
Jonas Gardell fyllde domkyrkan
Jonas Gardell föreläser i Uppsala domkyrka
Gardells böcker på bål - vem tjänar på det utspelet?
Pastor vill bränna böcker på bål (svt.se)
Allianskyrkan stoppar Holger Nilsson

fredag 7 maj 2010

Islams problem

Muslimer påstår att de ärar Gud och vördar Jesus. I videon nedan bevisar David Wood att Islam egentligen förkunnar en vilseledande gud och inkompetent messias. Islam hädar alltså Gud och förolämpar Jesus. http://www.answeringmuslims.com/
En äldre version i text (mer utökad i videon)

Jag såg den här nu ikväll. Ett måste!

T.ex:
Enligt Islam var Jesus en Allahs profet, som fick muslimska efterföljare under första århundradet. Det finns inga urkunder om att dessa muslimska efterföljare existerat, så något måste ha förändrats och förvanskat deras tro. Och vad var det som förvanskade deras tro? Vad var det de kristna trodde? Jo, att Jesus dog på korset för deras synder. Och varifrån kom idén om att Jesus dog på korset? Från Allah! Enligt Koranen 4:157-158 lurade Allah alla att Jesus dog på korset!
Vi är kristna för att Allah lurade alla i det första århundradet! :D
Antingen, så var Allah bara fruktansvärt klantig och ovetande, det inte meningen att även Jesu efterföljare skulle bli lurade, han insåg inte att han just startade den största falska religionen i världen. Eller, så är han bara elak och vilseledande.

torsdag 6 maj 2010

John Piper - När bör man dela Evangeliet med sin granne?

John Piper svarar på den väldigt viktiga frågan Bör man bygga starka relationer med grannar och sedan dela Evangeliet, eller vittna för dem direkt?Jag har funderat på saken med en del. Inte bara med grannar utan med andra. Man måste vara tidig med att iallafall överhuvudtaget säga att man är kristen. Kan man ha en stark relation med någon utan att de vet att man är kristen? Jag vet, att tar det för lång tid så blir det bara jobbigare och jobbigare. Men är man tidig med det så blir det inte så jobbigt. Och när man väl sagt att man är kristen och är igång kan man ju fråga dem "Tror du på Gud?" - "Vad tror du händer när man dör?" osv osv. Jag fick ett av de sällsynta tillfällena att sitta ned med en i "klassen" en gång och vi pratade lite om olika saker. Då gjorde jag detta. Jag fick ännu ett av de sällsynta tillfällena att säga att jag är kristen och frågade honom om han själv trodde på Gud och vad han tror händer när man dör. Det föll ganska naturligt, kanske eftersom han såg sig som kristen, det hade jag heller aldrig vetat annars. Men, ja, det är mycket svårare än med främlingar på gatan som man aldrig kommer träffa annars och jag vågade aldrig komma till resten innan det var för sent... :/

tisdag 4 maj 2010

Evangelisation 30 april

Apostlagärningarna 11:21
Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.

Vi har en mäktig Herres hand med oss, som vill uträtta sin vilja och förhärliga sitt Namn, när vi predikar Evangeliet om Honom. Omvändelsen är en gåva som Gud ger (v17, 18). Ta förstås ditt ansvar som Gud uppmanar, följ Bibeln, ta del av evangelisationsundervisning; men det hänger i slutändan inte på din egen förmåga och vältalighet. Förtrösta på Gud och be för att du ens ska kunna tala som du bör (Kol 4:4).

Det var Valborg. Massor av folk i stan. Det skulle ha varit predikan och vittnesbörd ute i Brunnsparken men vädret tillät det inte. Själv hade jag ett par gamla joggingdojor på mig som inte heller var så bra att plaska runt i vattenpölarna med. Vi höll oss alla inne i nordstan och delade ut traktater och vittnade som vanligt, alltså. Jag gick bort till samma trappa som jag var och pratade med några ungdomar vid dagen innan. Den här gången satt det två små tjejer. Jag gav dem traktat och började prata som vanligt med dem. De var rätt så fnittriga. De fick höra om lag, synd, domen och Evangeliet trots allt, sedan gick jag vidare. Det var nog inte så smart att gå fram och börja prata med småtjejer egentligen, de kan bli rädda eller så kan de själva eller annat folk tro andra saker. Så det får jag överlämna till kvinnliga evangelister i fortsättningen.

Jag stötte kort därefter på en gubbe som jag inte kunde bedöma, men han kunde Bibeln, tyckte jag. Han hade finsk dialekt också. Han undrade vilken sekt jag var med i. :D

Från den här tidpunkten tror jag att jag mest gick runt och stirrade. Jag kände mig bortkommen och vilsen. Var var de andra? Sedan såg jag dem. Så delade jag ut lite till traktater åt de strömmar av människor som stötvis gick förbi den plats där jag stod.

En liten stund till, sedan fann jag att en av mina kvinnliga evangelistkollegor stod i en ganska hetsig diskussion vid en avstängd rulltrappa, med ett ganska stort gäng muslimska små gossar. De var de argaste jag sett hittills. En av dem sa till henne att hon gjorde honom arg och att han skulle ha slagit henne om det inte var för att hon var tjej. Vad tolerant. Islam, fredens religion... när jag hörde att det fanns möjlighet att faktiskt kunna få en blåtira för Jesus och en skatt i Himlen så försökte jag gå lite närmare för att se om jag kunde få prata med. Några av dem fick syn på mig och kom fram. Men dessa var lite smartare och trodde inte på islam. ;) De frågade varför Bibeln säger samma sak som koranen om vissa saker. Då sa jag att koranen kom 600 år efter Bibeln. Det är ju tvärt om, koranen har härmat en del från Bibeln. De höll med och gick tillbaka till de andra och försökte säga samma sak som jag sade dem, till de andra. De kom tillbaka igen och jag, och ytterligare en evangelistkollega fick slutligen dela Evangeliet med dem.
Sedan tog jag sats igen, för den där blåtiran... tyvärr var det inte så lätt att komma in, men jag fick uppmärksamhet från några stycken iallafall. Han jag pratade mest med var enbart hånfull och vulgär. Men han skulle bara veta hur jag var i hans ålder, mycket värre! Så jag tyckte endast han var ganska fjantig. Nu har jag omvänt mig från sån't prat förstås (Ef 5:4.) Men om jag varit i den åldern och nå'n evangelist eller vad som helst kommit fram till mig såhär, då... hahahaha XD. Men iallafall, de fick höra Evangeliet, bli varnade om Helvetet, för vi älskar dem. Det faktum att vi älskade dem hånade de också. Och den lille gossen jag nu talade om, tog emot en traktat och rev sönder det och slängde det på marken. Den bästa gåva och det allra viktigaste budskap han någonsin kommer att få, gjorde han så med. Lite senare träffade jag honom igen, medan jag delade ut traktater. Han tog emot en och började slita lite i den och le retsamt. Jag blir inte ledsen, och bryr mig knappast om, vad som händer med mina små visitkort, utan vad han gör med sin egen själ. Men han rev faktiskt inte sönder den den här gången, jag sa åt honom att ge den till sin kompis istället, om han inte ville ha den. Kompisen tog emot den och de gick iväg.

Det här var allt nämnvärt som hände denna kväll, såvitt jag kan minnas.
 • Be: att skördens Herre sänder ut arbetare till sin skörd, som är stor, men arbetarna är få (se Luk 10:2) att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet, och tala som vi bör (se Kol 4:3-4), för det som planterats, att någon vattnar, att Gud ger växten (se 1 Kor 3:6-7)
 • Missa inte denna undervisning om hur man evangeliserar och vittnar bibliskt och effektivt!
 • Tips om Traktater
 • Läs fler Fiskehistorier, som är till för att uppbygga, hjälpa och uppmuntra till att lyda Jesu befallning att Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen! (Mark 16:15) så att Guds Namn blir känt och ärat, Guds nåd förhärligas genom frälsningen av fler stora syndare, att Lammet som slaktades får den fulla lönen för sitt lidande och människorna blir frälsta ifrån Helvetet!

måndag 3 maj 2010

Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det

Ur: William Dyer, "Follow the Lamb"
Översättning: jag


"Det är dessa som följer Lammet vart det än går." Uppenbarelseboken 14:4

"Många är kallade--men få är utvalda" Matteus 22:14

Lammets efterföljare kan urskiljas från vilddjurets efterföljare, av deras lilla antal. Kristus kallar sin hjord en liten jord, "Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket." Lukas 12:32. Mina älskade, det är endast ett fåtal som verkligen följer Lammet. "Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det" Uppenbarelseboken 13:3

Hedningarna följer Satan,
Turkarna följer Muhammed,
Judarna följer Moses,
Papisterna följer påven och
de slappa protestaterna och köttsliga bekännarna följer världen, köttet och djävulen!

De troende, fastän deras sort är den allra ljuvligaste--är deras antal det allra minsta.

I himlen finns de bästa--men i helvetet är de flesta!

Åh, det finns bara ett fåtal uppriktiga kristna!

"Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." Matteus 7:13-14