Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 29 november 2012

Jona bok: Gud är allsmäktig

Det har "rasat en debatt" i "kristenheten" sista veckan om huruvida Jona bok skildrar en verklig händelse eller ska ses som enbart en påhittad saga fast med ett budskap från Gud i den.

Det är långa texter som har skrivits och jag har inte läst elelr satt mig in i debatten. Den som ifrågasatte Jona boks verklighet chockade många då han tydligen inte var en typisk liberalteolog utan en mer bibeltroende lärare på ett mer bibeltroende lärosäte.

Kanske är det en del "sagolika"/"overkliga" element som förekommer i Jona bok och som man inte gillar eller vill se som anledning att se det som en saga. Låt mig dock lägga fram sanningen och det mest logiska. Alla människor vet uppenbart att det finns en Skapare eftersom vi ser en skapelse. Finns det en Skapare så är det inte svårt för Honom att göra vad Han vill med Sin skapelse. Fråga Blizzard om de inte kan göra vad de vill i sina spel som de har skapat, som spelarna inte kan göra. Skaparen är med andra ord allsmäktig. Det är inte svårt för Gud att få en fisk att svälja en människa hel och spotta upp honom levande på land efter tre dagar. Det är inte svårt för Gud att få en ricinbuske att skjuta upp eller bli uppäten av maskar. Eller en buske i öknen att brinna utan att brinna upp. Det är inte svårt för Gud att vrida vår galax medurs.

Alice Cooper tror på Bibeln och säger samma sak i detta klipp. Han börjar just med att nämna Jona.

Det är många som säger att det är för svårt att tro på Bibeln för det händer underverk i den. Detta resonemang har aldrig för mig varit logiskt. Det är inte svårt att tro alls att en allsmäktig Gud kan göra allt. Detta är ju definitionen av allsmakt.

Vad är vitsen med att Jona bara skulle vara en påhittad saga men med ett budskap från Gud, om en del av budskapet är att Gud är allsmäktig? Om den ändå bara är påhittad försvinner ju själva grejen med att tala om Guds allsmakt... för om det ändå bara var en saga, då är det inte i verkligheten Gud som utfört allsmäktiga handlingar i den och då utgör den ingen grund för att tro eller se Guds allsmakt.

Gud har också rättigheten till oss alla och rätt att göra vad Han vill med Sin skapelse.

Här är en predikan om hur Jona bok framställer Gud som allsmäktig:

onsdag 28 november 2012

Problemet med Framgångsteologi, m m

Här förklarar Mark Kielar problemet med framgångsteologi och varför det inte är bra teologi. Han berättar också varför man inte ger noga akt på uppmaningen att hjälpa de fattiga.

måndag 26 november 2012

Du vet väl om att den här sången är obiblisk?Och nu, säger du kanske, vad är det nu för fel på denna? Det är ju en fin låt? Allmänt vedertagen och uppskattad av de flesta.

Nej det är ju inte konstigt för den handlar ju om DIG! om hur underbar DU är! Hur många uppskattar inte att höra det?

De finns säkert också de som fått tröst av denna sång. Falsk tröst.

Jag är ganska rädd när jag ska säga eller skriva något sånt här. Vad ska folk tycka? Hur skulle jag våga säga något emot denna? Jo, som Amos: När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera? (Amos 3:8 SFB) - jag är mer rädd för Gud! (Matt 10:28)


Detta är en helt obiblisk låt!


Jag fick plötsligt för mig att se hur denna sång stämmer med Bibeln en dag. Jag vet inte varför. Jag har inte varit en stor motståndare till den här sången, har inte varit en stor fantast till den heller. På rak arm hade jag tyckt den var OK. Har inte direkt lyssnat noga eller reflekterat över texten fram tills dess. Har antagit att det finns de som är av den lite mer narcissistiskt lagda typen och att jag inte tillhör dem, men vem är jag att säga till andra?

När det gäller "kristna låtskrivare" så litar man och antar att de kan sin sak. Att de inte bara är bra på att göra låtar utan kan göra ett bra innehåll i texten. Att de vet att vad de skriver stämmer med Bibeln och är teologiskt riktigt. Ja, så borde det vara. Men är det så?

Vi tar sången vers för vers, jag visar några bibelord under och sedan en kommentar. Först refrängen:

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du

Rom 3:121
Alla avviker, ihop blev de värdelösa; inte finns den som gör gott, inte ens en.

Psalm 5:6
Du [Gud] hatar alla ogärningsmän.

Kommentar: Dessa två bibelställen räcker, de visar tydligt att sången har fel.

Första versen:
Det finns alltför många som vill tala om
Att du bör vara si och så
Gud Fader själv, han accepterar dej ändå
Och det kan du lita på

Matt 5:20
Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.
48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

1 Kor 6:9-10
Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Psalm 5:5
Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet,
den som är ond får ej bo hos Dig.

Kommentar: Det verkar som att Jesus är en av de "alltför många" som talar om att man bör vara si och så när Han säger att ens rättfärdighet bör gå långt utöver de skriftlärdas och fariseernas och att man ska vara fullkomlig. Här predikar Jesus om Lagens höga krav för att visa att vi aldrig kan klara det utan behöver bli räddade av Honom. (se Rom 3:20ff) Behovet av Jesus och räddningen försvinner helt när man säger att Gud inte har några krav utan accepterar oss ändå. Man säger att Gud gav Sin unike, älskade Son, för att plågas, lida och dö, men egentligen behövdes det inte.

Och det kan du lita på? Bibeltexterna ovan säger däremot att man inte ska låta sig bli bedragen, lurad, och räknar upp vilka som "är si och så" och inte ska ärva Guds rike. Att Gud inte älskar ogudaktighet och att de onda inte får bo hos Honom. Man ska alltså verkligen inte lita på påståendet i sångtexten att Gud inte accepterar vem som helst ändå.

Nästa vers:
Du passar in i själva skapelsen
Det finns en uppgift just för dej
Men du är fri att göra vad du vill med den
Säga ja eller nej

Lukas 13:3
Om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under!

Ordspråksboken 16:4-5
HERREN har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag. HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade.

2 Petrusbrevet 2:9
Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag,

Kommentar: Människans uppgift är att lyda Guds bud. Detta är befallningar och inte förslag, det är inte valfritt, vi får inte välja att lyda Gud eller ej. Olydnaden kommer Gud ju att straffa. Men fortfarande får människorna leva och Gud befaller dem att omvända sig, och Han väntar tålmodigt. Detta betyder fortfarande inte att människorna är fria att göra vad de vill utan fortsätter de i olydnaden, kommer Gud att straffa dem.

Passar människan in i skapelsen? Nej, människan, med början av Adam, har satt skapelsen under ett lönlöst slaveri hos förgängelsen. Skapelsen jämrar sig och våndas så länge den måste stå ut med onda människor (och det inkluderar men är inte begränsat till miljöförstöringar.) Skapelsen längtar att befrias och komma till en tid då Gud återställer allt som det var innan syndafallet. Rom 8:19-23Det är faktiskt kusligt när man tittar på den här låttexten och jämför den med Bibeln. Och sedan ser på oss. Hur folk bara blint godtagit den. Det finns en kultur av att inte ifrågasätta något utifrån Bibeln. Allt ska accepteras blint om det sägs från någon "känd" eller uppsatt person. Och vilken villfarelse som har farit över nutida kristendom. Vilket gottande, i hur vi är älskade, att Gud skulle se något i oss som Han älskar. En del kategoriserar detta som lovsång fast det inte handlar om att tillbe Jesus alls. Vilken köttsdyrkan.

Detta är en rent satansk sång som lurar folk rakt ner i Helvetet. Satan förklär sig till en ljusets ängel (2 Kor 11:14.) Hårdrockare, långhåriga killar med skinn och nitar, kan slänga sig i väggen. Satan använder "gullig" musik med "kristendom" klistrat som etikett. De du minst kan tänka dig. Mysfarbröder med koftor. De fattar om dina axlar, ler med ett vänligt, tryggt leende, och talar om för dig hur underbar och fantastisk Gud tycker att du är. Hur glad Gud är över att just du finns. Ingen synd, ingen arg Gud som behöver blidkas, inget behov av korset, inget behov av omvändelse. Tomt smicker.

1Tess 2:5
Vi har aldrig farit med smicker...

Ords 28:23
Den som tillrättavisar en människa får uppskattning efteråt, mer än den som kommer med smicker.

Gud älskar oss inte för att Han ser något i oss som är älskvärt. Vi har inget värde i oss som tvingar Gud att älska oss. Var glad för det. Om Gud skulle ha det som grund för huruvida Han skulle älska oss eller ej, så hade det varit kört för oss för länge sen! Vi är inte starka, gudfruktiga, hederliga människor, vi är inte goda.

2 Tim 3:1,2
Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva... 5 Håll dig borta från dem!

Tänk om innan du lyssnar eller sjunger till denna sång igen.1Egen översättning. I övrigt använder jag Svenska Folkbibeln (SFB).

söndag 25 november 2012

Skulle en sådan inskrift se bra ut på några av dina dyra möbler? (James Smith, 1865)På den dagen skall det på hästarnas bjällror stå: "Helgad åt HERREN ", och grytorna i HERRENS hus skall vara som offerskålarna framför altaret.
(Sakarja 14:20 SFB)

Vi ska skriva på allt som vi ÄR, på allt som vi HAR: "Helgad åt HERREN!" Vi lever inte längre för oss själva, utan för Han som älskade oss, och gav Sig själv för oss.
Vi ska ha...
heliga tankar
heliga önskningar
heliga motiv
heliga mål
heliga njutningar,
heliga sorger, och
eftersträva heliga föremål.

1. Se alltså vad vi bör VARA: helgade. Detta var Guds mål med vår utkorelse, återlösning och effektiva kallelse. Detta är Guds plan i alla våra prövningar, bekymmer och övningar; de är för vår vinst - så att vi kan få del i Hans helighet.

2. Se också vad vi bör GÖRA: skriva "Helgad åt HERREN!" på allt vi äger. Vi har ingen rätt att äga, använda, eller ha på oss någonting, som vi inte kan skriva så på.

Kristen, finns det något i ditt hus, dina göromål, eller på dig som person, som det inte passar att skriva: "Helgad åt HERREN!" på? I så fall - bör du äga det, utöva det eller ha det på dig?

Skulle en sådan inskrift se bra ut på några av dina dyra möbler, fina kläder, eller nöjen? Skulle den? Undvik inte frågan - utan låt samvetet ta upp det, undersöka saken och ge ett ärligt svar.

Vi bör använda allt vi har - som invigt åt Jehovas tjänst och pris:
våra mentala krafter
vår fysiska styrka
vår rikedom
våra förmågor
våra ägodelar
--allt bör användas för Gud, och till Hans ära! När vi står i begrepp att ta någon av dessa i bruk, bör vi stanna upp, och fråga "Kommer användandet av dem ära Gud? Kommer det tjäna Hans syfte? Kommer de bringa ära till Hans högt heliga namn?"

Alla som ser oss, bor hos oss, eller besöker oss - bör kunna se att vi har skrivit på allt vi har och är: "Helgad åt HERREN." Om de inte kan det, så är vi inte vad vi bör vara - och Guds mål med vad Han gjort för oss och fört på oss, uppnås inte.

O helighetens Ande, kom ner, och med Din makts finger - skriv "Helgad åt HERREN!" på våra hjärtan! Låt detta göra oss kapabla att skriva på allt vi har och är, på allt vi syftar, planerar och gör: "Helgad åt HERREN!" i stora och behagliga bokstäver, så att alla kan förstå!


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 24 november 2012

Debatt: Är Muhammed en Bra Förebild för Samhället?

Koranen presenterar Muhammed som den idealiska förebilden (33:21). Fast, kritiker är kvicka att peka ut många aspekter av Muhammeds liv som typ ingen tycker att det bör imiteras i ett modernt samhälle. Vem har rätt? Sami Zaatari och David Wood debatterar i Henry Ford Community College i Dearborn i Michigan.

torsdag 22 november 2012

Om Du Älskar Jesus Kristus, Försvarar Du Hans Lära Oavsett

Jesus svarade: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.
(Johannesevangeliet 7:16-17 SFB)

predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.
(2 Timoteusbrevet 4:2-3 SFB)Fritt återgett från videoklippet:

Om du vill få en aning om hur uppriktig och äkta din kärlek till Jesus Kristus verkligen är, sätt då för en stund åt sidan de kristna CD-skivorna, promenaderna i naturen, WWJD-armbanden, fisksymbolerna på din bil, och fråga dig själv bara: "Hur mycket älskar jag Skriften, som bär Kristi avbild på sig?" Du kan säkert förstå att ditt svar antingen vittnar till fördel för en stark kärlek till Kristus, eller om ett hjärta som svalnar gentemot Kristus. Det skvallrar antingen om hyckleri och endast en utvärtes, tom, ytlig hycklersk religion, eller så skvallrar det om det faktum att du har en sann och äkta andligt levande relation med Gud.

Men så finns det förstås idag ett behov av att vara mer specifik, många säger att de älskar Kristus och Hans Ord men skulle ändå snabbt avfärda att försvara teologiska sanningar. De påstår sig älska Ordet för de läser det varje dag men ser inte något behov eller brådska att passionerat försvara sanningen som Guds Ord innehåller.

Men om du verkligen älskar Skriften och verkligen inser att de bär Kristi avbild på sig, kommer du också älska Ordet av doktrinerna och sanningen i just dessa Skrifter. Teologisk sanning bär Kristi avbild. Det är inget som är öppet för personlig tolkning, det är Kristi sanning och vishet och vi måste rätta oss efter det, inte vice versa.

Teologiska sanningar är idag ofta nedgraderat som "oväsentligt för levande kristendom" och ofta menar man att anledningen till att man gör så är "enhet mellan bröderna." Men teologisk sanning bär Självaste Kristi avbild, och hjärtat som brinner av sann kärlek till Kristus, kommer brinna av sann kärlek för rätta och riktiga doktriner. Det hjärta som är fyllt av kärlek till Kristus kommer att stå tillsammans med Martin Luther, när han sa:
Precis som på apostlarnas tid, så tvingas vi denna tid höra från vissa samfund, att vi genom vår ihärdighet att hålla oss till sanningen, kränker kärlek och enhet i församlingarna, för att vi förkastar deras lära. De säger att det är bättre att låta det vara, speciellt då läran i fråga är vad de kallar oväsentlig och, därför är det fruktlöst och onödigt att röra upp så stor oenighet och stridighet i församlingen över en eller två av de oviktiga doktrinerna. Till detta svarar jag: Förbannad vare den kärlek och enhet som inte kan bevaras utan att sätta Guds Ord i farozonen.
Helt enkelt så älskade Martin Luther Jesus Kristus, passionerat, och därför älskade han Hans ord, och han älskade sanningen i det Ordet som bär Kristi avbild. Och därför visade sig den kärleken i hans liv och handlingar, så till den milda grad, att han var villig att sätta livet på spel. Luther försvarade biblisk sanning mot religiöst hyckleri och felaktigheter med en djärv, orubblig övertygelse som är representativ för någon som passionerat älskar Jesus Kristus.

Relaterat

onsdag 21 november 2012

Nattvarden

I söndags hade vi nattvard för första gången i församlingen. Och detta kunde inte inledas bättre än med den predikan som hölls innan med mycket viktig undervisning om nattvarden utifrån 1 Kor 11:17-34. Här är predikan:

måndag 19 november 2012

Muslimer på marknaden

I lördags var jag på marknaden med församlingen där vi har ett bokbord och ger ut gratis biblar varje månad. Själv så var jag inte med hela dagen då jag hade somnat 8 på morgonen och beslöt mig för att få sova åtminstone i 3 timmar innan jag åkte. Men det är en annan historia... Bara så inte jag påstår att jag var med hela dagen.

Det som hade hänt innan jag kom, var, som jag förstår det, att en massa Jehovas Vittnen hade "attackerat". De har också ett ställe på marknaden och brukar komma förbi. Men de hade blivit "avväpnade." Det finns lite föreläsningar om Jehovas vittnen på församlingens hemsida i ljudform (video ska komma.) Han som höll de föreläsningarna hade varit där och demött dem då.

Vi har ju även en bunt broschyrer av Lär Bibeln att Jesus är Gud? redo, men tyvärr så vågar de nästan aldrig ta emot eller läsa den. Det var en som hade tagit en men den låg på en stol en bit bort, såg jag sen.

Jag hade inte några längre samtal eller fick vittnat för någon, men dels var det två, varav en muslim som påstod att Bibeln har ändrats genom tiderna. Muslimen pratade på engelska. "The Bible has been changed..." osv
Jag svarade: "I don't think so..."
Då måste han ha blivit helt paff. Han kanske inte har hört det motargumentet förut och snart gick han iväg... ;)

Koranen lär faktiskt inte ens ut att Bibeln ändrats utan att Bibeln ska stämma med Koranen. Istället är det något som muslimerna kom på på 1800-talet då de märkte att Koranen och Bibeln inte stämmer överens fastän Koranen påstår det. Tack vare bevarade manuskript av Bibeln så vet vi hur Bibeln var på Koranens tid, och att Bibeln inte har förändrats. Detta motbevisar både Koranen, Koranens påstående om att Koranen och Bibeln stämmer överens, och muslimernas efterkonstruktioner. Tyvärr så förutsätter de att Koranen är sann trots överväldigande motbevis.

En till muslim kom fram senare, en äldre herre med stort skägg och en hatt som var fin då den påminde om Calvins. Han sade sig vara muslimsk missionär och kunna Bibeln. Jag gav honom en sån här traktat och han verkade titta i den och sparade den. Därför kan vi be att han får höra det sanna Evangeliet och blir räddad.

Då gav han också mig en traktat med ett budskap från deras falske messias, Mirza Ghulam Ahmad. Den har en adress till en hemsida som inte funkar. Budskapet är "Kärlek till alla hat mot ingen." Det verkar vara en sekt inom islam där man tror på fred, kärlek och tolerans. Det står även att man inte ska tvingas att byta religion. Så jag undrar varför de missionerar med traktater överhuvudtaget.

Mannen försökte även att motbevisa Treenigheten men som vanligt var det missförstånd. Han citerade ur Johannesevangeliet (på engelska) om att Fadern överlämnat domen åt Sonen. Detta motsäger inte treenighetsläran utan stämmer med den då Fadern och Sonen är två olika personer, dock en och samme Gud. Jag försökte förklara och citerade tillbaka att Jesus säger "Before Abraham was, I AM." Ett av de gudomliga "Jag Är"-yttrandena i Johannesevangeliet. För ett ögonblick såg jag i hans ögon, att han insåg Sanningen och, liksom, vek bakåt av att höra Det Namnet (Joh 18:6.) Kraften i Guds Ord är slående. Men snabbt undertryckte han det.

Något jag undrar mer är om han känner till varningarna som Jesus gjorde om falska messiasgestalter som skulle komma och förleda människor. Varningarna om att den som inte lyder Sonen inte ska se livet, utan att Guds vrede ska förbli över denne.

En annan intressant sak som stod i deras traktat var att "Män, kvinnor och människor från alla raser är lika inför Gud. Endast rättfärdiga gärningar upphöjer människor över varandra och denna möjlighet står öppen för alla människor."

Det handlar alltså för dem om att upphöja sig över andra människor genom rättfärdiga gärningar. Att stoltsera och skryta över andra med sina prestationer. Deras budskap handlar också om att mänskliga prestationer ska åstadkomma fred och kärlek över världen.

Enligt Bibeln är våra rättfärdiga gärningar som smutsiga kläder inför en helig Gud (en helt annan än Allah, islams falska avgud). Ingen människa är bra eller bättre än alla människor. Mänskligheten kommer alltid att kriga med varandra eftersom vi är syndare och fyllda av ondska från grunden. Det är endast genom Guds nåd som vi kan bli räddade från vreden och komma in i Guds Rike. Där kommer Herren Jesus, Guds sanne Messias, att härska för evigt med kärlek, fred och rättvisa över Sitt folk som Han köpte med Sitt blod.

Be och hoppas för fler tillfällen att vittna om det sanna Evangeliet för dem och att han (och övriga) som fick evangelietraktaten blir räddad.

söndag 18 november 2012

En sköld och befriare (Octavius Winslow, 1863)

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
(Matteusevangeliet 28:20 SFB)

Kristus är alltid med Sitt folk, som en sköld och befriare. Vår värdering av denna sanning kommer att vägas mot vår förstådda uppfattning av antalet och makten av våra fiender, och kostsamheten och dyrbarheten av skatten som är så gudomligt beskyddad.

Det finns attacker som endast Kristus kan beskydda oss mot! Våra själars andliga fiender och vår tros svurna motståndare, är
otaliga och osynliga,
sömnlösa och rastlösa,
de arbetar med nästan allsmäktig kraft,
överallt med en nästan allestädes-närvaro,
alltid smider de planer om vår undergång.

Världen och dess fascinationer
Satan och hans planer
köttet och dess tendenser
felaktigheter och deras förklädnader
är alla sammansvurna mot Guds barn, och står emot alla hennes framsteg i helgelse!

Men Kristus är vår sköld som alltid är med oss, nära i attackens stund, och skicklig att avvärja och avväpna den! "Frukta inte, Abram, jag är din sköld!" är ord till alla som har lika dyrbar tillit till Honom. O ja! Herren omger dig. När du är omringad av fara, är du också omringad av Jesu beskydd, som alltid är med dig!

Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.
(Jesaja 41:10 SFB)

Med vilken icke-slumrande vaksamhet
med vilken gudomlig makt
med vilken oföränderlig kärlek
skyddar Jesus med nådens verkan i Sitt folks själ!

Vem håller den gnistan levande - mitt i havet?

Vem vaktar denna vingård natt och dag - så att ingen skadar den?

Vem bevarar...
tro från att vackla
kärlek från att svalna
hopp från att dö?

Vem...
stärker "nådens verkan" när den är vek,
reser den när den slokar
återställer den när den får återfall
bevarar den i vinterns kyla och sommarens torka;
och, när höstens frost och vind försöker bita och krossa dess löv - kläder den med förnyelse och vårblomster?

Ja, det är Jesus, som omringar med Sin sköld som skyddar mot allt - nådens verkan som Hans död åstadkommit, och som Hans Ande framarbetat!

Skälvande troende! Nådens verkan i ditt hjärta ska aldrig dö! Rättfärdighetens, fridens och glädjens rike i din själ kan inte förstöras! "De ska aldrig gå förlorade!" Är uttalandet från Herden som köpt dig med Sitt blod! Du är övervakad av Kristus - och bevarad av Guds makt.

HERRE, mitt bergfäste, min borg och min befriare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.
(Psalm 18:3)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 16 november 2012

Vad är grejen med "King James Onlyism?"

I USA finns det några som kallas King James Onlyists. King James Only-rörelsen. Namnet kommer av att de anser att bara den engelska bibelöversättningen King James Version (KJV), från 1600-talet, är Guds Ord och inga andra bibelöversättningar. Synd för alla oss utlänningar som inte har engelska som modersmål; och dessutom är det svårt för många engelsmän att förstå den gamla engelskan.

Själv har jag läst igenom hela KJV, det är en mycket fin översättning och jag gillade det gamla språket, men jag fick givetvis lära mig en hel del nya (gamla) ord. Jag har läst igenom Bibeln på många olika bibelöversättningar, dels för variation, att läsa samma översättning om och om igen kan bli lite trist, och för att jag tror det bästa är att få del av flera översättningar. Jag tror inte att det finns Den Ultimata Översättningen. (Fram tills min blir klar, om ca 30 år... ;) )

Så jag är alltså oenig med "King James Onlyism." Nu kanske du tycker att detta är en lite irrelevant sak att ta upp. Men det är det inte, för det finns en variant av detta även här i Sverige, Svenska Reformationsbibelsällskapet, som ger ut Reformationsbibeln. Jag tar gärna del av den översättningen också och menar inget illa. Men det handlar i grunden inte bara om vilken översättning man ska ha utan vilken grundtext, man ska använda. Bibeln har ju bevarats genom åren, inte som läderinbunden, guldsnittad bok i en monter i påvens palats - utan genom att många olika människor över världen kopierat texterna, enskilda eller flera av Bibelns böcker, om och om och om igen, och därför finns många kopior, s k handavskrifter, manuskript. Utifrån dessa sorterar och gallrar och får man ihop en grundtext. Nu finns det ändå variationer i manuskripten och olika grundtexter man kan få ihop. Så grundtexten som dessa vill ha är den som man fått ihop vid reformationens tid och som de översättningarna från den tiden (engelska KJV, svenska Karl XII...) bygger på (kallad Textus Receptus), och inte den som nyare bibelöversättningar, däribland Svenska Folkbibeln, har (kallad Westcott-Hort, efter redaktörerna som hette så i efternamn.) (Förövrigt var han som satte ihop Textus Receptus katolske Erasmus av Rotterdam.)

"Variationer," "olika grundtexter" är inte så farligt som det låter (som King James Onlyister - och ateister - vill få det till). Det är inga jätteskillnader i grundtexterna, eller deras manuskript, och det här visar att Bibeln inte har förvanskats eller omredigerats bortom kännedom genom tiderna. Men det är så att det med tiden smyger in sig lite småfel allteftersom man kopierar, p g a den mänskliga faktorn, som inte ändrar någon större betydelse i texten. Och såna här fel kan man se har hamnat i vad som blev grundtexten till KJV. Det var antagligen den bästa grundtexten man hade vid reformationens tid/1500-talet, men det har gått fortsatt framåt och det finns bättre manuskript att utgå ifrån. Man kan alltså nu med mycket stor säkerhet se mer exakt vad t ex Jesu apostlar verkligen skrev då de var under Andens inspiration i första århundradet. Det är ju dessa, Guds Ord så som det skrevs ned av apostlarna, och profeterna, som räknas, och inte en kyrkotradition.

Som sagt, inga jätteskillnader eller teologiska konsekvenser, men rätt ska ju vara rätt. De pekar gärna på verser som "saknas" i grundtexten som de ogillar, men detta är bakvänt, de saknas inte, för de var inte där ursprungligen, det skrevs inte av Guds inspirerade apostlar utan hamnade där genom misstag av kopierarna långt senare, och ska inte vara där. Inga av Guds sanningar är beroende av de verserna.

Argumenten för att KJV och Reformationsbibeln har Den Riktiga Grundtexten bygger på felaktigheter, känsloargument, konspirationsteorier, m m. Många lockas av det.

(Här kan man läsa en utförligare artikel av Seth Erlandsson, en av nyckelpersonerna bakom Folkbibelns översättning, om Bra bibelöversättningar, Bibelns grundtext och olika handskrifter.)

För ett tag sen hade en av "KJV-onlyisterna", Sam Gipp, gjort en film, jag skulle kalla det för en propagandafilm för "KJV-only", som också upphöjer honom själv; han är, liksom, ute på "apostlagärningar" och leder folk till tro på KJV.

Det är egentligen en serie i två (än så länge, vad jag sett/vet) delar på YouTube. Dr James White debatterar en del mot KJV-onlyisterna och blir ofta angripen av dem. Han beskriver denna filmserie som väldigt välgjord men helt enkelt fylld av fel - historiska fel, logiska fel, faktafel, bibelfel. I dessa klipp bemöter han den och argumenten punkt för punkt:


onsdag 14 november 2012

"Imputation" är Hjärtat av Evangeliet

Är "imputation" en viktig lära? Det kanske inte är svenska men betyder tillräkning, dvs läran om att man får Jesu rättfärdighet tillräknad åt sig själv. Och ja, det är en viktig lära. Det här är en väsentlig sanning för att du alls ska få en rätt ställning inför Gud och komma in i Guds rike. Inga goda handlingar som du själv utför kan gottgöra för dina vidriga synder.

Har tagit upp detta tidigare här:
Rättfärdiggörelse Genom Jesus Kristus Allena (John Gerstner)
Rättfärdiggörelsen och Tillräknad Rättfärdighet (R.C. Sproul)
Predikan ur Filipperbrevet 3

Nedan är från radioprogrammet White Horse Inn
lördag 10 november 2012

Debatt: är Jesus Gud?

Dr James White har mött Sir Anthony Buzzard ett antal gånger i debatter om Jesu gudom.

Här är en debatt om huruvida Jesus är Gud. På den ena sidan är de som erkänner att Jesus är Gud: Dr James White och Dr Michael Brown, på den andra sidan är de som förnekar att Jesus är Gud: Sir Anthony Buzzard och Joseph Good.

Det är några intressanta timmar om man kan avvara det. Dr White och Dr Brown bevisar starkt utifrån Bibeln att Jesus är Gud och att Gud är treenig (en Gud i tre personer,) och reder ut missuppfattningar och förvanskningar av treenighetsläran som ofta finns. Sir Buzzard upprepar samma missuppfattningar och förvanskningar och förutsätter utan att bevisa det, unitarism (att Gud bara är en person.) (Likadan argumentation återfinner man hos Jehovas vittnen och muslimer.) Joseph Good sticker inte ut så mycket men verkar sätta judiska traditioner och läror framför Bibeln.torsdag 8 november 2012

Räcker det med att vara en god människa för att komma till Himlen?

Räcker det med att vara en god människa för att komma till Himlen?

Visst gör det det!

...?!

onsdag 7 november 2012

"Varför predikar den mannen alltid så hårt?" (Paul Washer)

Anledningen till att Paul Washer predikar så hårda saker:
All hård predikan är varningar om att omvända sig, och kan aldrig bli hårdare än vad det kommer bli på Domens Dag. Man måste förstå allvaret i att förkasta Kristus. På den dagen kommer Gud själv att säga: "Du trampade Min Son under fötterna. Du kallade förbundsblodet orent. Du förolämpade Min Ande och nåd, gå bort ifrån mig, du som ägnar dig åt det olagliga!"

Då är det inga varningar längre, inga nya chanser att ångra sig och vända om. Då är det slut, och början på Helvetet.

söndag 4 november 2012

Guds godhet och kärlek i vårt lidande

Omid i vår församling har haft några predikningar om lidande utifrån Jobs bok. Denna är från förra söndagen:

lördag 3 november 2012

Frågor och svar med John MacArthur

Från Shepherd's Conference 2012. John MacArthur svarar på frågor som folk hade skickat in. Han har varit pastor i "några" år och har mycket bibelkunskap och erfarenhet. Shepherd's Conference är, som man hör på namnet, en konferens för herdar (pastorer) så frågorna handlar mest (vad jag minns) om att vara pastor, studera Bibeln och förbereda predikan. Jag tycker ändå det är intressant för oss icke-pastorer och vi kan hämta en del också. (Studera Bibeln kan/ska vi ju alla göra.)
Se gärna även tidigare inlägg om innebörden och rollen som pastor: 1, 2.