Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 26 november 2013

Hur Man Hittar en Bra Kyrka (Todd Friel)

Todd Friel har skrivit ner nästan 25 frågor som kan komma att spara dig många söndagar. (Översatt, här är originalet)

Letar du efter en bra kyrka? Välkommen till klubben. Kyrkoshoppande kan vara en lång och smärtsam process. För att korta ned ditt sökande, ring kyrkans pastor innan du besöker och ställ följande frågor. Detta kan spara dig många söndagar.


1. Vad är människans största problem, synd eller självförtroende?
Kyrkor inriktade på folks begär och sökarvänliga kyrkor lägger vikt vid människans sår och problem. Bibeln säger att människans största problem är synd.

2. Vad måste man göra för att få evigt liv?
Omvänd dig och tro är det bibliska svaret. Om ordet "omvänd dig" aldrig används, tacka för dig.

3. Hur framför ni frälsningsbudskapet?
Be pastorn att beskriva exakt vad han säger. Uppmuntrar han folk att bara be en bön? Säger han till folk att bjuda in Jesus i deras hjärtan?
Frälsningsbudskapet bör innehålla: Guds helighet, människans syndfullhet, Guds gensvar (helvetet), Guds godhet (Jesus på ett kors), människans gensvar (omvändelse och tro).

4. Hur svårt är det att bli en kristen?
Formeln är enkel, att göra det är det inte. Det är inte lätt att tro.

5. Hur ofta talar ni om synd, rättfärdighet och dom?
Jämvikt är nyckeln. Detta bör inte vara den enda tyngdpunkten, men det bör vara en återkommande tyngdpunkt.

6. Hur känslig är er kyrka för sökare?
Det är o.k. för en kyrka att vara "sökarmedveten" men sökarkänslig betyder att de riktar sig mot sökare och inte de frälsta.

7. Vilka har ni kyrkan för, sökare eller medlemmar?
"Både ock" är inte acceptabelt. Kyrkan bör vara för medlemmar och de ofrälsta är välkomna att sitta med.

8. Tonar ni ner era predikningar?
Om han säger ja, försöker han nog inte avvänja sina medlemmar från mjölk till fast föda. Svar som "Vi försöker göra våra predikningar åtkomliga för alla" är predikningar som inte är matnyttiga.

9. Hur blandar ni tema- vs. utläggande predikningar?
Temapredikningar är väl bra, men om en pastor aldrig eller sällan predikar vers för vers så kommer du att lära dig från pastorn och inte Guds Ord

10. Lägger era predikningar tyngd på teologi eller är de bara relevanta?
Alla bör säga att deras predikningar är relevanta, vad du söker efter är om de lär ut teologi.

11. Beskriv era ungdomsprogram
Om lek och skoj är den största (och vanligtvis första) tyngdpunkten, har man ett ungdomsprogram som försöker tävla med MTV.

12. Beskriv era evangelisationsprogram
Godta inte bara "Vi har en evangelisationskomitté." Gräv. Vill de frälsa själar på allvar?

13. Vilken modell för kyrkotillväxt följer ni?
Förhoppningsvis ingen alls. Kyrkor bör sträcka ut en hand till de förlorade, men kyrkor som anslutits till nya kyrkotillväxtmodeller tenderar att följa människors moderna idéer snarare än Bibeln.

14. Hur mycket ger ni till mission och svält?
Än en gång avslöjar detta kyrkans hjärta. Medan de flesta kyrkor ger till missionen, betraktar många aldrig de fattiga.

15. Tror ni att Bibeln inte innehåller några fel eller motsägelser?
Ingen tvetydighet tillåten här.

16. Tror ni på en bokstavlig 6-dagars skapelse?
Det gjorde Jesus (Matt 19:4)

17. Tror ni på ett bokstavligt helvete och evigt straff?
Det gjorde Jesus (Matt 25)

18. När ni delar nattvarden, lägger ni vikt vid självrannsakelse?
Det gjorde Paulus (1 Kor 11:27-32)

19. Kan en person som lever i en ihållande syndig livsstil ärva evigt liv?
Syndare kan ju bli förlåtna, men de som lever ut synd kan inte ärva evigt liv (1 Joh 3:8-9)

20. Utövar er kyrka församlingstukt?
Paulus sa att vi borde det (1 Kor 5)

21. Får söndagsskolelärare och ungdomsvolontärer fylla i en blankett med frågor om kärnan i deras tro och frälsning, eller tas alla frivilliga emot på grund av brist?

22. Vad är absolut nödvändigt att tro?
Fader, Son, Helig Ande, Frälsning genom tron allena, Skriftens ofelbarhet.

24. Har ni ett kors i er kyrksal?
Många tar bort det eftersom de är rädda för att det ska stöta bort sökare. De bör fröjdas i korset.
Jag har viss reservation för sista frågan. Att ha ett kors i kyrksalen är inte med i Bibeln, så därför ser jag inte det som en nödvändighet. Men det beror på motivet bakom, om man tar bort det för att man är rädd för att korset är stötande, så är det ju fel. Korset ska vara stötande! (1 Kor 1:17-24)
Se även:
När man bör lämna en kyrka?
Avgörande faktorer i att leta ny kyrka
Varför jag Lämnade "församlingen" 

fredag 22 november 2013

Använde Jesus Lagen?

Ett avsnitt ur "The Comfort Zone" med Ray ComfortHär är ett kort klipp ur programmet där Ray berättar hur han upptäckte att använda Lagen

tisdag 19 november 2013

Exorcism och onda andar

Hur driver man ut onda andar? Är "exorcism" som man ser den göras av katolska präster, ortodoxa, och i en del karismatiska sammanhang, bibliskt? Är onda andar ovanliga eller vanliga idag och hur ska vi hantera dem? Predikan från söndagen den 10:e

söndag 17 november 2013

Evangelisation/gatupredikan 131116

Igår var broder Josef och jag ute och evangeliserade och predikade i Brunnsparken i Göteborg. Det verkar som att rösten håller sämre nu när det är kallt ute och vi kunde bara predika en omgång var. Men man kanske tränar sig bättre allteftersom.

Folk tog emot traktater vi delade ut, en del stannade för att lyssna och skratta och gå iväg. De flesta gick bara förbi och verkade ignorera oss. Men innerst inne så hoppas och ber jag att deras hjärtan genomborrades av Guds Ord. Man vet inte vilken bakgrund de har och just när de går förbi kanske de får höra de rätta orden. Vi tror på en Gud som mäktigt ordnar allting och använder Sitt Ord för att kalla Sina utvalda från alla samhällsskikt, där de är i just sina situationer, där de går förbi på gatan och hör någon predika just vad de behöver höra just då.

Jag filmade när Josef predikade. Vad jag också ville få med var just hur det kan se ut ofta, folk går förbi, några som stannar, några som skrattar, några verkar smått intresserade. Men det är väldigt olika gång för gång, det har hänt ibland att jättemånga stannat.

Det mesta arbetet görs i bönekammaren.

måndag 11 november 2013

Ny version av Romarbrevet!

Jag fick redan göra en ny version, eller rättning av min översättning av Romarbrevet då jag märkte att jag missat att översätta en vers. Som sagt finns det mycket fortfarande som jag vet skulle kunna förbättras, och det kommer pågående att läggas upp nya versioner allteftersom. Men att missa en vers var illa så att jag fick rätta det direkt när jag såg det. Senaste versionen finns länkad på denna sida. Jag har också gjort en länk dit i början av dokumentet, så att man kan påminnas om att se efter senaste versionen på den sidan. Är tacksam om någon hittar mer fel.

lördag 2 november 2013

Är jorden/skapelsen gammal eller ung enligt Bibeln?

Det finns olika uppfattningar bland kristna i frågan, men Bibeln är mycket tydlig med att jorden är ung:

1. Bibeln är tydlig med att Gud skapade världen på 6 dagar (och vilade på den sjunde)
Första Moseboken 1:1-2:3 (Svenska Folkbibeln, SFB. Betoningar tillagda):

[Dag 1:] I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

[Dag 2:] Gud sade: "Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten!" Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen.

[Dag 3:] Gud sade: "Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats så att det torra blir synligt." Och det skedde så. Gud kallade det torra land, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: "Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden." Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

[Dag 4:] Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden." Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.

[Dag 5:] Gud sade: "Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden under himlavalvet." Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag, likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sade: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven. Också fåglarna skall föröka sig på jorden." Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen.

[Dag 6:] Gud sade: "Jorden skall frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag." Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!" Och Gud sade: "Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen och åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda." Och det skedde så. Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara.

[Dag 7:] På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.

Detta är en berättande text, som ska förstås bokstavligt. Det finns inga tecken på att det är poesi eller ska förstås symboliskt, tvärt om är det en berättande text som rättframt, "rakt upp-och ner," syftar till att berätta om hur det gick till när Gud skapade världen.

Notera även de många gånger det står att "Gud sade". Antingen så sade Han det, eller så sade Han det inte. Om Han inte sade det, så menar man att texten ljuger och att vi inte kan lita på vad Gud säger, eller sägs, säga. Kopplingen till ormen är då tydlig: "Har Gud verkligen sagt...?" Vi kan inte lita på om Bibelns utsagor egentligen är sanna, om den redan i första kapitlet har så fel.

Inget "glapp" ("gap theory") nämns, varje stycke är för varje dag och avslutas med det var den X dagen. Det första som står sker på första dagen. Sedan det som sker på andra, osv.

Dag betyder: dag.
 • Vissa påstår att ordet för dag, יום [yom] på hebreiska kan betyda "tid," eller vara symboliskt för en längre tidsperiod. Detta påstående är felaktigt. I vissa sammanhang och uttryck används däremot ordet precis som i svenskan och engelskan, som i uttryck som "en vacker dag," eller "back in the day." Det har inget med att göra med att förstå hebreiska eller ej utan mer att förstå fraser och uttryck som vanligt. I sammanhanget i fråga finns ingen anledning att se dem som speciella fraser som skulle tyda på att "dag" skulle betyda något annat än en bokstavlig dag. Tvärtom, uttrycks det än mer tydligt att det rör sig om 24-timmars perioder, med att det står just Och det blev afton och det blev morgon. Det var den X dagen.
 • När Gud ger sabbatsbudet till folket, om att de ska arbeta i 6 dagar och vila på den 7:e hänvisar Han också till skapelsen, där Gud gjorde samma sak, arbetade (skapade) i 6 dagar, och vilade på den 7:e.
  Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.
  (2 Moseboken 20:8-11 SFB)
  Detta visar också att det är bokstavliga 24-timmars dagar. Annars faller hela argumentet som Gud gör. Om det gällde symboliska dagar, så hade de ju fått arbeta och vila under symboliska dagar också. Och vi vet ju hur det blir med det... Jag har inte hört någon som påstår något sådant som att veckan skulle bestå av 7 symboliska dagar.

Jesus visste att det var bokstavliga dagar
Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."
(Matteusevangeliet 19:4-6 SFB)

Här hänvisar Jesus rent av till 1 Mos 2:24 och säger att detta var en del av vad som hände i begynnelsen. Men om Jesus visste att dagarna var symboliska och är längre tidsepoker som gått från begynnelsen i 1 Mos 1:1 så hade Han inte nämnt begynnelsen.

2. Bibeln talar om tydligt, med siffror, att det har gått ca 6000 år sedan Adam skapades den 6:e dagen.
Vad kan vara tydligare än siffror? Det står i släkttavlorna, med exakta siffror, exakt hur gamla alla blev och hur gamla de var när de fick barn. Adam skapades på 6:e dagen. När han var 130 år, alltså 130 år senare fick han Set (5 Mos 1:3) Set var 105 år när han fick Enos (v6.) Det blir alltså 130+105=235. Enos fick Kenan när han var 90 år (v9.) Alltså 235+90=325. Och så fortsätter man räkna så. Tack vare alla släkttavlor som finns genom Bibeln kan man på detta sätt räkna ut att det var ca 4000 år mellan Adams skapelse och Jesu födelse. Och i år är (i skrivande stund) 2013 e Kr, dvs "efter Kristus", efter Jesu födelse. Det blir ca 6000 år.

Slutsats: Jorden/skapelsen/universum är ca 6000 år gammal, enligt Bibeln. Alltså "ung" - i jämförelse med andra uppfattningar.Invändningar:

Vetenskapen säger att universum är 13,8 miljarder år, jorden 4,54 miljarder år.
Svar: Denna invändning är irrelevant då frågan var hur gammalt det var enligt Bibeln, inte enligt vetenskapen.

 • Följd-invändning: Vetenskapen har alltså motbevisat Bibeln
  • Svar 1: Vetenskap måste först utgå ifrån Bibeln, och kan därför inte motbevisa Bibeln utan att samtidigt motsäga sig själv. Vetenskap förutsätter att logikens lagar finns och att naturlagarna är konstanta, och att tillvaron är begriplig och tillgänglig för mänskligt förnuft. Utan dessa finns ingen grund för vetenskapen. Det är endast den bibliska världsbilden, det faktum att Bibeln är sann, som kan ge skäl till dessa förutsättningar för begriplighet och vetenskap: Gud har skapat världen, logik existerar, naturlagarna existerar och kommer från Gud, och Han har skapat människan särskilt med intellekt för att kunna förstå och utforska skapelsen. Att säga att man vetenskapligt motbevisat Bibeln, är att såga av den gren man själv sitter på. Vetenskapen kan alltså inte motbevisa Bibeln.
  • Svar 2: Det man oftast kallar vetenskap är de nu rådande uppfattningarna, slutsatserna som gjorts hittills, utifrån människors observationer. Människan är samtidigt fallen och kan missta sig i sina observationer och/eller slutsatser från dessa observationer. Därför ändras ofta vetenskapen, vilket den ska göra. Någon annan gång kanske någon kollar vetenskapens siffror om universums och jordens ålder jag skrivit här i inlägget och ser att de inte stämmer. Detta är för att vetenskapsmännen ändrat sig sedan jag skrev inlägget. De flesta forskare är icke-troende, "blinda" och deras observationer och slutsatser blir därefter. Man ska inte tro på människors vetenskap när den går emot Guds Ord, Bibeln, som tydligt talar om för oss hur gammalt universum och jorden är.

Kristna och teologer har olika uppfattningar i frågan.
 • Svar 1: Denna invändning är irrelevant, då frågan var hur det är enligt Bibeln, inte enligt kristna och teologer.
 • Svar 2: Ibland tänker en del kristna och teologer sig inte riktigt för och får sina uppfattningar p g a vad vetenskapen säger, utan att se till att det motsägs av Bibeln, som ska vara varje sann kristens högsta auktoritet. Se svaren på invändningarna ovan.


Kuriosa
Judiska/hebreiska kalendern börjar just från skapelsen, och menar att den ägde rum 1 oktober år 3761 f.Kr och att det är exakt år 5774.

När jag räknade på åldrarna såg jag att Noa fortfarande levde samtidigt med Abraham. Noa levde 350 år efter syndafloden, och Abraham föddes 290 år efter floden.